Hankinnat alueella Kymenlaakso

Yksi aktiivinen hankinta

Alueen hankintaorganisaatiot Kymenlaakso ovat olleet Senaatti-kiinteistöt, Kouvolan kaupunki ja Kotkan kaupunki.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Kymenlaakso

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Kotihoidon palvelut, Kymenlaakson hyvinvointialue (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluva kotihoito. Hankinnalla monipuolistetaan kotihoidon palvelutuotantoa ulkoistamalla alueellisia hoitorinkejä pääosin taajama-alueilla. Sosiaalihuoltolain (790/2022) 19 a § mukaan kotihoitoon kuuluu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukainen: hoito ja huolenpito, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä ja ylläpitävä toiminta, muu kuin edellä mainitut henkilön suoriutumista tukevat toiminnat sekä terveydenhuoltolain 25 §:ssä … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Automaatiojärjestelmän toteuttaminen ja käyttöönotto, säännöstelypadot Kaakkois-Suomessa (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus pyytää kokonaishintaista tarjousta kolmen (3 kpl) säännöstelypadon ja kuuden (6 kpl) mitta-aseman automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönotosta tämän hankintailmoituksen ja liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen aikaisemmin, joka jouduttiin keskeyttämään. Tämä hankintamenettely on aikaisemmin keskeytetyn hankinnan uudelleenjulkaisu. Hankintailmoituksen liitteet ja linkit -kohtaan on ladattu … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Siivouspalvelut 2024 - 2027 Etelä-Suomi (Rajavartiolaitos)
Rajavartiolaitoksen ja Tullin Etelä-Suomen alueen kohteiden siivouspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-09-13   Uuden-Summan koulu ja varhaiskasvatus siirtokelpoiset tilat (Haminan kaupunki)
Urakan kohteena on Uuden-Summan koulun piha-alueelle rakennettavat siirtokelpoiset tilat koululle ja varhaiskasvatukselle. Rakennuskohde käsittää moduulikoulun ja päiväkodin rakentamisen siirtokelpoisista tilaelementeistä oheisten urakka-asiakirjojen mukaisesti KVR-urakkana kahdeksan vuoden vuokrahankintana optioineen. Rakennuksen tulee täyttää pysyvän rakennuksen rakennusmääräykset. Näytä hankinnat »
2023-09-12   Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvola puitejärjestely, 2024-2025 (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Hankinnan kohteena on maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Kouvolassa vuosille 2024-2025 sekä mahdollisille optiovuosille 2026-2027. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pyytää tarjousta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Koulutus toteutetaan Kouvolassa. Sopijapuolet noudattavat seuraavia säädöksiä ja ohjeita (mahdollisine muutoksineen): - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) - Valtioneuvoston asetus julkisesta … Näytä hankinnat »
2023-09-11   Imuejektorit, virtausmittarit ja happi-ilmasekoittimet (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia imuejektoreista, virtausmittareista, virtaussäätimistä ja happi-ilmasekoittajista. Hankintaan sisältyvät osa-alueet on ilmoitettu myöhemmin tässä tarjouspyynnössä. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin turvalliset ja helppokäyttöiset tuotteet. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja tuotteita on saatavilla, kun niitä tarvitaan. Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet, … Näytä hankinnat »
2023-09-11   KymenHVA Hammashoitoyksiköt (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Kymenlaakson hyvinvointialue pyytää tarjouksia hammashoitoyksiköistä (13 kpl). Näytä hankinnat »
