Hankinnat alueella Etelä-Suomi

4 aktiiviset hankinnat

Alueen hankintaorganisaatiot Etelä-Suomi ovat olleet Turun kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Väylävirasto.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Etelä-Suomi

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kotihoidon palvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluva kotihoito. Hankinnalla monipuolistetaan kotihoidon palvelutuotantoa ulkoistamalla alueellisia hoitorinkejä pääosin taajama-alueilla. Sosiaalihuoltolain (790/2022) 19 a § mukaan kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen: hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu kuin edellä mainitut henkilön suoriutumista tukevat toiminnat sekä terveydenhuoltolain 25 §:ssä … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2024 - 2028 (Väylävirasto)
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät sopimusasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Hankintaan liittyvät kohteet sijaitsevat Lappeenrannan ja Suomen valtion Venäjän federaatiolta vuokraamalla alueella. Sijainnit käyvät ilmi tarjouspyyntöaineistosta. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Etelä-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Etelä-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Raision uusi seisake, ratasuunnitelma (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on Raision uuden seisakkeen ratasuunnitelman laatiminen rataosalla Turku-Uusikaupunki. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää palveluntuottajilta osallistumishakemuksia toimittajarekisteriin liittyen henkilöstön osaamisen kehittämiseen palveluihin : (koulutus, valmennus ja kehittäminen). Turun kaupunki perustaa toimittajarekisterin palveluntuottajille alkaen 1.1.2024. Sopimus toimittajarekisteristä tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja toimittajarekisteri on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien (Turun kaupungin kaikkien palvelukokonaisuuksien, Pöytyän kunnan ja … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Tuore leipä ajalle 1.2.2024 (Tavoite) – 31.1.2026 (+optio 2v) (Turun kaupunki)
Turun kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia tuoreesta leivästä sekä muista leipomotuotteista. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Suojavaatteet (Lappeenrannan kaupunki)
Hankinnan kohteena on suojavaatteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. teknisissä työtehtävissä, kuten rakentamisessa, kunnossapidossa, huoltotöissä, työnjohtotehtävissä ym. sekä sisällä että ulkona. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Uuden-Summan koulu ja varhaiskasvatus siirtokelpoiset tilat (Haminan kaupunki)
Urakan kohteena on Uuden-Summan koulun piha-alueelle rakennettavat siirtokelpoiset tilat koululle ja varhaiskasvatukselle. Rakennuskohde käsittää moduulikoulun ja päiväkodin rakentamisen siirtokelpoisista tilaelementeistä oheisten urakka-asiakirjojen mukaisesti KVR-urakkana kahdeksan vuoden vuokrahankintana optioineen. Rakennuksen tulee täyttää pysyvän rakennuksen rakennusmääräykset. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvola puitejärjestely, 2024-2025 (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolassa vuosille 2024-2025 sekä mahdollisille optiovuosille 2026-2027. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Koulutus toteutetaan Kouvolassa. Sopijapuolet noudattavat seuraavia säädöksiä ja ohjeita (mahdollisine muutoksineen): - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Näyttelyrakenteet ja -kalusteet Lahden Historiallisen museon näyttelyihin (Lahden kaupunki)
Hankinnan kohteena on näyttelyrakenteet ja -kalusteet Lahden Historiallisen museon näyttelyihin. Lahden historiallinen museo aukeaa laajan remontin jälkeen uudelleen vuonna 2024. Samalla uusitaan museon vaihtuva ja pysyvä näyttely. Näyttelytiloja on yhteensä noin 500 neliömetriä. Tarjouspyyntö koskee näyttelyiden rakenteiden ja kalusteiden teknisen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen hankintaa. Tarkempi kuvaus hankinnasta liitteessä "Lahden historiallinen museo, näyttelyrakenteiden ja kalusteiden … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Deadline 2025-09-12   KYMENLAAKSON HVA - Vammaisten asumispalvelut (DPS 2024-2025) (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat vammaisten asumispalvelut. Vammaisten asumispalveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen asumispalveluiden tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kymenlaakson hyvinvointialue järjestää vammaisten asumispalveluja omana toimintana sekä ostamalla palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Kymenlaakson hyvinvointialue vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelusta ja järjestämisestä. Vammaisten … Näytä hankinnat »
2023-09-11   Imuejektorit, virtausmittarit ja happi-ilmasekoittimet (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia imuejektoreista, virtausmittareista, virtaussäätimistä ja happi-ilmasekoittajista. Hankintaan sisältyvät osa-alueet on ilmoitettu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan. Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, … Näytä hankinnat »
