Hankinnat alueella Päijät-Häme

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Päijät-Häme

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Näyttelyrakenteet ja -kalusteet Lahden Historiallisen museon näyttelyihin (Lahden kaupunki)
Hankinnan kohteena on näyttelyrakenteet ja -kalusteet Lahden Historiallisen museon näyttelyihin. Lahden historiallinen museo aukeaa laajan remontin jälkeen uudelleen vuonna 2024. Samalla uusitaan museon vaihtuva ja pysyvä näyttely. Näyttelytiloja on yhteensä noin 500 neliömetriä. Tarjouspyyntö koskee näyttelyiden rakenteiden ja kalusteiden teknisen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen hankintaa. Tarkempi kuvaus hankinnasta liitteessä "Lahden historiallinen museo, näyttelyrakenteiden ja kalusteiden … Näytä hankinnat »
2023-09-11   Imuejektorit, virtausmittarit ja happi-ilmasekoittimet (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia imuejektoreista, virtausmittareista, virtaussäätimistä ja happi-ilmasekoittajista. Hankintaan sisältyvät osa-alueet on ilmoitettu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan. Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Määräaikaishuollot sähkösäätöisille sängyille ja nostolaitteille (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia määräaikaishuoltopalveluista ja vikakorjauspalveluista asiakkaiden kodeissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa sijaitseviin apuvälineisiin. Huollettavia ja korjattavia laitteita ovat sähkösäätöiset sängyt ja nostolaitteet. Sopimuskauden pituus kaksi (2) vuotta, tavoiteltu alkamisaika 11.1.2024, optio yksi (1) vuosi + yksi (1) vuosi. Näytä hankinnat »
2023-09-06   Lastensuojelun sijaishuollon toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinta (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittaman toimeksiantosuhteisen perhehoidon. Sopimuskausi on 48 kuukautta. Hankinnan kohteena on lastensuojelun sijaishuollon toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelut 300 km etäisyydellä Lahdesta. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Taipuisa endoskopia (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia taipuisan endoskopian laitteista. Laitteet ovat ns. monikäyttöisiä eli ne puhdistetaan ja kuivataan aina käytön jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pakollisena optiona laitteisiin yhteensopiva tornikokonaisuus, jota tulee tarjota. Hankinnan kohteeseen sisältyvät vapaaehtoisina optioina tarjottavat skoopit sekä myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja muut tarvittavat lisävarusteet kuten pesu- ja puhdistustarvikkeet. Sopimuskaudella voidaan … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Lahden sosiaali- ja terveyskeskuksen vuokratilan hankinta (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitus on päättänyt Lahden sosiaali- ja terveyskeskuksen (sote-keskus) vuokratilan hankintakilpailutuksen järjestämisestä, jonka tavoitteena on vuokrata Lahden kaupungin keskusta-alueelta tulevaisuuden tarpeita vastaavat toimivat, turvalliset, tehokkaat ja taloudelliset toimitilat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastaamien terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Hankinnan kohteena on hankintalain (1397/2016) soveltamisalaan kuuluva pitkäaikainen rakennuksen … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Pohjatutkimukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 2023 - 2027 (puitesopimus) (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä muita erillistehtäviä ja laboratoriotutkimuksia Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Tilaajana voi toimia Uudenmaan ELY-keskuksen alueen hankkeissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana voivat olla myös Uudenmaan ELYn alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kunnat (Askola, Hanko, Helsinki, … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Petihiekan toimitus (Lahti Energia Oy)
