Hankinnat alueella Etelä-Pohjanmaa

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Etelä-Pohjanmaa

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Digipatologian tuotantojärjestelmän ja sen tuki- ja ylläpitopalvelujen hankinta (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Digipatologian tuotantojärjestelmästä ja sen tuki- ja ylläpitopalveluista, tarjouspyynnössä tarkemmin määrittelyn mukaisesti. Hankinnan kohteena on digipatologian tuotantojärjestelmä On Premise-toimituksena tilaajan konesaliin. Järjestelmäkokonaisuuden tulee sisältää patologian näytelasien digitoimiseen tarkoitettu skannauslaitteisto mahdollisesti tarvittavine oheislaitteineen, skannauskuvien katselin- ja hallintaohjelmisto sekä järjestelmän … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Ultraäänilaitteet (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Ultraäänilaitteet (5 kpl) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen eri yksiköihin Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Construction of six 400 kV series capacitors at three stations (Fingrid Oyj)
Fingrid Oyj will construct six 400 kV series capacitor banks at three different stations as a turnkey basis contract. The scope includes fixed series capacitor banks with control and protection systems, primary equipment and necessary civil works. Näytä hankinnat »
2023-08-25   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään marraskuussa 2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Lojer Oy
2023-08-24   Polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltojen hankinta Metsähallituksen retkikohteille (Metsähallitus)
Hankintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatut Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimien retkeilyyn tarkoitettujen alueiden polttopuu-, jäte- ja ylläpitohuoltoa. Osa-alueella 10 hankittava palvelu on luonteeltaan enemmän kiinteistöhuoltoa. Hankinta on jaettu kymmeneen (10) osa-alueeseen: Osa-alue 1: Utsjoki Osa-alue 2: Inarin retkeilykohteet (Inari) Osa-alue 3: Urho Kekkosen kansallispuisto (Sodankylä, Inari ja Savukoski) Osa-alue 4: Oulangan kansallispuisto, Valtavaara ja Iivaara … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoliikennepalvelut (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne seuraavasta palvelukokonaisuudesta: Suljettu tietoliikenneverkko sekä tähän liittyvistä optioista Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: A) Pääoperaattori noin 130 kohteeseen, optiona myös reittikahdennus noin 16 kohteeseen. B) Varmentava operaattori noin 16 kohteeseen. Ei edellytetä reittikahdennusta tai eri reittiä verrattuna A:n toimittamiin yhteyksiin. Tarjoaja voi tarjota palveluita yhdelle tai kahdelle osa-alueelle. Tarjottaville osa-alueille … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Formaliinitynnyrit hankinta kaudelle 1.1.2024-31.12.2025 (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjouksia Formaliinitynnyrit ryhmästä määräaikaiselle hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Määräaikaisen kauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus on kuitenkin voimassa korkeintaan yhteensä viisi (5) vuotta. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Polttoöljyt ja -aineet Lappajärven kunnan kiinteistöihin, ajoneuvoihin ja työvälineisiin (Lappajärven kunta)
Lappajärven kunta hankkii polttoöljyä ja -aineita lämmitys-, kone- ja ajoneuvokäyttöön Lappajärven kunnan tarpeisiin. Hankinnassa ovat mukana myös Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalot ja Lappajärven Lämpö Oy. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitukset Hankintayksikkö hankkii seuraavia polttoaineita säiliötoimituksina: - Kevyt polttoöljy, kesälaatu, lämmitykseen, n. 160 000 litraa/vuosi - Diesel, kesälaatu, n. 1 000 litraa/vuosi - Diesel, talvilaatu, n. 1 … Näytä hankinnat »
2023-08-09   Kauhavan kaupungin kiinteistöjen talvikunnossapito (Kauhavan kaupunki)
Kauhavan kaupunki pyytää tarjousta kiinteistöjen talvikunnossapito, sisältäen lumenaurauksen koneellisesti ja polanteiden poiston. Urakkaan liittyy myös talvihiekoitukset urakoitsijan omalla hiekoitushiekalla ja sen poistaminen koneellisesti keväällä. Kiinteistöt sijaitsevat Kauhavan, Ylihärmän, Alahärmän ja Kortesjärven alueilla. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Infuusioautomaatit ja ruiskupumput laitekohtaisine kulutustarvikkeineen (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueiden (Sisä-Suomen yhteistyöalue) sekä Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Tays Sydänkeskus Oy:n tarpeisiin infuusioautomaatit ja ruiskupumput sekä niiden laitesidonnaiset tarvikkeet sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan 4–5 vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Sairaalakalusteet: Sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden sekä Tays Sydänkeskus Oy:n, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tekonivelsairaala Coxa Oy:n tarpeisiin sairaalasängyt, potilaspöydät ja tutkimuspöydät sopimuskaudeksi, joka on voimassa 2 vuotta. Sopimuskauden suunniteltu alkamisajankohta on viimeistään 1.11.2023. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuitenkin siten, että uusi tarjouskilpailu järjestetään 4–5 vuoden kuluttua … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-21   Perunoiden hankinta kaudelle 1.10.2023-30.11.2024 (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii tämän hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti perunoita ja perunavalmisteita hyvinvointialueen ja Kokkaamo Ateriapalvelut Oy:n keittiöihin hankintakaudelle 1.10.2023-30.11.2024. Tämä hankinta on jaettu kolmeen maantieteelliseen osa-alueeseen: 1. Eteläinen alue, 2. Keskinen alue, 3. Pohjoinen alue. Alueet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnössä ja toimipisteluettelo on tarjouspyynnön liitteenä. Tarjoajan on tarjottava ja toimitettava tuotteet alueen … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   KOSKENKORVAN KOULU, ILMAJOKI (Ilmajoen kunta)
Hankinnan avulla Ilmajoen Koskenkorvalle suunnitellaan ja rakennetaan uusi, laajuudeltaan n. 4.100 - 4.300brutto-m2 kokoinen alakoulu KVR-urakkana. Hankkeeseen voi sisältyä nuorisotilojen rakentaminen. Kunta tekee päätöksen lopullisesta tilaohjelmasta ja hankkeen laajuudesta tämän kilpailullisen neuvottelumenettelyn yhteydessä. Näytä hankinnat »
2023-06-28   Avannetuotteet (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Tilaaja) pyytää tarjouksia seuraavista tuotteista: Avannetuotteet Hankinnan kohteena ovat avannetuotteet tämän tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti hankintakaudelle 1.11.2023 - 31.10.2025 sekä optiona ajalle 1.11.2025 - 31.10.2027. Näytä hankinnat »
2023-06-27   Särmäis- ja lääkejäteastiat (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti särmäis- ja lääkejäteastiat Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen hyvinvointialueille; Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen, eli niille julkisyhteisöasiakkailleen, jotka toimivat Sisä- Suomen yhteistoiminta-alueen maantieteellisellä alueella. Hankinta on jaettu 14 … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Kunnossapitokuorma-autot, 23065 (Seinäjoen kaupunki)
Kyseessä on 2 kpl kunnossapitokuorma-auton hankinta Seinäjoen kaupungille. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Scania Suomi Oy
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Yhteistyövalmennuksen hankinta (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on yhteistyövalmennuksen hankinta Väyläviraston ja Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen L-vastuualueiden tarpeisiin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Aava Bang Oy Boost Brothers Oy Faros Com Oy KPMG Oy Ab Mittaviiva Oy Proxion Pro Oy Ramboll Finland Oy Vison Oy
2023-06-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-16   Särmäis- ja lääkejäteastiat (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti särmäis- ja lääkejäteastiat Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueen hyvinvointialueille; Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Hankintasopimuksella hankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue omistajilleen ja sidosyksiköilleen, eli niille julkisyhteisöasiakkailleen, jotka toimivat Sisä- Suomen yhteistoiminta-alueen maantieteellisellä alueella. Hankinta on jaettu 14 … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Konetarjouspyyntö (Lapuan kaupunki)
Lapuan kaupungin tekninen toimiala pyytää vuokrahintatarjouksia rakennus- jakunnossapitokaudelle 1.11.2023-31.12.2024 sekä mahdollisesti optiona vuosille 2025-2026. Tarjous pyydetään ryhmittäin seuraavista koneista: hydrauliset kaivinkoneet (tela ja pyörä), traktorikaivurit, pyöräkuormaajat, telapuskutraktorit, täryjyrät, pyörätraktorit, kuormaautot (myös nosturilla varustetut), kurottajat, autonosturit, imulakaisuautot, loka-autot ym. Konetarjouspyyntö sisältää myös tarjouspyynnön rakennusaputyöstä. Näytä hankinnat »
2023-06-13   Seinäjoen aseman alikäytävän rakentaminen (Väylävirasto)
