Hankinnat alueella Satakunta

Yksi aktiivinen hankinta

Viimeaikaiset hankinnat alueella Satakunta

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-12   ICT-tuki- ja ylläpitopalvelut / Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen (Merikarvian kunta)
Hankinnan kohteena ovat Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnan ICT-tuki- ja ylläpitotoiminnot. Palveluun sisältyy Palveluntuottajan tukemiin tai Tilaajan kanssa erikseen sovittaviin kunnan normaalisti käyttämiin palvelinten käyttöjärjestelmiin, työryhmäsovelluksiin, työkaluohjelmistoihin ja laitteisiin liittyvä tuki- sekä ylläpitopalvelu. Tukipalvelu palvelee käyttäjää tyypillisissä päätelaitteen käyttöön ja sovittujen toimisto-ohjelmistojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tukipalvelu tuotetaan … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Markkinointiyhteistyökumppani Rauman kaupungille (Rauman kaupunki)
Rauman kaupunki (jäljempänä myös ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan 12.9.2023 julkaistavaksi lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tarjouskilpailussa, joka koskee markkinointiyhteistyökumppanin hankintaa Rauman kaupungille ja muille hankinnassa mukana oleville hankintayksiköille. Kilpailutettavat markkinointipalvelut ovat Rauman kaupungin ja sen konserniyhtiöiden Rauman Satama Oy:n, Rauman Energia Oy:n, Rauman … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Etäluettavat vesimittarit (Rauman kaupunki)
Rauman vesi pyytää tarjouksia etäluettavista vesimittareista sopimuskaudelle 1.11.2023 (tavoite) - 31.12.2025 tässä tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti. Sopimusta on tilaajan päätöksellä mahdollisuus edelleen jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Kilpailutuksen myötä muodostettavaan puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) toimittaja. Tilaaja tulee hankkimaan etäluettavia vesimittareita tarpeen mukaisesti nykyisen mittarikannan teknisenkäyttöiän täyttyä. Tilaaja ei sitoudu … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne yhdyskuntateknisten konsultointipalvelujen puitejärjestelyyn tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankinta on jaettu 14 osakokonaisuuteen: 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset 2. Liikennetekniikka 3. Infrarakennuttaminen ja infratöiden valvonta, maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonta 4. Maisemasuunnittelu 5. Pilaantuneet maa- ja vesialueet 6. Tie-, katu-, alue- ja kunnallistekniset järjestelmät (vesihuolto ja tutkimus) 7. Rakennetekniikka 8. Yhdyskuntasuunnittelu … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus etulastauskontit (Keräämö Oy)
Keräämö Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne sopimusmallin mukaisilla yksikköurakkahinnoilla kartonkipakkausten, muovipakkausten, lasipakkausten ja metallipakkausten, sekä pienmetallin keräyksestä ja kuljetuksesta. Keräysvälineinä 4 000 l - 8 000 l etulastauskontit. Urakka-alueena ovat Keräämö Oy:n osakaskunnat: - Pori - Ulvila - Nakkila - Harjavalta - Kokemäki - Merikarvia - Siikainen - Pomarkku Hankinta on jaettu yhteensä kahteen (2) urakka-alueeseen. Karttalinkin tyhjennyskohteista ja … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Mammografiaseulontapalveluiden järjestäminen (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on mammografiaseulontapalvelujen järjestäminen Satakunnan hyvinvointialueelle. Hankinta koskee terveydenhuoltolain (1326/2010) 14 §:n ja valtioneuvoston seulonta-asetuksen (339/2011) mukaista rintasyöpää ehkäisevää seulontaa seulontaohjelman mukaisille naisikäryhmille Satakunnan hyvinvointialueella. Mammografiaan perustuva rintasyövän seulontatutkimus on suoritettava kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla ja standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus pinta ja nostoperusteiset astiat (Keräämö Oy)