2023-09-11   KymenHVA Hammashoitoyksiköt (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Kymenlaakson hyvinvointialue pyytää tarjouksia hammashoitoyksiköistä (13 kpl). Näytä hankinnat »
2023-09-08   Jäteastioiden hankinta (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy)
Hankinta koskee 140 l ja 240 l tuulettuvien jäteastioiden, sekä 140 l - 660 l harmaiden tai ruskeiden jäteastioiden hankinnan sekä niiden jakelun LSJH:n ilmoittamaan paikkaan. Osa 1, tuulettuvat biojäteastiat: 1200 kpl 140 l, sis. hyllyn 800 kpl 240 l, sis. hyllyn Tarjouksessa annettavan hinnan tulee sisältää sisäpuolelle asennettava hylly. Tarjouksessa tulee ilmetä myös erillinen hinta hyllylle (varaosa), sekä myös muut mahdolliset lisä- ja varaosat, joita tuulettuvaan jäteastiaan on saatavilla, esim. … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Määräaikaishuollot sähkösäätöisille sängyille ja nostolaitteille (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia määräaikaishuoltopalveluista ja vikakorjauspalveluista asiakkaiden kodeissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa sijaitseviin apuvälineisiin. Huollettavia ja korjattavia laitteita ovat sähkösäätöiset sängyt ja nostolaitteet. Sopimuskauden pituus kaksi (2) vuotta, tavoiteltu alkamisaika 11.1.2024, optio yksi (1) vuosi + yksi (1) vuosi. Näytä hankinnat »
2023-09-08   Runosmäen monitoimitalon kalustus (KKOY Runosmäen monitoimitalo)
Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia KKOY Runosmäen monitoimitalon toimeksiannosta Runosmäen monitoimitalon kalusteista ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tarjoaja sitoutuu tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohde on työmaa-aluetta ja tutustumiskäynnistä on sovittava erikseen. Ilmoittautuminen Mari Virtaselle: etunimi.sukunimi@turku.fi 18.9.2023 klo 12.00 mennessä. … Näytä hankinnat »
2023-09-08   KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - Työnohjaus- ja coachingpalveluiden hankinta (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat työnohjaus- ja business coaching -palvelut Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstölle tarpeen mukaisesti. Työnohjaajalla voi olla Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen työnohjaajakoulutus yhdistettynä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkintoon, psykoterapeuttipätevyys, psykiatrian erikoislääkärin tutkinto tai psykologin tutkinto. Ammattitaitoiselta coachilta vaaditaan vähintään 60h coaching-spesifiä koulutusta, vähintään 100h toteutettua coachausta, vähintään 10h … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Turun kaupungin omistamien yhtiöiden ICT-palvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin omistamien yhtiöiden ICT-palveluista ajalle 1.1.2024-31.12.2027, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan kohteena on Turun kaupungin nimettyjen yhtiöiden ICT-palvelut hankinta-asiakirjoissa määritellyssä laajudessaan. Turun kaupunki kilpailuttaa hankinnan nimettyjen yhtiöiden puolesta, eikä ole osallisena kilpailutuksessa toisin kuin hankintailmoituksen kohdassa ''I kohta: … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Tulkkauspalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osakokonaisuuteen 1. Kanta-Hämeen alue muiden kielten tulkkauspalvelut 2. Kanta-Hämeen alue ukrainan kielen tulkkauspalvelut Sopimustoimittajaksi valitaan osakokonaisuuteen 1 enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa ja osakokonaisuuteen 2 enintään 10 eniten pisteitä saanutta … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamo, konsultointitehtävät ja projektinjohtopalvelu, Lappeenrannan Lämpövoima Oy (Lappeenrannan Lämpövoima Oy)
Lappeenrannan Hyväristönmäkeen on suunniteltu rakennettavan uusi jätevedenpuhdistamo, joka tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen Toikansuon puhdistamon. Hankkeeseen sisältyy noin neljän kilometrin pituisen siirtoviemärin, tarvittavan tieyhteyden ja Toikansuon alueelle sijoitettavan pumppaamon rakennuttaminen. Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle on saatu lainvoimainen ympäristölupa joulukuussa 2022. Vaihemaakuntakaava, joka mahdollistaa Hyväristönmäelle sijoitettavaksi jätevedenpuhdistamon, on saanut … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Varsikengät M05 (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankinta koskee varsikenkien hankintaa vuonna 2023 Suomen Puolustusvoimien käyttöön. Tuotteet valmistetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen laatimien teknisten spesifikaatioiden mukaisesti. Hankittava määrä vuonna 2023 on 476-9726 KENGÄT, VARSI-\M05 7 000 paria +/- 30 %. Vuoden 2023 alustava kokolajitelma hankintamäärälle on tarjouspyynnön liitteenä. Kokolajitelma tarkentuu ostotilauksella. Lisäksi hankintaan sisällytetään optiot vuosille 2024 ja 2025. Optio vuodelle 2024: 15 000 paria +/- 30% Optio … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Radiologian päivälääkäripalvelut - Uusimaa ja Kymenlaakso (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena on HUS Diagnostiikkakeskuksen Uudenmaan ja Kymenlaakson kuvantamisyksiköiden radiologian erikoislääkärin tehtävät siltä osin kuin niitä ei pystytä täyttämään Tilaajan omilla resursseilla. Työ edellyttää radiologin paikalla oloa yksikössä ja käsittää pääasiassa ultraäänitutkimusten ja ultraääniohjattujen toimenpiteiden tekemistä. Hoitajatyövoimaa tarvitaan avustamaan radiologia ultraäänitutkimuksissa. Hoitajapalvelut eivät vaikuta kilpailutuksen pisteytykseen. Hankinta jakautuu kahteen … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Bioreactor (fermenter) for Natural Resources Institute Finland (Natural Resources Institute Finland)