Hankinnan kohteena on Petihiekkatoimitukset Lahti Energia Oy:n voimalaitokselle. Hankinta ei sisällä velvoitteita määräostoista. Tilattavan ja käyttöön soveltuvan tuotteen tuotespesifikaatio on annettu alustavan tarjouspyynnön yhteydessä, joka on nähtävissä osallistumisilmoituksen jättämiseen käytettävässä Noventia-järjestelmässä. Hankinnan ennakoitu arvo on 1 600 000 euroa (alv 0%). Erityisalojen hankintalain 45 §:n 2 momentin tarkoittama puitejärjestelyn enimmäisarvo on 2 000 000 euroa (alv 0%). … Näytä hankinnat »
2023-08-23   LEIKKAUSKÄSINEET (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia leikkauskäsineistä. Hankintaan sisältyvät lateksiset sekä synteettiset steriilit leikkauskäsineet. Tuotteet on tarkemmin kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit. Hankinta on jaettu osiin käsinetyypeittäin ja päätös tehdään kustakin osasta erikseen. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin laadukkaat tuotteet, jotka palvelevat HUSn ja muiden tilaajien vaativia tarpeita. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Potilaskutsu- ja henkilöstön hätäkutusjärjestelmä (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia potilaskutsu- ja henkilöstön hätäkutsujärjestelmästä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-22   Lahden kaupungin irtokalusteiden puitesopimus 02/2024- 02/2026 (2028) (Lahden kaupunki)
Hankinnan kohteena on Lahden kaupungin, Koulutuskuntayhtymä Salpauksen, Lahti Energia Oy:n, Provincia Oy:n ja Lahden Pysäköinti Oy:n irtokalusteet. Hankintaan sisältyy: Ostettavat kalusteet (uudet ja käytetyt/kierrätetyt), kalustevuokraus sekä lisäpalveluna esim. kalustussuunnittelu, inventointi, kalusteiden kierrätyspalvelua. Hankittavat kalustemäärät vaihtelevat vuosittain, tilaajat eivät sitoudu mihinkään määriin. Sopimuskauden arvioitu alkamisaika on 1.2.2024. Sopimuskausi on määräaikainen kaksi … Näytä hankinnat »
2023-08-22   Letku- ja kuumasuodintuhkan nouto- ja käsittelypalvelu, osallistumispyyntö (Lahti Energia Oy)
Hankinnan kohteena on Kymijärvi 2 voimalaitoksen letku- ja kuumasuodintuhkan nouto- ja käsittelypalvelu. Palvelun tuottamisen yksityiskohtia on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa, jotka ovat nähtävissä osallistumisilmoituksen jättämiseen käytettävässä Noventia-järjestelmässä. Hankinnan ennakoitu arvo on 5 600 000 euroa (alv 0%). Erityisalojen hankintalain 45 §:n 2 momentin tarkoittama puitejärjestelyn enimmäisarvo on 7 000 000 euroa … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Jätevedenpuhdistamon ulkoisen hiililähteen toimitus vv. 11/2023 - 10/2024 + optiot 1+1 vuotta (Heinolan kaupunki)
Hankinta kohdistuu Heinolan kaupungin vesilaitoksen Sahanniemen jätevedenpuhdistamon kemikaalitoimitukseen ja tarkemmin puhdistamon typenpoistossa käytettävään ulkoiseen hiililähteeseen. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Lahden kaupunki/ Lelut, pelit, virike- ja liikuntavälineet erityisesti koulujen ja päiväkotien käyttöön, kilpaurheiluvälineet (Lahden kaupunki)
Hankinnan kohteena ovat lelut, pelit, virike- ja liikuntavälineet erityisesti koulujen ja päiväkotien käyttöön sekä kilpaurheiluvälineet Lahden kaupungin käyttöön. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan enintään viisi sopimustoimittajaa. Leluja, pelejä, virike– ja liikuntavälineitä ostetaan pääasiassa kouluihin, päiväkoteihin ja kaupungin ylläpitämiin (kunto) liikuntapaikkoihin. Kilpaurheiluun tarvittavia välineitä hankitaan kaupungin ylläpitämille liikunta- ja … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Asikkalan alueurakka (Asikkalan kunta)
Asikkalan kunta pyytää tarjoustanne Asikkalan alueurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Alueurakka käsittää Asikkalan kunnan alueen liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen ja leikkipaikkojen sekä julkisten kiinteistöjen piha-alueiden hoidon ja kunnossapidon urakkasopimuksen ja sen liitteiden, kuten kohteiden alue- ja tehtävämäärittelyasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakan piiriin kuuluvien kohteiden sijainti ja rajaus on esitetty kartoissa. Lisäksi … Näytä hankinnat »
