Hankinnat alueella Pohjois-Savo

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pohjois-Savo

2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen pohjatutkimusten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla pohjatutkimustehtäviä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen maastomittausten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja kartoituksia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Kattolumityöt Kuopion alueella (Sansia Oy)
Sansia kilpailuttaa osakkaansa Servica Oy:n toimeksiannosta kattolumityöt Kuopion kaupungin alueella. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Hankinta on jaettu kahteenkymmeneen (20) osa-alueeseen. Tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen ollaan hakemassa kolmea sopimustoimittajaa etusijajärjestykseen. 1. Kuopiohalli 2. Teatteritalo 3. Musiikkikeskus 4. Kaupungintalo 5. Taidelukio Lumit 6. Nilsiän palvelukeskus 7. Maaninka urheilu- ja nuorisotalo 8. Maaninka … Näytä hankinnat »
2023-09-14   PALI-kuljetukset, Sonkajärven kunta (Sansia Oy)
Sonkajärven kunnan PALI-kuljetukset. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa osakkaidensa puolesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet. Hankinta on jaettu seuraaviin tuoteryhmiin: instrumentit ja pienlaitteet sekä muut pienlaitteet ja -koneet. Tuoteryhmät on jaettu tarjouspyynnössä kuvatusti yhteensä kolmeenkymmeneenkuuteen (36) osa-alueeseen. Tarjousten vertailu ja hankintapäätös tehdään osa-alueittain. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta suun terveydenhuollon … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Aulapalvelut ja vartiointi, AEL Amiedu Oy (Sansia Oy)
AEL-Amiedu Oy:n Valimotie tie 8:n ja Strömberginkuja 3:n (Helsinki) toimipisteiden aulapalvelu- ja vartiointi. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alkaen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) system (Itä-Suomen yliopisto)
The institute of public health and clinical nutrition seeks to procure a ultra-high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) system. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Opaskoirapalvelut (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on terveydenhuollon apuvälinepalveluihin kuuluva opaskoirapalvelu. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Suun perusterveydenhuollon kiireettömän hoitojonon purkaminen ostopalveluna, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on Pohjois-Savon hyvinvointialueen suun perusterveydenhuollon kiireettömän hoitojonon purkaminen ostopalveluna. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 1. Pohjoinen alue / Iisalmi 2. Keskinen alue / Kuopio 3. Läntinen alue / Suonenjoki Tarjoaja voi jättää tarjouksensa joko yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja. Valitun sopimustoimittajan tulee hoitaa valmiiksi toimipisteittäin ilmoitetut potilasmäärät kuuden (6) kuukauden … Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-08   ICT -projektijohtamisen ja -asiantuntijapalvelut, AEL-Amiedu Oy (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa ICT -projektijohtamisen ja -asiantuntijapalvelut AEL-Amiedu Oy:lle (Taitotalo). ICT -projektijohtamisen- ja -asiantuntijapalveluita hankitaan Taitotalon ICT-, tieto- ja viestintäteknologian sekä koulutustoiminnan kehityshankkeisiin ja projekteihin. Sopimukset solmitaan kolmen (3) toimittajan kanssa. Esimerkkejä kohteista, joissa projektijohtamisen palveluita on tarkoitus käyttää: - ICT-kehityshankkeissa, projekteissa ja kehittämistyössä - Taitotalon koulutusalojen projektien … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-09-02   Tiehoitokuorma-auto, Mestar Oy (Sansia Oy)
Mestar Kuopio Oy pyytää tarjousta yhdestä (1) 35 tonnin kokonaispainoluokkaan hyväksytystä, 4-akselisesta (8x4*4), telivetoisesta, ohjaavalla takatelillä, varustetusta kuorma-autosta (tridem -alusta). Näytä hankinnat »
2023-09-01   Kotihemodialyysijärjestelmä (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat vuokrattavat kotihemodialyysijärjestelmät, jotka mahdollistavat hoidon potilaan kotona, kodin ja dialyysiasemien ulkopuolella, sekä omatoimiseen dialyysiin sairaalassa. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Yleisten kirjastojen aineistohankinnat (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat yleisten kirjastojen kirjastokäyttöön tarkoitetut ja soveltuvat aineistohankinnat seuraavasti: - kotimainen yleinen kirjallisuus - äänikirjat - ulkomainen kirjallisuus - kaikki kielet, sisältäen äänikirjat - musiikkiäänitteet - kotimaiset ja ulkomaiset - muut aineistot - kuvatallenteet, tietokone- ja konsolipelit, tunnusteluaineistot, lautapelit, kartat, nuotit - edellä lueteltuihin aineistoihin liittyvät palvelut. Hankintaan eivät sisälly - perusopetuksen ja 2. asteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Koulukuljetus Vehka-aho - Laukka-aho - Tuusjärvi-Tuusniemi, Tuusniemen kunta (Sansia Oy)
Tuusniemen kunnan koulukuljetus Vehka-aho - Laukka-aho - Tuusjärvi- Tuusniemi reitillä. Sopimuskausi alkaa 8.1.2024 toistaiseksi voimassa olevana. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Construction of six 400 kV series capacitors at three stations (Fingrid Oyj)
Fingrid Oyj will construct six 400 kV series capacitor banks at three different stations as a turnkey basis contract. The scope includes fixed series capacitor banks with control and protection systems, primary equipment and necessary civil works. Näytä hankinnat »
2023-08-30   AV-Esitystekniikan laitteet ja niihin liittyvät palvelut (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat AV-esitystekniikan laitteet sekä niihin liittyvät palvelut, kuten mm. suunnittelu, asennus, takuu- ja huoltopalvelut, asiakaspalvelu, asiantuntijapalvelut. Hankinnassa tullaan perustamaan puitejärjestely, johon valitaan kolme (3) toimittajaa. Puitejärjestelyn toimintamalleja on kuvattu tarkemmin sopimusluonnoksen kappaleessa 12. Näytä hankinnat »
2023-08-29   Nilsiän, Vehmersalmen, Riistaveden ja Varkauden alueen ruoka - ja ateriakuljetukset, Servica Oy (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on Servican ateria- ja ruokakuljetukset. Ateriakuljetukset sisältävät kotipalvelun asiakkaiden kylmänä toimitettavat ateriat asiakkaiden kotiosoitteisiin sekä palveluyksiköihin. Ruokakuljetukset sisältävät Servican tuotanto- ja palvelukeittiöiden lämpimänä ja kylmänä toimitettavien ruokien kuljetukset sekä lisäkuljetukset (esim. paikkoajot, vieras- ja tapahtumatarjoilukuljetukset). Näytä hankinnat »
2023-08-25   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään marraskuussa 2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Lojer Oy
2023-08-24   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeet ja syöttöpumput (Sansia Oy)
Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeiden ja syöttöpumppujen hankinta. Hankintaan sisältyvät mm. nenämahaletkut, PEG-asennussetit, PEG-ravintoportit, Enfit-ruiskut, ravinnonsiirtolaitteet, syöttöpumppu, paineentasausjärjestelmä, vastasyntyneiden/ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen tuotteisto, lääkkeenottopillit, maitopillit, korkit, vesi/ruokapussit, pesuharjat, suodatinneulat, bolus-adapteri. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Aulapalvelut ja vartiointi, AEL Amiedu Oy (Sansia Oy)
AEL-Amiedu Oy:n Valimotie tie 8:n ja Strömberginkuja 3:n (Helsinki) toimipisteiden aulapalvelu- ja vartiointi. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alkaen. Näytä hankinnat »
2023-08-17   Nilsiän ja Tahkon ulkoilu- ja moottorikelkkareittien hoito, Kuopion kaupunki (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on Nilsiän ja Tahkon ulkoilureitistön ja moottorikelkkareitistön kesä- ja talviaikainen hoito. Hoidettava ulkoilureitistö on pituudeltaan noin 67 km, josta valaistua noin 20 km. Talviaikana reitistöstä noin 20 km on jäälle tehtävää latua. Kelkkareitistön pituus on noin 110 km, josta noin 20 km tehdään jäälle. Latujen ja moottorikelkkareittien hoitoaika käsittää ajanjakson 1.10. - 15.5. Ladut ja kelkkareitit otetaan käyttöön välittömästi lumitilanteen salliessa. Kesäaikana suoritettavat … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Konepalvelu savolainen ky
2023-08-16   Käsihuuhteet terveydenhuollon käyttöön 2 (Sansia Oy)
Sansia Oy pyytää tarjoustanne osakkaittensa puolesta etanolipohjaisista käsihuuhteista (1 litran dispenso, 500ml pumppupullo, taskupullo) terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinta ei sisällä luvanvaraisia tai erityisen osto-oikeuden vaativia tuotteita. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 01.01.2024. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-15   A200934 Niuvanniemen sairaala alaikäisten osaston perusparannus ja laajennus, projektinjohtourakka (PJU) (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinnan kohde on Niuvanniemen sairaalan alaikäisten tutkimus- ja hoito-osaston uuden laajennusosan rakentaminen projektinjohtourakkana. Lisäksi Senaatti pyytää optiotarjouksen nykyisten tilojen perusparannuksen ja tilamuutoksien osalta. Jotta tarjous otetaan käsittelyyn, tulee tarjoajan tarjota myös optio. Päätös option käytöstä tehdään samassa hankintapäätöksessä yhdessä laajennusosan hankintapäätöksen kanssa. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit (Sansia Oy)
Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Tiehoitokuorma-auto, Mestar Oy (Sansia Oy)
Mestar Kuopio Oy pyytää tarjousta yhdestä (1) 35 tonnin kokonaispainoluokkaan hyväksytystä, 4-akselisesta (8x4*4), telivetoisesta, ohjaavalla takatelillä, varustetusta kuorma-autosta. Näytä hankinnat »
2023-08-11   Kotihemodialyysijärjestelmät, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat kotihemodialyysijärjestelmät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle kaudelle 1.1.2024–31.12.2027. Optiona on jatkaa sopimusta yhdellä vuodella 1.1.–31.12.2028. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. Osa-alue: omatoimiset hemodialyysihoidot kotona tai sairaalassa laitteella, johon kuuluu laitekohtainen vedenpuhdistuslaite (ensisijainen) 2. Osa-alue: hemodialyysihoidot laitteella, joka mahdollistaa hoidon kotona ilman erillistä vedenpuhdistuslaitteistoa (potilaille, joille … Näytä hankinnat »
2023-08-10   Lapinlahden Kaskihovi Oy piha-alueiden talvikunnossapito (Lapinlahden Kaskihovi Oy)
Tarjouspyyntö käsittää Lapinlahden Kaskihovi Oy Lapinlahden ja Varpaisjärven taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen talvikunnossapidon, lumenaurauksen ja liukkauden torjunnan (sisältää hiekoitusmateriaalin poiston). Näytä hankinnat »
2023-08-10   Ulkoaluetyöt Rissalan paikallisyksikkö (Puolustuskiinteistöt)
Hankinnan kohteena on osa-alue 2 Koivujärven ulkoalueiden hoitotyöt. Hoitotyöt käsittävät koneellisia ja ja käsintehtäviä talvi- ja kesäajan ulkoaluetöitä Puolustuskiinteistöjen Keski-Suomen palvelualueella. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Pajapelto Oy
2023-08-10   Leikkaustasot, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Sansia Oy)
Leikkaustasojen hankinta leikkaustoimintaan. 2 kpl tasoista hankitaan vuoden 2023 aikana ja optiona 2 kpl leikkaustasoa vuonna 2024-2025. Hankinnan kohteena vuonna 2023 (2 kpl) olevien leikkaustasojen käyttöympäristönä on gynekologiset leikkausyksiköt. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Keiteleen kaavateiden sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapitourakka talvikausille 2023-2024 ja... (Sansia Oy)
Sansia Oy pyytää Palveluyhtiö Viisarit Oy:n puolesta tarjouksia Keiteleen kunnan kaavateiden sekä kunnan kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta. Työalueet ilmenevät tarjouspyynnön liitteenä olevista kartoista ja tarjouserittelystä. Hankinnassa valitaan yksi toimittaja, jonka kanssa tehdään määräaikainen sopimus talvikausille 2023-2024 ja 2024-2025. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ketunpesän tila
2023-08-04   Infuusioautomaatit ja ruiskupumput laitekohtaisine kulutustarvikkeineen (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden (Sisä-Suomen yhteistyöalue) sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n tarpeisiin infuusioautomaatit ja ruiskupumput sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan 4–5 vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään 1.11.2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden kuluttua … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-13   Maanteiden hoitourakoiden laadunvalvonta Itäisellä hankinta-alueella (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Maanteiden hoitourakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Näytä hankinnat »
2023-07-10   Aikuis-, nuoriso-, lasten- ja päihdepsykiatrian erikoislääkäripalvelut ostopalveluna, Pohjois-Savon hyvinvointialue (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen aikuis-, nuoriso-, lasten- ja päihdepsykiatrian yksikköjen lääkäripalvelut ostopalveluna. Lääkärit voivat olla tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti joko psykiatrian erikoislääkäreitä tai psykiatriaan perehtyneitä lääkäreitä, joilla on kokemusta vähintään yksi (1) vuosi ko. toimialueelta. Aikuispsykiatriassa hyväksytään myös laillistettu oikeuspsykiatrian erikoislääkäri. Lastenpsykiatriassa työskentelevän lääkärin tulee olla lastenpsykiatrian … Näytä hankinnat »
2023-07-07   Opiskeluhuollon psykologipalvelut (Pohjois-Savon hyvinvointialue)
Opiskeluhuollon psykologipalvelut sisältää psykologin työskentelyn kouluilla ja oppilaitoksilla opiskeluhuollon yksilöllisessä ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa sekä koulunkäynnin ja opiskelun haasteisiin liittyviä kognitiivisia tutkimuksia ja tai näihin liittyviä ADHD-epäilyjen selvityksiä. Asiakkaat palveluun ja tutkimuksiin tulevat niiltä kouluilta ja oppilaitoksilta, joissa psykologi työskentelee. Tilaaja ostaa palvelua täydentämään omaa palvelutuotantoa ja ostoja tehdään palvelutuotannossa … Näytä hankinnat »
2023-07-07   Palvelinjärjestelmä tekoälysovelluksille (Savonia-ammattikorkeakoulu Oy)
Hankinnan kohteena on Savonia-ammattikorkeakoulun kampusalueelle DigicenterNS:n koulutus- ja testauskäyttöön tuleva Tutkimusaineiston ja tutkimuksen digitalisointi - yhtenäinen tutkimusaineiston keruu- ja käsittely-ympäristö, jonka toteutukseen tarvitaan nykyaikainen palvelinjärjestelmä, jossa on riittävästi prosessointi- ja tallennuskapasiteettia sekä modernit GPU:t tekoälysovelluksille. Järjestelmän yleiset vaatimukset: - GPU-Palvelin/palvelimet tekoälysovelluksille - Hallintapalvelin - Mahdollisesti … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Tietokeskus Yrityspalvelut
2023-07-07   Kuivakemialaitteet ja reagenssit (Sansia Oy)
Sansia Oy pyytää tarjoustanne pienen kapasiteetin kuivakemianlaitteista ja niihin soveltuvista reagensseista. Laitteet tulevat käyttöön ISLABin alueen terveyskeskuslaboratorioihin. Laitteita käytetään kiireelliseen analytiikkaan. ISLABiin hankitaan arviolta noin 15 laitetta. Sopimuksen alkuvaiheessa Pohjois-Savon alueelle tulee noin 8 laitetta ja Pohjois-Karjalaan myöhemmin noin 7 laitetta. Näytemääräksi arvioidaan noin 10 000-15 000 kpl/vuosi ja yhdestä näytteestä analysoidaan useampia testejä. Sopimus … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Diagnostica Medical Oy
2023-07-05   Sansia Oy:n organisoimat vammaispalvelu- sekä sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset sekä... (Sansia Oy)
Sansia Oy:n organisoimat vammaispalvelu- sekä sosiaalihuoltolain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakuljetukset Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi, Varkaus, Suonenjoki, Lapinlahti ja Leppävirta: päivätoiminkuljetukset suoritetaan ensisijaisesti päiväautoilla. Päiväautot eivät ole tämän hankinnan kohteena. Hankinnassa valitaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset. Soveltuvuus ja … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »