Hankinnat alueella Länsi-Suomi

>20 arkistoidut hankinnat

Alueen hankintaorganisaatiot Länsi-Suomi ovat olleet Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki ja Tuomi Logistiikka Oy.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Länsi-Suomi

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Digipatologian tuotantojärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelujen hankinta (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Digipatologian tuotantojärjestelmästä ja sen tuki- ja ylläpitopalveluista, tarjouspyynnössä tarkemmin määrittelyn mukaisesti. Hankinnan kohteena on digipatologian tuotantojärjestelmä On Premise-toimituksena tilaajan konesaliin. Järjestelmäkokonaisuuden tulee sisältää patologian näytelasien digitoimiseen tarkoitettu skannauslaitteisto mahdollisesti tarvittavine oheislaitteineen, skannauskuvien katselin- ja hallintaohjelmisto sekä järjestelmän … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Ultraäänilaitteet (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Ultraäänilaitteet (5 kpl) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen eri yksiköihin Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalvelut (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraus Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Acutan ja Valkeakosken päivystykseen liitteissä 3A-B kuvatulla tavalla. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen; 1. Tays Acutan päivystys 2. Tays Valkeakosken päivystys Tarjoaja voi tarjota vähintään yhteen (1) osa-alueeseen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan palokatko- ja tiivistysurakka / HP 21 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen taloteknisten läpivientien palokatkot, ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset (kittaukset) sekä kantavien rakenteiden lattiarajatiivistykset (kittaukset). Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan pintabetoni- ja plaanourakka / HP 15 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Urakka käsittää rakennuksen lattioiden pintabetonoinnit ja tasoitukset. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä maanrakennustyöt ja perustamisvaihe. Kohteeseen ja sen ympäröiviin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Biojätteen materiaalihyödyntäminen (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne biojätteen materiaaalihyödyntämispalvelusta 1.4.2024 - 31.3.2026. Lisäksi hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, minkä tilaaja voi käyttää. Biojätettä syntyy arviolta noin 1700 t/a. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Kolme intraoraaliskanneria vuonna 2023 ja mahdollisesti 3 + 3 vuosina 2024-2027 Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan hyvinvointialue kilpailuttaa Suun terveydenhuollon toimeksiannosta intraoraaliskannereita neljä (4) vuotta voimassa olevalle sopimuskaudelle. Puitejärjestely on voimassa 4 vuotta. Intraoraaliskannereita hankitaan vuonna 2023 Pietarsaareen yksi kpl, Mustasaareen yksi kpl ja Vaasaan yksi kpl, yhteensä kolme kappaletta. Hankintaan sisältyy mahdollisuus vastaavien intraoraaliskannereiden hankintaan vuosina 2024-2027 yhteensä 3 + 3 kappaletta, mikäli määrärahaa laitteisiin myönnetään. Saatujen … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Nokian kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset 1/2024-4/2026 (Nokian kaupunki)
Hankinnan kohteena on kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon käytettävät kiviainekset. ************ Hankinta on jaettu 9 osaan seuraavasti: OSA 1: KaM 0-11 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 2: KaM 0-16 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 3: KaM 0-31 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 4: KaM 0-56 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 5: KaM 0-90 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 6: KaM 0 -120 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 7: KaM 0-150 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 8: Hiekka 0-8 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 9: … Näytä hankinnat »
2023-09-12   ICT-tuki- ja ylläpitopalvelut / Merikarvia, Pomarkku ja Siikainen (Merikarvian kunta)
