Hankinnat alueella Etelä-Karjala

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Etelä-Karjala

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2024 - 2028 (Väylävirasto)
Hankinta käsittää Väyläviraston hallinnoiman Saimaan kanavan käyttö- ja kunnossapitotehtävät sopimusasiakirjoissa määritellyssä laajuudessa. Hankintaan liittyvät kohteet sijaitsevat Lappeenrannan ja Suomen valtion Venäjän federaatiolta vuokraamalla alueella. Sijainnit käyvät ilmi tarjouspyyntöaineistosta. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Etelä-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Etelä-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Suojavaatteet (Lappeenrannan kaupunki)
Hankinnan kohteena on suojavaatteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi mm. teknisissä työtehtävissä, kuten rakentamisessa, kunnossapidossa, huoltotöissä, työnjohtotehtävissä ym. sekä sisällä että ulkona. Näytä hankinnat »
2023-09-11   Imuejektorit, virtausmittarit ja happi-ilmasekoittimet (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia imuejektoreista, virtausmittareista, virtaussäätimistä ja happi-ilmasekoittajista. Hankintaan sisältyvät osa-alueet on ilmoitettu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan. Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamo, konsultointitehtävät ja projektinjohtopalvelu, Lappeenrannan Lämpövoima Oy (Lappeenrannan Lämpövoima Oy)
Lappeenrannan Hyväristönmäkeen on suunniteltu rakennettavan uusi jätevedenpuhdistamo, joka tulee valmistuttuaan korvaamaan nykyisen Toikansuon puhdistamon. Hankkeeseen sisältyy noin neljän kilometrin pituisen siirtoviemärin, tarvittavan tieyhteyden ja Toikansuon alueelle sijoitettavan pumppaamon rakennuttaminen. Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamolle on saatu lainvoimainen ympäristölupa joulukuussa 2022. Vaihemaakuntakaava, joka mahdollistaa Hyväristönmäelle sijoitettavaksi jätevedenpuhdistamon, on saanut … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Taipuisa endoskopia (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia taipuisan endoskopian laitteista. Laitteet ovat ns. monikäyttöisiä eli ne puhdistetaan ja kuivataan aina käytön jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pakollisena optiona laitteisiin yhteensopiva tornikokonaisuus, jota tulee tarjota. Hankinnan kohteeseen sisältyvät vapaaehtoisina optioina tarjottavat skoopit sekä myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja muut tarvittavat lisävarusteet kuten pesu- ja puhdistustarvikkeet. Sopimuskaudella voidaan … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Työhönvalmennus, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Tilajaa, hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työ- ja yrityspalvelusta annetun lain (JTYPL 916/2012) mukaista valmennuspalvelua Kaakkois-Suomen TE-toimiston käyttöön. Hankinnan kohteena on työhönvalmennus Etelä-Karjalan alueelle. Työhönvalmennusta tulee toteuttaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä … Näytä hankinnat »
2023-08-23   LEIKKAUSKÄSINEET (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia leikkauskäsineistä. Hankintaan sisältyvät lateksiset sekä synteettiset steriilit leikkauskäsineet. Tuotteet on tarkemmin kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit. Hankinta on jaettu osiin käsinetyypeittäin ja päätös tehdään kustakin osasta erikseen. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin laadukkaat tuotteet, jotka palvelevat HUSn ja muiden tilaajien vaativia tarpeita. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Metallialan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Taloushallinnon puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Suun terveydenhuollon ostopalvelut (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)
