Hankinnat alueella Pirkanmaa

>20 arkistoidut hankinnat

Alueen hankintaorganisaatiot Pirkanmaa ovat olleet Tampereen kaupunki, Tuomi Logistiikka Oy ja Puolustusvoimien Logistiikkalaitos.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pirkanmaa

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalvelut (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on lääkärityövoiman vuokraus Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Acutan ja Valkeakosken päivystykseen liitteissä 3A-B kuvatulla tavalla. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen; 1. Tays Acutan päivystys 2. Tays Valkeakosken päivystys Tarjoaja voi tarjota vähintään yhteen (1) osa-alueeseen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-09-13   Nokian kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon kiviainekset 1/2024-4/2026 (Nokian kaupunki)
Hankinnan kohteena on kunnallistekniseen rakentamiseen ja kunnossapitoon käytettävät kiviainekset. ************ Hankinta on jaettu 9 osaan seuraavasti: OSA 1: KaM 0-11 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 2: KaM 0-16 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 3: KaM 0-31 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 4: KaM 0-56 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 5: KaM 0-90 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 6: KaM 0 -120 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 7: KaM 0-150 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 8: Hiekka 0-8 mm sis. kuormaus (alv 0%) OSA 9: … Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Striimauspalvelut (Nokia, Orivesi ja Ylöjärvi) (Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy)
Hankinnan kohteena on Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupunkien valtuuston kokouksien striimauspalvelut (jäljempänä "Palvelu"). Palveluntuottajan vastuulla on tuottaa Palvelu kokonaisuudessaan (livestriimaus kaikkine siihen liittyvien käytännön järjestelyineen kokouspaikalla, välineet, henkilöstö, kalusto yms). Palveluntuottaja kuvaa tilaisuudet, toteuttaa verkkolähetyksen (livestriimauksen) ja lisää striimattuun kokoukseen tekstityksen (Oriveden kohdalla tekstitys lisätään Tilaajan tarpeen mukaan … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Lielahden jätevedenpumppaamon ja Hiedanraitin yhdistelmäpumppaamon toteussuunnittelu (Tampereen kaupunki/ Tampereen Vesi)
Tampereen Vesi hankkii toteutussuunnittelun Lielahden jätevedenpumppaamon korvaamiseksi uudella sekä Hiedanraitin uuden paineenkorotusaseman sekä jätevedenpumppaamon rakentamiseksi. Liitteessä Hankinnan kuvaus on kerrottu minkälaista suunnittelua kohteissa odotetaan. Neuvotteluihin valitaan max 6 ehdokasta. Ensimmäinen neuvottelu valituille osallistujille on yhteisesti 4.10.2023 klo 9 -15. Teams-kutsut lähetetään valituille osallistujille. Neuvotteluaikataulu on kerrottu liitteessä Hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Varsikengät M05 (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankinta koskee varsikenkien hankintaa vuonna 2023 Suomen Puolustusvoimien käyttöön. Tuotteet valmistetaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen laatimien teknisten spesifikaatioiden mukaisesti. Hankittava määrä vuonna 2023 on 476-9726 KENGÄT, VARSI-\M05 7 000 paria +/- 30 %. Vuoden 2023 alustava kokolajitelma hankintamäärälle on tarjouspyynnön liitteenä. Kokolajitelma tarkentuu ostotilauksella. Lisäksi hankintaan sisällytetään optiot vuosille 2024 ja 2025. Optio vuodelle 2024: 15 000 paria +/- 30% Optio … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-09-01   Lempäälän kunnan koulukuljetukset (Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy)