Keräämö Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne sopimusmallin mukaisilla yksikköurakkahinnoilla kartonkipakkausten, muovipakkausten, lasipakkausten ja metallipakkausten, sekä pienmetallin keräyksestä ja kuljetuksesta. Keräysvälineinä ovat 140 l - 660 l käsin siirrettävät astiat, 200 l - 5 000 l nostoperusteiset astiat. Urakka-alueena ovat Keräämö Oy:n osakaskunnat: - Pori - Ulvila - Nakkila - Harjavalta - Kokemäki - Merikarvia - Siikainen - Pomarkku 140 l - 660 l astioiden, sekä nostoperusteiset … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Potilassängyt (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on sähkökäyttöiset potilassängyt (perusterveydenhuolto) Satakunnan hyvinvointialueelle. Kohdepaikat: terveyskeskusten vuodeosastot, hyvinvointialueella olevat muut hoitopaikat. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: - Ehdottomat vaatimukset (Liite 1) - Elinkaarikustannukset (Liite 2) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (Liite 3) - Sopimusluonnos (Liite 4) Sopimuskausi alkaa sopimuksen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Markkinointi- ja viestintätoimistopalvelut (Porin kaupunki / matkailu- ja markkinointiyksikkö)
Porin kaupunki kilpailuttaa mainos- ja viestintätoimistopalvelut. Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti: Osa-alue 1: VIESTINTÄTOIMISTOKUMPPANIT: -Viestinnän konsultointi, suunnittelu ja toteutus Osa-alue 2: MARKKINOINTI- JA MAINOSTOIMISTOKUMPPANIT: -Markkinoinnin konsultointi, suunnittelu ja toteutus Osa-alue 3: AUDIOVISUAALISET KUMPPANIT: -Valo- ja videokuvaus Tarkemmat osa-aluekohtaiset tiedot on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.11.2023. … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2023/3, Pori-Olkiluoto (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 1.1.2024 -31.12.2026 reitellä Pori-Olkiluoto (tarkempi kohdemäärittely tarjouspyynnön liitteessä). Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.1.2027 - 31.12.2029. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on liikenteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Sekajätteen kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus Rauman kaupungin alueella sekä Eurajoen Luvian alueen... (Rauman kaupunki)
Rauman kaupunki/Rauman Seudun Jätehuoltolaitos pyytää tarjouksia sekajätteen kiinteistökohtaisesta keräyksestä ja kuljetuksesta tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Rauman kaupunki/Rauman Seudun Jätehuoltolaitos pyytää tarjouksia sekajätteen kiinteistökohtaisesta keräyksestä ja kuljetuksesta Raumalla ja Luvian aluejätepisteiden sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Eurajoella tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Tyhjennyskohteet esitetty liitteessä 1. Hankinta kilpailutetaan … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Leipä- ja leipomotuotteet (Porin kaupunki / Hankintapalvelut)
Tarjouspyyntö koskee Porin kaupungin ja hankintapalveluiden yhteistoimintatahojen tarpeisiin hankittavia leipä- ja leipomotuotteita. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024. Aloitusaikataulu on arvio ja sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus on voimassa 31.12.2024 asti, jonka jälkeen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana, kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankintaan sisältyvät ruokaleivät (tummat ja vaaleat), sämpylät, piirakat sekä … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-14   Henkilöturvajärjestelmät ja ylläpito, puitejärjestely (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on henkilöturvajärjestelmien suunnittelu, asennus ja käyttöönotto sekä ylläpitopalvelut Satakunnan hyvinvointialueella. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: 23-063 Hankintasopimusluonnos 2204 JYSE_2014 Palvelut - Päivitysversio huhtikuu 2022 Liite 1 Henkilöturvajärjestelmän kuvaus Liite 2 Palvelutasokuvaus Liite 3 Vaatimustaulukko Liite 4 Pohjakuvat - Keisarinviitta 1.krs - Taiteilijankoti 1. - 5.krs - Uudenkoiviston lastensuojelulaitos 1. - … Näytä hankinnat »
2023-08-10   Henkilökunnan joululahja (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on henkilökunnan joululahja Satakunnan hyvinvointialueelle. 15-20 euron arvoinen lahja (sis. toimituksen) verkkoalustan kautta. Tilattava määrä 12 000 kpl. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Toimituksenkuvaus (Liite 1) - Henkilötietojen käsittelyn ehdot (Liite 2) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (Liite 3) - Sopimusluonnos (Liite 4) - Referenssilomake (Liite 5) Näytä hankinnat »
2023-08-02   Kankaanpään kaupungin tietotekniikkapalveluiden ylläpito 2024-2026, optio 2027 (Kankaanpään kaupunki)
Tällä tarjouspyynnöllä käynnistetään prosessi, jonka tuloksena ratkaistaan seuraavan sopimusjakson 1.1.2024-31.12.2026 tietotekniikkapalvelun toimittaja. Ylläpitoa haetaan olemassa olevalle ympäristölle ja laitteille. Näytä hankinnat »
