Hankinnat alueella Pohjois-Karjala

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Pohjois-Karjala

2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen pohjatutkimusten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjois - Savon ELY-keskus teettää tämän puitesopimuksen perusteella puitesopimustoimittajalla pohjatutkimustehtäviä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluja Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Pohjois-Savon ELY-keskuksen maastomittausten puitesopimus vuosille 2024 - 2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää maastomallimittauksia ja kartoituksia sekä niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Suunnittelun asiantuntijapalvelujen puitesopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella 2024-2027 (Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Tämän puitesopimuksen perusteella Pohjois-Savon ELY-keskus teettää väyläsuunnittelun ja suunnittelun asiantuntijatehtäviä Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat). Tehtäväkokonaisuudet on lueteltu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Puitesopimuksen voimassaoloaikana yksittäisten toimeksiantojen osalta rahoittajana tai osarahoittajana voi olla Pohjois-Savon ELY-keskuksen lisäksi myös Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen maakuntien liitot … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kirkkotie-lehden painatus, taitto ja jakelu sopimuskaudelle 2024 - 2025 + optio 2026 + optio 2027 (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän julkaiseman Kirkkotie-lehden painatuksesta, taitosta ja jakelusta sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 + optio 1.1.2026 - 31.12.2026 + optio 1.1.2027 - 31.12.2027. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet (Sansia Oy)
Sansia Oy kilpailuttaa osakkaidensa puolesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti hammashuollon instrumentit ja pienlaitteet. Hankinta on jaettu seuraaviin tuoteryhmiin: instrumentit ja pienlaitteet sekä muut pienlaitteet ja -koneet. Tuoteryhmät on jaettu tarjouspyynnössä kuvatusti yhteensä kolmeenkymmeneenkuuteen (36) osa-alueeseen. Tarjousten vertailu ja hankintapäätös tehdään osa-alueittain. Tarjouskilpailun tavoitteena on solmia puitesopimukset kattavasta valikoimasta suun terveydenhuollon … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sähkötarvikkeet ja lamput / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen sähkötarvikkeista ja lampuista Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Pohjois-Karjala (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Pohjois-Karjalan alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Opaskoirapalvelut (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on terveydenhuollon apuvälinepalveluihin kuuluva opaskoirapalvelu. Näytä hankinnat »
2023-09-06   Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen asiakaspalautejärjestelmän hankinta SaaS-palveluna - Siun sote (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Siun soten asiakaspalautejärjestelmä, jonka tärkeänä osana on erityisesti asiakaskokemuksen mittaaminen. Hankinnan keskeisenä tavoitteena on monikanavainen asiakaspalautejärjestelmä sekä siihen liittyvät laitepalvelut, onnistunut käyttöönotto ja käyttö Siun sotessa sekä toimivan kokonaisuuden edellyttämät tuki- ja ylläpitopalvelut. Hankittavan asiakaspalautejärjestelmän tulee olla valmis, tuotteistettu, käytössä oleva alusta tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti sopimuskauden … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Vesihuollon kemikaalit, 2024-2026 (+ optio 1 + 1 v) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen hankinnassa mukana olevien tahojen käyttöön tulevista vesihuollon kemikaaleista tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2024 - 31.1.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Urakoiden puitesopimusjärjestely v. 2024 – 2026, Rakennustekniset työt (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Puitesopimusjärjestely Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pieniin korjaus- ja muutostöihin liittyvistä rakennusteknisistä töistä ajalle 1.1.2024 - 31.12.2026. Mahdollinen optio ajalle 1.1. - 31.12.2027. Puitejärjestelyllä Siun sote ostaa rakennusteknisiä töitä laskutyönä, kiinteällä kokonaishinnalla tai kevennetyllä kilpailulla ns. minikilpailulla. Tarjottuja veloitushintoja ja alennusprosentteja käytetään myös erikseen kiinteään kokonaishintaan tilattujen urakoiden lisä- ja muutostöiden veloituksissa, … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Katujen auraus 25.10.2023 - 24.10.2024 + 1 vuoden optio / Kiteen kaupunki (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää tarjoustanne Kiteen kaupungin liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidosta sopimuskaudelle 25.10.2023 - 24.10.