Hankinnan kohteena on Lempäälän kunnan koulukuljetusten (koulu- ja esikoulukuljetukset) hoitaminen 22-paikkaisella autolla tilausliikenteenä. Kuljetukset ovat pääsääntöisesti Säijän ja Nurmen koulujen kuljetuksia. Koulukuljetukset suoritetaan Tilaajan vahvistamien lukuvuosiaikataulujen mukaisina koulupäivinä, joita on lukuvuodessa 190. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Jätehuollon palvelut (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Ikaalisten ev.lut. seurakunta, Kangasalan ev.lut. seurakunta ja Ylöjärven ev.lut. seurakunta pyytää tarjousta jätehuollon palveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Tienhoidon talvikunnossapidon puitejärjestely (Ikaalisten kaupunki)
Ikaalisten kaupunki on hankkimassa palveluita puitejärjestelynä liittyen teiden talvikunnossapitoon: lumien auraukseen ja liukkauden torjumiseen sekä hiekoituksen poistoon. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen ja lisäksi osa-alueet yksi ja kaksi osa-alueiden sisäisiin kohteisiin. Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen tai kohteeseen. Palveluntuottaja voi tulla valituksi yhdelle tai useammalle osa-alueelle ja, tai kohteeseen. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyyntö … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Liikennepolttonesteet 2023 (Sarastia Oy)
Sarastia Oy:n Hankintapalvelut pyytää asiakkailleen tarjousta liikennepolttonesteiden huoltamotankkauksista liikennekäyttöön soveltuvista nestemäisistä polttoaineista huoltamoilta ja automaattiasemilta. Tankkaukset tehdään asiakaskohtaista yrityskorttia hyödyntäen, joiden tulee toimia tarjoajan valtakunnallisessa huoltoasemaverkostossa, joka sisältää sekä miehitetyt että miehittämättömät polttonesteiden jakelupisteet. Sopimuksella voi hankkia myös muita asemilla tarjottavia autoiluun liittyviä tuotteita … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kuvantamispalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa yhteishankintana kuvantamispalveluita Tullinkulman Työterveys Oy:lle ja Ratinan Terveys Oy:lle. Työterveyshuollossa tarvittavat kuvantamispalvelut hankitaan osin omistajien (mm. Pirkanmaan hyvinvointialue) kuvantamispalveluista. Kuvantamispalvelut kohdentuvat työterveyshuollossa tarvittaviin natiiviröntgen-, ultraääni-, magneetti- ja mammografiatutkimuksiin. Kuvantamispalveluiden asiakasryhmänä ovat pääasiassa työterveysasiakkaat, mutta palveluja hankitaan myös … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Tipotien soteaseman ja asumispalveluiden ym. puhtauspalvelut (Pirkanmaan Voimia Oy)
Hankinnan kohteina ovat puhtauspalvelut Tipotien sosiaali- ja terveysasemalle sekä Tampereella sijaitseviin vammaispalvelun asumispalveluyksiköihin (8 kpl) ja neuvola Klaavaan. Tilaaja järjestää kohde-esittely. Kohde-esittelyyn ryhmäkoon rajaus on 2 hlö/tarjoaja. Kohde-esittelyyn on ilmoittauduttava 8.9.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen hankinnat@voimia.fi. 11.9.2023 esitellään Tipotien sosiaali- ja terveysasema. Kokoontuminen klo 8.30 Tipotien pääsisäänkäynnin edessä. Muut tarjouspyynnön kohteet … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Varastoautomaatti vainajasäilytykseen (Pirhanmaan hyvinvointialue / Sairaalapalvelut)
Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii varastoautomaatin vainajasäilytykseen. Hankinta sisältää TAYS O-rakennukseen sijoitettavan vainajasäilytysvarastoautomaatin toimituksen, asennuksen ja käyttöönoton. Nykyisin O-rakennuksessa on kaksi aiemmin rakennettua, käytössä olevaa vainajasäilytysvarastoautomaattia. Rakennuksen olemassaolevaan, kolmanteen kuiluun toimitetaan ja asennetaan tarjouspyynnön mukainen kolmas vainajasäilytysvarastoautomaatti. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Tampereen Energia Oy - NSL3 Lisä-LTO - Putkistourakka (Tampereen Energia Oy)