2023-08-02   D LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENE RAUMAN PALOASEMA (Satakunnan hyvinvointialue)
Satakunnan hyvinvointialue / Satakunnan pelastuslaitos pyytää tarjousta yhdestä merialumiinisesta veneestä. Hankittavan veneen tyypiksi tulee katamaraanirunkoinen vene kahdella perämoottoreilla. Veneen pääkäyttöalueena on merialueen saaristo ja rannikko (vaatimukset C ja liikennealue II). Veneen tulee olla työveneluokiteltu, CE-merkitty ja katsastettu. Veneen tuleva sijoituspaikka on Rauman paloasema. Vene korvaa vuonna 1994 hankitun D luokan öljyntorjuntavene Rapun. Veneen hankinta on kirjattu … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-21   Kiinteistöjen kunto-, tarkastus- ja katsastusasiantuntijapalveluiden puitesopimus (Rauman kaupunki)
Rauman kaupungin tilapalvelut yllä-, kunnossapitää ja rakennuttaa Rauman kaupungin suoraomisteisia ja yhtiöomisteisia rakennuksia. Tällä kilpailutuksella haetaan tilapalveluiden toteuttamiin kiinteistöihin kunto-, tarkastus- ja katsastusasiantuntijapalveluita tarjouspyynnön määrittämässä laajuudessa. Rauman kaupungilla on suoraomisteisia rakennuksia 400 kappaletta bruttoalaltaan 270 000 m2. Rakennukset ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, virastoja, liikunta- ja sote-rakennuksia, sekä myös muita julkisia … Näytä hankinnat »
2023-07-14   Kriisinhallinnan lähtö- ja kotiuttamisterveystarkastukset (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Puolustusvoimien logistiikkalaitos pyytää tarjoustanne kriisinhallinnan lähtö- ja kotiuttamisterveystarkastuksista Puolustusvoimien kriisinhallintaan lähteville ja sieltä kotiutuville henkilöille. Kriisinhallintahenkilöstöä on vuosittain 600-800 henkilöä ympäri Suomen mutta palvelun tarve vaihtelee vuosittain lukumäärällisesti ja alueellisesti. Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan Toimenpidehinnastolla liitteessä 2 eritellyt terveystarkastuspalvelut. Toimenpidehinnastolla terveystarkastuspalvelut on … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Biojätteiden käsittely ja hyödyntäminen (Keräämö Oy)
Keräämö Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti biojätteiden vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä. Jätteen kuljetukset noutopaikasta hyödyntämispaikkaan / hyödyntämispaikkoihin kilpailutetaan erikseen. Palveluntuottajalla on velvollisuus hyödyntää kaikki tilaajan toimittama biojäte. Biojätteen toimitusmäärän arvioidaan olevan 4 000 - 4 500 tn / vuosi. Vertailussa käytettävä määrä on 4 250 tn. Tarjouspyynnössä esitetyt yksikkömäärät kuvaavat tilaajan tällä … Näytä hankinnat »
2023-06-29   Satakunnan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän ja suun terveydenhuollon... (2M-IT Oy)
Hankintayksikkö pyytää osallistumishakemuksia Satakunnan hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevien tietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja niihin liittyvien palveluiden (jäljempänä ”Ratkaisu”) hankinnassa. Näytä hankinnat »
2023-06-29   Latukoneen hankinta, liikuntapaikkatoimi (Rauman kaupunki)
Rauman kaupungin liikuntapaikkatoimi pyytää tarjousta latukoneesta. Päätös käytettävissä olevista määrärahoista, joiden perusteella voidaan tehdä päätös latukoneen hankinnasta, tehdään arviolta elokuun viimeisenä maanantaina 28.8.2023. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan n. pe 15.9.2023. Toimitusaika latukoneella saa olla maksimissaan 3 kuukautta. Mikäli määrärahoja ei ole käytettävissä, hankinta kilpailutetaan uudelleen toisena ajankohtana. Hankittavan latukoneen … Näytä hankinnat »
2023-06-27   Nakkilan uusi yhtenäiskoulu, johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut (Nakkilan kunta)
Nakkilan kunta pyytää tarjouksia uuden yhtenäiskoulun johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalveluista seuraavasti: 1. Johtamis- ja rakennuttamistehtävät sisältävät johtamiseen ja rakennuttamiseen liittyvät tehtävät rakennuspaikalla sijaitsevien nykyisten (purettavien) ja rakennettavien rakennuksien osalta. Valitun rakennuttamiskonsultin tulee mm. kilpailuttaa suunnittelu sekä rakentamis- ja purku-urakat Nakkilan kunnan nimiin. Valittu rakennuttamiskonsultti vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Rakennuttamis- ja kiinteistöasiantuntijapalveluiden puitesopimus (Rauman kaupunki)
Rauman kaupungin tilapalvelut yllä-, kunnossapitää ja rakennuttaa Rauman kaupungin suoraomisteisia ja yhtiöomisteisia rakennuksia. Tällä kilpailutuksella haetaan tilapalveluiden toteuttamiin hankeisiin rakennuttamis- ja kiinteistöasiantuntijapalveluita tarjouspyynnön määrittämässä laajuudessa. Rauman kaupungilla on suoraomisteisia rakennuksia 400 kappaletta bruttoalaltaan 270 000 m2. Rakennukset ovat pääosin kouluja, päiväkoteja, virastoja, liikunta- ja sote-rakennuksia, sekä myös muita julkisia … Näytä hankinnat »
2023-06-20   Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2023/2, Rauma-Olkiluoto, Eurajoki-Olkiluoto (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 1.1.2024 -31.12.2026 reitellä Rauma-Olkiluoto, Eurajoki-Olkiluoto (tarkempi kohdemäärittely tarjouspyynnön liitteessä). Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.1.2027 - 31.12.2029. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: LS-Liikennelinjat Oy
2023-06-19   Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymän vakuutusten kilpailutus kahtena osakokonaisuutena (Satakunnan Koulutuskuntayhtymä)
Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymän vakuutusten kilpailutus kahtena osakokonaisuutena. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: If Vahinkovakuutus Oy Pohjola Vakuutus Oy
2023-06-16   Deadline 2025-12-31   Työnohjauspalvelut (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on työnohjauspalvelut hyvinvointialueen henkilöstölle (henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä valmennus). Satakunnan hyvinvointialueella käytetään ensisijaisesti ns. omia koulutettuja työnohjaajia. Työnohjausta hankitaan kuitenkin lisäksi ulkoisena palveluna tämän hankintajärjestelmän ehtojen mukaisesti täydentämään Tilaajan tarpeita tilanteissa, joissa soveltuvia sisäisiä työnohjaajia ei ole saatavilla. Palvelua tarjoava henkilö ei saa olla työ- tai virkasuhteessa Satakunnan … Näytä hankinnat »
2023-06-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Nakkilan uusi yhtenäiskoulu, johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut (Nakkilan kunta)
Nakkilan kunta pyytää tarjouksia uuden yhtenäiskoulun johtamis-, rakennuttamis- ja valvontapalveluista seuraavasti: 1. Johtamis- ja rakennuttamistehtävät sisältävät johtamiseen ja rakennuttamiseen liittyvät tehtävät rakennuspaikalla sijaitsevien nykyisten (purettavien) ja rakennettavien rakennuksien osalta. Valitun rakennuttamiskonsultin tulee mm. kilpailuttaa suunnittelu sekä rakentamis- ja purku-urakat Nakkilan kunnan nimiin. Valittu rakennuttamiskonsultti vastaa kokonaisvaltaisesti hankkeen … Näytä hankinnat »
2023-06-16   Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut Satakunnan hyvinvointialueelle. Hankintaan sisältyy työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen tuki ja ohjaus. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Palvelukuvaus (Liite 1) - Henkilötietojen käsittelyn ehdot (Liite 2) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut (Liite 3) Hankinta on jaettu osiin siten, että … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Kotihoito (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on kotihoitopalvelu Satakunnan hyvinvointialueelle. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta, jota toteuttavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka eivät selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai läheisten, muiden tukitoimenpiteiden tai palvelujärjestelmien avulla. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Kotihoidon … Näytä hankinnat »
2023-06-09   Harjavallan kokonaisuuden (Harjavalta, Kissakuja ja Kolsi) rakennustekniset työt (Fingrid Oyj)
Hankinta käsittää Harjavallan, Kissakujan ja Kolsin sähköasemien rakennustekniset työt. Sähköasema-alueille rakennetaan GIS- rakennukset sekä pylväsperustuksia, kaapelireittejä ja tietä. Sähköasemien alustavat osoitteet, rakennuslupia ei vielä ole: Harjavallan sähköaseman osoite Voimalaitoksentie 62, Nakkila; Kolsin sähköaseman osoite Kolsintie 217, Kokemäki; Kissakujan sähköaseman osoite Kissakuja 1, Harjavalta; Näytä hankinnat »
2023-06-08   Keski-Satakunnan alueen SHL:n ja VPL:n mukaiset kyydit (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Satakunnan hyvinvointialueen Keski-Satakunnan alueen SHL:n ja VPL:n mukaiset kyydit. Kyseinen hankinta kattaa ko. palvelut Euran, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kuntien alueella. Tilaajalla on käytössä kyytien välityspalvelut, jotka välittävät tilaajan maksamia henkilökuljetuksia eri sopimusautoilijoille. Tilaajalla on sopimukset henkilökuljetusten välityksestä kahden eri toimijan kanssa. Tällä hankinnalla valittavat sopimusautoilijat tulevat liittymään edellä … Näytä hankinnat »