2023-08-04   Päihdehuollon kuntouttavat palvelut (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia päihdehuollon kuntouttavien palveluiden tuottamista 36 kuukauden sopimuskaudelle. Hankinta koskee päihdehuollon perhekuntoutusta laitoskuntoutuksena ja vaativana laitoskuntoutuksena. Päihdehuollon kuntouttavia palveluita hankitaan aikuisille päihde- ja muista riippuvuuksista kärsiville. Hankinta koskee sosiaalihuoltolain 1301/2014 ja päihdehuoltolain (41/1986) 3 §:n ja päihdehuoltoasetuksen (653/1986) 1 §:n perusteella järjestettäviä ja tuotettavia päihdepalveluja. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Tekniset työt (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnossapito-, korjaus- ja muutostöiden työpanoksen hankintaan. Teknisten töiden työpanosta hankitaan oman henkilöstön lisäresurssiksi tarpeiden mukaan osa-alueilla: 1. LV-tekniset työt 2. IV-tekniset työt 3. Sähkö-/teletekniset työt 4. Rakennustekniset työt 5. Maalaustyöt 6. Lattiapinnoitetyöt Osa-alueen sisällä kaikki pyydetyt tarjottava. Ilmoitetut tuntimäärät ovat … Näytä hankinnat »
2023-08-02   Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ryhmätoiminta (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitetusta kuntoutumista tukevasta ryhmätoiminnasta. Sopimuskausi on neljä (4) vuotta sisältäen kahden (2) vuoden määräaikaisen jakson ja sen jälkeen kaksi (2) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta, joista jokaisen käytöstä Tilaaja päättää erikseen. Hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluu Terveydenhuoltolain (29.12.2022/1281) 27 §:n mukaan alueensa asukkaiden mielenterveydenhoito, johon kuuluu … Näytä hankinnat »
2023-08-02   Työterveys Wellamo Oy:n Siivouspalvelut ajalle 1.1.2024 (tavoite) – 31.12.2025 + 2 vuoden optio (Työterveys Wellamo Oy)
Työterveys Wellamo Oy pyytää tarjouksia puhtaanapitopalveluista neljään toimipisteeseensä: Asikkalaan, Iittiin, Lahteen ja Orimattilaan. Hankinta on jaettu osa-alueisiin: 1. Asikkalan toimipiste: Terveystie 2, 17200 Vääksy 2. Iitin toimipiste: Iitintie, 47400 Kausala 3. Lahden toimipiste: Saimaankatu 23, 15140 Lahti 4. Orimattilan toimipiste: Terveystie 1, 16300 Orimattila Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Vammaisten päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toiminta-alueen pääasiassa vammaisten päiväaikaisen toiminnan kuljetuksia, sekä muita mahdollisia henkilökuljetustarpeita. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Osa-alueella 1 kuljetukset sijoittuvat pääasiassa Orimattilan alueella, mutta Orimattilan toimintakeskukseen voi kulkea asiakkaita myös Orimattilan naapurikunnista, osa-alueella 2 kuljetukset sijoittuvat pääasiassa Asikkalan seudulle ja osa-alueella 3 kuljetukset sijoittuvat pääasiassa … Näytä hankinnat »
2023-07-14   Teollisuuspuhdistus ja lokajätehuolto (Lahti Energia Oy)
Hankinnan kohteena on Lahti Energia Oy:n teollisuuspuhdistus ja lokajätehuolto. Teollisuuspuhdistusta ja lokajätehuoltoa suoritetaan Lahti Energia Oy:n seuraavissa voimalaitoksissa ja kohteissa: • Kymijärven voimalaitos, Voimakatu 16, Lahti, sisältäen Kymijärven voimalaitokset • Muut Lahti Energia Oy:n voimalaitokset erikseen sovittaessa Palvelun tuottamisen yksityiskohtia on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa, joka on nähtävissä osallistumisilmoituksen jättämiseen käytettävässä … Näytä hankinnat »
2023-07-11   Iitin kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito 1.11.2023 – 30.6.2024 + 2 + 2 vuoden optio (Iitin kunta)
Seuraavien kohteiden piha-alueiden talvikunnossapito-konetyöt (auraus, hiekoitus) 1.11.2023 – 30.6.2024 + 2 + 2 vuoden optio: Kausalan alakoulu, Juoksijantie 22, Kausala Iitin lukio, Anttilantie 2, Kausala Iitin yläkoulu, Koulukatu 20, Kausala Terveysasema, Iitintie 29, Kausala Salmi-koti, Pajutie 4, Kausala Palvelukeskus ja palvelukeskus-asunnot, Jussintie 5 ja 7, Kausala Iitin kirjasto, Kausansaarentie 3, Kausala Peltohiiren päiväkoti, Kausansaarentie 5, Kausala (huom. portin leveys 3 … Näytä hankinnat »
2023-07-07   Kiinteistöhuoltopalvelut 2023 (Lahden Talot Oy)