Tarjouspyynnön kohteena on suun terveydenhuollon ostopalvelujen toimittaminen Tilaajalle tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Sopimuskausi on 1.11.2023-31.10.2024. Tilaaja varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta 1+ 1 vuoden mittaisella optiokaudella. Optiokaudet voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Option käytöstä ilmoitetaan erikseen. Tilaaja ilmoittaa mahdollisen optiokauden käytöstä arviolta puoli vuotta ennen sopimuskauden / optiokauden päättymistä. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-10   Rintaimplantit (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena ovat ekspanderit ja silikoni-implantit tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS-yhtymä, Kymenlaakson hyvinvointialue ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Hankinta on jaettu kahteen osaan: Osa-alue 1: Ekspanderit, anatomiset. Osa-alue 2: Silikoni-implantit, anatomiset. Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa per osa-alue, joiden kanssa se tekee sopimuksen. Sopimuskauden ennakoitu aloitusajankohta on … Näytä hankinnat »
2023-08-04   Luumäen hyvinvointiaseman rakentamisen LVV- urakka (Luumäen kunta)
Luumäen kunta pyytää tarjoustanne hyvinvointiaseman rakentamisen LVV-urakasta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö on ehdollinen. Hankkeen toteutuminen vaatii Luumäen kunnan päätöksen. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Luumäen hyvinvointiaseman rakentamisen pääurakka (Luumäen kunta)
Luumäen kunta pyytää tarjoustanne hyvinvointiaseman rakennusurakasta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö on ehdollinen. Hankkeen toteutuminen vaatii Luumäen kunnan päätöksen. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Luumäen hyvinvointiaseman rakentamisen IVAU – urakka (Luumäen kunta)
Luumäen kunta pyytää tarjoustanne hyvinvointiaseman rakentamisen IVA-urakasta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö on ehdollinen. Hankkeen toteutuminen vaatii Luumäen kunnan päätöksen. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Luumäen hyvinvointiaseman rakentamisen sähköurakka (Luumäen kunta)
Luumäen kunta pyytää tarjoustanne hyvinvointiaseman rakentamisen sähköurakasta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Tämä tarjouspyyntö on ehdollinen. Hankkeen toteutuminen vaatii Luumäen kunnan päätöksen. Näytä hankinnat »
2023-08-02   Kaivinkoneet (2 kpl) opetuskäyttöön rahoitusleasingillä ja vuokraamalla (Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä)
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo pyytää tarjousta seuraavasta hankinnasta: Kaivinkoneet (2 kpl) opetuskäyttöön rahoitusleasingillä ja vuokraamalla maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen Lappeenrantaan Hankinta toteutetaan seuraavasti: Osa-alue 1. Kaivinkone maanrakennuskoneenkuljettajakoulutukseen rahoitusleasingillä RAHOITUSLEASINGSOPIMUS: - 60 kk:n sopimus - tasasuuruiset erät koko sopimuskauden ajan (1. - 60.) - jäännösarvo 35 % - Leasingsopimuksen arvioitu alkamisaika … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-21   Kouvola-Luumäki pohjoinen raide- ja ratalaitteiden kartoitus (Väylävirasto)
Tämän toimeksiannon tehtävänä on tuottaa Kouvola-Luumäki pohjoiselle raiteelle numeerinen lähtöaineisto perusparannuksen tarpeisiin. Lähtötiedot tuotetaan tehtävään soveltuvilla mittausmenetelmillä . Toimeksianto kattaa sekä raiteiden- että ratalaitteiden kartoituksen. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Taratest Oy
2023-07-21   Kouvola-Luumäki pohjoinen raide, mallin koodaus ja maastotäydennykset (Väylävirasto)
Tämän toimeksiannon tehtävänä on tuottaa Kouvola-Luumäki pohjoiselle raiteelle numeerinen lähtöaineisto radan perusparannukseen. Lähtötiedot tuotetaan tehtävään soveltuvilla mittausmenetelmillä. Toimeksianto kattaa sekä mallin koodauksen ja maastotäydennykset. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Suomen GPS-mittaus Oy