Hankinnan kohteena ovat Merikarvian, Pomarkun ja Siikaisten kunnan ICT-tuki- ja ylläpitotoiminnot. Palveluun sisältyy Palveluntuottajan tukemiin tai Tilaajan kanssa erikseen sovittaviin kunnan normaalisti käyttämiin palvelinten käyttöjärjestelmiin, työryhmäsovelluksiin, työkaluohjelmistoihin ja laitteisiin liittyvä tuki- sekä ylläpitopalvelu. Tukipalvelu palvelee käyttäjää tyypillisissä päätelaitteen käyttöön ja sovittujen toimisto-ohjelmistojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Tukipalvelu tuotetaan … Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Markkinointiyhteistyökumppani Rauman kaupungille (Rauman kaupunki)
Rauman kaupunki (jäljempänä myös ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavaan 12.9.2023 julkaistavaksi lähetetyn hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tarjouskilpailussa, joka koskee markkinointiyhteistyökumppanin hankintaa Rauman kaupungille ja muille hankinnassa mukana oleville hankintayksiköille. Kilpailutettavat markkinointipalvelut ovat Rauman kaupungin ja sen konserniyhtiöiden Rauman Satama Oy:n, Rauman Energia Oy:n, Rauman … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Striimauspalvelut (Nokia, Orivesi ja Ylöjärvi) (Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy)
Hankinnan kohteena on Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien valtuuston kokouksien striimauspalvelut (jäljempänä "Palvelu"). Palveluntuottajan vastuulla on tuottaa Palvelu kokonaisuudessaan (livestriimaus kaikkine siihen liittyvien käytännön järjestelyineen kokouspaikalla, välineet, henkilöstö, kalusto yms). Palveluntuottaja kuvaa tilaisuudet, toteuttaa verkkolähetyksen (livestriimauksen) ja lisää striimattuun kokoukseen tekstityksen (Oriveden kohdalla tekstitys lisätään Tilaajan tarpeen mukaan … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Etäluettavat vesimittarit (Rauman kaupunki)
Rauman vesi pyytää tarjouksia etäluettavista vesimittareista sopimuskaudelle 1.11.2023 (tavoite) - 31.12.2025 tässä tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti. Sopimusta on tilaajan päätöksellä mahdollisuus edelleen jatkaa yhdellä (1) kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella. Kilpailutuksen myötä muodostettavaan puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) toimittaja. Tilaaja tulee hankkimaan etäluettavia vesimittareita tarpeen mukaisesti nykyisen mittarikannan teknisenkäyttöiän täyttyä. Tilaaja ei sitoudu … Näytä hankinnat »
2023-09-11   Vt4 Konginkankaan ohituskaistat; ST-urakan rakennuttajakonsultti (Väylävirasto)
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Vt 4 Konginkankaan ohituskaistat, ST-urakan rakennuttamis- ja valvontapalveluista. Palveluntuottaja toimii projektipäällikön ohjauksessa eikä tuota itsenäisesti palveluita kokonaisuudessaan. Tehtävät ovat yksilöimättömiä rakennuttamiseen ja valvontaan liittyviä osatehtäviä sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Hankittava asiantuntijapalvelun tarve kohdistuu työmäärältään suurimmaksi osaksi urakan työmaavalvontaan, sekä jossain määrin myös rakennuttamiseen ja hankkeen … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Yhdyskuntatekniikan konsultointipalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne yhdyskuntateknisten konsultointipalvelujen puitejärjestelyyn tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankinta on jaettu 14 osakokonaisuuteen: 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset 2. Liikennetekniikka 3. Infrarakennuttaminen ja infratöiden valvonta, maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonta 4. Maisemasuunnittelu 5. Pilaantuneet maa- ja vesialueet 6. Tie-, katu-, alue- ja kunnallistekniset järjestelmät (vesihuolto ja tutkimus) 7. Rakennetekniikka 8. Yhdyskuntasuunnittelu … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Koulunmäen koulun C-osan vesikateurakka / HP 13 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen vesikateurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen vesikateurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen ja katosten vesikatteet + niihin liittyvät pellitykset, vesikattovarusteet ja kattojen sadevesijärjestelmät. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä maanrakennustyöt ja … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus etulastauskontit (Keräämö Oy)
Keräämö Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne sopimusmallin mukaisilla yksikköurakkahinnoilla kartonkipakkausten, muovipakkausten, lasipakkausten ja metallipakkausten, sekä pienmetallin keräyksestä ja kuljetuksesta. Keräysvälineinä 4 000 l - 8 000 l etulastauskontit. Urakka-alueena ovat Keräämö Oy:n osakaskunnat: - Pori - Ulvila - Nakkila - Harjavalta - Kokemäki - Merikarvia - Siikainen - Pomarkku Hankinta on jaettu yhteensä kahteen (2) urakka-alueeseen. Karttalinkin tyhjennyskohteista ja … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Lielahden jätevedenpumppaamon ja Hiedanraitin yhdistelmäpumppaamon toteussuunnittelu (Tampereen kaupunki/ Tampereen Vesi)