Pyydämme arvoisaa tarjoustanne Lahden Talojen ja sen tytäryhtiöiden Lahden Asuntojen, Lahden Palveluasuntojen kiinteistöjen kiinteistöhuoltopalveluista. Kiinteistöt ovat ryhmitelty tarjottavaksi kokonaisuuksiksi. Kiinteistöjen perustiedot ovat luetteloitu liitteen kohdassa 13., tiedot ovat ohjeellisia. Tarjouksen antajan on perehdyttävä huolellisesti asiakirjoihin ja kiinteis-töihin ennen tarjouksen jättämistä. Kaikissa osissa noudatetaan aluehuoltomiestoimintamallia, katso tarkemmin liitteen kohta 4. Näytä hankinnat »
2023-07-07   Kuntien jätehuoltovastuuseen kuuluvien sekajätteiden kuljetukset takakuormaustyönä Salpakierto Oy:n... (Salpakierto Oy)
Urakka koskee kuntien jätehuoltovastuuseen kuuluvien sekajätteiden keräämistä takakuormaustyönä Salpakierto Oy:n toiminta-alueella (Artjärvi, ja Kärkölä sekä Heinolan haja-asutusalueet) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakka käsittää jätteen noudon, kuormauksen, kuljettamisen ja toimittamisen tilaajan määrittelemiin vastaanottopaikkoihin. Yksikköhintoihin ei sisällytetä jätteenkäsittelymaksuja, sillä maksua ei peritä urakoitsijalta. Tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Meine Oy
2023-07-06   Sähkönjakelu-, ulkovalaistus- ja viestiverkon rakentaminen yksikköhinnoilla, osallistumispyyntö (LE-Sähköverkko Oy)
Rakennuskohteena on Lahti Energia Sähköverkko Oy:n verkkolupa-alueella tehtävät 0,4 sekä 20 kV:n sähkönjakeluverkon rakentaminen ja kunnossapitotyöt, sekä pääasiassa Lahden kaupungin alueella tehtävät ulkovalaistusverkon uudisrakennus- ja muutostyöt. Myös muiden kuntien (Hollola ja Asikkala) ulkovalaistuksen rakennustöitä saattaa tulla muutamia kohteita. Lahti Energia Sähköverkko Oy teettää myös emoyhtiö Lahti Energia Oy:n viestiverkon töitä. Urakka on vuosiurakka yksikköhinnoin. Hankinnan ennakoitu arvo … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Taloushallintojärjestelmän hankinta (Salpakierto Oy)
Salpakierto Oy kilpailuttaa taloushallintojärjestelmän, joka sisältää moniyritysohjelmistona mm. pääkirjanpidon, ostoreskontran, myyntireskontran, projektilaskutuksen, konsernitilinpäätöksen ja palkanlaskennan. Näytä hankinnat »
2023-06-28   Kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja pienlaitteet (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on kodinkoneet, viihde-elektroniikka ja pienlaitteet Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Kodinkoneita hankintaan mm. keskussairaalan osastoille, palveluasumiseen sekä henkilökunnantaukotiloihin. Viihde-elektroniikan laitteita hankitaan mm. kokoushuoneisiin ja aulatiloihin. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Sopimuksen ennakoitu aloitusajankohta on syyskuussa 2023. Tarjouskilpailun perusteella valitaan yksi (1) toimittaja. Varsinaisen tarjouspyynnön … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Gigantti Oy
2023-06-28   Ammattikeittiölaitteiden vikakorjaukset, vuositarkastukset ja määräaikaishuollot - Lahti (Lahden kaupunki)
Lahden Tilakeskus hakee palveluntuottajaa ammattikeittiölaitteiden vikakorjauksiin, vuositarkastuksiin ja määräaikaishuoltoihin Tilakeskuksen ammattikeittiölaitteita sisältävissä kohteissa (n. 70 kpl) Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: AK-Sähkö Oy
2023-06-27   Kardiologisia toimenpiteitä tukeva toiminnanohjausjärjestelmä (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia kardiologisia toimenpiteitä tukevasta toiminnanohjausjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä palveluista/toimintamalleista (mm. käyttöönotto-, koulutus-, konsultointi-, ylläpito-, tuki-, integraatio- ja kehittämispalvelut). Järjestelmän tulee mahdollistaa päivittäisen operatiivisen toiminnan optimaalinen toteutuminen palveluun tarvittavien resurssien (henkilöstö / tilat / asiakkaat) kannalta. Hankinta sisältää käyttöönottoon tarvittavan koulutuksen ja … Näytä hankinnat »
2023-06-26   Astioiden hankinta 2023-2027 (Lahden kaupunki)
Pyydämme tarjoustanne Lahden kaupungin sekä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ja Ateriasiskot Oy:n käyttöön hankittavista kesto- ja kertakäyttöastioista. Sopimus on kaikkien astioita tarvitsevien yksiköiden, kuten kaupungin päiväkotien ja koulujen käytettävissä. Suurista eristä (yli 60 000 euroa) voidaan tehdä puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus puitesopimukseen valituilta toimijoilta. Näytä hankinnat »
