Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut

Kauhajoen kaupunki

Hankinnan kohteena ovat Kauhajoen kaupungin (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö”) kuljetuspalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Palvelutuotanto aloitetaan 1.8.2023.
Hankintakokonaisuus on jaettu osiin siten, että tarjoaja voi antaa tarjouksen, joka koskee yhtä tai useampaa osa-aluetta. Yksi osa-alue sisältää yhden tai useamman reitin. Tarjoaja ei voi antaa osatarjousta hankinnan osa-alueen sisällä, ts. jos osa-alueeseen sisältyy useampi reitti, tarjoajan tarjouksen on koskettava kaikkia kyseiseen osa-alueeseen kuuluvia reittejä. Tarjoukset vertaillaan osa-alueittain.
Osa-alueissa 1–6 ja 9–16 valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuhintana on hintalomakkeella kuvattu vertailuhinta. Hinnat vertaillaan osa-aluekohtaisesti. Halvimman osa-alueen hinnan antanut tarjoaja valitaan kyseisen osa-alueen palveluntuottajaksi.
Osa-alueissa 7–8 valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde tarjouspyynnössä liitteineen esitetyin vertailukriteerein ja painotuksin.
Palveluita on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-09-13 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kauhajoen kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0178718-3
Postiosoite: PL 500
Postitoimipaikka: Kauhajoki
Postinumero: 61801
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: info@hankintajuristit.fi 📧
Alue: Etelä-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.kauhajoki.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87028/notice/126936 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/87028/call-for-tenders/2081 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kauhajoen kaupunki

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut
Tuotteet/palvelut: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Kauhajoen kaupungin (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö”) kuljetuspalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 1
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Tieliikennepalvelut 📦
Suorituspaikka: Etelä-Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Kauhajoen kaupungin (jäljempänä myös ”Hankintayksikkö” tai "Tilaaja") kuljetuspalvelut tarjouspyynnön ja sen liitteiden...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2024-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Tilaaja tekee päätöksen...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 2
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 3
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 4
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 5
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 6
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 7
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 8
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8

9️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 9
Otsikko
Erän tunnistenumero: 9

1️⃣0️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 10
Otsikko
Erän tunnistenumero: 10

1️⃣1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 11
Otsikko
Erän tunnistenumero: 11

1️⃣2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 12
Otsikko
Erän tunnistenumero: 12

1️⃣3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 13
Otsikko
Erän tunnistenumero: 13

1️⃣4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 14
Otsikko
Erän tunnistenumero: 14

1️⃣5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 15
Otsikko
Erän tunnistenumero: 15

1️⃣6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 16
Otsikko
Erän tunnistenumero: 16

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ks. ESPD ja tarjouspyyntö liitteineen.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-09-30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 12:15 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87028/notice/126936 Ilmoituksella ilmoitetaan...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-260657 (2023-04-27)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-13)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Yhteyshenkilö: Kauhajoen kaupunki
Puhelin: +358 624132000 📞
Sähköposti: kirjaamo@kauhajoki.fi 📧

Kohde
Hankinnan laajuus
Valuuttakoodi: EUR 💰
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (halvin tarjous): 1366000.0
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa) (korkein tarjous): 4089000.0
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: 1+1 vuotta
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi):
“Mikäli tarjoaja tarjoaa vähintään yhtä ajoneuvoa, joka täyttää puhtaan ajoneuvon vaatimukset sekä liitteellä 2 osa-alueen kohdalla asetetut muut puhdasta...”    Näytä lisää
Laatukriteeri (painotus): 10
Hinta (painotus): 90
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus: 1+ 1 vuotta

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 085-260657

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-001-001
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko:
“Veljekset Viitala Oy - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-24 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Veljekset Viitala Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0542436-3
Postiosoite: Ikkeläjärventie 464
Postitoimipaikka: Ikkeläjärvi
Postinumero: 61880
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 62331102 📞
Sähköposti: veljekset.viitala@ssvnet.fi 📧
Alue: Etelä-Pohjanmaa 🏙️
URL: https://www.veljeksetviitala.com 🌏
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 95000.0
Korkein tarjous: 295000.0

2️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-002-001
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko:
“Urpolan Liikenne ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-24”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-26 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 1
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Urpolan liikenne ky
Kansallinen rekisterinumero: 1439044-1
Postiosoite: Kitinkankaantie 16
Postitoimipaikka: Perälä
Postinumero: 64720
Puhelin: +358 62669102 📞
Sähköposti: urpolan.liikenne@pp.inet.fi 📧
URL: https://urpolanliikenne.fi 🌏
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 54000.0
Korkein tarjous: 156000.0

3️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-003-001
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko:
“Urpolan liikenne Ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalveluta 2023-2024”
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 75000.0
Korkein tarjous: 225000.0

4️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-004-001
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko:
“Urpolan liikenne Ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Urpolan Liikenne ky
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 358000.0
Korkein tarjous: 1074000.0

5️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-005-001
Erän tunnistenumero: 5
Otsikko: Triviabus - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-07 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Triviabus
Kansallinen rekisterinumero: 2809447-5
Postiosoite: Lakkisepänkuja 7
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00620
Puhelin: +358 400999991 📞
Sähköposti: myynti@triviabus.fi 📧
URL: https://triviabus.fi 🌏
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 105000.0
Korkein tarjous: 315000.0

6️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-006-001
Erän tunnistenumero: 6
Otsikko:
“Urpolan Liikenne ky - Kuljetussopimuset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-13 📅
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 221000.0
Korkein tarjous: 663000.0

7️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-007-001
Erän tunnistenumero: 7
Otsikko:
“Urpolan Liikenne ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Urpolan Liikenne Ky
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 211000.0
Korkein tarjous: 633000.0

8️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-008-001
Erän tunnistenumero: 8
Otsikko:
“Urpolan liikenne Ky - kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Puhelin: +358 62669201 📞
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 228000.0
Korkein tarjous: 684000.0

9️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-009-001
Erän tunnistenumero: 9
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 1000.0
Korkein tarjous: 6000.0

1️⃣0️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-010-001
Erän tunnistenumero: 10
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Korkein tarjous: 3000.0

1️⃣1️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-011-001
Erän tunnistenumero: 11
Otsikko:
“Urpolan Liikenne Ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 3000.0

1️⃣2️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-012-001
Erän tunnistenumero: 12
Otsikko:
“Urpolan liikenne ky - Kuljetussopimukset - Kauhajoen kaupungin kuljetuspalvelut 2023-2024”
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰

1️⃣3️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-013-001
Erän tunnistenumero: 13
Toimeksisaajan nimi ja osoite
URL: https://veljeksetviitala.com 🌏
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰

1️⃣4️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-014-001
Erän tunnistenumero: 14
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰
Alin tarjous: 2000.0
Korkein tarjous: 5000.0

1️⃣5️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-015-001
Erän tunnistenumero: 15
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰

1️⃣6️⃣
Sopimuksen numero: 2023-136439-016-001
Erän tunnistenumero: 16
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Valuuttakoodi: EUR 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista ajoneuvoista annetun lain 740/2021 mukaisia ajoneuvoja hankittiin seuraavasti: Henkilöautoja ja kevyitä...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Päätökset kaupunginhallituksessa on tehty 5.6.2023. Tiedoksiannot on lähetetty 6.6.2023 sähköpostilla. Päätös on tullut lainvoimaiseksi...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 179-559999 (2023-09-13)