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-04   LEMIN KUNNAN KATUJEN, PIHA-ALUEIDEN SEKÄ VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN KOHTEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO 2023 - 2026 + 1+1 vuoden optio (Lemin kunta)
Lemin kunta pyytää tarjouksia kaava-alueiden katujen, piha-alueiden ja vesi- ja viemärilaitoksen kohteiden talvikunnossapidosta talvikausille 2023 – 2026, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin 1 + 1 vuodella (optio). Mahdollisille optiokausille tehdään erilliset sopimukset. Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen. Osa-alueet: 1. Kirkonkylän katualueet, kiinteistökohteet ja vesi- ja viemärilaitoksen kohteet 2. Kuukanniemen katualueet, jotka sisältävät Juvolan … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Kuitto Oy Sk Kiinteistö ja saneerauspalvelu Oy
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-29   HUS Apuvälinekeskus - Kotikäyttöön tarkoitetut sähkötoimiset sängyt sekä vuodepöydät ja lisäpalvelut (osto, vuokra) (HUS-yhtymä)
HANKINNAN KOHDE HUS-Yhtymä (jäljempänä "HUS") kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti HUS alueellisten apuvälinekeskusten asiakkaille kotikäyttöön tarkoitetut lääkinnällisen kuntoutuksen sähkötoimiset sängyt sekä vuodepöydät ja niihin liittyvät lisäpalvelut tarvittavine lisä- ja varaosineen. Kyseessä on yhteishankinta, jonka osapuolet on kuvattu tarkemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä. Mukana olevista osapuolista käytetään tarjouspyynnössä yhdessä nimitystä "Tilaaja". Alueelliset … Näytä hankinnat »
2023-06-27   Heat Pump Plant of WWHR system (natural refrigerant based) (Imatran Lämpö Oy)
Imatran Lämpö Oy, district heating company owned by City of Imatra, is producing district heat and distributing district heat and gas at City of Imatra. Imatran Lämpö Oy is starting cooperation with Stora Enso Oyj to utilise heat of forest industry wastewater heat (~45 degC) in district heating (DH). A water-to-water heat pump (HP) plant of 12… 15 MWth is being planned. The plant will be remote operated at the Kaukopää pulp mill wastewater treatment area, where the heat of settled pulp mill wastewater is … Näytä hankinnat »
2023-06-26   Ambulanssit ja kenttäjohtoyksikköauto (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on kaksi (2) ambulanssia sekä yksi (1) kenttäjohtoyksikköauto tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Näytä hankinnat »
2023-06-22   Suun terveydenhuollon pienlaitteet (HUS-yhtymä)
HANKINNAN KOHDE HUS-Yhtymä (jäljempänä "HUS") kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suun terveydenhuollon pienlaitteet (jäljempänä "Pienlaitteet") ja niihin liittyvät tarvikkeet (sis. myös nykyisin käytössä olevien laitteiden tarvikkeet). Kyseessä on yhteishankinta, jonka osapuolet on kuvattu tarkemmin jäljempänä tässä tarjouspyynnössä. Mukana olevista osapuolista käytetään tarjouspyynnössä yhdessä nimitystä "Tilaaja". Tilaaja pyytää tarjouksia hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-19   Ilmanpuhdistimien vuokraus (Lappeenrannan kaupunki)
Hankinnan tavoitteena on luoda tilaajien käyttöön ilmanpuhdistimien vuokrauspalvelun puitejärjestely. Hankittava palvelu sisältää laadukkaat pienhiukkasten ja kaasumaisten epäpuhtauksien poistoon tarkoitetut ilmanpuhdistuslaitteet ja niiden huollon kokonaispalveluna tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Ilmanpuhdistimien tulee perustua keräävään menetelmään. Tarjottava ilmanpuhdistin ei saa tuottaa sisäilmaan yhdisteitä, joilla puhdistetaan sisäilman epäpuhtauksia. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Lääkkeiden koneellinen annosjakelu (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)