Natural Resources Institute Finland (hereafter referred to as "Luke") requests your tender for Bioreactor (fermenter) with this Call for Tenders and its annexes. Luke is planning to purchase an bioreactor (fermenter) for small pilot-scale or laboratory-scale (working volume 2 to 40 litres) treatment of solid and semisolid substrates by microbiological and enzymatic bioprocessing at the Luke Jokioinen Campus. The subject matter of the procurement is described in more detail in procurement criteria and … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Vartiointi- ja turvapalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne Vartiointi- ja turvapalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankinta on jaettu useampaan osakokonaisuuteen, joista kuhunkin valitaan yksi sopimustoimittaja. Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Tarkemmat tiedot tarjousten vertailuperusteista ja pisteytyksestä on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Lastensuojelun sijaishuollon toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinta (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
Päijät-Hämeen hyvinvointialue kilpailuttaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lastensuojelulain (417/2007) tarkoittaman toimeksiantosuhteisen perhehoidon. Sopimuskausi on 48 kuukautta. Hankinnan kohteena on lastensuojelun sijaishuollon toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelut 300 km etäisyydellä Lahdesta. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Kaarinan kaupungin kulunvalvontajärjestelmä (Kaarinan kaupunki)
Kaarinan kaupunki pyytää Toimittajilta osallistumishakemuksia neuvotteluvaiheeseen hakeutumiseksi. Hankittavan Järjestelmän laitekomponentit hankitaan investointina ja Järjestelmää operoi pääsääntöisesti Asiakkaan omat työntekijät. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Deadline 2025-09-05   KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - PUHETERAPIA (DPS 2023-2025) (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiat. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa ja lieventää puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Liedon kaupungin infrahankkeiden asiantuntijapalvelut, puitesopimus ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 + optio 1 + 1 v (Liedon kaupunki)
Liedon kaupunki ja Liedon Vesi pyytävät tarjouksia yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen aikaisten palveluiden asiantuntijatehtävistä puitesopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 sisältäen mahdollisuuden optiokausiin 1+1 v. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Deadline 2025-09-05   KYMENLAAKSON HVA - Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut (DPS 2024-2025) (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Kymenlaakson hyvinvointialueen yksityisiltä palveluntuottajilta hankkimiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tarkoitettuihin asumispalveluihin sisältyy osallistumishakemuksen julkaisuvaiheessa sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. Kymenlaakson … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Turun lukioverkon lisätilat vuokrahankintana (Turun kaupunki / Konsernihallinto)
Turun kaupungin Konsernihallinnon tilapalvelut pyytää tarjouksia Turun lukioverkon lisätiloista vuokrahankkeena hankinta-asiakirjojen mukaan. Näytä hankinnat »
2023-09-04   Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluja hankitaan sekä uudisrakennus- että korjaushankkeisiin. Hankinta sisältää seuraavat osakokonaisuudet: 1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut 2. LVIAE-asiantuntijapalvelut 3. Sähkötekniset asiantuntijapalvelut 4. Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut 5. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut Kilpailutus suoritetaan avoimella … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Turun Kauppahalli, hankesuunnittelu (Turun kaupunki / Konsernihallinto)
Turun kaupungin tilapalvelut pyytää tarjouksia Turun Kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnittelusta hankinta-asiakirjojen mukaan Näytä hankinnat »
