Hankinnat alueella Kanta-Häme

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Kanta-Häme

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-08   Tulkkauspalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osakokonaisuuteen 1. Kanta-Hämeen alue muiden kielten tulkkauspalvelut 2. Kanta-Hämeen alue ukrainan kielen tulkkauspalvelut Sopimustoimittajaksi valitaan osakokonaisuuteen 1 enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa ja osakokonaisuuteen 2 enintään 10 eniten pisteitä saanutta … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Varsikengät M05 (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankinta koskee varsikenkien hankintaa vuonna 2023 Suomen Puolustusvoimien käyttöön. Tuotteet valmistetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen laatimien teknisten spesifikaatioiden mukaisesti. Hankittava määrä vuonna 2023 on 476-9726 KENGÄT, VARSI-\M05 7 000 paria +/- 30 %. Vuoden 2023 alustava kokolajitelma hankintamäärälle on tarjouspyynnön liitteenä. Kokolajitelma tarkentuu ostotilauksella. Lisäksi hankintaan sisällytetään optiot vuosille 2024 ja 2025. Optio vuodelle 2024: 15 000 paria +/- 30% Optio … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Bioreactor (fermenter) for Natural Resources Institute Finland (Natural Resources Institute Finland)
Natural Resources Institute Finland (hereafter referred to as "Luke") requests your tender for Bioreactor (fermenter) with this Call for Tenders and its annexes. Luke is planning to purchase an bioreactor (fermenter) for small pilot-scale or laboratory-scale (working volume 2 to 40 litres) treatment of solid and semisolid substrates by microbiological and enzymatic bioprocessing at the Luke Jokioinen Campus. The subject matter of the procurement is described in more detail in procurement criteria and … Näytä hankinnat »
2023-09-06   Vartiointi- ja turvapalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne Vartiointi- ja turvapalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankinta on jaettu useampaan osakokonaisuuteen, joista kuhunkin valitaan yksi sopimustoimittaja. Kilpailutus suoritetaan avoimena menettelynä, valintaperusteena kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Tarkemmat tiedot tarjousten vertailuperusteista ja pisteytyksestä on esitetty tarjouspyynnössä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy pyytää tarjoustanne rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Rakennuttamisen valvonta- ja koordinointipalveluja hankitaan sekä uudisrakennus- että korjaushankkeisiin. Hankinta sisältää seuraavat osakokonaisuudet: 1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut 2. LVIAE-asiantuntijapalvelut 3. Sähkötekniset asiantuntijapalvelut 4. Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut 5. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut Kilpailutus suoritetaan avoimella … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2023/4 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää tarjoustanne joukkoliikennepalveluiden hoitamisesta. Tarkemmat kohteet ja sopimuskaudet on nähtävissä tarjouspyynnön liitteissä. Liikenne hankitaan bruttosopimuksella. Bruttosopimuksella tarkoitetaan palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja erityisalojen hankintalain (1398/2016) tarkoittamaa joukkoliikenteen palvelusopimusta, jossa lipputuloriski on tilaajalla. Hankinnasta syntyvien sopimusten rahoitukseen osallistuvat hankintayksikkönä … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat suurkeittiö- ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut. Kylmälaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi keittiöiden kylmäkaappeja, pikajäähdytyskaappeja ja pakastinkaappeja. Kiinteistöjen kiinteät kylmähuoneet eivät sisälly sopimukseen. Hankintaan sisältyy myös huolto- ja korjaustoimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat varaosat. Huolto- ja korjauspalvelutyöt suoritetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Pirkanmaan hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Videoendoskoopit Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Tuomi Logistiikka kilpailuttaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eri yksiköiden tarpeisiin taipuisat videoendoskoopit keskusyksikköineen ja valolähteet sekä videoendoskooppien tarvikkeet sopimuskaudeksi, jonka pituus on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy toistaiseksi voimassa oleva optio. Tilaajana on Kanta-Hämeen hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen. Endoskoopit hankitaan rahoitusleasinginä. Hankinta koskee uusia laitteita. Hankintaan sisältyy kaksi (2) eri osa-aluetta: 1. Kanta-Hämeen … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään marraskuussa 2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Lojer Oy
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Pohjatutkimukset Uudenmaan ELY-keskuksen alueella 2023 - 2027 (puitesopimus) (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Uudenmaan ELY-keskus teettää pohjatutkimuksia ja niihin liittyviä muita erillistehtäviä ja laboratoriotutkimuksia Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Tilaajana voi toimia Uudenmaan ELY-keskuksen alueen hankkeissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana voivat olla myös Uudenmaan ELYn alueen (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme) kunnat (Askola, Hanko, Helsinki, … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Kotiin vietävien aterioiden kuljetuspalvelut (Loimijoen Kuntapalvelut Oy)
Loimijoen kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta kotiin vietävien aterioiden kuljetuksesta. Tarjouspyyntö koskee kylmänä asiakkaille noin kaksi kertaa viikossa toimitettavia aterioita Forssassa ja lähialueilla. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Fingrid, Honkajoen uusi 400 kV sähköasema, maanrakennusurakka (Fingrid Oyj)
Honkajoelle rakennetaan uusi 400 kV sähköasema. Lisäksi rakennetaan uusi valvomorakennus. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Tulkkauspalvelut (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n kilpailutuspalvelut pyytää asiakkailleen tarjoustanne läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osakokonaisuuteen 1. Kanta-Hämeen alue muiden kielten tulkkauspalvelut 2. Kanta-Hämeen alue ukrainan kielen tulkkauspalvelut Sopimustoimittajaksi valitaan osakokonaisuuteen 1 enintään viisi (5) eniten pisteitä saanutta soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa ja osakokonaisuuteen 2 enintään 10 eniten pisteitä saanutta … Näytä hankinnat »
2023-08-11   Leikkaustasojen hankinta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue (OmaHäme) pyytää tarjoustanne Hämeenlinnan leikkaus- ja toimenpideyksikköön ja Forssan polikliinisen kirurgian yksikköön tulevista leikkaustasoista. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Ateriapalvelut (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia ateriapalveluista Hattulan kunnan alueella, Lopen kunnan alueella oleviin ikääntyneiden ja vammaisten palveluita tarjoaviin yksiköihin sekä Hämeenlinnassa ja Janakkalassa sijaitseviin vammaisten asumisyksiköihin. Hankittava palvelu ja osa-alueisiin sisältyvät yksiköt on tarkemmin eritelty tarjouspyynnön liitteellä. Ateriapalvelun toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukkaita, maistuvia, yksilön tarpeet huomioivia ja kustannustehokkaasti tuotettuja … Näytä hankinnat »
2023-08-04   Riihimäen kaupungin paikallisliikenne 3.6.2024 alkaen (Riihimäen kaupunki)
Riihimäen kaupunki (myöh. hankintayksikkö) kilpailuttaa ja hankkii Riihimäen kaupungin paikallisliikennepalvelut 3.6.2024-3.6.2029 väliselle ajalle (varsinainen sopimuskausi) bruttokorvaukseen perustuvana liikennöintisopimuksena. Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa kolmen (3) vuoden pituisella optiokaudella. Hankinnan kohteena on Riihimäen paikallisliikenteen liikennöinti lukuun ottamatta linjoja 5 ja 6. Sopimuksen mukaiseen liikenteeseen sisältyvät sopimuskauden alussa linjat 1-4, 7-10, … Näytä hankinnat »
2023-08-04   Infuusioautomaatit ja ruiskupumput laitekohtaisine kulutustarvikkeineen (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden (Sisä-Suomen yhteistyöalue) sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n tarpeisiin infuusioautomaatit ja ruiskupumput sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan 4–5 vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään 1.11.2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden kuluttua … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-18   Työterveyspalvelut (Hattulan kunta)
Hankinnan kohteena on työterveyshuoltolain (TthL) mukaisen kokonaisvaltaisen työterveyspalvelujen järjestäminen Hattulan kunnan työtekijöille. Sopimus kattaa sekä lakisääteisen työterveyspalvelun että sairaanhoitopalvelun. Sopimusaika alkaa 01.01.2024. Sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Näytä hankinnat »
2023-07-14   Riihimäen kaupungin metsäomaisuuden hoito (Riihimäen kaupunki)
Riihimäen kaupunki (myöh. hankintayksikkö) kilpailuttaa Riihimäen kaupungin metsäomaisuuden hoitopalvelun puitejärjestelynä. Puitesopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta (varsinainen sopimuskausi), jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) vuoden pituisella optiokaudella (1+1). Hankinnan kohteena on Riihimäen kaupungin omistamien metsien metsänhoito, puiden istutus ja hakkuutyöt tilaajan tarpeen mukaan. Tilaajan arvion mukaan varsinainen sopimuskausi ja työt alkavat lokakuussa … Näytä hankinnat »
2023-07-10   Vainajien siirtokuljetusten hankinta Kanta-Hämeen hyvinvointialueella (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Vainajien siirtokuljetukset tapahtuvat Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kotihoidosta, vanhainkodeista tai palvelutaloista kylmäsäilytystiloihin sekä Kanta-Hämeen keskussairaalasta kuljetus Tampereelle obduktioon ja takaisin. Siirtokuljetuksia voi olla myös kylmiöstä kylmiöön. Tällöin kuljetukset pääsääntöisesti tapahtuvat alueelta Kanta-Hämeen keskussairaalan kylmiöön. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely hyväksytyn toimittajan kanssa. Valintaperusteena on halvin hinta. Näytä hankinnat »
2023-07-07   Ensihoidon monitori-defibrillaattorien hankinta Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pelastuslaitokselle (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Oma Häme) pyytää tarjouksia Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle hankittavista ambulansseihin sijoitettavista defibrillaattoreista. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   HERI2 Maarakennustyöt, puitesopimus (Väylävirasto)
Väylävirasto on päättänyt solmia 1-vuotisia puitesopimuksia maarakennustöiden toteuttamiseksi. Sopimusta on mahdollista jatkaa kolmen optiovuoden verran vuosi kerrallaan. Tilaaja teettää tämän puitesopimuksen perusteella seuraavia tehtäviä: Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1., 2. ja 3. vaihe hankkeisiin sekä Helsinki - Tampere perusparannus aloitusvaiheen maa-, pohja- ja radanrakennustöitä, sekä niihin liittyviä materiaalitoimituksia sekä kone- ja miestyötä. Toimeksiantoihin voi sisältyä niihin … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Destia Rail Oy Kreate Oy Ratatek Service Oy Savon Kuljetus Oy
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   HVA/4213/2023/Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työterveyshuollon sekä järjestämisvastuun mukaisten... (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut hyvinvointialueen koko henkilöstölle sisältäen ennaltaehkäisevän ja lakisääteiset työterveyspalvelut, lisäksi työterveyspainotteisen sairaanhoitopalvelun sekä mahdollisesti täydentäviä lisäpalveluita. Hankinta sisältää myös hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien, hyvinvointialueella sijaitsevissa alueen yritysten ja yrittäjien työterveyshuoltolain 12§:n mukaiset työterveyshuoltopalvelut hyvinvointialueen lakisääteisen … Näytä hankinnat »
2023-06-29   Olosuhdeseurantajärjestelmä sekä olosuhde- ja energianohjauspalvelu (Hämeenlinnan kaupunki)
Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne olosuhdeseurantajärjestelmästä sekä olosuhde- ja energianohjauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja. Tarjoajan tulee tarjousta tehdessään huomioida se, että tilaaja ei sitoudu ostamaan järjestelmää eikä palvelua kaikkiin kiinteistöihin (kohteisiin). Tilaaja mahdollisesti aloittaa pienellä määrällä kiinteistöjä ja mikäli hinta on kilpailukykyinen sekä … Näytä hankinnat »
2023-06-29   Videoendoskoopit Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Tuomi Logistiikka kilpailuttaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eri yksiköiden tarpeisiin taipuisat videoendoskoopit keskusyksikköineen ja valolähteet sekä videoendoskooppien tarvikkeet sopimuskaudeksi, jonka pituus on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy toistaiseksi voimassa oleva optio. Tilaajana on Kanta-Hämeen hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen. Endoskoopit hankitaan rahoitusleasinginä. Hankintaan sisältyy kolme (3) eri osa-aluetta: 1. Kanta-Hämeen keskussairaala, Kanta-Hämeen … Näytä hankinnat »
2023-06-28   Työterveyspalvelut (Forssan kaupunki)
Hankinnan kohteena on lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan (työterveyshuoltolaki 1383/2001, 12 §) sekä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon tuottaminen Forssan kaupungin ja Jokioisten, Tammelan sekä Ypäjän kuntien henkilöstölle sekä kuntakonserneihin kuuluvien yritysten henkilökunnalle. Hankinnan kohteena on siten kaikki Forssan kaupungin sekä Jokioisten kunnan, Tammelan ja Ypäjän kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työterveyshuoltopalvelut. Myös em. kuntien kuntakonserneihin kuuluvat yhtiöt ja … Näytä hankinnat »