Tampereen Energia Oy (myöhemmin myös Tilaaja) suunnittelee rakentavansa alkuvuodesta 2023 kaupalliseen käyttöön otetun NSL3 kattilalaitoksen yhteyteen uuden lisälämmöntalteenottolaitoksen. Lisälämmöntalteenottolaitoksella on tarkoitus lisähyödyntää NSL3-kattilaitoksen savukaasujen sisältämä lämpöenergia ja siirtää se lämpöpumppujen avulla kaukolämmöksi Tampereen kaukolämpöverkkoon. Projektissa rakennetaan ja asennetaan uusi savukaasutuubilauhdutin, lauhteenkäsittelyjärjestelmät, lämpöpumput sekä muut … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Suurkeittiölaitteiden huolto- ja korjauspalvelut (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat suurkeittiö- ja kylmälaitteiden huolto- ja korjauspalvelut. Kylmälaitteilla tarkoitetaan esimerkiksi keittiöiden kylmäkaappeja, pikajäähdytyskaappeja ja pakastinkaappeja. Kiinteistöjen kiinteät kylmähuoneet eivät sisälly sopimukseen. Hankintaan sisältyy myös huolto- ja korjaustoimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat varaosat. Huolto- ja korjauspalvelutyöt suoritetaan Pirkanmaan Voimia Oy:n, Tampereen Tilapalvelut Oy:n, Pirkanmaan hyvinvointialueen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä pihojen talvihoito (alueurakka) (Virtain kaupunki)
Virtain kaupunki pyytää tarjouksia katujen ja kevyen liikenteen väylien alueurakoista alueilla K1, K2 ja K3, sekä piha-alueiden alueurakoista alueella P1 sekä Killinkoskella. Urakat jaetaan alueittain. Killinkosken pihojen hoito kuuluu alueen K3 hoitourakkaan, kuitenkin niin, että noudatetaan piha-alueiden laatuvaatimuksia. Näytä hankinnat »
2023-08-29   VTS-kodit vihertyösopimus (Tampereen Vuokratalosäätiö sr)
VTS-kodit kilpailuttaa kiinteistökantansa vihertyön. Tampereella sijaitsevia sopimuskiinteistöjä on yhteensä 183, jotka jaetaan kolmeen sopimusalueeseen. Palveluita tuottamaan valitaan vähintään kaksi palveluntuottajaa. Näytä hankinnat »
2023-08-29   Osallistumispyyntö: Digiklinikka (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Tuomi Logistiikka pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta osallistumishakemuksia Digiklinikan hankinnasta järjestettävään hankintamenettelyyn. Hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelmassa nimetään erillisenä tavoitteena aika- ja paikkariippumattomat digitaaliset palvelut. Tarkoituksena on kehittää digitaalisten palveluiden kokonaisuutta, johon myös digitaalinen sote-keskus ja sen sisältämä digiklinikka kuuluu. Hyvinvointialueen tavoitteena on ennen kaikkea yhdenvertaiset sujuvat … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Suurkeittiölaitteet (Tuomi Logistiikka Oy)
Hankinnan kohteena ovat keittiöissä sekä osastokeittiöissä ruuanvalmistusprosessissa tarvittavat suurkeittiölaitteet. Tarjottavien laitteiden tulee olla suurkeittiökäyttöön soveltuvia. Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan Voimia Oy:lle, Tampereen Tilapalvelut Oy:lle, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Servi Oy:lle, Tammenlehväsäätiölle, Pirkanmaan hyvinvointialueelle sekä Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suurkeittiölaitteiden hankinnan kolmen (3) toimittajan puitejärjestelynä. Tarkemmat tiedot … Näytä hankinnat »
2023-08-29   Pumppaamoiden huolto- ja kunnossapito sekä kaivojen ja viemäreiden avaukset, puhdistukset ja kuvaukset (Tampereen Tilapalvelut Oy)
Hankinnan kohteena ovat Tampereen Tilapalvelut Oy:n tilaamat pumppaamojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä kiinteistöjen viemäreiden (ml. salaojat) ja sadevesikaivojen avaukset ja puhdistukset sekä kuvaukset. Hankinta sisältää myös erotus- ja sadevesikaivojen tyhjennyksiä. Näytä hankinnat »
2023-08-28   Sammutus- ja säiliöpaloautot (Pirkanmaan hyvinvointialue / Pelastustoimi)
Tuomi Logistiikka Oy pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen Pelastustoimen toimeksiannosta tarjouksia uusien säiliö- ja sammutusajoneuvojen hankinnasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-28   Suojattu turva-auto (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteeseen kuuluu: 1 kpl suojattu turva-auto (SUV tai vastaava henkilöautoa suurempi) + 1 kpl ajoneuvoja optiona. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset sisältävät osittain salassa pidettävää tietoa (TL IV), jonka vuoksi materiaali esitellään ainoastaan Puolustusvoimien tiloissa vaitiolositoumusta vastaan. Näytä hankinnat »
2023-08-28   Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Huutijärvi, Tiesuunnitelma; Kangasala ja Tampere (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pirkanmaan ELY-keskus käynnistää tällä hankintailmoituksella tarjouskilpailun TIESUUNNITELMAN LAATIJAN hankkimiseksi hankkeella "Vt 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Huutijärvi, Tiesuunnitelma; Kangasala ja Tampere". Valtatie 12 kulkee Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Valtatiellä on valtakunnallisen roolin lisäksi myös tärkeä seudullinen ja paikallinen merkitys. Valtatie läpäisee Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen ja toimii … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Ammatillisen kotoutumisen polku -kotoutumiskoulutus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta (kotoutumiskoulutus). Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit. Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Tuetun kotoutumisen polku -kotoutumiskoulutus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukaista työvoimakoulutusta (kotoutumiskoulutus). Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa. Tarjouspyynnön liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit. Hankittavan palvelun ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Sähkölukolliset Z-pukukaapit ja älylukitusjärjestelmä (Pirkanmaan hyvinvointialue, Kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelut)
Hankinnan kohteena on sähkölukollisten Z-pukukaappien, penkkien ja älylukitusjärjestelmän hankinnat Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kyseessä on tavara- ja palvelukokonaisuus, jolla hankitaan myös pukukaappien huolto- ja muutostyöt. Tarkemmat hankinnan kohteen tiedot esitetään hankinta-asiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-08-25   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään marraskuussa 2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Lojer Oy
2023-08-24   Magneettistimulaatiolaitteisto 6410/PAA/23 (Pirkanmaan hyvinvointialue)
Tuomi Logistiikka Oy pyytää Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) toimeksiannosta tarjouksia magneettistimulaatiolaitteistosta Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialueen neuromodulaatiopoliklinikan käyttöön. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Nexstim Oyj
2023-08-24   Aamu- ja iltapäivätoiminta (Tampereen kaupunki)
Hankinnan kohteena on Tampereen kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, joka järjestetään Perusopetuslain (628/1998) 8 a luvun mukaisesti 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvat perusopetuksen järjestämässä kaksikielisessä esiopetuksessa olevat lapset. Tampereen kaupunki järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa omana toimintana ja tällä hankinnalla kilpailutettavana ostopalveluna. … Näytä hankinnat »