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Seinäjoen aseman alikulun rakentamisesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakassa rakenentaan uusi alikulku raiteiden 1 ja 2 ali, hissit ja portaat alikäytävästä laiturille sekä tehdään alikulkukäytävän rakentamisen vaatimat raidetyöt. Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: YIT Suomi Oy
2023-06-08   Extruder for education and research purposes (Seinäjoki University of Applied Sciences)
Seinäjoki University of Applied Sciences’ (SeAMK) school of food and agriculture seeks to procure a lab or a pilot scale Extruder for education and research purposes. In this case, extruder refers to a machine and related additional services that uses extrusion technique for manufacturing of different kinds of extruded foodstuffs. The equipment is intended to be used in the “Future Frami Food Lab” demonstration and pilot environment at the School of Food and Agriculture of Seinäjoki University of Applied … Näytä hankinnat »
2023-06-02   Autoklaavit (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Kurikan Sotekeskuksen välinehuoltokeskuksen autoklaaveista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-06-01   Pesu ja Desinfektioaineet (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Pesu- ja desinfektioaineet -hankintaryhmästä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hankintakaudelle 1.9.2023-31.3.2025. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että sopimus voi olla voimassa enintään viisi (5) vuotta. Näytä hankinnat »
2023-05-26   Alahärmän koulun ja kirjaston irtokalustehankinta (Kauhavan kaupunki)
Alahärmän koulun ja kirjaston irtokalustehankinta Näytä hankinnat »
2023-05-18   Rakennusvalvonnan arkistomateriaalin digitointi, puitejärjestely vuosille 2024-2027, 11 kunnan yhteishankinta (Rääkkylän kunta)
Rääkkylän kunta pyytää tarjouksia puitejärjestelyn solmimiseksi rakennusvalvonnan paperiarkistoinnin siirrosta digitaaliseen muotoon huomioiden pysyvän säilyttämisen vaatimukset Kansallisarkiston voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Digitointipalvelu sisältää lisäksi digitointisuunnitelmien valmistelevat ja/ tai laadintaan liittyvät tehtävät, selvitykset sekä perehtyminen ko. kunnan digitoinnin perusteisiin. Puitejärjestelmässä ovat mukana Rääkkylän kunnan lisäksi Lemin kunta, Posion … Näytä hankinnat »
2023-05-17   Koulupsykologiset tutkimukset (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne koulupsykologisten tutkimusten hankinnasta. Hankinnan kohteena on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen esi-, perus- ja toisen asteen oppilaitosten koulupsykologiset tutkimukset. Näytä hankinnat »
2023-05-16   Tekninen asiantuntijapalvelu Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin... (Liikenne- ja viestintävirasto)
Tällä hankinnalla on tarkoitus järjestää tekninen asiantuntemus Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin tienvarsitarkastuksiin hankkimalla tarvittavat palvelut niiden tarjoajilta. Hankittavien palveluiden tarkemmat kuvaukset ovat tarjouspyynnön liitteissä 2 ja 3. Palvelut suoritetaan Suomessa (pl. Ahvenanmaan maakunta). Sopimus ei tule sisältämään määräostovelvoitetta. Hankinta koostuu kahdesta (2) erillisestä palvelusta: Palvelu 1: Siirreltävien jarrudynamometrien … Näytä hankinnat »
2023-05-12   Endoskooppiset (laparoskooppiset) tarvikkeet (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa endoskooppiset (laparoskooppiset) tarvikkeet Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueelle: Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille. Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassaoleva sopimus kilpailutetaan noin neljän (4) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on joulukuu 2023. Hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-05-10   Siivouspalvelut 2024-2026 (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy)
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti, joihin sisältyvät ylläpitosiivous- sekä perussiivouspalvelut Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttämissä seuraavissa tiloissa: Frami A, E ja F -rakennukset (Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki), H-rakennus (Juhonkatu 5, 60320 Seinäjoki) sekä Kampustalon tilat (Kalevankatu 35, 60100 Seinäjoki). Varsinainen sopimuskausi on 1.1.2024-31.12.2026. Lisäksi hankintaan sisältyy kahden (1+1) vuoden optiokausi enintään … Näytä hankinnat »
2023-05-05   Henkilövuokraus liittyen yleislääketieteen vastaanottopalveluihin (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Tilaaja) pyytää tarjouksia seuraavista terveydenhuollon palveluista. Lääkäri/ henkilövuokraus Henkilövuokraus liittyen yleislääketieteen vastaanottopalveluiden kokonaisuuteen sotekeskuksissa. Tässä ei tarkoiteta sote-keskuksessa järjestettävää kiirevastaanottotoimintaa eikä hoitajatyöpanoksen henkilövuokrausta. Tilaajan vastaanottopalveluiden kokonaisuus ja niihin liittyvät tarpeet saattavat vaihdella alueellisesti sekä määrällisesti. Tarkemmat tiedot henkilövuokrauksen … Näytä hankinnat »
2023-05-04   TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN SEURAKUNNAN HENKILÖKULJETUSPALVELUISTA (Seinäjoen seurakunta)
Seinäjoen seurakunta hakee henkilökuljetuspalveluita vuosille 2023–2025. Hankinta toteutetaan EU:n kynnysarvon ylittävänä.Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan, joista jokaista osiota saa tarjota erikseen, kuitenkin siten, että jokainen osio tulee tarjota kokonaisena. Osiot on jaettu seuraavasti: Osio A lähiajot ja Korppoo, osio B pitkänmatkanajot ja osio C kirkkoajot.Seinäjoen seurakunta järjestää vuoden aikana oppilas-, rippikoulu- ja muita matkoja, jotka ovat seurakunnan järjestämiä. Suurin osa … Näytä hankinnat »
2023-05-03   Työajanseurantajärjestelmä 23003 (Seinäjoen kaupunki)
Seinäjoen kaupunki hankkii työajanseuranta- ja työvuorosuunnittelujärjestelmän pilvipalveluna. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteellä 1. Näytä hankinnat »
2023-04-28   Talvikunnossapito talvikausille Kurikan, Jalasjärven ja Jurvan alueilla talvikausille -23/-24, -24/-25 ja -25/-26 (Kurikan kaupunki)
Kurikan kaupungin katualueiden, yleisten alueiden ja piha-alueiden talvikunnossapidon Jalasjärvi ja Jurva suoriteperusteisena alueurakkana ja Kurikan alueen talvikunnossapito tuntiveloitusperusteisena. Näytä hankinnat »
2023-04-28   Siivous- ja ruokapalvelun tuntityöt, 23012P (Seinäjoen kaupunki)
Siivous- ja ruokapalvelun tuntityöt Seinäjoen kaupungille, puitejärjestely. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: LT Siivous Oy SOL Palvelut Oy
2023-04-27   Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut (Kauhajoen kaupunki)
Hankinnan kohteena ovat Kauhajoen kaupungin (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö”) kuljetuspalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Palvelutuotanto aloitetaan 1.8.2023. Hankintakokonaisuus on jaettu osiin siten, että tarjoaja voi antaa tarjouksen, joka koskee yhtä tai useampaa osa-aluetta. Yksi osa-alue sisältää yhden tai useamman reitin. Tarjoaja ei voi antaa osatarjousta hankinnan osa-alueen sisällä, ts. jos osa-alueeseen sisältyy useampi reitti, tarjoajan tarjouksen on koskettava kaikkia … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: TRIVIABUS Urpolan Liikenne Ky Veljekset Viitala Oy
2023-04-24   Endoskooppiset (laparoskooppiset) tarvikkeet (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa endoskooppiset (laparoskooppiset) tarvikkeet Sisä-Suomen yhteistoiminta-alueelle: Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille. Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Myös toistaiseksi voimassaoleva sopimus kilpailutetaan noin neljän (4) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on syyskuu 2023. Hankinnan … Näytä hankinnat »
2023-04-21   Terveydenhuollon työasumallisto, Sakupe Oy (Sansia Oy)
Työasumalliston hankinta. Työasumallistoa tullaan käyttämään mm. terveydenhuollon yksiköissä. Hankinta sisältää kankaan ja tuotteiden valmistuksen. Tuotteiden kaavat toimittaa tilaaja (Sakupe Oy) sähköisenä sopimuskumppaneille. Hankinnan tavoitteena on löytää hyvä, kykenevä ja luotettava toimittaja kumppaniksi työvaatehankintoihin. Toimittajalta edellytetään kykyä yhteistyöhön Tilaajien kanssa sekä mahdollisuuksia suunnitella ja kehittää tuotteita vastaamaan Tilaajan tarpeita. Hankinnan perusteella … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Hejmar Ab Image Wear Oy Touchpoint Oy
2023-04-21   Siivouspalvelut - Sedu Seinäjoki, Törnäväntie (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä)
Pyydämme tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle Sedu Seinäjoki Törnäväntien opetuspisteen siivouspalveluista (ylläpitosiivous ja perussiivouspalvelut) osoitteessa Törnäväntie 24, Seinäjoki. Hankintaan sisältyy lisäksi tekstiili- ja muotialan väistötilat osoitteessa Vakkurinkatu 1, Seinäjoki Varsinainen sopimuskausi 1.8.2023 - 31.7.2025. Lisäksi hankintaan sisältyy kahden vuoden optiokausi, enintään 31.7.2027 saakka. Näyttö/tiloihin … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: SOL Palvelut Oy