Hankinnat alueella Kainuu

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Kainuu

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tie- ja rakentamissuunnittelun ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään tie- ja rakentamissuunnittelua sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-09-15   Vainajien kuljetukset (Kainuun hyvinvointialue)
Kainuun hyvinvointialue pyytää tarjouksia vainajien kuljetusten kokonaispalvelusta Kainuun hyvinvointialueen toimialueella sopimuskaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Hankintaan sisältyy optiot vuosille 2026 ja 2027. Osatarjoukset kunnittain (Vuolijoki lisäksi erikseen) hyväksytään. Kuhunkin Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Näytä hankinnat »
2023-08-30   Siltoihin liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut 2024-2026 + optio; Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään uusien siltojen suunnittelua, siltojen korjaussuunnittelua, siltasuunnitelmien tarkastusta, muita erittelemättömiä siltoihin liittyviä asiantuntijapalveluita, siltojen erikoistarkastuksia, sukellustarkastuksia sekä laiturirakenteiden suunnittelua vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-22   Kajaanin Kotiseurakuntani-lehden painaminen ja jakelu (Kajaanin seurakunta)
Kajaanin Kotiseurakuntani-lehden painaminen ja jakelu vuosille 2024 - 2025 sekä mahdollisuus 2 x 12 kk optioihin. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Raakapuun autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia raakapuun autokuljetuspalveluista Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen hankinta-alueille. Sopimusten kesto ja ehdot on määritelty hankintaerittäin. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n autokuljetuksen palvelukuvauksen (Liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjatutkimustöiden ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Puitejärjestelyllä teetetään pohjatutkimuksia sekä siihen liittyviä erittelemättömiä asiantuntijapalveluita vuosien 2024 - 2026 välisenä aikana. Tehtävä on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-08-08   Kajaanin kaupungin rekrytointipalvelut 2023 -2025 (2) (Kajaanin kaupunki)
Hankinnan kohteena on rekrytointipalvelut Kajaanin kaupungille. Rekrytointipalveluihin kuuluu rekrytointiprosessien läpivienti tai yksittäisten rekrytointiprosessiin kuuluvien vaiheiden toteuttaminen, riippuen tilaajan tarpeista. Rekrytointiprosessiin liittyviä palveluita käytetään mm. johtotason henkilöiden, esihenkilöiden tai päälliköiden ja asiantuntijoiden rekrytoinneissa. Tarve vaihtelee vuosittain, riippuen mm. muutoksien määrästä tilaajan henkilöstössä. Rekrytointeja tehdään kuntien toimintaan … Näytä hankinnat »
2023-08-08   Ateria- ja puhtauspalvelut (Kainuun hyvinvointialue)
HANKINNAN TAVOITE Kainuun hyvinvointialue, Hyrynsalmen kunta, Kuhmon kaupunki ja Ristijärven kunta (jäljempänä myös ”hankintayksiköt”) pyytävät tarjousta ateria- ja puhtauspalveluista Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kuhmon kaupunki pyytää puhtauspalvelutarjousta myös tytäryhtiöidensä Terva-asunnot Oy:n ja Kuhmon Lämpö Oy:n tiloihin. Hankintayksiköt valitsevat yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa sopimukset … Näytä hankinnat »
2023-08-08   Kotiin vietävät ateriapalvelut (Kainuun hyvinvointialue)
Kainuun hyvinvointialue (jatkossa myös ”Hankintayksikkö”) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisista kotiin vietävistä ateriapalveluista. Tarjouspyyntö koskee kylmänä asiakkaille noin kaksi kertaa viikossa toimitettavia aterioita. Näytä hankinnat »
2023-08-02   Konstankuja 2, Uudiskerrostalon rakennustöiden urakka (Kiinteistö Oy Sotkanmaa)
Hankinta on Sotkamon uuden senioreille tarkoitetun uudiskerrostalon rakennusurakan työt ja pääurakoitsijan tehtävät laskenta-asiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-02   Konstankuja 2, Uudisrakennuksen sähköurakka (Kiinteistö Oy Sotkanmaa)
Sotkamoon Konstankuja 2:teen rakennettavan uuden asuinkerrostalon sähkötyöt laskenta-asiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on jaettu-urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Näytä hankinnat »
2023-08-02   Konstankuja 2, Uudisrakennuksen LVIA-urakka (Kiinteistö Oy Sotkanmaa)
Sotkamoon Konstankuja 2:teen rakennettavan uuden asuinkerrostalon lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- sekä automaatiotyöt laskenta-asiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on jaettu-urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Monoklonaaliset vasta-aineet ajalle 1.1-31.12.2024 + optiovuosi 2025 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat monoklonaaliset vasta-aineet, jotka kuuluvat ATC-ryhmään L01F sekä pelkästään monoklonaalisia vasta-aineita sisältävät yhdistelmävalmisteet ATC-ryhmässä L01XY. Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-24   Sevofluraani -lääkevalmiste hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen sevofluraani -lääkevalmisteen hankinta ajalle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027. Hankinta koskee Suomessa myyntiluvallisia sevofluraani -lääkevalmisteita (ATC-ryhmä N01AB08). Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-13   Ensihoidon palveluiden hankinta (Kainuun hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kainuun hyvinvointialueen (jäljempänä myös "Hankintayksikkö") ensihoidon palveluiden hankinta. Hankita sisältää viiden (5) ensihoidon ambulanssiverkostoyksikön palvelut Kainuun hyvinvointialueelle, joista yksi (1) toimii varayksikkönä. Palvelut täydentävät Kainuun hyvinvointialueen omien ensihoitoyksiköiden toimintaa. Hankintayksikön tarkoituksena on ensihoidon monituottajamalliin siirtyminen siten, että palvelut tultaisiin jatkossa toteuttamaan osittain omana tuotantona ja osittain … Näytä hankinnat »
2023-07-07   Palvelualojen ja tekniikan alojen koulutus maahanmuuttajille (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Hankinnan kohteena on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 5 luvun mukainen työvoimakoulutus. Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille auttavan suomen kielen taidon omaaville työttömille ja työttömyysuhanalaisille maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston asiakkaina. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) nojalla eräitä valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä on siirretty ajalle 1.3.2021 - 31.12.2024 kuntien tehtäväksi laissa … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Suomussalmen kunnan ja Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen piha- ja pysäköintialueiden talvihoitotyöt 2023-2027 (Suomussalmen kunta)
Tarjouspyyntö koskee talvikausien 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 ja 2026-2027 auraus-, liukkaudentorjunta-, lumenkuormaus- sekä poiskuljetustöitä ja hiekanharjaus Suomussalmen kunnan ja Suomussalmen Vuokratalojen toimitilojen ja sen isännöimien kohteiden piha-alueilta sekä tori- ja pysäköintialueilta. Lisäksi tilaaja pidättää itsellään oikeuden optiovuoteen 2027-2028 niin halutessaan. Optiovuoden käyttämisestä on ilmoitettava urakoitsijalle 30.4.2027 mennessä. Lumen kuormaus ja poiskuljetus maksetaan … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Kajaanin kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden sekä kaupungin katualueiden talvikunnossapito 2023 - 2026 (Kajaanin kaupunki / Ympäristötekninen toimiala)
Kajaanin kaupunki / ympäristötekninen toimiala pyytää tarjoustanne kiinteistöjen piha-alueiden sekä kaupungin katualueiden talvikunnossapidosta 2023 - 2026. Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-06   Musiikkivälineet (Monetra Oulu Oy)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne musiikkivälineistä, äänentoistolaitteista ja valotekniikasta asiakkailleen (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: F-Musiikki Oy Lyreco Finland Oy Soitin Laine Oy
2023-05-19   VMware VCPP tuotteiden jälleenmyynti ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia tilaajalle VMware VCPP vuokratuotteiden jälleenmyyjää. Sopimuskausi on neljä vuotta Näytä hankinnat »
2023-05-16   Tilakohtaisen esitystekniikan laitteiden hankinta 2023-2027 (Kajaanin kaupunki)
Kajaanin kaupunki pyytää tarjouksianne Tilakohtaisen esitystekniikan laitteiden hankinnasta Kajaanin kaupungille, liikelaitoksille ja Kajaanin ammattikorkeakoululle. Alustava sopimuskausi on 8/2023 - 7/2027. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen hankintasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi, jos palveluntuottajan toiminta on tilaajan kanssa sujunut hyvin ja toimintaa on yhdessä pystytty kehittämään eteenpäin palvelemaan tilaajan ja käyttäjien tarpeita. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Praecom Oy