2023-09-07   Radiologian päivälääkäripalvelut - Uusimaa ja Kymenlaakso (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena on HUS Diagnostiikkakeskuksen Uudenmaan ja Kymenlaakson kuvantamisyksiköiden radiologian erikoislääkärin tehtävät siltä osin kuin niitä ei pystytä täyttämään Tilaajan omilla resursseilla. Työ edellyttää radiologin paikalla oloa yksikössä ja käsittää pääasiassa ultraäänitutkimusten ja ultraääniohjattujen toimenpiteiden tekemistä. Hoitajatyövoimaa tarvitaan avustamaan radiologia ultraäänitutkimuksissa. Hoitajapalvelut eivät vaikuta kilpailutuksen pisteytykseen. Hankinta jakautuu kahteen … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Deadline 2025-08-31   KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE - FYSIOTERAPIA (DPS 2023-2025) (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalvelut. Kymenlaakson hyvinvointialueen vastuulla on lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu, kuntoutus sekä tarpeenmukainen hoito. Lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan niitä terveydenhuollon toimintamuotoja, joilla pyritään parantamaan ja ylläpitämään kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Fysioterapialla tarkoitetaan erilaisia kuntoutustoimenpiteitä, joiden … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Ravintola- ja cateringalan sekä elintarvikealan puitejärjestely 2024-2025, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kotkan keskussairaalan perusparannut (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy (Kymen Tuki))
Kotkan keskussairaalan perusparannus – hankkeessa peruskorjataan keskussairaalakiinteistön rakennusosat Aa, Ab ja Ac. Aa ja Ab ovat alkuperäistä, vuonna 1968 valmistunutta sairaalaa. Ac-osa on vuonna 1996 valmistunutta laajennusta. Alkuperäisessä vuonna 1968 valmistuneessa osassa kantavana runkona toimii paikallavalettu betoni. Julkisivu on muurattua poltettua tiiltä, jonka alla on lämpöeriste. Laajennus on pilari-/palkkirakenne, jossa välipohjat ovat ontelolaatasta. Ulkoseinät ovat tiili- ja … Näytä hankinnat »
2023-08-29   HUS 484-2023 KymenHVA Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämä ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden alueilla. Kuntouttava päivätoiminta on suunnitelmallista kuntouttavaa toimintaa, joka on osa asiakkaan palvelukokonaisuutta. Kuntouttavaa päivätoimintaa voidaan hyödyntää myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestelyissä. Kuntouttavaa päivätoimintaa toteutetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisena sosiaalipalveluna, jossa tuetaan sosiaalihuollon … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Taipuisa endoskopia (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia taipuisan endoskopian laitteista. Laitteet ovat ns. monikäyttöisiä eli ne puhdistetaan ja kuivataan aina käytön jälkeen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pakollisena optiona laitteisiin yhteensopiva tornikokonaisuus, jota tulee tarjota. Hankinnan kohteeseen sisältyvät vapaaehtoisina optioina tarjottavat skoopit sekä myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja muut tarvittavat lisävarusteet kuten pesu- ja puhdistustarvikkeet. Sopimuskaudella voidaan … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Työhönvalmennus, Etelä-Kymenlaakso (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Tilajaa, hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työ- ja yrityspalvelusta annetun lain (JTYPL 916/2012) mukaista valmennuspalvelua Kaakkois-Suomen TE-toimiston käyttöön. Hankinnan kohteena on työhönvalmennus Etelä-Kymenlaakson alueelle. Työhönvalmennusta tulee toteuttaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Työhönvalmennus, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Tilajaa, hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työ- ja yrityspalvelusta annetun lain (JTYPL 916/2012) mukaista valmennuspalvelua Kaakkois-Suomen TE-toimiston käyttöön. Hankinnan kohteena on työhönvalmennus Kouvolan alueelle. Työhönvalmennusta tulee toteuttaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Työhönvalmennus, Etelä-Karjala (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (Tilajaa, hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan julkisesta työ- ja yrityspalvelusta annetun lain (JTYPL 916/2012) mukaista valmennuspalvelua Kaakkois-Suomen TE-toimiston käyttöön. Hankinnan kohteena on työhönvalmennus Etelä-Karjalan alueelle. Työhönvalmennusta tulee toteuttaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Hankittavan valmennuspalvelun sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä … Näytä hankinnat »