Tampereen Vesi hankkii toteutussuunnittelun Lielahden jätevedenpumppaamon korvaamiseksi uudella sekä Hiedanraitin uuden paineenkorotusaseman sekä jätevedenpumppaamon rakentamiseksi. Liitteessä Hankinnan kuvaus on kerrottu minkälaista suunnittelua kohteissa odotetaan. Neuvotteluihin valitaan max 6 ehdokasta. Ensimmäinen neuvottelu valituille osallistujille on yhteisesti 4.10.2023 klo 9 -15. Teams-kutsut lähetetään valituille osallistujille. Neuvotteluaikataulu on kerrottu liitteessä Hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Kuljetuspalveluiden hankinta 2024 - 2026 (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne vuosien 2024–2026 kuljetuspalveluiden hankinnasta kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitotöihin. Sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2026. Näytä hankinnat »
2023-09-07   Varsikengät M05 (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankinta koskee varsikenkien hankintaa vuonna 2023 Suomen Puolustusvoimien käyttöön. Tuotteet valmistetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen laatimien teknisten spesifikaatioiden mukaisesti. Hankittava määrä vuonna 2023 on 476-9726 KENGÄT, VARSI-\M05 7 000 paria +/- 30 %. Vuoden 2023 alustava kokolajitelma hankintamäärälle on tarjouspyynnön liitteenä. Kokolajitelma tarkentuu ostotilauksella. Lisäksi hankintaan sisällytetään optiot vuosille 2024 ja 2025. Optio vuodelle 2024: 15 000 paria +/- 30% Optio … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Mammografiaseulontapalveluiden järjestäminen (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on mammografiaseulontapalvelujen järjestäminen Satakunnan hyvinvointialueelle. Hankinta koskee terveydenhuoltolain (1326/2010) 14 §:n ja valtioneuvoston seulonta-asetuksen (339/2011) mukaista rintasyöpää ehkäisevää seulontaa seulontaohjelman mukaisille naisikäryhmille Satakunnan hyvinvointialueella. Mammografiaan perustuva rintasyövän seulontatutkimus on suoritettava kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla ja standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Maa- ja kiviainesten hankinta 2024 - 2026 (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne vuosien 2024–2026 maa- ja kiviainesten hankinnasta kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitotöihin. Sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2026. Näytä hankinnat »
2023-09-07   Keuruun kaupungin järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätteen (bio ja seka) käsittely ja vastaanotto (Keuruun kaupunki)
Keuruun kaupungin jätehuoltoviranomainen (tekninen lautakunta) pyytää tarjousta jätelain (646/2011) 32 §:n ja mahdollisesti 33 §:n perusteella kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätteen vastaanotosta ja käsittelystä vuosiksi 2024-2026, sekä mahdollisesti optiovuodeksi 2027. Hankinta alkaa 1.1.2024. Kaupunki etsii kustannustehokasta ja ympäristövastuullista jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelykumppania. Keuruun jätehuoltoviranomainen (tekninen lautakunta) on päättänyt 27.3.2013 … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Pakkausjätteiden keräys ja kuljetus pinta ja nostoperusteiset astiat (Keräämö Oy)
Keräämö Oy (myöhemmin tilaaja) pyytää tarjoustanne sopimusmallin mukaisilla yksikköurakkahinnoilla kartonkipakkausten, muovipakkausten, lasipakkausten ja metallipakkausten, sekä pienmetallin keräyksestä ja kuljetuksesta. Keräysvälineinä ovat 140 l - 660 l käsin siirrettävät astiat, 200 l - 5 000 l nostoperusteiset astiat. Urakka-alueena ovat Keräämö Oy:n osakaskunnat: - Pori - Ulvila - Nakkila - Harjavalta - Kokemäki - Merikarvia - Siikainen - Pomarkku 140 l - 660 l astioiden, sekä nostoperusteiset … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Potilassängyt (Satakunnan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on sähkökäyttöiset potilassängyt (perusterveydenhuolto) Satakunnan hyvinvointialueelle. Kohdepaikat: terveyskeskusten vuodeosastot, hyvinvointialueella olevat muut hoitopaikat. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: - Ehdottomat vaatimukset (Liite 1) - Elinkaarikustannukset (Liite 2) - Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat (Liite 3) - Sopimusluonnos (Liite 4) Sopimuskausi alkaa sopimuksen … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-09-01   Vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut sopimuskaudelle 1.12.2023 - 30.11.2025 sekä optio kaudelle 1.12.2025 - 30.11.2026 (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Vaasan keskussairaalan vartiointi, henkilö- sekä kiinteistöturvallisuudesta tarjouspyynnön sekä tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.12.2023 – 30.11.2025. Hankintaan liittyy optio kaudelle kaudelle 1.12.2025 - 30.11.2026. Alueilla sijaitsee yhteensä noin 90 osastoa ja poliklinikkaa. Päivittäinen kävijämäärä Hietalahden ja Huutonimen alueella on useita tuhansia henkilöitä. Näytä hankinnat »
2023-09-01   Lempäälän kunnan koulukuljetukset (Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy)
Hankinnan kohteena on Lempäälän kunnan koulukuljetusten (koulu- ja esikoulukuljetukset) hoitaminen 22-paikkaisella autolla tilausliikenteenä. Kuljetukset ovat pääsääntöisesti Säijän ja Nurmen koulujen kuljetuksia. Koulukuljetukset suoritetaan Tilaajan vahvistamien lukuvuosiaikataulujen mukaisina koulupäivinä, joita on lukuvuodessa 190. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Jätehuollon palvelut (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Ikaalisten ev.lut. seurakunta, Kangasalan ev.lut. seurakunta ja Ylöjärven ev.lut. seurakunta pyytää tarjousta jätehuollon palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Markkinointi- ja viestintätoimistopalvelut (Porin kaupunki / matkailu- ja markkinointiyksikkö)
Porin kaupunki kilpailuttaa mainos- ja viestintätoimistopalvelut. Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti: Osa-alue 1: VIESTINTÄTOIMISTOKUMPPANIT: -Viestinnän konsultointi, suunnittelu ja toteutus Osa-alue 2: MARKKINOINTI- JA MAINOSTOIMISTOKUMPPANIT: -Markkinoinnin konsultointi, suunnittelu ja toteutus Osa-alue 3: AUDIOVISUAALISET KUMPPANIT: -Valo- ja videokuvaus Tarkemmat osa-aluekohtaiset tiedot on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.11.2023. … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Tienhoidon talvikunnossapidon puitejärjestely (Ikaalisten kaupunki)
Ikaalisten kaupunki on hankkimassa palveluita puitejärjestelynä liittyen teiden talvikunnossapitoon: lumien auraukseen ja liukkauden torjumiseen sekä hiekoituksen poistoon. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen ja lisäksi osa-alueet yksi ja kaksi osa-alueiden sisäisiin kohteisiin. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen tai kohteeseen. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhdelle tai useammalle osa-alueelle ja, tai kohteeseen. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyyntö … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2023/3, Pori-Olkiluoto (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta ajalla 1.1.2024 -31.12.2026 reitellä Pori-Olkiluoto (tarkempi kohdemäärittely tarjouspyynnön liitteessä). Sopimus sisältää option sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.1.2027 - 31.12.2029. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on liikenteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kuvantamispalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa yhteishankintana kuvantamispalveluita Tullinkulman Työterveys Oy:lle ja Ratinan Terveys Oy:lle. Työterveyshuollossa tarvittavat kuvantamispalvelut hankitaan osin omistajien (mm. Pirkanmaan hyvinvointialue) kuvantamispalveluista. Kuvantamispalvelut kohdentuvat työterveyshuollossa tarvittaviin natiiviröntgen-, ultraääni-, magneetti- ja mammografiatutkimuksiin. Kuvantamispalveluiden asiakasryhmänä ovat pääasiassa työterveysasiakkaat, mutta palveluja hankitaan myös … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Tipotien soteaseman ja asumispalveluiden ym. puhtauspalvelut (Pirkanmaan Voimia Oy)