Tarjouspyynnön kohteena on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Hyvinvointialue) kotihoidon ja palveluasumisyksiköissä asuvien asiakkaiden lääkehuollon hoitaminen, johon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, reseptien hallinnointi ja asiakkaiden kokonaislääkitysten tarkistaminen sekä lääkkeiden kuljettaminen Hyvinvointialueen kuntien alueille kahden viikon välein kotihoidon ja palveluasumisen toimipisteisiin. Palveluntuottaja toimittaa samalla muut sellaiset lääkkeet, jotka eivät sovellu … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Kuorma-autojen korjaamopalveluiden hankinta (Imatran kaupunki)
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytää tarjouksia kuorma-autojen korjaamopalvelusta. Tilaajalla on 5kpl kuorma-autoja. Palveluntuottajalla tulee olla korjaamo Imatran kaupungin alueella sekä hyvin varusteltu liikkuva huoltoauto. Palveluntuottaja hankkii työssä tarvittavat varaosat. Arvioitu sopimuskausi on 1.9.2023 - 31.8.2025 ja lisäksi varataan oikeus 2 vuoden optioon. Tilaaja tekee päätöksen option käytöstä vähintään 3kk ennen sopimuskauden loppua. Vertailuperusteena on halvin hinta. Hankinta … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Myllys Yhtiöt Oy
2023-06-15   Kaivinkoneet (2 kpl) opetuskäyttöön rahoitusleasingillä ja vuokraamalla (Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä)
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Saimaan ammattiopisto Sampo pyytää tarjousta seuraavasta hankinnasta: Kaivinkoneet (2 kpl) opetuskäyttöön rahoitusleasingillä ja vuokraamalla maarakennuskoneenkuljettajakoulutukseen Lappeenrantaan Hankinta toteutetaan seuraavasti: Osa-alue 1. Kaivinkone maanrakennuskoneenkuljettajakoulutukseen rahoitusleasingillä RAHOITUSLEASINGSOPIMUS: - 60 kk:n sopimus - 1. erä 15 % - jäännösarvo 35 % - tasasuuruiset erät koko sopimuksen ajan (erät 2. - 60) - Leasingsopimuksen … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Kaluston korjauspalvelun hankinta (Imatran kaupunki)
Imatran kiinteistö- ja aluepalvelu Oy Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy pyytää tarjouksia kaluston liikkuvasta korjaamopalvelusta. Tilaajan korjaamolla Imatralla tai vaihtuvissa kohteissa pääasiassa Imatralla suoritettavat: - työkoneiden huolto- ja korjauspalvelut (esim. työhöylä, traktorit, Wille-työkoneet, Iseki ruohonleikkurit, latukoneet) - hitsauspalvelut - metallityöt - pienkoneiden huolto- ja korjauspalvelut. Arvioitu sopimuskausi on 1.9.2023 - 31.8.2025 ja lisäksi varataan oikeus 2 vuoden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Myllys Yhtiöt Oy
2023-06-09   Kutilan kanavahankkeen rakennuttajakonsultti palvelut (Taipalsaaren kunta)
Konsultilla tarkoitetaan tässä palvelun suorittavaa projektinjohto-, rakennuttamis- ja teknisten konsulttien muodostamaan kokonaisuutta. Perustoimeksiantoon kuuluu kanavarakenteiden, pumppaamojen ja sulkuluukkujen suunnittelun kilpailutus ja suunnittelunohjaus, kustannusarvion sekä aikataulun laatiminen suunnitelmien perusteella sekä suunnittelun yhteensovitus ELY:n toteuttaman sillan ja tieyhteyksien suunnittelun kanssa. Toimeksianto kestää loppukesään 2024 saakka. Toimeksiannossa on optiona … Näytä hankinnat »
2023-06-07   Catering- ja Take Away kertakäyttötuotteet (Lappeenrannan kaupunki)
Hankinnan kohteena on ruoan ja juoman kattaukseen ja nauttimiseen sekä ruoanvalmistukseen ja -pakkaamiseen liittyvien kertakäyttöastioiden ja -välineiden toimittaminen Etelä-Karjalan kuntien ja kaupungin sekä kuntayhtymien, yhteisöjen ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden käyttöön. Hankintaan osallistuvat Lappeenrannan kaupunki, Taipalsaaren ja Luumäen kunnat, Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Saimaan Tukipalvelut Oy ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnassa valitaan … Näytä hankinnat »