2023-05-16   Tekninen asiantuntijapalvelu Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin... (Liikenne- ja viestintävirasto)
Tällä hankinnalla on tarkoitus järjestää tekninen asiantuntemus Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin tienvarsitarkastuksiin hankkimalla tarvittavat palvelut niiden tarjoajilta. Hankittavien palveluiden tarkemmat kuvaukset ovat tarjouspyynnön liitteissä 2 ja 3. Palvelut suoritetaan Suomessa (pl. Ahvenanmaan maakunta). Sopimus ei tule sisältämään määräostovelvoitetta. Hankinta koostuu kahdesta (2) erillisestä palvelusta: Palvelu 1: Siirreltävien jarrudynamometrien … Näytä hankinnat »
2023-05-12   Sotkamon kunnan talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna (Sotkamon kunta)
Hankinnan kohteena on talous-, henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmäkokonaisuus Sotkamon kunnan talous- ja henkilöstöhallintoa sekä palkanlaskentaa varten SaaS palveluna sisältäen järjestelmän käyttöönoton, ylläpidon ja tuen. Hankinnan tavoitteena on ostaa toteutettavan kilpailutuksen perusteella järjestelmäratkaisu, jossa toimittaja tarjoaa Sotkamon kunnalle kokonaisvaltaisesti talous-, henkilöstö- ja palkanlaskenta järjestelmäratkaisun seuraavasti: -Henkilöstö- ja palkkahallinto; palkanlaskenta, … Näytä hankinnat »
2023-05-10   Suomussalmen kunnan yksityisteiden talvihoitourakat 2023-2026, optiot 2027 ja 2028 (Suomussalmen kunta)
Suomussalmen kunta pyytää tarjouksia yksityisteiden talvikunnossapidosta. Näytä hankinnat »
2023-05-10   Suomussalmen kunnan taajama-alueen talvihoitourakka 2023-2026, optiot 2027 ja 2028 (Suomussalmen kunta)
Suomussalmen kunta pyytää tarjouksia taajama-alueen talvikunnossapidosta. Tarkempi sisältö on kerrottu tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-04-26   Biojätteen siirtokuljetus Kiteelle (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä)
Biojätteen siirtokuljetus Kajaanista Kiteen biokaasulaitokselle tilaajan kuljetuslavoilla. Näytä hankinnat »
2023-04-20   Kajaanin kunnossapidon toiminnan- ja työnohjauksen järjestelmä (Kajaanin kaupunki)
Kajaanin kaupunki/ympäristötekninen toimiala (myöhemmin myös Tilaaja) pyytää tarjousta Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan palvelutuotannon ja työnohjauksen järjestelmästä. Hankinnan kohteena on kaupunkipalveluiden toiminnan- ja työnohjauksen järjestelmä. Hankintaan sisältyy toiminnanohjauksen tietojärjestelmä ja siihen liittyvät ohjelmistopalvelut (SaaS) kattaen ohjelmiston käyttöoikeudet sekä täydentävät asiantuntijapalvelut. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Protieto
2023-04-13   Desinfiointiaineet ja desinfiointiliinat (Monetra Oulu Oy hankintapalvelut)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen Desinfiointiaineista, desinfiointiliinoista ja pintapesuliinoista (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Berner Oy Pamark Business Oy Steripolar Oy Suomen MediTuote Oy Velimark Oy
2023-03-24   Astiapesut jäteastioille (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä)
Bio- ja pakkausjäteastoiden pesut Näytä hankinnat »
2023-03-23   Paltamon koulukuljetukset (Paltamon kunta)
Paltamon koulukuljetukset ja kulttuurikasvatussuunnitelman mukaiset kuljetukset liiteasiakirjoissa kuvatulla tavalla. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Joenniemen Taksit Oy Kainuun Tilausliikenne P. Jääskeläinen Ky Oulaisten Liikenne Oy Tilausliikenne Kuvaja Oy
2023-03-16   Kajaanin kaupungin tarvitsemat suurtalouskeittiön koneet ja laitteet 2023 - 2025 +(1+1) (Kajaanin kaupunki / Ympäristötekninen toimiala)
Kajaanin kaupunki pyytää tarjouksia suurkeittiön koneista ja laitteista ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025. Varsinaisen sopimuskauden jälkeen hankintaa on mahdollista jatkaa kahdella (1+1) optiovuodella. Optiovuosien käyttämisestä päättää tilaaja ja ilmoittaa siitä kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja kuusi (6) kuukautta ennen ensimmäisen optiovuoden päättymistä. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Dieta Oy Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet
2023-03-10   Biojätteen vastaanotto (Kainuun jätehuollon kuntayhtymä)
Biojätteen vastaanotto ja käsittely tarjoajan biokaasulaitoksella. Näytä hankinnat »
2023-03-10   Pehmopaperit, siivoustarvikkeet, siivousvaunut, jätesäkit, jätesäkkitelineet ja jäteastiat -hankinta (Monetra Oulu Oy)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne asiakkaidensa (jäljempänä myös "tilaajat") tarpeisiin hankittavista ammattikäyttöön tarkoitetuista pehmopapereista, siivoustarvikkeista ja -vaunuista, jätesäkeistä, sekä jätesäkkitelineistä ja jäteastioista. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä. Kainuun hyvinvointialue ei hyödynnä sopimusta Pehmopapereiden osalta. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Finntensid Oy Lapin Muovi Oy Medihealth Oy Pamark Business Oy Suomen MediTuote Oy Velimark Oy
2023-03-08   Kuhmon kaupungin koulukuljetukset (Kuhmon Kaupunki)
Kuhmon koulukuljetukset 2023-26. Hankinta on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: A.Kyllönen Oy Laitilan kuljetuspalvelut Matka Kyllönen Oy Menevä Oy Otto Kähkönen Pohjolan Matka Taksi Jorma Komulainen
2023-03-08   Suomussalmen kunnan koulukuljetukset (Suomussalmen kunta)
Suomussalmen kunnan koulukuljetukset, hankinta on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjassa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Arton Taksi Ky Pohjolan Matka Savo Kainuun tilausmatkat Ky Taksi Anssi Rautiainen Oy Suomussalmi Taksi Jukka Moilanen
2023-03-06   Liikennevalojen kunnossapidon palvelusopimus 2023-2026 (2028); Oulu, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Oulun kaupunki, tekninen)
Hankinta koskee Oulun kaupungin, Fintraffic Tie Oy:n, Kajaanin kaupungin, Kempeleen kunnan, Kuhmon kaupungin, Kuusamon kaupungin, Raahen kaupungin ja Ylivieskan kaupungin ylläpidossa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sijaitsevien liikennevalojen kunnossapitoa 1.7.2023-30.6.2026 (optio 1.7.2026-30.6.2028). Palvelusopimukseen sisältyy 250 liikennevaloliittymää kattavan kokonaisuuden liikennevalolaitteiden kunnossapito sopimusasiakirjoissa määritetyssä laajuudessa. Lisäksi palvelusopimukseen sisältyy Oulun … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: NRC Group Finland Oy
2023-03-02   Sotkamon kunnan paikallisliikenne välillä Sotkamo-Vuokatti (Sotkamon kunta)
Sotkamon kunta pyytää tarjousta paikallisliikennelinjan liikennöinnistä. - Sopimuskausi on 1.8.2023 - 31.7.2025. - Varsinaisen sopimuskauden jälkeen Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta yhdellä optiokaudella, 1.8.2025 - 31.7.2026. Tilaaja ilmoittaa Liikennöitsijälle viimeistään kolme kuukautta ennen optiokauden alkua mahdollisesta optiokauden käytöstä. - Hankinnan arvioitu kokonaisarvo yhdeltä vuodelta on noin 200000 euroa, alv. 0 %. Näytä hankinnat »
2023-02-28   MS CSOC-valvontapalvelu (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
Tällä hankintailmoituksella CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”, ”Hankintayksikkö”) pyytää osallistumishakemuksia ehdokkaiden valitsemiseksi neuvottelumenettelyyn MS CSOC-valvontapalvelun (Cyber Security Operations Center, ”Palvelu”) hankkimiseksi. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella ehdokkaat voivat arvioida hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumishakemuksen. Näytä hankinnat »
2023-02-22   Hammashuollon ns. ovenkahvapalvelut Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemille (Puolustusvoimien Logistiikkalaitos)
Hammaslääkärin palvelu tarkoittaa palvelua, joka tuotetaan Tilaajan tarpeen mukaan Palveluntuottajan tiloissa, Palveluntuottajan henkilökunnalla ja Palveluntuottajan välineillä. Ns. ovenkahva -palveluihin turvaudutaan tilanteissa, joissa palvelut eivät syystä tai toisesta ole normaalein tukeutumisjärjestelyin toteutettavissa henkilöstön lomien, virkavapauksien tai muiden poissaolojen vuoksi varuskuntien hammaspoliklinikoilla. Palveluita pyydetään tarjoamaan seuraaville varuskunnille: - Dragsvik - … Näytä hankinnat »
2023-02-21   Kuulokojeet (Sansia Oy)
Kuulon kuntoutukseen käytettävien kuulokojeiden yhteishankinta. Hankintaan sisältyvät korvantauskojeet ja korvakäytäväkojeet sekä yksilölliset korvakappaleet. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + 1 + 1 optiojakso. Hankintamenettelyllä valitaan kolme (3) toimittajaa. Näytä hankinnat »