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Hankinta koskee ainoastaan seuraavia alueita: Olkonkallio, Peltola/Palomäki sekä Kiteentie ajorata, Kiteentie jk ja klv. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Sydämentahdistimet, tahdistinjohdot ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena on sydämentahdistimet, tahdistinjohdot sekä muut tahdistinjohtojen asennukseen ja poistoon tarvittavat välineet tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinta toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden sekä Servica Oy:n yhteistyönä. Sopimuskaudella käyttäjäyksikköinä tulee olemaan Kuopion, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat. Tilaajana sopimuskaudella voi toimia myös Servica Oy. Hankintasopimus tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Ruokakuljetukset Ilomantsin alueella, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen ruokakuljetuksista Ilomantsin alueella 16.10.2023 alkaen. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeet ja syöttöpumput (Sansia Oy)
Enteraalisen ravitsemuksen tarvikkeiden ja syöttöpumppujen hankinta. Hankintaan sisältyvät mm. nenämahaletkut, PEG-asennussetit, PEG-ravintoportit, Enfit-ruiskut, ravinnonsiirtolaitteet, syöttöpumppu, paineentasausjärjestelmä, vastasyntyneiden/ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen tuotteisto, lääkkeenottopillit, maitopillit, korkit, vesi/ruokapussit, pesuharjat, suodatinneulat, bolus-adapteri. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, turvaurakka (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun turvaurakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, rakennusautomaatiourakka (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun rakennusautomaatiourakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, sähköurakka (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun sähköurakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Käsihuuhteet terveydenhuollon käyttöön 2 (Sansia Oy)
Sansia Oy pyytää tarjoustanne osakkaittensa puolesta etanolipohjaisista käsihuuhteista (1 litran dispenso, 500ml pumppupullo, taskupullo) terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Hankinta ei sisällä luvanvaraisia tai erityisen osto-oikeuden vaativia tuotteita. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 01.01.2024. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, putkiurakka (LVV) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun putkiurakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, ilmanvaihtourakka (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun ilmanvaihtourakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Hammaslahden koulun rakentaminen, rakennusurakka (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Hammaslahden koulun rakennusteknisten töiden urakasta. Kohteen toteuttamisen urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4). Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä … Näytä hankinnat »
2023-08-15   Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit (Sansia Oy)
Tekomykiöt ja verkkokalvokirurgiset instrumentit toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle. Näytä hankinnat »
2023-08-11   Tulkkauspalvelut (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen tulkkauspalveluista ajalle 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tarjous on sitova ja se laaditaan suomen kielellä. Hankintaprosessi kokonaisuudessaan on suomenkielinen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Palvelutoiminnassa on huomioitava mm. työsuojelu ja ergonomia. Näytä hankinnat »
2023-08-11   Kotihemodialyysijärjestelmät, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Sansia Oy)
Hankinnan kohteena ovat kotihemodialyysijärjestelmät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle kaudelle 1.1.2024–31.12.2027. Optiona on jatkaa sopimusta yhdellä vuodella 1.1.–31.12.2028. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. Osa-alue: omatoimiset hemodialyysihoidot kotona tai sairaalassa laitteella, johon kuuluu laitekohtainen vedenpuhdistuslaite (ensisijainen) 2. Osa-alue: hemodialyysihoidot laitteella, joka mahdollistaa hoidon kotona ilman erillistä vedenpuhdistuslaitteistoa (potilaille, joille … Näytä hankinnat »
2023-08-03   Kutterikuja 6 ja Kutterikuja 2-4 kiinteistönhoitopalvelut, Joensuun Kodit Oy ja Setlementtiasunnot Oy (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen kiinteistöinhoitopalveluista Joensuun Kodit Oy:lle ja Setlementtiasunnot Oy:lle. Joensuun Kodit Oy on saanut valtuutuksen kilpailuttaa kiinteistöhoitopalveluiden hankinnan Setlementtiasunnot Oy:n puolesta. Tarjouspyyntö sisältää sen liitteiden mukaisesti tehtävät kiinteistöhoidon työt Joensuun Kotien ja Setlementtiasuntojen kohteissa. Sopimus alkaa 16.10.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-13   Maanteiden hoitourakoiden laadunvalvonta Itäisellä hankinta-alueella (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Maanteiden hoitourakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-04   Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen maksuliikennepalveluiden hankinta - Siun sote (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tili- ja maksuliikennepalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Haemme kokonaisratkaisua konsernin maksuliikennetiliksi. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Varavoimakoneet Liperin kunnalle (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen varavoimakoneista Liperin kunnalle. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Näytä hankinnat »
2023-06-30   Kutterikuja 6 ja Kutterikuja 2-4 kiinteistönhoitopalvelut, Joensuun Kodit Oy ja Setlementtiasunnot Oy (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen kiinteistöinhoitopalveluista Joensuun Kodit Oy:lle ja Setlementtiasunnot Oy:lle. Joensuun Kodit Oy on saanut valtuutuksen kilpailuttaa kiinteistöhoitopalveluiden hankinnan Setlementtiasunnot Oy:n puolesta. Tarjouspyyntö sisältää sen liitteiden mukaisesti tehtävät kiinteistöhoidon työt Joensuun Kotien ja Setlementtiasuntojen kohteissa. Sopimus alkaa 15.9.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Tarjouspyyntö kiinteistöverotusselvityksen maastotyöselvityksestä Lieksassa (Lieksan kaupunki)
Lieksan kaupunki on teettänyt vuonna 2020 aineistoanalyysin, jossa on tarkasteltu alueittain kiinteistövero- ja rakennusrekisteritietojen pohjalta eroja sekä niiden mahdollisia vaikutuksia kiinteistöverokertymään. Kaupunki on teettänyt maastotyön yhdellä alueella ja jatkaa nyt maastotyöselvityksiin useammalla alueella vuoden 2023 aikana saadakseen puuttuvat kiinteistöverotiedot rekistereihin vuoden 2023 loppuun mennessä. Lieksan kaupunki pyytää tarjousta kiinteistöveroselvityksen maastotyöselvityksestä … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: FCG Finnish Consulting Group Py PwC Suomi
2023-06-27   Museon kokoelmakeskuksen hylly- ja säilytysjärjestelmät, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle museon kokoelmakeskuksen hylly- ja säilytysjärjestelmistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti toteutettuna. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja … Näytä hankinnat »
2023-06-26   Asiakaspalvelun hankinta jätehuoltoalalle - Puhas Oy (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen jätehuoltoalan asiakaspalvelusta sopimuskaudelle 01.03.2024 - 31.12.2026 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-06   Verisuonikirurgian proteesit ja tarvikkeet (Sansia Oy)
Verisuonikirurgian proteesit ja tarvikkeet tarjouspyynnön mukaisesti Näytä hankinnat »
2023-06-02   PET-radiolääkeannostelija ja/tai – injektori, Siun sote (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue)
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten sairaalapalvelujen Kuvantamiskeskuksen Kliininen fysiologia ja neurofysiologia pyytää tarjoustanne yhdestä PET-radiolääkeannostelijasta ja/tai – injektorista potilasannosten valmistamiseksi ja injektioiden antamiseksi. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on ollut käytössä PET-TT-kuvauslaitteisto syksystä 2016 alkaen ja radiolääkkeiden injisointiin on käytetty Comecerin Iris-injektoria. Liikuteltava radiolääkeannostelija automatisoi potilasannoksen … Näytä hankinnat »
2023-05-26   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle.Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alueet 1 ja 2). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla … Näytä hankinnat »
2023-05-24   Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, LVI-urakat (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) LVI-urakoista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä rakennuttaja Pirjo Hiloseen ennen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Karelian Talotekniikka Oy Putkihanke Oy
2023-05-24   Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, Sähköurakka (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä rakennuttaja Pirjo Hiloseen ennen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Karelian Sähkö Oy
2023-05-24   Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjaus ja laajennus, Ratalaattaurakka (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) (Pohjois-Karjalan hankintatoimi)
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Mehtimäen jääurheilukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen (Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus) ratalaattaurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä rakennuttaja Pirjo Hiloseen ennen … Näytä hankinnat »