2023-08-24   TARJOUSPYYNTÖ YKSITYISTEIDEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2023 – 30.4.2024 sekä 1.10.2024-30.4.2025 (Hämeenkyrön kunta)
Hämeenkyrön kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kunnan hoidossa olevien yksityisteiden talvihoidosta 1.10.2023 – 30.4.2024, sekä 1.10.2024 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi. Yksityistiet on jaettu kuuteen (6) talvihoitoalueeseen. Urakoitsija voi tarjota yhden tai useamman alueen talvihoitoa. Näytä hankinnat »
2023-08-22   Osallistumispyyntö: Raatihuoneen ravintolapalveluiden hankinta (Tampereen kaupunki)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupungin toimeksiannosta Raatihuoneen ravintolapalveluiden hankinnan. Hankinnan kohteena ovat Tampereen Raatihuoneen juhla- ja edustuspalvelut. Tämä on hankintaa koskeva osallistumispyyntö, johon kiinnostuneet ehdokkaat vastaavat osallistumishakemuksellaan. Näytä hankinnat »
2023-08-18   OSALLISTUMISHAKEMUSPYYNTÖ Johtamis- ja valvomoajoneuvojen sekä niihin liittyvien perävaunujen varustelu (Puolustusvoimat)
Hankinnan kohteena ovat Johtamis- ja valvomoajoneuvon sekä perävaunujen varustelunsuunnittelu, varustelu (ml. maastouttamisjärjestelmät), dokumentointi ja koulutus sekä käyttäjille että kunnossapidolle. Näytä hankinnat »
2023-08-16   TVA Kiinteistöhuollon kilpailutus Härmälä 2023 (Tampereen Vuokra-Asunnot Oy)
Tampereen Vuokra-asunnot Oy kilpailuttaa Tampereen Härmälässä sijaitsevien kuuden (6) kiinteistön kiinteistöhuollon. Tarjouspyyntö kiinteistöhuollosta on korttelitalonmiesmallin mukainen. Sopimuksien suunniteltu alkamisajankohta on 1.11.2023 Näytä hankinnat »
2023-08-15   Tarjouspyyntö Virtain seurakunta, Hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt... (Virtain Seurakunta)
Hankinnan kohteena on Virtain seurakunnan hautausmaiden ja seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapitotyöt sekä muut huoltotyöt vuosille 2024–2027. Palvelu tuotetaan Pirkanmaan alueella. Näytä hankinnat »
2023-08-10   POAS Hipposkylä, kokonaisurakka, uudisasuinrakennus. KORJATTU AINEISTO (Pirkan Opiskelija-asunnot Oy - POAS)
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy - POAS kilpailuttaa Hipposkylä nimisen uudisasuinrakennuksen kokonaisurakan oheisen urakkakilpailuaineiston mukaisesti. Betonirunkoinen kerrostalo jakautuu kahteen massaan, joista korkeampi on kuusikerroksinen ja matalampi neljäkerroksinen. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen loka- /marraskuussa 2023. Urakkamuoto on kokonaisurakka. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Joukkoliikennepalvelut 2_2023, kohteet 76, 77, 78 (Tampereen kaupunki)
Tampereen kaupungin hankintapalvelut kilpailuttaa Tampereen seudun joukkoliikenteen toimeksiannosta Joukkoliikennepalvelut 2_2023. Kyseessä on erityisalojen hankintalain mukainen EU-kynnysarvon ylittävä kilpailutus. Hankinta koskee kohteiden 76, 77 ja 78 kilpailutusta. Kohteeseen 76 sisältyvät linjat 44 Kangasala – Valkeakoski, 44A Kangasala – Liuksialan koulu – Valkeakoski, 44B Kangasala – Koulukampus – Valkeakoski, 45 Kangasala – Ruutana – Linnainmaa, 46A Suinula – Jussila – Ruutana – Kangasala, 46B … Näytä hankinnat »
2023-08-08   Linja-autohankinta 14 (Tampereen kaupunki)
Tampereen Kaupunkiliikenteen käyttöön tulevat uudet, akkusähkökäyttöisset 3-akseliset niveltämättömät LowEntry-kaupunkilinja-autot. Hankinnan kokonaismäärä on vuonna 2024 yhteensä 5-7 kappaletta. Hankintaan kuuluu myös huolenpitosopimus tilattuihin autoihin. Tilaaja päättää huolenpitosopimuksen käytöstä. Näytä hankinnat »
2023-08-07   Materiaalit suurkuvatulostimiin (Yleisradio Oy)