2023-06-27   Särmäis- ja lääkejäteastiat (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti särmäis- ja lääkejäteastiat Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen hyvinvointialueille; Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen, eli niille julkisyhteisöasiakkailleen, jotka toimivat Sisä- Suomen yhteistoiminta-alueen maantieteellisellä alueella. Hankinta on jaettu 14 … Näytä hankinnat »
2023-06-27   Katuvalaisimet (Hämeenlinnan kaupunki)
Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia LED-katuvalaisimista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoajan tulee tutustua tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin huolellisesti. Tarjoajan tulee tarjouksen jättäessään huolehtia, että se on täyttänyt tarjouspyynnön liitteet täydellisesti ja lataa ne osaksi tarjoustaan. Erityisesti tarjoajan tulee huomioida liitteet 1, 6A ja 6B, jotka tulevat olla huolellisesti täytettyjä. Liitteillä 6A ja 6B tarjoajan täytettäväksi merkityt solut on korostettu … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta, Sotkankoti Hämeenlinna (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia toteutettavista päihdekuntoutujien asumispalveluista Hämeenlinnassa Sotkankodin kiinteistöissä osoitteessa Sotkankatu 5, 13110 Hämeenlinna. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Hämeenlinnassa sijaitsevien päihdekuntoutujien asumisyksiköiden Sotkankodin sopimukset päättyvät 31.12.2023. Hyvinvointialue on välivuokrannut em. asumisyksiköiden kiinteistöt, joihin tällä hankinnalla tullaan valitsemaan palveluntuottaja seuraavalle sopimuskaudelle. Välivuokratut … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta, tuettu asuminen ja päihdedementia-asuminen (Kanta-Hämeen hyvinvointialue)
Kanta-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia päihdekuntoutujien asumispalveluista. Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta: - tuettu asuminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella - päihdedementia-asuminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakkaille. Palvelun sijaintipaikka voi olla myös Kanta-Hämeen ulkopuolella. Tällä hetkellä tuetun asumisen piirissä on 25 asiakasta, joista 17 asuu samassa kiinteistössä ja 8 on asuu eri puolilla Hämeenlinnan kaupunkia. Tällä hankinnalla pyydetään tarjouksia … Näytä hankinnat »
2023-06-19   Kiinteistöhallintajärjestelmä kaupungin Tilapalveluille (Hämeenlinnan kaupunki)
Hämeenlinnan kaupunki pyytää tarjouksia kiinteistöhallintajärjestelmästä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan kohteena on Tilapalveluiden hallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä, joka hankitaan SaaS-palveluna. Hankinnan tavoitteena on rakennusten hallintaa ja vuokrausta tehokkaasti ja monipuolisesti palveleva tieto- ja laskutusaineistojärjestelmä. Nykyisellään hankintayksikön käytössä on Haahtela-kehitys Oy:n toimittama Haahtela Kiinteistötieto-tietojärjestelmä. Järjestelmän käyttäjiä ovat … Näytä hankinnat »
2023-06-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Maatalouslomituspalveluiden hankinta Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle (täydennyshankinta) (Sysmän kunta)
Pyydämme tarjousta maatalouslomituksen ostopalveluista Etelä-Suomen lomituspalvelut paikallisyksikölle. Paikallisyksikkö toimii 53 kunnan alueella Etelä-Suomessa. Kyseessä on lisäpalvelu. Etelä-Suomen lomituspalveluilla on maatalouslomittajia palkkasuhteessa. Ostopalveluja käytetään täydentämään lomituspalveluja. Kyseessä on puitesopimus, joka ei velvoita ostamaan tiettyä määrää lomitusta. Kyseessä on täydennyshankinta, jolla haetaan lisää ostopalvelulomittajia aiemmin toteutetun hankinnan lisäksi. Kyse … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Beauty Secret's koira & kissa trimmaamo Fma NMJordas Hevoskorjaamo Oy Jani Honkanen TMI Kotipalvelu ja siivous Kristiina Sunmilk Oy Tmi Iida Laaksonen Tmi Saara Viljanen Tuulenkaato Tmi
2023-06-16   Pohjois-Forssan ostoliikenne (Forssan kaupunki)
Tarjouskilpailu koskee jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamista. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Palvelulinja (Monipalveluauto) (Forssan kaupunki)
Tarjouskilpailu koskee Forssan pohjoisosien kylien alueella kulkevaa monipalveluautoa. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Särmäis- ja lääkejäteastiat (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti särmäis- ja lääkejäteastiat Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen hyvinvointialueille; Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen, eli niille julkisyhteisöasiakkailleen, jotka toimivat Sisä- Suomen yhteistoiminta-alueen maantieteellisellä alueella. Hankinta on jaettu 14 … Näytä hankinnat »