2023-06-07   Omakielinen työhönvalmennus maahanmuuttajille Etelä-Karjala, Etelä-Kymenlaakso ja Kouvola, puitejärjestely, 2023-2025 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus hankkii lain julkisista työ- ja yrityspalveluista (JTYPL 916/2012) mukaisia valmennuspalveluita Kaakkois-Suomen TE-toimiston käyttöön. Tämän hankinnan kohteena on omakielinen työhönvalmennus Etelä-Karjalan, Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan alueille. Omakielistä työhönvalmennusta tulee toteuttaa kullakin alueella ukrainan ja venäjän kielellä. Hankinta on jaettu kolmeen (3) eri osa-alueeseen, jotka ovat: 1. Omakielinen työhönvalmennus maahanmuuttajille, Etelä-Karjala, Imatra: … Näytä hankinnat »
2023-06-02   Paikkatietojärjestelmän hankinta 2023 (Imatran kaupunki)
Imatran kaupunki käynnistää paikkatietojärjestelmän hankinnan tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Sopimuskausi on 2 vuoden määräaikainen sisältäen 2 vuoden option, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilaajan niin päättäessä. Sopimusehdot ovat JIT 2015. Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde. Hankinnan kohteena olevat palvelut ja keskeiset … Näytä hankinnat »
2023-06-01   Kouvola - Luumäki mittausperusta (Väylävirasto)
Mittauspalvelunsopimus sisältää mittausperustan rakentamisen, mittaamisen, laskennan ja raportoinnin Kouvola-Luumäki rataosuudelle. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Suomen GPS-mittaus Oy
2023-05-31   Taipuisa endoskopia (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia taipuisan endoskopian laitteista. Laitteet ovat ns. monikäyttöisiä eli ne puhdistetaan ja kuivataan aina käytön jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pakollisena optiona laitteisiin yhteensopiva tornikokonaisuus, jota tulee tarjota. Hankinnan kohteeseen sisältyvät vapaaehtoisina optioina tarjottavat skoopit sekä myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja muut tarvittavat lisävarusteet kuten pesu- ja puhdistustarvikkeet. Sopimuskaudella voidaan … Näytä hankinnat »
2023-05-31   Liikunta- ja urheiluvälineet (Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut)
Hankinnan kohteena on liikunta- ja urheiluvälineiden toimittaminen hankinnassa mukana oleville tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Kaikkien tuotteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa soveltuvia, laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Osa-aluekohtaisesti yksilöityjen sopimuskorin tuotteiden tulee täyttää niille esitetyt vaatimukset. Hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen. Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1) Liikunta- ja urheiluvälineet myymälänoutoina … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Bizfin Consulting Oy Fun Raise Kerko Group Oy KL Sport Oy Klubben Sport Finland Oy Lekolar-Printel Oy Oy Piresma Ab Suomen Kenttävaruste Oy Unidors Oy
2023-05-31   Ambulanssit ja kenttäjohtoyksikköauto (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on kaksi (2) ambulanssia sekä yksi (1) kenttäjohtoyksikköauto tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Näytä hankinnat »
2023-05-29   ICT-asiantuntijapalvelut (Etelä-Karjalan hyvinvointialue)
Etelä-Karjalan hyvinvointialue (jäljempänä "Tilaaja") kilpailuttaa hankinnan ICT-asiantuntijapalvelut. Tarkoituksena on perustaa usean toimijan puitejärjestely, niin, että palveluntuottajia valitaan yhteensä 9, kolme (3) jokaiselle osa-alueelle, ellei Toimijoita jollain osa-alueella ole vähemmän. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Tiedolla johtamisen konsultointipalvelut 2. Tietoturva konsultointipalvelut 3. Microsoft 365 ja Azure konsultointipalvelut Hankittavien palveluiden sisältö on kuvattu … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: CGI Suomi Oy Innofactor Software Oy Netox Oy Pinja Digital Oy Sulava Oy