Hankinnan kohteena on materiaalit suurkuvatulostimiin. Yleisradio Oy:llä (jäljempänä Yle) on käytössä suurkuvatulostimet Tampereella ja Helsingissä. Suurkuvatulostimilla tulostetaan esimerkiksi lavasteita Ylen tuotantoihin, lisäksi Mediapoliksen toisella tulostimella saa tulostettua esimerkiksi vaatteisiin kiinnitettäviä painatuskuvia ja pesunkestäviä tulosteita. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: ● Osa-alue 1: Tulostusmateriaalit ja värikasetit, Yle Pasila ● Osa-alue 2: Tulostusmateriaalit ja … Näytä hankinnat »
2023-08-07   POAS Hipposkylä, kokonaisurakka, uudisasuinrakennus (Pirkan Opiskelija-asunnot Oy - POAS)
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy - POAS kilpailuttaa Hipposkylä nimisen uudisasuinrakennuksen kokonaisurakan oheisen urakkakilpailuaineiston mukaisesti. Betonirunkoinen kerrostalo jakautuu kahteen massaan, joista korkeampi on kuusikerroksinen ja matalampi neljäkerroksinen. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen loka- /marraskuussa 2023. Urakkamuoto on kokonaisurakka. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Infuusioautomaatit ja ruiskupumput laitekohtaisine kulutustarvikkeineen (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden (Sisä-Suomen yhteistyöalue) sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n tarpeisiin infuusioautomaatit ja ruiskupumput sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan 4–5 vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään 1.11.2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden kuluttua … Näytä hankinnat »
2023-08-02   Henkilökohtaiset työturvasuojaimet (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka hankkii erilaisia henkilökohtaisia työturvasuojaimia. Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen: Osa-alue 1 Suojakäsineet Osa-alue 2 Muut suojaimet Osa-alue 3 Pelastautumishuput Osa-alueisiin 1 ja 2 valitaan kaksi (2) sopimuskumppania. Osa-alueeseen 3 valitaan yksi (1) sopimuskumppani. Sopimuskausi on yksi (1) vuosi. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Hankinta kilpailutetaan uudelleen noin neljän vuoden kuluttua sopimuksen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Etra Oy Juha Rantanen Oy Lyreco Finland Oy Velimark Oy
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-19   Ambulanssit (Pirkanmaan hyvinvointialue, ensihoidon palvelulinja)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoidon palvelulinjan toimeksiannosta noin viisitoista (15) pelastusajoneuvoksi rekisteröitävää C-luokan ambulanssia. Ilmoitettu määrä on arvio sopimuskauden aikaisesta hankinnasta, eikä sido tilaajaa mihinkään tilausmääriin. Tarkemmat hankinnan kohteen tiedot esitetään hankinta-asiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-07-19   Henkilöstövuokrauspalvelut (Tampereen Infra Oy)
Hankinnan kohteena ovat henkilöstövuokrauspalvelut. Sopimuksella vuokrataan työntekijöitä pääasiassa infrarakentamisen ja kunnossapidon tehtäviin. Tarkemmin hankinta on kuvattu palvelukuvauksessa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Amiko Tampere Oy Bolt Works Oy Rekrytointipalvelu Sihti Oy StaffPoint Oy
2023-07-14   TARJOUSPYYNTÖ ASEMAKAAVAKATUJEN, YKSITYISTEIDEN JA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA 1.10.2023 – 30.4.2024... (Hämeenkyrön kunta)
Hämeenkyrön kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia asemakaavakatujen, niihin liittyvien jalankulku- ja pyöräteiden, erillisten kevyen liikenteen väylien sekä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden talvihoidosta 1.10.2023 – 30.4.2024, sekä 1.10.2024 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi. Asemakaavakadut on jaettu viiteen (5) talvihoitoalueeseen. Yksityisteillä vastaavia alueita on kuusi (6). Urakoitsija voi tarjota yhden tai useamman alueen talvihoitoa. Näytä hankinnat »