2023-06-06   Euran kunnan ja kuntakonsernin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut (Euran kunta)
Hankinnan kohteena ovat työterveyshuoltopalveluiden hankinta Euran kunnan henkilöstölle ja kunnan omistamien yhtiöiden henkilöstölle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-06-05   Kotihoidon ateriapalvelut (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankittava palvelu käsittää aterioiden valmistuksen ja kuljetuksen kotiin annettavien palveluiden asiakkaiden kotiin (Cook&Chill -aterioiden valmistus ja kuljetus asiakkaille lämpötilasäädellyillä autoilla). Tarkemmat osoitetiedot toimitetaan valitulle palvelutuottajalle. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Palvelukuvaus (Liite 1) - Henkilötietojen käsittelyn ehdot (Liite 2) - Aistinvarainen testaus (Liite 3) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE … Näytä hankinnat »
2023-05-29   Kokemäen kaupunki, Koulukuljetukset (Kokemäen kaupunki)
Hankinta koskee tarjouspyynnön liitteessä 1 mainitun kohteen mukaisen koulukuljetuksen hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla lukuvuoden 2023-2024 aikana. Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta ajalle 1.8.2024-30.6.2025. Sopimuskausi on 10.8.2023-31.7.2024. Liikenne ajetaan Kokemäen kaupungin kulloinkin vahvistamina koulupäivinä. Tarjouksen osa-alueena on Kokemäen yhtenäiskoulun (Yhteiskoulun, Tulkkilan ja Tuomaalan toimipisteiden) koulukuljetukset ja mahdolliset … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Kokemäen Taksikeskus Oy Ryhmittymän jäsen: Ajanko Petri Ryhmittymän jäsen: Autoilija Jukka Salmi Ryhmittymän jäsen: Autoilija Mika Jokela Ryhmittymän jäsen: Depte Oy Ryhmittymän jäsen: Jouni Ranta-Pere Oy Ryhmittymän jäsen: Taksiyksi
2023-05-25   Kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut Satakunnan hyvinvointialueelle. Hankintaan sisältyy työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammatillinen tuki ja ohjaus. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Palvelukuvaus (Liite 1) - Henkilötietojen käsittelyn ehdot (Liite 2) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut (Liite 3) Hankinta on jaettu osiin siten, että … Näytä hankinnat »
2023-05-24   Polttopuut Porin prikaatille 2024-2026 (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankinnan kohteena on Porin prikaatin Huovinrinteen ja Niinisalon harjoitusalueilla tarvitsemat polttopuut vuosina 2024-2026. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen (Huovinrinteen ja Niinisalon harjoitusalue). Kummallekin osa-alueelle valitaan yksi toimittaja. Polttopuiden arvioidut hankintamäärät on ilmoitettu jäljempänä. Tilattavien polttopuiden määrään vaikuttaa harjoitusten määrä ja säätila. Esitetty määrä on sitoumukseton arvio, joka voi ylittyä tai alittua. Ylitys voi olla kuitenkin enintään 20 % … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Mika Vikman
2023-05-24   Linja-auto ja taksikuljetukset (Eurajoen kunta)
Hankinnan kohteena on Eurajoen kunnan sivistystoimen perusopetuksen koulukuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulutyöpäivinä ajalla 1.8.2023 - 31.1.2024. Tarjouspyyntöön sisältyy optio ajasta 1.2.2024 - 9.6.2024. Kuljetuksiin tulee sisältyä oppilaiden sekä esikoululaisten (+mahd. avustajat) kuljettaminen kotoa Eurajoen yhteiskouluun sekä paluukuljetukset takaisin kotiin. Tarjotut kuljetuspalvelut ja tarjotun kaluston tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Satakunnan Liikenne Oy Top Liikenne Oy
2023-05-19   Leikkausosaston leikkaustasojen uusinta (Satakunnan hyvinvointialue)
Satakunnan hyvinvointialue uusii Satasairaalan leikkausosaston leikkaustasoja asteittain. Hankinnan kohteena olevien puolikiinteiden/liikuteltavien leikkaustasojärjestelmien tulee olla sopivia monimuotoiseen operatiiviseen leikkaustoimintaan, pois lukien avosydän- ja neurokirurgia. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu seuraavissa liitteissä: - Toimituksen ehdottomat vaatimukset (Liite 1) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat Hankintamallina on yhden (1) … Näytä hankinnat »