Hankinnan kohteina ovat puhtauspalvelut Tipotien sosiaali- ja terveysasemalle sekä Tampereella sijaitseviin vammaispalvelun asumispalveluyksiköihin (8 kpl) ja neuvola Klaavaan. Tilaaja järjestää kohde-esittely. Kohde-esittelyyn ryhmäkoon rajaus on 2 hlö/tarjoaja. Kohde-esittelyyn on ilmoittauduttava 8.9.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen hankinnat@voimia.fi. 11.9.2023 esitellään Tipotien sosiaali- ja terveysasema. Kokoontuminen klo 8.30 Tipotien pääsisäänkäynnin edessä. Muut tarjouspyynnön kohteet … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Vakuutukset försäkringar, ammattikorkeakoulu yrkeshögskolan Novia (AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Upphandling av försäkringar för personal och studerande vid yrkeshögskolan Novia. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Perusterveydenhuollon päivystyksen lääkäripalvelut Vaasan keskussairaalaan, ajalle 2024- (Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan tavoitteena on lääkärityövoiman vuokraaminen kattamaan virka-ajan ulkopuolisen ja mahdollisen päivä-aikaisen perusterveydenhuollon päivystyksen tarve yhden sopijaosapuolen kanssa. Hankinnan kohteena on Vaasan keskussairaalan yhteispäivystyksen lääkäripalvelut. Hankinnan tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita perusterveydenhuollon päivystyspalveluita terveydenhuoltolain 2010/1326 50 §:n mukaisesti väestön kielelliset erityispiirteet huomioiden. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Varastoautomaatti vainajasäilytykseen (Pirhanmaan hyvinvointialue / Sairaalapalvelut)
Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii varastoautomaatin vainajasäilytykseen. Hankinta sisältää TAYS O-rakennukseen sijoitettavan vainajasäilytysvarastoautomaatin toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton. Nykyisin O-rakennuksessa on kaksi aiemmin rakennettua, käytössä olevaa vainajasäilytysvarastoautomaattia. Rakennuksen olemassaolevaan, kolmanteen kuiluun toimitetaan ja asennetaan tarjouspyynnön mukainen kolmas vainajasäilytysvarastoautomaatti. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Tampereen Energia Oy - NSL3 Lisä-LTO - Putkistourakka (Tampereen Energia Oy)
Tampereen Energia Oy (myöhemmin myös Tilaaja) suunnittelee rakentavansa alkuvuodesta 2023 kaupalliseen käyttöön otetun NSL3 kattilalaitoksen yhteyteen uuden lisälämmöntalteenottolaitoksen. Lisälämmöntalteenottolaitoksella on tarkoitus lisähyödyntää NSL3-kattilaitoksen savukaasujen sisältämä lämpöenergia ja siirtää se lämpöpumppujen avulla kaukolämmöksi Tampereen kaukolämpöverkkoon. Projektissa rakennetaan ja asennetaan uusi savukaasutuubilauhdutin, lauhteenkäsittelyjärjestelmät, lämpöpumput sekä muut … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Construction of six 400 kV series capacitors at three stations (Fingrid Oyj)
Fingrid Oyj will construct six 400 kV series capacitor banks at three different stations as a turnkey basis contract. The scope includes fixed series capacitor banks with control and protection systems, primary equipment and necessary civil works. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat suurkeittiö- ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut. Kylmälaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi keittiöiden kylmäkaappeja, pikajäähdytyskaappeja ja pakastinkaappeja. Kiinteistöjen kiinteät kylmähuoneet eivät sisälly sopimukseen. Hankintaan sisältyy myös huolto- ja korjaustoimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat varaosat. Huolto- ja korjauspalvelutyöt suoritetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Pirkanmaan hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä pihojen talvihoito (alueurakka) (Virtain kaupunki)
Virtain kaupunki pyytää tarjouksia katujen ja kevyen liikenteen väylien alueurakoista alueilla K1, K2 ja K3, sekä piha-alueiden alueurakoista alueella P1 sekä Killinkoskella. Urakat jaetaan alueittain. Killinkosken pihojen hoito kuuluu alueen K3 hoitourakkaan, kuitenkin niin, että noudatetaan piha-alueiden laatuvaatimuksia. Näytä hankinnat »
2023-08-29   VTS-kodit vihertyösopimus (Tampereen Vuokratalosäätiö sr)
VTS-kodit kilpailuttaa kiinteistökantansa vihertyön. Tampereella sijaitsevia sopimuskiinteistöjä on yhteensä 183, jotka jaetaan kolmeen sopimusalueeseen. Palveluita tuottamaan valitaan vähintään kaksi palveluntuottajaa. Näytä hankinnat »
2023-08-29   Osallistumispyyntö: Digiklinikka (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Tuomi Logistiikka pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta osallistumishakemuksia Digiklinikan hankinnasta järjestettävään hankintamenettelyyn. Hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmassa nimetään erillisenä tavoitteena aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut. Tarkoituksena on kehittää digitaalisten palveluiden kokonaisuutta, johon myös digitaalinen sote-keskus ja sen sisältämä digiklinikka kuuluu. Hyvinvointialueen tavoitteena on ennen kaikkea yhdenvertaiset sujuvat … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »