Hankinnat alueella Pohjois- ja Itä-Suomi

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pohjois- ja Itä-Suomi

2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen pohjatutkimusten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla pohjatutkimustehtäviä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Huumausaineanalytiikan puitejärjestelyn kilpailutus (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena on huumausainetutkimukset HUS Diagnostiikkakeskukselle sekä ISLAB Hyvinvointiyhtymälle (jäljempänä Hankintayksiköt). Hankintayksiköt hankkivat sellaisia huumausaineanalytiikan tutkimuksia, joiden toteuttaminen itse omissa laboratorioissa ei ole taloudellisista tai teknisistä syistä kannattavaa tai mahdollista. Hankinta on jaettu osa-alueisiin. Jokaiselle osa-alueelle valitaan kolme (3) toimittajaa. Mikäli soveltuvia tarjouksia saadaan vähemmän, valitaan kaikki soveltuvat tarjoukset. … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Työterveyshuoltopalvelujen hankinta Inarin kunnan ja kunnan yhteisöjen henkilöstölle (Inarin kunta)
Inarin kunta hankkii tällä kilpailutuksella terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaiset työntekijöidensä työterveyshuollon palvelut. Tarjoajan tulee tarjota Palvelua kokonaisuutena siten, että Palvelu täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Palveluntuottajaksi valitulla on mahdollisuus solmia vuokrasopimus Inarin kunnan yhteisön, InLike Oy:n omistamista toimitiloista, jotka soveltuvat hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen ja täyttävät hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset. Tarkemmat … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kalajoen kaavasuunnittelun puitejärjestely (Kalajoen kaupunki)
Kalajoen kaupunki on 12 400 asukkaan kehittyvä kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Kalajoella kaavoitus ja maankäytön suunnittelu on aktiivista. Monipuoliset suunnittelutehtävät kohdistuvat pääosin yhdyskuntarakenteen laajenemisalueisiin kaupungin keskustaajamassa, Himangan taajamassa, Hiekkasärkkien matkailualueella ja Kalajoen satamassa. Osa kaavoitustehtävistä tehdään kaupungin omana työnä ja tuulivoimakaavojen laadinnasta vastaavat toimijoiden valitsemat kaavanlaatijat, mutta merkittävä osa vaativammista … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Yleislääketieteen päivystyksen lääkäripalvelut Soiten yhteispäivystykseen (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite pyytää tarjoustanne yleislääketieteen päivystyksen (YLE-päivystys) järjestämiseksi edellytettävistä lääkäripalveluista. Hankintaan valitaan yksi palveluntuottaja. Hankinnan laajuus: 1. Yöpäivystys kaikkina öinä - klo 22 - 08 - hankittava määrä 1 LL 2. Viikonlopun päivä- ja iltavuorot: hankitaan palveluntuottajalta, mikäli tilaaja ei pysty itse hoitamaan ko. vuoroja. Tilaaja ilmoittaa kolme (3) kuukautta etukäteen, mitkä vuorot tilaaja tuottaa itse. Arvion mukaan … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen maastomittausten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja kartoituksia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnittelun ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään tie- ja rakentamissuunnittelua sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Sähköiset potilasvuoteet, yöpöydät ja huollot (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne sähkökäyttöisistä potilasvuoteista, potilasvuoteista hoivakäyttöön ja yöpöydistä. Sähkösänkyihin pyydetään tarjousta myös pelastuslakanallisista patjoista ja huollosta. Pyydämme hintaa sekä omaksi hankittavista sähkösängyistä että leasing-mahdollisuudesta. Sänkyjä voidaan hankkia leasing-sopimuksella ja omaksi yksiköiden tarpeen mukaisesti. Sänkyjen huoltoja voidaan hankkia tarvittaessa. Mahdollinen sopimuskausi on 1.12.2023 - 30.11.2025, sekä optio … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kirkkotie-lehden painatus, taitto ja jakelu sopimuskaudelle 2024 - 2025 + optio 2026 + optio 2027 (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkkotie-lehden painatuksesta, taitosta ja jakelusta sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1.1.2026 - 31.12.2026 + optio 1.1.2027 - 31.12.2027. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Vainajien kuljetukset (Kainuun hyvinvointialue)
Kainuun hyvinvointialue pyytää tarjouksia vainajien kuljetusten kokonaispalvelusta Kainuun hyvinvointialueen toimialueella sopimuskaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Hankintaan sisältyy optiot vuosille 2026 ja 2027. Osatarjoukset kunnittain (Vuolijoki lisäksi erikseen) hyväksytään. Kuhunkin Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Kattolumityöt Kuopion alueella (Sansia Oy)
Sansia kilpailuttaa osakkaansa Servica Oy:n toimeksiannosta kattolumityöt Kuopion kaupungin alueella. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Hankinta on jaettu kahteenkymmeneen (20) osa-alueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen ollaan hakemassa kolmea sopimustoimittajaa etusijajärjestykseen. 1. Kuopiohalli 2. Teatteritalo 3. Musiikkikeskus 4. Kaupungintalo 5. Taidelukio Lumit 6. Nilsiän palvelukeskus 7. Maaninka urheilu- ja nuorisotalo 8. Maaninka … Näytä hankinnat »
2023-09-14   PALI-kuljetukset, Sonkajärven kunta (Sansia Oy)
Sonkajärven kunnan PALI-kuljetukset. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa osakkaidensa puolesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet. Hankinta on jaettu seuraaviin tuoteryhmiin: instrumentit ja pienlaitteet sekä muut pienlaitteet ja -koneet. Tuoteryhmät on jaettu tarjouspyynnössä kuvatusti yhteensä kolmeenkymmeneenkuuteen (36) osa-alueeseen. Tarjousten vertailu ja hankintapäätös tehdään osa-alueittain. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta suun terveydenhuollon … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Pohjois-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Pohjois-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Projektipäälliköt ja IT-arkkitehdit (Esko Systems Oy)
Esko Systems on asiakkaidensa omistama inhouse-yhtiö, jonka kautta omistajaorganisaatiot voivat hankkia ja olla mukana kehittämässä nykyaikaisia potilas- ja asiakastyötä tukevia tietojärjestelmäratkaisuja. Eskoa laajennetaan parhaillaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Eskoon integroidaan suun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ratkaisut. Eskossa tehdään työtä tiiviissä yhteistyössä omistaja-asiakkaiden kanssa suomalaisen sote-ICT:n parissa. Eskolle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Aulapalvelut ja vartiointi, AEL Amiedu Oy (Sansia Oy)
AEL-Amiedu Oy:n Valimotie tie 8:n ja Strömberginkuja 3:n (Helsinki) toimipisteiden aulapalvelu- ja vartiointi. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alkaen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sähkötarvikkeet ja lamput / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen sähkötarvikkeista ja lampuista Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Pohjois-Karjala (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Pohjois-Karjalan alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-13   AV-laitteet ja palvelut (Itä-Suomen yliopisto)
Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on saada aikaan puitejärjestely, johon valitaan enintään viisi (5) toimittajaa. Puitejärjestelyn perusteella valituilta sopimustoimittajilta voidaan tilata neljän (4) vuoden sopimuskaudella sen liitteiden mukaisia AV-laitteita, -tarvikkeita ja palveluja. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) system (Itä-Suomen yliopisto)
The institute of public health and clinical nutrition seeks to procure a ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) system. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Opaskoirapalvelut (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on terveydenhuollon apuvälinepalveluihin kuuluva opaskoirapalvelu. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Ateria- ja puhtauspalveluiden hankinta (PPP-Köökki Oy)
PPP-Köökki pyytää tarjoustanne ateria- ja puhtauspalveluista (jäljempänä myös "tilaaja") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Suun perusterveydenhuollon kiireettömän hoitojonon purkaminen ostopalveluna, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on Pohjois-Savon hyvinvointialueen suun perusterveydenhuollon kiireettömän hoitojonon purkaminen ostopalveluna. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Pohjoinen alue / Iisalmi 2. Keskinen alue / Kuopio 3. Läntinen alue / Suonenjoki Tarjoaja voi jättää tarjouksensa joko yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Valitun sopimustoimittajan tulee hoitaa valmiiksi toimipisteittäin ilmoitetut potilasmäärät kuuden (6) kuukauden … Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-08   ICT -projektijohtamisen ja -asiantuntijapalvelut, AEL-Amiedu Oy (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa ICT -projektijohtamisen ja -asiantuntijapalvelut AEL-Amiedu Oy:lle (Taitotalo). ICT -projektijohtamisen- ja -asiantuntijapalveluita hankitaan Taitotalon ICT-, tieto- ja viestintäteknologian sekä koulutustoiminnan kehityshankkeisiin ja projekteihin. Sopimukset solmitaan kolmen (3) toimittajan kanssa. Esimerkkejä kohteista, joissa projektijohtamisen palveluita on tarkoitus käyttää: - ICT-kehityshankkeissa, projekteissa ja kehittämistyössä - Taitotalon koulutusalojen projektien … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Digilääkäripalvelujen hankinta Etelä-Savon hyvinvointialueelle aj. 1.1.2024-31.12.2024 (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa pyytää tarjousta lääkäripalvelun tuottamisesta Etelä-Savon hyvinvointialueen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen digilääkäripalvelussa. Potilastietojärjestelmänä on käytössä LifeCare. Työtä tehdään arkipäivisin klo 8-21.30 ja viikonloppuina sekä arkipyhinä 10-18.30 Potilastietojärjestelmänä käytössä on LifeCare. Työ tehdään kokonaisuutena etänä. Tilaaja ei sitoudu vähimmäistilausmääriin. Palvelua ostetaan tarpeen mukaisesti. Tarkempi palvelukuvaus … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Utsjoen PM1 220 kV 31,5 MVA muuntajan perushuolto (Fingrid Oyj)
Yhden 220 kV 31,5 MVA muuntajan perushuolto Utsjoen muuntoasemalla kuivauksineen. Hankkeeseen kuuluu myös muuntajan vikakaasuanalysaattorin lisäys valokaapeliyhteyksineen ja muuntajan 20kV ylijännitesuojien uusinta. Toimittaja voi toteuttaa huollon joko paikan päällä tai viedä muuntajan huoltoon toisaalle. Näytä hankinnat »
2023-09-07   Ikäihmisten lyhytaikaisen hoidon hankinta / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjouksia lyhytaikaisesta hoidosta palveluasumisessa. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen puitejärjestely, joka on perustettu 7.2.2023 tehdyllä hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-119571, TED-numero 2023/S 030-084700). Hankinnan avauksesta on julkaistu tarjouspyyntö (hilma-ilmoitus 2023-133525), joka menettely on keskeytetty 28.8.2023. Tällä ilmoituksella korjataan aikaisempaa hankinnan avausilmoitusta. … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, Raahe (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta. Tarjouspyyntö koskee Raahea. Tällä tarjouspyynnöllä hankitaan puitehankintana Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta, moduulit 1-4 sisältäen tarvittaessa latinalaisten aakkosten vahvistamisen, joka arvion mukaan käynnistetään marraskuussa 2023. Hankinta sisältää hankkijan … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asiakaspalautejärjestelmän hankinta SaaS-palveluna - Siun sote (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Siun soten asiakaspalautejärjestelmä, jonka tärkeänä osana on erityisesti asiakaskokemuksen mittaaminen. Hankinnan keskeisenä tavoitteena on monikanavainen asiakaspalautejärjestelmä sekä siihen liittyvät laitepalvelut, onnistunut käyttöönotto ja käyttö Siun sotessa sekä toimivan kokonaisuuden edellyttämät tuki- ja ylläpitopalvelut. Hankittavan asiakaspalautejärjestelmän tulee olla valmis, tuotteistettu, käytössä oleva alusta tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti sopimuskauden … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta; hankinnan avaus / Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (Etelä-Savon hyvinvointialue)
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa (myöh. tilaaja) pyytää tarjousta ympärivuorokautisen asumisen ja palveluiden tuottamisesta. Tällä ilmoituksella avataan uudelleen dynaamistyyppinen hankintamenettely, joka on perustettu 22.1.2023 julkaistulla hankintailmoituksella (ilmoituksen numero 2023-118081, TED-numero 2023/S 018-048333). Hankintamenettely on kuvattu erillisellä liitteellä Hankintamenettelyn kuvaus. Hankinnan avaamisesta on aikaisemmin julkaistu tarjouspyyntö (hilma-ilmoitus 2023-13352), joka … Näytä hankinnat »
2023-09-06   142125 / Liikuteltava kirurginen tietokonetomografialaitteisto (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on liikuteltavan tietokonetomografialaite Oulun yliopistollisen sairaalan Leikkaus- ja anestesiayksikön tarpeisiin. Hankinnassa valitaan yksi (1) toimittaja. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Kenttäpalvelut Oulu-Koillismaa 2024-2026 (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
LAP-ELY hakee palveluntuottajaa/konsulttia Oulu-Koillismaan alueen kenttäpalvelutehtäviin. Hankintaan kuuluu mm. seuraavia osatehtäviä: — avustavia viranomaistehtäviä, — lausuntojen laatimista, — viranomaistarkastusten avustaminen, — urakoiden valvontatehtäviä (erityisesti maanteiden hoitourakat), — turvallisuuteen liittyvät tarkastukset – turvallisuuskoordinaattorin avustavat tehtävät, — asiakirjojen valmistelua, — muita sopimukseen kuuluvia erillisiä tehtäviä. Lisäksi hankintaan kuuluu … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke (Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus)
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhdellä hankinnalla. Rovaniemen kaupungintalo on osa Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta, valmistunut 1988. Kaupungintalon on suunnitellut arkkitehti Alvar Aallon luonnosten pohjalta Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & co Elissa Aallon johdolla. Rovaniemen kaupungintalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja paikallisen työn taidonnäyte. Kaupungintalo on ollut alkuperäisessä käytössä … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Vesihuollon kemikaalit, 2024-2026 (+ optio 1 + 1 v) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen hankinnassa mukana olevien tahojen käyttöön tulevista vesihuollon kemikaaleista tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2024 - 31.1.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-09-02   Tiehoitokuorma-auto, Mestar Oy (Sansia Oy)
Mestar Kuopio Oy pyytää tarjousta yhdestä (1) 35 tonnin kokonaispainoluokkaan hyväksytystä, 4-akselisesta (8x4*4), telivetoisesta, ohjaavalla takatelillä, varustetusta kuorma-autosta (tridem -alusta). Näytä hankinnat »
2023-09-01   Vartiointipalvelut (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten vartiointipalvelut. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen, 1: Kokkolan vartiointipalvelut 2: Lestijokilaakson vartiointipalvelut 3: Perhonjokilaakson vartiointipalvelut Hankittavia vartiointipalveluja tullaan siten suorittamaan Kokkolan, Kannuksen, Toholammin, Lestijärven, Kaustisen, Vetelin, Halsuan ja Perhon kuntien Soiten kohteiden kiinteistöissä, toimitiloissa ja alueella. Hankittavaan palveluun sisältyy paikallisvartiointia, … Näytä hankinnat »
2023-09-01   Kotihemodialyysijärjestelmä (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat vuokrattavat kotihemodialyysijärjestelmät, jotka mahdollistavat hoidon potilaan kotona, kodin ja dialyysiasemien ulkopuolella, sekä omatoimiseen dialyysiin sairaalassa. Näytä hankinnat »
2023-09-01   Taitto- ja päätysermit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde) pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön mukaisista taitto- ja päätysermeistä potilashuoneisiin. Tarjouspyynnössä ovat kohderyhmät: 1. Taittosermit 2. Liikuteltavat päätysermit Tarjouksen voi antaa joko vain kohderyhmälle 1 tai 2 erikseen tai molemmille. Molemmille kohderyhmille valitaan erikseen yksi toimittaja yhdistettyjen hinta ja laatupisteiden mukaan (50/50). Laatupisteet muodostuvat koekäytön perusteella. Koekäyttö suoritetaan tarjouspyynnön sulkeuduttua … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Yleisten kirjastojen aineistohankinnat (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat yleisten kirjastojen kirjastokäyttöön tarkoitetut ja soveltuvat aineistohankinnat seuraavasti: - kotimainen yleinen kirjallisuus - äänikirjat - ulkomainen kirjallisuus - kaikki kielet, sisältäen äänikirjat - musiikkiäänitteet - kotimaiset ja ulkomaiset - muut aineistot - kuvatallenteet, tietokone- ja konsolipelit, tunnusteluaineistot, lautapelit, kartat, nuotit - edellä lueteltuihin aineistoihin liittyvät palvelut. Hankintaan eivät sisälly - perusopetuksen ja 2. asteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Koulukuljetus Vehka-aho - Laukka-aho - Tuusjärvi-Tuusniemi, Tuusniemen kunta (Sansia Oy)
Tuusniemen kunnan koulukuljetus Vehka-aho - Laukka-aho - Tuusjärvi- Tuusniemi reitillä. Sopimuskausi alkaa 8.1.2024 toistaiseksi voimassa olevana. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Sammutus- ja kevytasut 2024-2025 (2027) (Lapin hyvinvointialue)
Lapin Hyvinvointialueen Lapin pelastuslaitos pyytää tarjouksia pelastustoimintaan soveltuvista sammutus- ja kevytasuista. Asukokonaisuuksien arvioitu hankintamäärä on 70-80kpl vuodessa molempia asutyyppejä. Asuista tehdään 24 kuukauden hankintasopimus. Lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus kahteen 12 kuukauden pituiseen optiosopimuskauteen. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kuvantamisen hankinta (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat kuvantamisen palvelut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Palvelut perustuvat terveydenhuoltolain (1326/2010) säännöksiin. Palvelu on toteutettava sitä koskevan, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu toteutuu seuraavissa osissa: Osa 1 Ylivieska / natiivilausunnot, ultraäänitutkimukset ja kliininen mammografia Osa 2 Ylivieska / magneettitutkimukset Osa 3 Kalajoki / natiivilausunnot ja ultraäänitutkimukset Osa 4 Haapajärvi/Pyhäjärvi / natiivilausunnot ja … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Urakoiden puitesopimusjärjestely v. 2024 – 2026, Rakennustekniset työt (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Puitesopimusjärjestely Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pieniin korjaus- ja muutostöihin liittyvistä rakennusteknisistä töistä ajalle 1.1.2024 - 31.12.2026. Mahdollinen optio ajalle 1.1. - 31.12.2027. Puitejärjestelyllä Siun sote ostaa rakennusteknisiä töitä laskutyönä, kiinteällä kokonaishinnalla tai kevennetyllä kilpailulla ns. minikilpailulla. Tarjottuja veloitushintoja ja alennusprosentteja käytetään myös erikseen kiinteään kokonaishintaan tilattujen urakoiden lisä- ja muutostöiden veloituksissa, … Näytä hankinnat »