Maatalousalueilta purkautuvien vesien vesikemiallisten laboratorioanalyysipalveluiden hankinta Luonnonvarakeskukselle IlmaVesi-projekteihin ja SIMU simulaattorivesiin

Luonnonvarakeskus

Hankinnan kohteena ovat maatalousalueilta purkautuvien vesien vesikemiallisten laboratorioanalyysipalveluiden hankinta Luonnonvarakeskukselle IlmaVesi -projekteihin ja SIMU-simulaattorivesiin.
Luonnonvarakeskus (jäljempänä Luke) seuraa sekä tutkimus- että viranomaisprojekteissa maatalousalueilta, suurimmaksi osaksi peltojen avo-ojista tai salaojaputkista purkautuvan veden määrää ja laatua tai erityisesti huuhtoumatutkimuksiin perustettujen nk. huuhtoumakenttien pinta- ja pohjavesivalunnan määrää ja laatua. Lisäksi seurannassa on peltovaltaisia pieniä valuma-alueita. Näistä kaikista edellä mainituista alueista käytetään jäljempänä nimitystä peltovesiseuranta. Tuloksia käytettään arvioitaessa 1) maatalouden aiheuttaman nk. hajakuormituksen suuruutta ja 2) käytettävien vesiensuojelu- ja viljely- tai viljelyteknisten menetelmien vaikutusta kuormituksen hillintään.
Kuormituksen seurannan toteuttamiseksi tarvittavia laboratorioanalyysejä tehdään myös Luken omissa laboratorioissa, mutta osa analyyseistä on tarkoituksenmukaista tilata alan kaupallisilta toimijoilta. Luke on valtakunnallinen toimija ja tässä hankinnassa pyydetään tarjouksia kolmeen maantieteellisesti erillään olevaan hankinta-alueeseen: Jokioinen, Kuopio - Maaninka ja Ruukki - Toholampi.
Hankinta on jaettu hankinta-alueiden perusteella kolmeen osa-alueeseen:
Osa-alue 1 Analyysipalvelut hankinta-alue 1 Jokioinen
Osa-alue 2 Analyysipalvelut hankinta-alue 2 Kuopio-Maaninka
Osa-alue 2 Analyysipalvelut hankinta-alue 3 Ruukki-Toholampi
Kullekin osa-alueelle valitaan yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa Luonnonvarakeskus tekee sopimuksen palvelukokonaisuuteen liittyvien palvelujen tuottamisesta.
Palveluntuottaja voi käyttää työn toteuttamisessa alihankintaa tai työtä voidaan tarjota ryhmittymänä. Tarjoaja vastaa mahdollisen alihankkijan työstä kuten omastaan. Alihankkijoiden ketjutus ei ole sallittua.
Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät, joita käytetään vertailussa ovat arvioita yhden vuoden hankintatarpeesta vuoden 2022 analyysimäärien perusteella. Luke ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyihin arvioihin hankintamääristä. Luke varaa oikeuden tilata muita laboratoriopalveluita myös muilta toimijoilta liittyen Luken muuhun toimintaa ja projekteihin.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
2023-05-26 Lisätietoilmoitus
2023-09-06 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Luonnonvarakeskus
Kansallinen rekisterinumero: 0244629-2
Postiosoite: PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00791
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Kirjaamo
Puhelin: +358 295326000 📞
Sähköposti: kirjaamo@luke.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: https://www.luke.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/luke?id=447876&tpk=5728cee6-b5a6-4ded-b79d-60485a0cdc63 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/luke?id=447876&tpk=5728cee6-b5a6-4ded-b79d-60485a0cdc63 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Maatalousalueilta purkautuvien vesien vesikemiallisten laboratorioanalyysipalveluiden hankinta Luonnonvarakeskukselle IlmaVesi-projekteihin ja SIMU...”    Näytä lisää
Tuotteet/palvelut: Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat maatalousalueilta purkautuvien vesien vesikemiallisten laboratorioanalyysipalveluiden hankinta Luonnonvarakeskukselle IlmaVesi...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 670 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 1 Jokioinen
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tutkimuslaboratorioiden palvelut 📦
Suorituspaikka: Kanta-Häme 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Jokioinen
Hankinnan kuvaus:
“Vuosittaiset näytemäärät Jokioisilla tässä kilpailutuksessa mukana olevilta tutkimusalustoilta ovat noin 1400 kpl (Liite 1 Palvelunkuvaus, Taulukko...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 470 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden (1+1) optiovuodella.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankinta-alueilla sopimusajalla alkavissa uusissa projekteissa voidaan tilata vesikemiallisia analyysejä tämän sopimuksen ehdoin.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 2 Kuopio - Maaninka
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Suorituspaikka: Pohjois-Savo 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Maaninka
Hankinnan kuvaus:
“Vuosittaiset näytemäärät Maaningalla ovat noin 1000 vesinäytettä ja niitä tulee erityyppisistä koekohteista ja tutkimusalustoilta (Liite 1 Palvelunkuvaus,...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 850 000 💰

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 3 Ruukki - Toholampi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Ruukki, Toholampi
Hankinnan kuvaus:
“Vuosittainen näytemäärä ovat Ruukin ja Toholammin tässä kilpailutuksessa mukana olevilta tutkimusalustoilta noin 550 kpl (Liite 1 Palvelunkuvaus, Taulukko...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 350 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-08 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-08 12:30 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-284375 (2023-05-08)
Lisätietoilmoitus (2023-05-26)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 092-284375

Muutokset
Muut lisätiedot
Hankinta-asiakirjoja muutettu, liite 4 , solu I41.
Lähde: OJS 2023/S 103-324524 (2023-05-26)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-06)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 1 670 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu, sisältyy vähimmäisvaatimuksiin
Laatukriteeri (painotus): 0
Hinta (painotus): 100

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-284375

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 1 Jokioinen
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-19 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: KVVY Tutkimus Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2823750-1
Postiosoite: Patamäenkatu 24
Postitoimipaikka: Tampere
Postinumero: 33900
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Pirkanmaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 470 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 470 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 2 Kuopio - Maaninka
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-07 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Eurofins Environment Testing Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 27522925
Postiosoite: Niemenkatu 73
Postitoimipaikka: Lahti
Postinumero: 15140
Alue: Päijät-Häme 🏙️
Nimi: Eurofins Ahma Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2275833
Postiosoite: Teollisuustie 6
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Postinumero: 96100
Alue: Lappi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 850 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 850 000 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Analyysipalvelut hankinta-alue 3 Ruukki - Toholampi
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Postinumero: 96101
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 350 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 350 000 💰

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 174-546562 (2023-09-06)