2023-06-22   Tarjouspyyntö, kunnallisteknisen suunnittelun puitesopimus 2023-2025 ja optio 2 vuotta (Lahden kaupunki)
Pyydämme tarjoustanne yksilöimättömistä vuosille 2023–2025 ajoittuvista yhdyskuntateknisestä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tämän hankintaprosessin perusteella valitaan ne palvelutoimittajat, joiden kanssa solmitaan em. palvelujen tuottamisesta kaksivuotinen sopimus (hankintalain 42 §:ssä tarkoitettu puitejärjestely). Sopimuksen arvioitu alkamisaika on 1.11.2023 ja sopimus päättyy 31.10.2025. Sopimukseen sisältyy kaksi … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Suun terveydenhuollon pienlaitteet (HUS-yhtymä)
HANKINNAN KOHDE HUS-Yhtymä (jäljempänä "HUS") kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suun terveydenhuollon pienlaitteet (jäljempänä "Pienlaitteet") ja niihin liittyvät tarvikkeet (sis. myös nykyisin käytössä olevien laitteiden tarvikkeet). Kyseessä on yhteishankinta, jonka osapuolet on kuvattu tarkemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä. Mukana olevista osapuolista käytetään tarjouspyynnössä yhdessä nimitystä "Tilaaja". Tilaaja pyytää tarjouksia hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Teknisen työn opetustilojen kalusteet, koneet ja laitteet (Asikkalan kunta)
Kilpailutuksen kohteen on teknisen työn opetustilojen kalusteet, koneet ja laitteet. Kalusteet, koneet ja laitteet sijoitetaan Asikkalan kunnan Vääksyn Yhteiskoulun ala- ja yläkoulun, lukion sekä kansalaisopiston opetustiloihin. Rakennus on uudisrakennus. Tarkemmat tiedot liitteillä. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Maatalouslomituspalveluiden hankinta Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle (täydennyshankinta) (Sysmän kunta)
Pyydämme tarjousta maatalouslomituksen ostopalveluista Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle. Paikallisyksikkö toimii 53 kunnan alueella Etelä-Suomessa. Kyseessä on lisäpalvelu. Etelä-Suomen lomituspalveluilla on maatalouslomittajia palkkasuhteessa. Ostopalveluja käytetään täydentämään lomituspalveluja. Kyseessä on puitesopimus, joka ei velvoita ostamaan tiettyä määrää lomitusta. Kyseessä on täydennyshankinta, jolla haetaan lisää ostopalvelulomittajia aiemmin toteutetun hankinnan lisäksi. Kyse … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Beauty Secret's koira & kissa trimmaamo Fma NMJordas Hevoskorjaamo Oy Jani Honkanen TMI Kotipalvelu ja siivous Kristiina Sunmilk Oy Tmi Iida Laaksonen Tmi Saara Viljanen Tuulenkaato Tmi
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-04   Kiinteistöjen rakennuttajakonsultin hankinta (Hollolan Tilapalvelu Oy)
Sopimuksen sopimusehtoina käytetään Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Konsulttisopimusluonnos on liitteenä. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: EduBuild Oy
2023-06-02   Rekrytointijärjestelmä (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia rekrytointijärjestelmästä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-06-01   Akuutti24 -päivystyksen lääkärityövoiman vuokraaminen (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Akuutti24 päivystyksen lääkärityövoimasta henkilöstövuokrauksena ja toimitustakuulla. Tarjousta pyydetään kahden (2) vuoden sopimuskaudelle ja kahden (1+1) vuoden erikseen päätettävälle optiokaudelle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.11.2023. Solmittava sopimus astuu voimaan aikaisintaan sitten, kun hankintaa koskeva hankintapäätös on saanut lainvoiman. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Medimatkat Oy
2023-05-31   Taipuisa endoskopia (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia taipuisan endoskopian laitteista. Laitteet ovat ns. monikäyttöisiä eli ne puhdistetaan ja kuivataan aina käytön jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pakollisena optiona laitteisiin yhteensopiva tornikokonaisuus, jota tulee tarjota. Hankinnan kohteeseen sisältyvät vapaaehtoisina optioina tarjottavat skoopit sekä myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja muut tarvittavat lisävarusteet kuten pesu- ja puhdistustarvikkeet. Sopimuskaudella voidaan … Näytä hankinnat »