2023-08-31   Deadline 2025-08-31   KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - FYSIOTERAPIA (DPS 2023-2025) (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelut. Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulla on lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus sekä tarpeenmukainen hoito. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Fysioterapialla tarkoitetaan erilaisia kuntoutustoimenpiteitä, joiden … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan puitejärjestely 2024-2025, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Vakuutukset försäkringar, ammattikorkeakoulu yrkeshögskolan Novia (AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Upphandling av försäkringar för personal och studerande vid yrkeshögskolan Novia. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kiinteistöjen arvonmäärityksen ja kiinteistö- sekä vuokravälityksen konsultointipalvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia kiinteistöjen kiinteistöarvioinnista (AKA-arviointi), toimitilojen ja kehityskiinteistöjen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä asuintilojen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä näihin liittyvistä konsultointipalvelusta ajalle 1.1.2024 (tavoite) - 31.12.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 ja 1.1.2027 - … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kotkan keskussairaalan perusparannut (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy (Kymen Tuki))
Kotkan keskussairaalan perusparannus – hankkeessa peruskorjataan keskussairaalakiinteistön rakennusosat Aa, Ab ja Ac. Aa ja Ab ovat alkuperäistä, vuonna 1968 valmistunutta sairaalaa. Ac-osa on vuonna 1996 valmistunutta laajennusta. Alkuperäisessä vuonna 1968 valmistuneessa osassa kantavana runkona toimii paikallavalettu betoni. Julkisivu on muurattua poltettua tiiltä, jonka alla on lämpöeriste. Laajennus on pilari-/palkkirakenne, jossa välipohjat ovat ontelolaatasta. Ulkoseinät ovat tiili- ja … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Kuntosalivälineet ja huoltopalvelu (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri yksiköiden toimipisteisiin hankittavista kuntosalivälineistä ja kuntosalivälineiden huoltopalveluista ajalle 1.10.2023(tavoite)-30.9.2025 jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.10.2025-30.9.2027. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: 1. kuntosalivälineet 2. kuntosalivälineiden huoltopalvelu Hankinnasta tehdään … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2023/4 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta. Tarkemmat kohteet ja sopimuskaudet on nähtävissä tarjouspyynnön liitteissä. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on tilaajalla. Hankinnasta syntyvien sopimusten rahoitukseen osallistuvat hankintayksikkönä … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat suurkeittiö- ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut. Kylmälaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi keittiöiden kylmäkaappeja, pikajäähdytyskaappeja ja pakastinkaappeja. Kiinteistöjen kiinteät kylmähuoneet eivät sisälly sopimukseen. Hankintaan sisältyy myös huolto- ja korjaustoimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat varaosat. Huolto- ja korjauspalvelutyöt suoritetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Pirkanmaan hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut - UUSITAAN KORJATTUNA (HUS-yhtymä)
HUS pyytää tarjoustanne Leikkaussalien kuvansiirtojärjestelmästä ja siihen liittyvistä asiantuntijapalveluista. Leikkaussalin kuvansiirto sisältää: - Keskitetty leikkaussalin kuvanlähteiden ja laitteiden hallinta samasta käyttöliittymästä - Integrointi sairaalan tietojärjestelmiin Järjestelmää käytetään leikkaussalin: - Kuvan- ja äänensiirtoon, -editointiin, -tallennukseen ja -arkistointiin Etäyhteyksiin: - Lokaalit (luentosalit, kokoustilat) - Globaalit (selainnäkymä Internet-yhteyden yli) Järjestelmä … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen Isännöintipalvelut / Hallinto- ja Vuokranvälityspalvelu (Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot)
Hankinnan kohteena ovat Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen tarvitsemat isännöintipalvelut, hallintopalvelut ja vuokranvälityspalvelut. Tilaajan tarkoituksena on hankkia ja toteuttaa sopimuksen kautta isännöinti-, hallinto- sekä vuokravälityspalvelut, joita tilaajan toiminnan toteuttamisessa tarvitaan. Palveluntuottajan tulee voida tarjota tilaajalle laadukasta, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua tuottaen tilaajan kiinteistökannan sekä yhtiön toimivan hallinnoinnin. Palvelu tuotetaan … Näytä hankinnat »
2023-08-29   HUS 484-2023 KymenHVA Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämä ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla. Kuntouttava päivätoiminta on suunnitelmallista kuntouttavaa toimintaa, joka on osa asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan hyödyntää myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestelyissä. Kuntouttavaa päivätoimintaa toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisena sosiaalipalveluna, jossa tuetaan sosiaalihuollon … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »