Hankinnat alueella Lappi

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Lappi

2023-09-15   Työterveyshuoltopalvelujen hankinta Inarin kunnan ja kunnan yhteisöjen henkilöstölle (Inarin kunta)
Inarin kunta hankkii tällä kilpailutuksella terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaiset työntekijöidensä työterveyshuollon palvelut. Tarjoajan tulee tarjota Palvelua kokonaisuutena siten, että Palvelu täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. Palveluntuottajaksi valitulla on mahdollisuus solmia vuokrasopimus Inarin kunnan yhteisön, InLike Oy:n omistamista toimitiloista, jotka soveltuvat hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen ja täyttävät hankinnan kohteelle asetetut vaatimukset. Tarkemmat … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Pohjois-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Pohjois-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-08   Utsjoen PM1 220 kV 31,5 MVA muuntajan perushuolto (Fingrid Oyj)
Yhden 220 kV 31,5 MVA muuntajan perushuolto Utsjoen muuntoasemalla kuivauksineen. Hankkeeseen kuuluu myös muuntajan vikakaasuanalysaattorin lisäys valokaapeliyhteyksineen ja muuntajan 20kV ylijännitesuojien uusinta. Toimittaja voi toteuttaa huollon joko paikan päällä tai viedä muuntajan huoltoon toisaalle. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke (Rovaniemen kaupunki / Tilapalvelukeskus)
Rovaniemen kaupunki kilpailuttaa Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen yhdellä hankinnalla. Rovaniemen kaupungintalo on osa Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskusta, valmistunut 1988. Kaupungintalon on suunnitellut arkkitehti Alvar Aallon luonnosten pohjalta Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & co Elissa Aallon johdolla. Rovaniemen kaupungintalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus ja paikallisen työn taidonnäyte. Kaupungintalo on ollut alkuperäisessä käytössä … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Sammutus- ja kevytasut 2024-2025 (2027) (Lapin hyvinvointialue)
Lapin Hyvinvointialueen Lapin pelastuslaitos pyytää tarjouksia pelastustoimintaan soveltuvista sammutus- ja kevytasuista. Asukokonaisuuksien arvioitu hankintamäärä on 70-80kpl vuodessa molempia asutyyppejä. Asuista tehdään 24 kuukauden hankintasopimus. Lisäksi sopimuksessa on mahdollisuus kahteen 12 kuukauden pituiseen optiosopimuskauteen. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Kemin kaupungin tilapalvelun pihojen auraus ajalle 2.10.2023 - 30.4.2024 (Kemin kaupunki)
Kemin kaupungin ympäristötoimiala pyytää tarjouksia Kemin kaupungin tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen talvihoitotöiden suorittamisesta tarjouspyynnön mukaisesti. Urakka käsittää tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen (LIITE 1) pihojen lumen ja sohjon aurauksen kulkureiteiltä ja parkkipaikoilta sekä liukkauden torjunnan alueella. Pyydämme myös tarjousta lumen kuormaamisesta ja kuljetuksesta lumenkaatopaikalle. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Tarjouspyyntö Kemin seurakunnan elintarvike- ja valmistuotteiden hankinnoista (Kemin seurakunta)
Hankinnan kohteena on elintarvike- ja valmistuotehankinnat vuosille 01/2024–12/2027. Hankinta sisältää kokonaisvaltaisesti kaikki elintarvike- ja valmistuotehankinnat mm. hedelmät ja vihannekset, liha, lihajalosteet ja valmisruoka, pakasteet, teolliset elintarvikkeet, maitotalous ja kanamunat, makeiset ja juomat. Hankinta sisältää myös tuotteiden kuljetuksen asiakkaalle. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Raakapuun autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia raakapuun autokuljetuspalveluista Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen hankinta-alueille. Sopimusten kesto ja ehdot on määritelty hankintaerittäin. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n autokuljetuksen palvelukuvauksen (Liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Simon yhtenäiskoulu, valvonta ja rakennuttamistehtävät (Simon kunta)
Simoon rakennetaan uusi yhtenäiskoulu. Pyydämme tarjoustanne Simon yhtenäiskoulu -hankkeen rakentamisen aikaisesta valvonta- ja rakennuttamistehtävistä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-14   Elintarvikehankinnat: Ravintorasvat, säilykkeet, kuivatuotteet ym. luettelossa mainitut elintarvikkeet (Pohjois-Lapin Ruoka Oy)
Pohjois-Lapin Ruoka Oy on vuonna 2023 perustettu ruokapalveluyhtiö. Toimimme Lapissa viiden kunnan alueella-Sodankylässä,Inarissa, Utsjoella, Pelkoseniemellä ja Savukoskella. Viiden kunnan alueella toimiva yhtiö tuottaa ateriapalveluja sivistyspalveluille sekä myy ruokapalveluja Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin. Yrityksemme yhtenä tärkeänä osana on turvata alueiden elinvoimaisuus ja työllisyys. Jokaisella kunnalla on oma keittiö, jossa valmistamme ruokaa varmistaaksemme … Näytä hankinnat »
2023-08-10   Teiden talvihoidon hankinta 1.10.2023 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia teiden talvihoidosta Lapin ja Etelä-Suomen alueille. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n teiden talvihoidon palvelukuvauksen (Liite 1A) sekä Talvitien perustaminen ajokuntoon kuvauksen (Liite 1B) mukaisesti. Sopimusten kesto ja ehdot on määritelty hankintaerittäin. Hinnat ilmoitetaan €/tiekilometri tai €/tunti ilman arvonlisäveroa. Näytä hankinnat »
2023-08-08   Rakennusalan koulutuskapasiteetti, Rovaniemi, Pohjois-Lappi, Itä-Lappi (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Lapin ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta. Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa koulutuskuvauksessa. Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit. Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun … Näytä hankinnat »
2023-08-04   LUC Puhujapalvelut (Lapin ammattikorkeakoulu Oy)
Lapin ammattikorkeakoulu kilpailuttaa Lapin korkeakoulukonsernille palveluntuottajaa (puhujatoimistoa), jonka kautta voidaan hankkia kotimaisia kuin maailmanlaajuisesti eri alojen asiantuntijoita, visionäärejä ja motivoivia ammattipuhujia ja -kouluttajia eri tapahtumiin. Tapahtumat voivat olla mm. seminaareja, webinaareja ja erilaisia koulutustapahtumia, joiden osalta myös kokonaisvaltainen tapahtuman suunnittelu voi tulla valitun palveluntuottajan toteutettavaksi. Tyypillisiä tapahtumia ovat mm. Lapin … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Elintarvikehankinnat: Maito - ja maitotuotteet (Pohjois-Lapin Ruoka Oy)
Pohjois-Lapin Ruoka Oy on vuonna 2023 perustettu ruokapalveluyhtiö. Toimimme Lapissa viiden kunnan alueella - Sodankylässä,Inarissa, Utsjoella, Pelkoseniemellä ja Savukoskella. Viiden kunnan alueella toimiva yhtiö tuottaa ateriapalveluja sivistyspalveluille sekä myy ruokapalveluja Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin. Yrityksemme yhtenä tärkeänä osana on turvata alueiden elinvoimaisuus ja työllisyys. Jokaisella kunnalla on oma keittiö, jossa valmistamme ruokaa … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Elintarvikehankinnat: Perunat, juurekset, hedelmät ja tuoretuotteet (Pohjois-Lapin Ruoka Oy)
Pohjois-Lapin Ruoka Oy on vuonna 2023 perustettu ruokapalveluyhtiö. Toimimme Lapissa viiden kunnan alueella - Sodankylässä,Inarissa, Utsjoella, Pelkoseniemellä ja Savukoskella. Viiden kunnan alueella toimiva yhtiö tuottaa ateriapalveluja sivistyspalveluille sekä myy ruokapalveluja Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin. Yrityksemme yhtenä tärkeänä osana on turvata alueiden elinvoimaisuus ja työllisyys. Jokaisella kunnalla on oma keittiö, jossa valmistamme ruokaa … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Monoklonaaliset vasta-aineet ajalle 1.1-31.12.2024 + optiovuosi 2025 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat monoklonaaliset vasta-aineet, jotka kuuluvat ATC-ryhmään L01F sekä pelkästään monoklonaalisia vasta-aineita sisältävät yhdistelmävalmisteet ATC-ryhmässä L01XY. Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-24   Elintarvikehankinnat: Liha- ja lihatuotteet (Pohjois-Lapin Ruoka Oy)
Pohjois-Lapin Ruoka Oy on vuonna 2023 perustettu ruokapalveluyhtiö. Toimimme Lapissa viiden kunnan alueella - Sodankylässä,Inarissa, Utsjoella, Pelkoseniemellä ja Savukoskella. Viiden kunnan alueella toimiva yhtiö tuottaa ateriapalveluja sivistyspalveluille sekä myy ruokapalveluja Lapin hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin. Yrityksemme yhtenä tärkeänä osana on turvata alueiden elinvoimaisuus ja työllisyys. Jokaisella kunnalla on oma keittiö, jossa valmistamme ruokaa … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Sevofluraani -lääkevalmiste hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen sevofluraani -lääkevalmisteen hankinta ajalle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027. Hankinta koskee Suomessa myyntiluvallisia sevofluraani -lääkevalmisteita (ATC-ryhmä N01AB08). Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-13   Liikkuisen apuvälineet: kyynärsauvat ja kävelykepit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (3221326-2))
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta kevyistä liikkumisen apuvälineistä: kyynärsauvoista ja kävelykepeistä. Hankintarenkaaseen kuuluvat Pohteen lisäksi Kainuun hyvinvointilaue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Lapin hyvinvointialue. Näytä hankinnat »
2023-07-12   Lapin hyvinvointialueen rahahuolto- ja maksuliikepalvelut (Lapin hyvinvointialue)
Lapin hyvinvointialue hankkii rahahuolto- ja maksuliikepalveluita. Hankittavien palveluiden yksityiskohtaisempi sisältö ja niille asetetut vaatimukset sekä solmittavan hankintasopimuksen toteutuksen kannalta muut oleelliset seikat ovat ilmaistu tarkemmin tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä. Sopimuskauden pituus on 24 kuukautta ja siihen sisältyy kaksi (2) 12 kuukauden mittaista optiosopimuskautta. Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tilaaja ei sitoudu vähimmäisostomäärään eikä … Näytä hankinnat »
2023-07-10   Lietteiden keräily ja kuljetus (Kolarin kunta)
Tarjouspyyntö koskee Kolarin kunnan järjestämän kiinteistöjen sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikkaan, sekä laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitamista tilaajan puolesta. Näytä hankinnat »
2023-07-10   Tornion ratapihan rakentamisurakka (Väylävirasto)
Tornion ratapihalla tehdään sähköistyksen vaatimia raiteistomuutoksia ja -korjauksia sekä kuivatusrakenteiden ja tarvittavien huoltoteiden korjauksia. Lisäksi suoritetaan taitorakenteiden kunnon edellyttämiä korjauksia ja muutoksia ja ratapihalle rakennetaan uusi matkustajaliikenteen laituri. Tornion ratapihan urakkaan tulee kuulumaan yhden alikulkusillan peruskorjaaminen ratapihalla ja toisen alikulkusillan purkaminen. Myös ratapihan turvalaitteiden ulkolaitteet sekä kaapelointi uusitaan tässä urakassa. … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Kreate Oy
2023-07-05   Ulkoaluetyöt Rovaniemi (Puolustuskiinteistöt)
Hankinnan kohteena ovat Rovaniemellä ja Tervolassa ulkoalueiden hoitotyöt. Hoitotyöt käsittävät koneellisia ja käsin tehtäviä talvi- ja kesäajan ulkoaluetöitä Puolustuskiinteistöjen Pohjois-Suomen palvelualueella. Tilaaja järjestää tarjousehdokkaille hankinnan kohteen esittelytilaisuuden. Esittelytilaisuuden pidetään: Osa-alue 1 Rovaniemi 26.7.2023 klo 9 Osa-alue 2 Rovaniemi 26.7.2023 klo 12 Osa-alue 3 Tervola 27.7.2023 klo 12 Ilmoittautumiset 19.7.2023 klo 12.00 mennessä kiinteistönhuoltopäällikkö Ville … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Kiinteistöjen muutosrakentamisen ja kunnossapidon rakennustekniset, sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt Lapin... (Lapin hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat kiinteistöjen muutosrakentamisen ja kunnossapidon aikaveloitteiset rakennustekniset työt sekä sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt ja niihin liittyvät rakennusmateriaalit. Näiden hankintaa varten kilpailutetaan yhteensä 24 puitejärjestelyä (kuusi maantieteellistä aluetta, joihin muutosrakentamisen ja kunnossapidon aikaveloitteiset rakennustekniset työt sekä sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt ja niihin liittyvät rakennusmateriaalit) Hankinnan osa-alueet ovat: 1. RAK - … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Kiinteistöjen muutosrakentamisen ja kunnossapidon rakennustekniset, sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt... (Lapin hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat kiinteistöjen muutosrakentamisen ja kunnossapidon aikaveloitteiset rakennustekniset työt sekä sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt ja niihin liittyvät rakennusmateriaalit Länsi-Pohjan keskussairaalan kiinteistöihin. Näiden hankintaa varten kilpailutetaan yhteensä neljä (4 )puitejärjestelyä (joihin muutosrakentamisen ja kunnossapidon aikaveloitteiset rakennustekniset työt sekä sähkö-, LVI- ja rakennusautomaatiotyöt ja niihin liittyvät rakennusmateriaalit) Hankinnan osa-alueet … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Napapiirin monitoimitalon valvontatehtävät (Rovaniemen kaupunki)
Hankinnan kohteena on valvontatehtävien asiantuntijapalveluiden hankkiminen yhteistoiminnallisella toteutusmuodolla (projektiallianssi) toteutettavaan Napapiirin monitoimitalo-hankkeeseen. Tehtävät ja toimeksiannon laajuus sekä hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa ja hankintasopimusluonnoksessa. Tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntöasiakirjasta sekä sen liiteasiakirjoista. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on elokuu - syyskuun vaihde 2023. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: A-insinöörit Oy Lappi
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Fingrid Oyj:n kantaverkon sähköenergiamittareiden kunnossapito (Fingrid Oyj)
Hankinnan kohteena on Fingridin sähköenergiamittareiden asennus ja vikakorjaus palvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-28   LUC Käännös- ja kielenhuoltopalvelut (Lapin ammattikorkeakoulu Oy)
Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy (LUC) pyytää tarjoustanne käännös- ja kielenhuoltopalveluista, sekä muista oheispalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelua tarvitaan tyypillisesti tieteellisille tai muuten vaativille erikosalojen teksteille. Hankinnat voivat vaihdella vuositasolla merkittävästi. Yliopistolla on lisäksi omat kääntäjät, osa käännöstöistä tehdään omana työnä. Kilpailutus koskee siten ostopalveluina hankittavia käännöstöitä, kielenhuoltopalveluita … Näytä hankinnat »
2023-06-26   Henkilöautoja Lapin Hyvinvointialueelle (Lapin hyvinvointialue)
Lapin Hyvinvointialue pyytää tarjouksia kahdesta henkilöautosta. Tarjouspyyntö koskee vain autoja. Autot rahoitetaan huoltoleasingillä olemassa olevasta hankintasopimuksesta. Toinen autoista toimitetaan Tervolaan ja toinen Inariin. Tarjoaja voi tarjota joko molempia autoja tai vain toista. Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Hiihtolatujen ja kelkkareittien kunnossapito 2023 - 2027 (Sallan kunta)
Hiihtolatujen ja kelkkareittien talvikunnostus Sallan kunnan alueella vuosille 2023 - 2027. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Virkkulan Latu- ja Reittihuolto Oy
2023-06-21   Yhteistyövalmennuksen hankinta (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on yhteistyövalmennuksen hankinta Väyläviraston ja Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen L-vastuualueiden tarpeisiin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Aava Bang Oy Boost Brothers Oy Faros Com Oy KPMG Oy Ab Mittaviiva Oy Proxion Pro Oy Ramboll Finland Oy Vison Oy
2023-06-21   Potilasvaa át ja pituusmitat (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE) pyytää tarjoustanne vaa óista ja pituusmitoista hankintakaudeksi 1.10.2023 - 30.9.2025, optiot 1.10.2025 - 30.9.2026 ja 1.10.2026 -30.9.2027. Tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät ovat arvioituja hankintakauden kulutusmääriä ja ne ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Suurin kulutus on Pohjois-Pohjanmaan … Näytä hankinnat »
2023-06-20   Vakuutusten hankinta (Kolarin kunta)
Kolarin kunnan vakuutusturva Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
2023-06-16   Kameravalvontapalvelut (Rovaniemen seurakunta)
Hankinta koskee tarjouspyynnössä mainittujen seurakuntien kameravalvontapalveluita. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Keminmaan kunnan vartiointipalvelut,palo- murto ja kiinteistötekniikkaan liittyvät hälytykset ja niiden vastaanotto (Keminmaan kunta)
Keminmaan Kunta pyytää tarjousta Keminmaan kunnan ja Keminmaan vuokra-asunnot Oy:n vartiointipalveluista ja niihin liittyvistä asioista, sekä palo- murto ja kiinteistötekniikkaan liittyvien hälytysten vastaanotosta. Palvelun osa-alueet ovat 1. Hälytyskeskuspalvelut 2. Piirivartiointi 3. Paikallisvartiointi Keminmaan Kunta ja Keminmaan Vuokra-Asunnot Oy ovat kilpailutuksessa mukana. Konserniyhteisöt voivat halutessaan liittyä tämän tarjouskilpailun perusteella laadittavaan hankintasopimukseen … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-14   Nuorgamin koulun koulukuljetukset 1.8.2023-31.7.2024 (Utsjoen kunta)
Utsjoen kunnan sivistystoimi pyytää tarjouksia koulukuljetuksista sopimuskaudelle 1.8.2023 – 31.7.2024. Hankintaan sisältyy myös yksi (1) yhden (1) vuoden optiokausi ajalle 1.8.2024 – 31.7.2025. Tarjoajat sitoutuvat tarjoamaan kuljetuspalveluita myös mahdollisen optiokauden ajan jättäessään tarjouksen. Hankintayksikkö päättää optiokauden käyttämisestä viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Optioissa on kyse hankintayksikön oikeudesta, ei velvollisuudesta. Sopimus … Näytä hankinnat »
2023-06-14   Anestesiatyöasemat ja absorberikalkit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Anestesiatyöasemat ja absorberikalkit ajalle 1.9.2023 - 31.8.2026, optiot ajalle 1.9.2026 - 31.8.2027 ja 1.9.2027 - 31.8.2028. Arvoitu hankintamäärä hankintakaudelle on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle noin 42 kpl , Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Soite) noin 4 kpl ja Lapin hyvinvointialueelle (Lapin keskusairaala) noin 4 kpl. Hankintayksikkö valitsee pisteytyksen perusteella 2-3 toimittajaa, joiden kanssa hankintasopimus tehdään. Etusijajärjestystä noudatetaan, kun tilataan sopimuslaitteita … Näytä hankinnat »
2023-06-05   Tietoliikennekilpailutus 2023 (Lapit Oy)
Hankintayksikkö pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: Suljettu tietoliikenneverkko, internet-yhteys ja optiona mm. lähiverkon laitteet palveluna sekä muita näihin liittyviä optioita. Näytä hankinnat »
2023-06-02   Pelkosenniemen kunnan siivouspalvelut (Pelkosenniemen kunta)
Pyydämme tarjouksia Pelkosenniemen kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksesta. Kohteet sijaitsevat Pelkosenniemen kirkonkylässä. Tavoitteena on, että sopimus siivouspalvelusta tehdään elokuussa 2023 ja palvelu voidaan aloittaa viimeistään lokakuun alussa 2023. Sopimuskausi on 1.10.2023 – 30.9.2025 (3 vuotta) tai erikseen sovitusti aiempi aloitusajankohta. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta 1 + 1 optiovuotta sopimuskauden päättymisestä lukien. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä … Näytä hankinnat »
2023-06-01   OULA pohjatutkimukset välille Ii-Laurila (Väylävirasto)
Tehtävänä on tuottaa pohjatutkimukset radan rakentamissuunnittelun välille Ii-Laurila käyttöön. Työt on jaoteltu seuraaviin osa-alueisiin. POT 1 Ii-Myllykangas (788+433 – 816+576) POT 2. Myllykangas – Laurila (816+576 – 866+028) Yksityiskohtaisemmin suoritettava palvelu ja sen sisältö on esitetty tehtävänkuvauksessa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Suomen GPS-mittaus Oy