Hankinnat alueella Etelä-Savo

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Etelä-Savo

2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen pohjatutkimusten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla pohjatutkimustehtäviä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen maastomittausten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja kartoituksia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Opaskoirapalvelut (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on terveydenhuollon apuvälinepalveluihin kuuluva opaskoirapalvelu. Näytä hankinnat »
2023-09-08   Digilääkäripalvelujen hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueelle aj. 1.1.2024-31.12.2024 (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa pyytää tarjousta lääkäripalvelun tuottamisesta Etelä-Savon hyvinvointialueen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen digilääkäripalvelussa. Potilastietojärjestelmänä on käytössä LifeCare. Työtä tehdään arkipäivisin klo 8-21.30 ja viikonloppuina sekä arkipyhinä 10-18.30 Potilastietojärjestelmänä käytössä on LifeCare. Työ tehdään kokonaisuutena etänä. Tilaaja ei sitoudu vähimmäistilausmääriin. Palvelua ostetaan tarpeen mukaisesti. Tarkempi palvelukuvaus … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon hankinta / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjouksia lyhytaikaisesta hoidosta palveluasumisessa. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen puitejärjestely, joka on perustettu 7.2.2023 tehdyllä hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-119571, TED-numero 2023/S 030-084700). Hankinnan avauksesta on julkaistu tarjouspyyntö (hilma-ilmoitus 2023-133525), joka menettely on keskeytetty 28.8.2023. Tällä ilmoituksella korjataan aikaisempaa hankinnan avausilmoitusta. … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta; hankinnan avaus / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjousta ympärivuorokautisen asumisen ja palveluiden tuottamisesta. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen hankintamenettely, joka on perustettu 22.1.2023 julkaistulla hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-118081, TED-numero 2023/S 018-048333). Hankintamenettely on kuvattu erillisellä liitteellä Hankintamenettelyn kuvaus. Hankinnan avaamisesta on aikaisemmin julkaistu tarjouspyyntö (hilma-ilmoitus 2023-13352), joka … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Yleisten kirjastojen aineistohankinnat (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat yleisten kirjastojen kirjastokäyttöön tarkoitetut ja soveltuvat aineistohankinnat seuraavasti: - kotimainen yleinen kirjallisuus - äänikirjat - ulkomainen kirjallisuus - kaikki kielet, sisältäen äänikirjat - musiikkiäänitteet - kotimaiset ja ulkomaiset - muut aineistot - kuvatallenteet, tietokone- ja konsolipelit, tunnusteluaineistot, lautapelit, kartat, nuotit - edellä lueteltuihin aineistoihin liittyvät palvelut. Hankintaan eivät sisälly - perusopetuksen ja 2. asteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Tilintarkastuspalvelut, Mikkelin kaupunki (Mikkelin kaupunki)
Tarjouspyyntö koskee tilikausien 2024–2027 sekä optiokaude (2028 - 2029) kuntalain 122 § mukaisen julkisen hallinnon ja talouden tilintarkastuksen suorittamista Mikkelin kaupungissa ja Mikkelin kaupungin tytäryhtiöissä. Optiokausi otetaan käyttöön Mikkelin kaupungin erillisellä päätöksellä. Tarjouspyyntö sisältää myös Mikkelin kaupungin tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-08-23   Tarjouspyyntö saostus- ja umpisäiliökaivojen tyhjennyksistä ja lietteen kuljetuksista Mäntyharjun kunnan alueella (Kymenlaakson Jäte Oy)
Tämä tarjouspyyntö koskee Kymenlaakson Jäte Oy:n avoimella menettelyllä toteutettavaa Mäntyharjun kunnan alueella sijaitsevien vakituisessa ja vapaa-ajan asuinkäytössä olevien kiinteistöjen sekä kunnan oman hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen saostus-ja umpisäiliöiden tyhjennys- ja kuljetuspalveluiden hankintaa. Urakoitsijan ei tarvitse maksaa käsittelymaksuja. Jätevedenpuhdistamon välppäasemalle viedystä lietteestä maksettavan käsittelymaksun Tilaaja laskuttaa suoraan kuluttajilta kunnan … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeet ja syöttöpumput (Sansia Oy)
Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeiden ja syöttöpumppujen hankinta. Hankintaan sisältyvät mm. nenämahaletkut, PEG-asennussetit, PEG-ravintoportit, Enfit-ruiskut, ravinnonsiirtolaitteet, syöttöpumppu, paineentasausjärjestelmä, vastasyntyneiden/ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen tuotteisto, lääkkeenottopillit, maitopillit, korkit, vesi/ruokapussit, pesuharjat, suodatinneulat, bolus-adapteri. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Tarjouspyyntö Pertunmaan kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta (Pertunmaan kunta)