2023-08-24   EEG-tutkimusjärjestelmä ja siihen liittyvät palvelut, HUS 567-2022 (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia EEG-tutkimusjärjestelmästä. Järjestelmä sisältää EEG-tutkimusten tekemiseen (”rekisteröinti”) ja lukemiseen tarvittavia laitteita, ohjelmistoja ja tietokantatoimintoja. Laitehankintoja varten tehtävän puitesopimuksen lisäksi tehdään erillinen palvelusopimus, joka kattaa EEG-tutkimusjärjestelmän käytön mahdollistavat jatkuvat palvelut. Hankinnan kohteena oleva järjestelmä on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on useamman hankintayksikön … Näytä hankinnat »
2023-08-23   LEIKKAUSKÄSINEET (HUS-yhtymä)
HUS-yhtymä pyytää tarjouksia leikkauskäsineistä. Hankintaan sisältyvät lateksiset sekä synteettiset steriilit leikkauskäsineet. Tuotteet on tarkemmin kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä kohdassa hankinnan kohteen kriteerit. Hankinta on jaettu osiin käsinetyypeittäin ja päätös tehdään kustakin osasta erikseen. Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin laadukkaat tuotteet, jotka palvelevat HUSn ja muiden tilaajien vaativia tarpeita. Tavoitteena on myös että tuotteiden toimitusvarmuus on hyvä ja … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Tarjouspyyntö Kotkan kaupunkikonsernin ja Ekamin kiinteistöjen jätteenkuljetuksista Kotkan kaupungin alueella (Kymenlaakson Jäte Oy)
Hankinta koskee Kymenlaakson Jäte Oy:n (jäljempänä Hankintayksikkö) avoimella menettelyllä toteuttamaa Kotkan kaupunkikonsernin ja Ekamin kiinteistöjen jätteenkuljetuksia. Näytä hankinnat »
2023-08-23   Kotkan kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut (Kotkan kaupunki)
Kotkan kaupungin henkilöstöasioiden yksikkö (tilaaja) pyytää tarjoustanne henkilöstön työterveyspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta sisältää lakisääteiset työterveyspalvelut, työterveyspainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muut työterveyshuoltopalvelut (KELA korvausluokat I, II ja 0) seuraavalle henkilöstömäärälle: vakituisia keskimäärin noin 1 400 henkilöä ja määräaikaisia keskimäärin noin 400-500 henkilöä. Tarjouspyyntö annetaan keskimäärin noin 1 875 … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Tarjouspyyntö saostus- ja umpisäiliökaivojen tyhjennyksistä ja lietteen kuljetuksista Mäntyharjun kunnan alueella (Kymenlaakson Jäte Oy)
Tämä tarjouspyyntö koskee Kymenlaakson Jäte Oy:n avoimella menettelyllä toteutettavaa Mäntyharjun kunnan alueella sijaitsevien vakituisessa ja vapaa-ajan asuinkäytössä olevien kiinteistöjen sekä kunnan oman hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen saostus-ja umpisäiliöiden tyhjennys- ja kuljetuspalveluiden hankintaa. Urakoitsijan ei tarvitse maksaa käsittelymaksuja. Jätevedenpuhdistamon välppäasemalle viedystä lietteestä maksettavan käsittelymaksun Tilaaja laskuttaa suoraan kuluttajilta kunnan … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Taloushallinnon puitejärjestely 2024-2025, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely 2024-2025, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-21   Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Kymenlaakso (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Taloushallinnon puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Kymenlaakso (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely 2024-2025, Kouvola (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Sosiaali- ja terveysalan puitejärjestely 2024-2025, Etelä-Kymenlaakso (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Puitejärjestelyn koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia eivätkä johda tutkinnon suorittamiseen. Jatko- ja täydennyskoulutusten tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista työelämän tarpeita vastaaviksi ja työllistyä alalle. Koulutusten sisällöt rakentuvat työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Puitejärjestelyä voidaan käyttää työnantajien kanssa järjestettävään yhteishankintakoulutukseen. Koulutusten tarkemmat sisällöt sovitaan yhteistyössä Tilaajan ja Tuottajan kanssa. Koulutusten tulee … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Vaihtomatto-, käsipyyhe ja hygieniapalvelut (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy (Kymen Tuki))
