TARJOUSPYYNTÖ SEINÄJOEN SEURAKUNNAN HENKILÖKULJETUSPALVELUISTA

Seinäjoen seurakunta

Seinäjoen seurakunta hakee henkilökuljetuspalveluita vuosille 2023–2025. Hankinta toteutetaan EU:n kynnysarvon ylittävänä.Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan, joista jokaista osiota saa tarjota erikseen, kuitenkin siten, että jokainen osio tulee tarjota kokonaisena. Osiot on jaettu seuraavasti: Osio A lähiajot ja Korppoo, osio B pitkänmatkanajot ja osio C kirkkoajot.Seinäjoen seurakunta järjestää vuoden aikana oppilas-, rippikoulu- ja muita matkoja, jotka ovat seurakunnan järjestämiä. Suurin osa matkoista kohdistuu Seinäjoen alueelle, mutta mukana on myös matkoja Pohjois- sekä Länsi-Suomeen.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-05-08 Lisätietoilmoitus
2023-05-12 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Seinäjoen seurakunta
Kansallinen rekisterinumero: 0182398-1
Postiosoite: Ala-Kuljun katu 1A
Postitoimipaikka: Seinäjoki
Postinumero: 60100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Petri Joutsen
Puhelin: +358 503117000 📞
Sähköposti: petri.joutsen@hankintapartners.fi 📧
Alue: Etelä-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.seinajoenseurakunta.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87477/notice/127570 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi:
“Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu kirkon viranomainen”

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tarjouspyyntö seinäjoen seurakunnan henkilökuljetuspalveluista
Tuotteet/palvelut: Tilausmatkustajaliikenteen palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Seinäjoen seurakunta hakee henkilökuljetuspalveluita vuosille 2023–2025. Hankinta toteutetaan EU:n kynnysarvon ylittävänä.Hankinta on jaettu kolmeen (3)...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 105000.0 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 1.9.2023. Sopimuskauden päätyttyä...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Kalusto
Laatukriteeri (painotus): 20
Hinta (painotus): 80
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 105000.0 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Lisätietoja:
“Tarjoukset toimitetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen toimisto@hankintapartners.fi”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tarkemmat määritykset tarjouspyynnössä.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 23:45 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:00 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87477/notice/127570”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-275656 (2023-05-04)
Lisätietoilmoitus (2023-05-08)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 089-275656

Muutokset
Muut lisätiedot

“Korjattu kysymysten vastaanottamisen sekä vastausten päivämäärät sekä Alv kanta tarjouspyynnölle ja hinnoittelutaulukkoon.”
Lähde: OJS 2023/S 092-284574 (2023-05-08)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-05-12)
Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-275656

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankinta keskeytetään päivämäärien virheellisyyden takia, jonka johdosta tarjouksen määräajat eivät ole kohtuulliset. Lisäksi tarjouspyyntöä tarkennetaan.”
Lähde: OJS 2023/S 095-293280 (2023-05-12)