Pertunmaan kunta pyytää tarjousta kuntalain (410/2015) 14 luvun mukaisesta hallinnon ja talouden tilintarkastuksesta sekä kuntakonsernin tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta ja muista tarkastuspalveluista tarjouspyynnön mukaisesti tilikausille 2024-2027. Lisäksi on mahdollinen kahden (2) tilikauden optio. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Rantasalmen kunnan kaavateiden, jalkakäytävien / kevyenliikenteen väylien ja kiinteistöjen piha-alueiden hoito ja... (Järvi-Saimaan Palvelut Oy)
Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n palvelusopimukseen kuuluvien kunnan kaavateiden, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitotyöt tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Tarjouspyynnön mukaiset kohteet on jaettu kahteen (2) hoitoalueeseen. Talvihoitoalueet on jaettu 2 - 3 hoitoluokkaan. Urakoitsija voi tarjota kaikki tai jonkin hoitoalueen. Sopimus ei muodosta tilaajalle miltään osin määräostovelvoitetta. Hoitoalueen sisällä tarjotaan kohteet yksikköhinnoin. Vertailuhinta lasketaan … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Sulkavan kunnan kaavateiden, jalkakäytävien / kevyenliikenteen väylien ja kiinteistöjen piha-alueiden hoito ja kunnossapito (Järvi-Saimaan Palvelut Oy)
Kunnan kaavateiden, jalkakäytävien ja kevyenliikenteenväylien kunnossapitotyöt tarjouspyynnön liiteasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Tarjouspyynnön mukaiset kohteet on jaettu kahteen (2) hoitoalueeseen. Talvihoitoalueet on jaettu 2 - 3 hoitoluokkaan. Urakoitsija voi tarjota kaikki tai jonkin hoitoalueen. Sopimus ei muodosta tilaajalle miltään osin määräostovelvoitetta. Hoitoalueen sisällä tarjotaan kohteet yksikköhinnoin. Vertailuhinta lasketaan annettujen kohdekohtaisten yksikköhintojen ja … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Kampanjan toteuttaminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston tunnettavuuden ja aineistojen käytön lisäämiseksi (Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr)
Hankkeen tavoitteena on lisätä Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (Elka) tunnettavuutta ja saada uusia asiakkaita (tavallisia kansalaisia) käyttämään Elkassa olevaa erittäin monipuolista arkistoaineistoa. Elka on kaikkien arkisto. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Käsihuuhteet terveydenhuollon käyttöön 2 (Sansia Oy)
Sansia Oy pyytää tarjoustanne osakkaittensa puolesta etanolipohjaisista käsihuuhteista (1 litran dispenso, 500ml pumppupullo, taskupullo) terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinta ei sisällä luvanvaraisia tai erityisen osto-oikeuden vaativia tuotteita. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 01.01.2024. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit (Sansia Oy)
Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle. Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-31   Yleislääkäripalvelujen hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.9.2023-30.4.2024 (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa pyytää tarjousta yleislääketieteen lääkärityövoimasta Mikkelin keskussairaalaan, Savonlinnan ja Pieksämäen terveysasemalle hankintailmoituksen mukaisesti. Hankinnan kohteena on kahden lääkärin työpanos pääosin Mikkelin yhteispäivystyksen yle linjalla ja/tai päivystysosaston yleislääketieteen potilaiden hoidossa, kolmen lääkärin työ Savonlinnan terveysasemalla kiirevastaanotolla ja/tai oirevastaanotolla sekä perusterveydenhuollon osastoilla sekä yhden lääkärin työ … Näytä hankinnat »
2023-07-28   Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon hankinta / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjouksia lyhytaikaisesta hoidosta palveluasumisessa. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen puitejärjestely, joka on perustettu 7.2.2023 tehdyllä hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-119571, TED-numero 2023/S 030-084700). Hankintamenettely on kuvattu erillisellä liitteellä Hankintamenettelyn kuvaus. Hankinnasta on perustettu dynaamistyyppinen puitejärjestely. Dynaamistyyppisen hankinnan toimintaperiaatteet on kerrottu … Näytä hankinnat »
2023-07-28   Ikäihmisten yhteisöllisen asumisen hankinta / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjouksia ikäihmisten yhteisöllisen asumisen palveluiden tuottamisesta. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen hankintamenettely, joka on perustettu 22.1.2023 julkaistulla hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-118084, TED-numero 2023/S 018-050186). Hankintamenettely on kuvattu erillisellä liitteellä Hankintamenettelyn kuvaus. Hankinnasta on perustettu dynaamistyyppinen puitejärjestely. Dynaamistyyppisen hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-07-28   Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjousta ympärivuorokautisen asumisen ja palveluiden tuottamisesta. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen hankintamenettely, joka on perustettu 22.1.2023 julkaistulla hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-118081, TED-numero 2023/S 018-048333). Hankintamenettely on kuvattu erillisellä liitteellä Hankintamenettelyn kuvaus. Hankinnasta on perustettu dynaamistyyppinen puitejärjestely. Dynaamistyyppisen hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-07-21   Kiinteistönhoitopalvelut, Mikkelin toimipaikat 1.1.2024 alkaen (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)
Tarjouspyyntö koskee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy) Mikkelin toimipisteiden ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän Mikkelin toimipisteiden kiinteistönhoitopalveluita 1.1.2024 alkaen. Näytä hankinnat »
2023-07-13   Puhdastilatuotteiden hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.9.2023-31.8.2027 (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue, Eloisa, pyytää tarjousta keskussairaaloissa sijaitsevien sairaala-apteekkien tarvitsemista puhdastilatarvikkeista tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.9.2023 -31.8.2027. Hankinta sisältää mahdollisen optiokauden 1.9.2027 - 31.8.2028. Tarvikkeiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjottavien tuotteiden tulee täyttää vaatimukset, jotka laki terveydenhoidon tarvikkeista ja … Näytä hankinnat »
2023-07-13   Maanteiden hoitourakoiden laadunvalvonta Itäisellä hankinta-alueella (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Maanteiden hoitourakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Näytä hankinnat »
2023-07-07   Jätteiden siirtokuljetus (Metsäsairila Oy)
Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa omistajakunnan jätehuoltotyötä. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden kierrätyksen, hoitaa vaarallisten jätteiden jätehuollon, erilliskerätyn biojätteen ja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kuljetuksen sekä jätteenkuljetuksen järjestämisen. Yhtiön tehtäviin kuuluvat jätehuollon suunnittelu, kehitys, koordinointi, neuvonta ja tiedotus. Yhtiön toimialueella asuu noin 55 000 ihmistä. Metsäsairila Oy:llä on yksi lajittelu- … Näytä hankinnat »
2023-07-06   Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimen työvuorosuunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmä (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastustoimi pyytää tarjoustanne omaan käyttöön tulevan toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisesta Toimittajan ylläpitämänä ohjelmistopalveluna (SaaS-palvelu) sekä järjestelmään liittyvistä palveluista. Palvelun tulee olla käytettävissä 24/7 -periaatteella ja mahdollistaa useiden eri päätelaitteiden hyödyntäminen (PC-tietokone, tabletti, mobiilikäyttöliittymä). Hankinnan kohteena olevan järjestelmän on oltava jo tarjousvaiheessa tuotantokäytössä vähintään kahdella … Näytä hankinnat »
2023-07-06   Kaihileikkauslaitteen hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueen Mikkelin keskussairaalan silmäyksikköön (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue pyytää tarjoustanne kaihileikkauslaitteistoista (1 kpl) sekä siihen liittyvistä laitekohtaisista kertakäyttötavaroista. Laitteisto hankitaan Mikkelin keskussairaalan silmätautien yksikköön. Hankinta sisältää laitteiston 1 kpl, phaco ja IA-käsikappaleet molempia 27 kpl sekä kaihikoneen laitekohtaiset kertakäyttövälineet Hankinta sisältää myös takuun jälkeisen huoltosopimuksen. Tarjotun laitteiston edellytetään muodostavan toimivan kokonaisuuden sekä sisältävän kaikki normaaliin … Näytä hankinnat »
2023-07-06   X-Ray microfocus Tomography Imaging System for electronics inspection II (South-Eastern Finland University of Applied Sciences)
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) is purchasing a High Resolution, microfocus micro X-ray CT Scanner according to this tender documentation. Equipment will be located to Elektroniikan 3k-tehdas RDI-unit in Savonlinna. Pricing must include shipping costs to Savonlinna Finland (Laitaatsillantie 3, 57170 Savonlinna, Finland). Installation and user training must be included. The budget for the CT scanner is EUR 240 000,00 (0% VAT). Tenders exceeding this will not be accepted by the … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-19   Etelä-Savon hyvinvointialueen opasteiden tuotantotiedostojen toteutus, opasteiden valmistus, toimitus ja asennus (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Etelä-Savon hyvinvointialueen eri toimipisteiden opasteet. Opasteita hankitaan tilaajan määrittelemän tarpeen mukaan. Kohteet sijaitsevat koko Etelä-Savon hyvinvointialueen toimialueella. Hankinta on jaettu osiin, joihin kuuluvat kunnat seuraavasti - Mikkelin seutu: Mikkeli, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala - Savonlinnan seutu: Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi, Sulkava - Pieksämäen seutu: Pieksämäki (sisältää myös Vaalijalan/Nenonpellon … Näytä hankinnat »
2023-06-16   Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutus, Savonlinnan seutu 2023 - 2024 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty Koulutuskuvaus-liitteessä (liite 1). Hankinnan kohteena on aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Savonlinnan seudun alueella. Kotoutumiskoulutus on toteutettava Opetushallituksen voimassaolevan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman (2022) perusteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Maatalouslomituspalveluiden hankinta Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle (täydennyshankinta) (Sysmän kunta)
Pyydämme tarjousta maatalouslomituksen ostopalveluista Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle. Paikallisyksikkö toimii 53 kunnan alueella Etelä-Suomessa. Kyseessä on lisäpalvelu. Etelä-Suomen lomituspalveluilla on maatalouslomittajia palkkasuhteessa. Ostopalveluja käytetään täydentämään lomituspalveluja. Kyseessä on puitesopimus, joka ei velvoita ostamaan tiettyä määrää lomitusta. Kyseessä on täydennyshankinta, jolla haetaan lisää ostopalvelulomittajia aiemmin toteutetun hankinnan lisäksi. Kyse … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Beauty Secret's koira & kissa trimmaamo Fma NMJordas Hevoskorjaamo Oy Jani Honkanen TMI Kotipalvelu ja siivous Kristiina Sunmilk Oy Tmi Iida Laaksonen Tmi Saara Viljanen Tuulenkaato Tmi
2023-06-16   X-Ray microfocus Tomography Imaging System for electronics inspection (South-Eastern Finland University of Applied Sciences)
South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) is purchasing a High Resolution, microfocus micro X-ray CT Scanner according to this tender documentation. Equipment will be located to Elektroniikan 3k-tehdas RDI-unit in Savonlinna. Pricing must include shipping costs to Savonlinna Finland (Laitaatsillantie 3, 57170 Savonlinna, Finland). Installation and user training must be included. The budget for the CT scanner is EUR 240 000,00 (0% VAT). Tenders exceeding this will not be accepted by the … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-14   Siivous- ja puhtauspalveluiden hankinta (Mikkelin kaupunki)
Mikkelin kaupunki (jäljempänä ”tilaaja”) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista Mikkelin kaupungin tarvitsemista, oman tuotantokapasiteetin ylittävistä kuukausittaisista siivouspalveluista. Näytä hankinnat »
2023-06-13   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työterveyshuoltopalvelujen hankinta (Savonlinnan kaupunki)
Hankinnan kohteena ovat Savonlinnan kaupungin henkilöstön työterveyshuoltopalvelut. Palvelut hankitaan 1.4.2024 alkaen yhdeltä palveluntuottajalta. Sopimuskauden alkamispäivä on tavoitteellinen ja alustava ja se täsmentyy neuvottelujen edetessä. Sopimus tullaan solmimaan toistaiseksi voimassaolevana sopijaosapuolten molemminpuolisella seitsemän (7) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuskausi voi sisältää myös sopimuskauden alkuvaiheessa määräaikaisen jakson, joka täsmentyy neuvottelujen edetessä. … Näytä hankinnat »
2023-06-12   Saimaanportin yhtenäiskoulun irtokalusteiden hankinta (Mikkelin kaupunki)
Tarjouspyynnön kohteena on Saimaanportin yhtenäiskoulun irtokalusteiden hankinta Tilaajalle tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Tarjottavan kalustuksen tulee sopia sisätilojen väritykseen ja tyyliin. Tilojen tulee muodostaa monipuolinen ja joustava kokonaisuus, jossa on mahdollisuus luoviin ratkaisuihin käyttäen monipuolisia muuttuvia kalusteita kaikissa rakennuksen tiloissa. Kalusteiden tulee huomioida ergonomia ja erikokoiset käyttäjät. Rakennuksen bruttoala on 12 100 m2. … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Isku Interior Oy