Kymen Tuki pyytää tarjoustanne vaihtomattopalveluista sekä käsipyyhe- ja hygieniapalveluista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutus on jaettu kahteen osakokonaisuuteen seuraavasti: 1. Vaihtomattopalvelut 2. Käsipyyhe- ja hygieniapalvelut Tarjouskilpailu toteutetaan avoimella menettelyllä, jonka perusteella kumpaankin osakokonaisuuteen valitaan yksi sopimustoimittaja. Sama tarjoaja voidaan valita kumpaankin osakokonaisuuteen. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Jätehuoltopalvelut Etelä-Suomi (Puolustuskiinteistöt)
Hankinnan kohteena ovat jätehuoltopalvelut Puolustuskiinteistöjen Etelä-Suomen palvelualueen Dragsvikin ja Upinniemen paikallisyksiköissä. Osa-alueet ovat: Osa-alue 1 Jätehuoltopalvelut Dragsvik Osa-alue 2 Jätehuoltopalvelut Upinniemi Näytä hankinnat »
2023-08-14   HUS - Radiologian päivälääkäripalvelut - Uusimaa ja Kymenlaakso - HUS 289-2023 (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena on HUS Diagnostiikkakeskuksen Uudenmaan ja Kymenlaakson kuvantamisyksiköiden radiologian erikoislääkärin tehtävät siltä osin kuin niitä ei pystytä täyttämään Tilaajan omilla resursseilla. Työ edellyttää radiologin paikalla oloa yksikössä ja käsittää pääasiassa ultraäänitutkimusten ja ultraääniohjattujen toimenpiteiden tekemistä. Hoitajatyövoimaa tarvitaan avustamaan radiologia ultraäänitutkimuksissa. Hoitajapalvelut eivät vaikuta kilpailutuksen pisteytykseen. Hankinta jakautuu kahteen … Näytä hankinnat »
2023-08-14   Ruokakuljetuspalvelut Kouvolan kaupungin tuotantokeittiöille 1.11.2023-31.7.2025 (+ optio 1 vuosi) (Kouvolan kaupunki)
Kouvolan kaupunki pyytää tarjouksia ruokien ja elintarvikkeiden kuljetuksesta Kouvolan kaupungin ruokapalvelujen tuotantokeittiöistä palvelukeittiöihin ja toimituspisteisiin. Suunniteltu sopimuskausi on 1.11.2023-31.7.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa enintään yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa myös vuotta lyhyempi aika. Näytä hankinnat »
2023-08-10   Ulkoaluetyöt Rissalan paikallisyksikkö (Puolustuskiinteistöt)
Hankinnan kohteena on osa-alue 2 Koivujärven ulkoalueiden hoitotyöt. Hoitotyöt käsittävät koneellisia ja ja käsintehtäviä talvi- ja kesäajan ulkoaluetöitä Puolustuskiinteistöjen Keski-Suomen palvelualueella. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Pajapelto Oy
2023-08-10   Rintaimplantit (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena ovat ekspanderit ja silikoni-implantit tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS-yhtymä, Kymenlaakson hyvinvointialue ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Hankinta on jaettu kahteen osaan: Osa-alue 1: Ekspanderit, anatomiset. Osa-alue 2: Silikoni-implantit, anatomiset. Hankintayksikkö valitsee kaksi (2) toimittajaa per osa-alue, joiden kanssa se tekee sopimuksen. Sopimuskauden ennakoitu aloitusajankohta on … Näytä hankinnat »
2023-08-08   Vt 6 Korian kohta, STk (Väylävirasto)
Väylävirasto pyytä tarjoustanne rakennusurakasta "Vt 6 Korian kohta, Kouvola, STk-urakka". Urakkaan kuuluu rakentamissuunnittelu ja rakentaminen siinä laajuudessa kuin se on tarjouspyynnössä ja se liitteinä olevissa asiakirjoissa määritelty. Urakkaan sisältyy tiesuunnitelmalaajuus Valtatie 6 parantaminen välillä Hevossuo-Nappa, Kouvola. Urakka on kehitysvaiheen sisältävä kokonaishintaperusteinen suunnittele ja toteuta -urakka (STk-urakka). Urakan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Destia Oy
2023-08-08   Maakaasun hankinta (Kotkan kaupunki)
Kotkan kaupungin toimitilahallinto (tilaaja) pyytää tarjouksia maakaasuenergiasta ja sen hankintaan liittyvistä palveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on joustava maakaasun hankinta, joka vastaa kaasun markkinahintoja. Määräaikaisen sopimuskauden kesto 5 vuotta. Näytä hankinnat »
2023-08-08   Asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä sekä sähköinen arkisto (järjestelmäkokonaisuus SaaS-palveluna) (Kotkan kaupunki)
Kotkan kaupunki (hankintayksikkö, tilaaja) pyytää tarjouksia SÄHKE2-suosituksen, lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) ja arkistolain (831/1994) sekä sitä täydentävien arkistolaitoksen (nyk. Kansallisarkiston) määräysten vaatimukset täyttävän asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän sekä sähköisen arkiston (myöhemmin järjestelmäkokonaisuus) toimittamisesta SaaS -palveluna (Software as a Service) tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan lähtökohtana on käyttöpalveluna … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-26   Ensihoidon kenttäjohtoajoneuvot (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy)
Hankinnan kohteena olevat ensihoidon kenttäjohtoajoneuvot hankintaan Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:lle (Kymen Tuki). Sopimuksella hankintaan 2 ajoneuvoa. Näytä hankinnat »
2023-07-26   Ensivasteajoneuvot (Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy)
Hankinnan kohteena olevat ensivasteajoneuvot hankintaan Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:lle (Kymen Tuki). Sopimuksella hankintaan 2 ajoneuvoa. Näytä hankinnat »
2023-07-25   Ambulanssien hankinta (Kymenlaakson hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena olevat ambulanssit hankintaan Kymenlaakson hyvinvointialueelle (Kymenlaakson pelastuslaitos) ja Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy:lle (Kymen Tuki). Sopimuksella hankintaan 3-5 ambulanssia vuodessa. Kymenlaakson hyvinvointialueen ja Kymen Tuen yhteishankinta, jossa molemmat hankintayksiköt tekevät omat, samansisältöiset, hankintapäätökset. Näytä hankinnat »
2023-07-21   Kouvola-Luumäki pohjoinen raide- ja ratalaitteiden kartoitus (Väylävirasto)
Tämän toimeksiannon tehtävänä on tuottaa Kouvola-Luumäki pohjoiselle raiteelle numeerinen lähtöaineisto perusparannuksen tarpeisiin. Lähtötiedot tuotetaan tehtävään soveltuvilla mittausmenetelmillä . Toimeksianto kattaa sekä raiteiden- että ratalaitteiden kartoituksen. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Taratest Oy
2023-07-21   Haminan kaupungin katujen, väylien, kiinteistöjen ym. talvihoitotyöt 1.11.2023-30.4.2027 (Haminan kaupunki)
Hankinnan kohteena ovat Haminan kaupungin alueella sijaitsevien katujen, kevytliikenneväylien, muutamien yksityisteiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyynnössä on yksilöity tarjouspyyntöä koskevat työalueet. Tarjota voi yhden tai useamman alueen talvihoitoa. Sopimus solmitaan neljäksi talvikaudeksi ajalle 1.11.2023- 30.4.2027. Näytä hankinnat »
2023-07-21   Kouvola-Luumäki pohjoinen raide, mallin koodaus ja maastotäydennykset (Väylävirasto)
Tämän toimeksiannon tehtävänä on tuottaa Kouvola-Luumäki pohjoiselle raiteelle numeerinen lähtöaineisto radan perusparannukseen. Lähtötiedot tuotetaan tehtävään soveltuvilla mittausmenetelmillä. Toimeksianto kattaa sekä mallin koodauksen ja maastotäydennykset. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Suomen GPS-mittaus Oy
2023-07-17   Viruskuljetusputket (HUS-yhtymä)
Hankinnan kohteena ovat lasihelmelliset 1 ml ja 3 ml viruskuljetusputket, joilla potilaasta otetut näytteet kuljetetaan näytteenottopaikasta analysoitavaksi laboratorioon. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Mekalasi Oy
2023-07-14   Ilmanvaihtosuodattimien hankinta (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinnnan kohteena on Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen normaalit ilmanvaihtokoneiden tulo- ja poistoilmaan tulevat suodattimet ja näihin liittyvä tuotetuki. Näytä hankinnat »
2023-07-13   Satama-alueen talvikunnossapitotyöt (HaminaKotka Satama Oy)
Hankinnan kohteena on talvikunnossapitotöiden tuottaminen talvikausille 2023-2024 ja 2024-2025 sekä optiona kausille 2025-2026 ja 2026-2027. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Ulkoaluetyöt Rovaniemi (Puolustuskiinteistöt)
Hankinnan kohteena ovat Rovaniemellä ja Tervolassa ulkoalueiden hoitotyöt. Hoitotyöt käsittävät koneellisia ja käsin tehtäviä talvi- ja kesäajan ulkoaluetöitä Puolustuskiinteistöjen Pohjois-Suomen palvelualueella. Tilaaja järjestää tarjousehdokkaille hankinnan kohteen esittelytilaisuuden. Esittelytilaisuuden pidetään: Osa-alue 1 Rovaniemi 26.7.2023 klo 9 Osa-alue 2 Rovaniemi 26.7.2023 klo 12 Osa-alue 3 Tervola 27.7.2023 klo 12 Ilmoittautumiset 19.7.2023 klo 12.00 mennessä kiinteistönhuoltopäällikkö Ville … Näytä hankinnat »