Hankinnat alueella Varsinais-Suomi

>20 arkistoidut hankinnat

Alueen hankintaorganisaatiot Varsinais-Suomi ovat olleet Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Salon kaupunki.

Viimeaikaiset hankinnat alueella Varsinais-Suomi

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Raision uusi seisake, ratasuunnitelma (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on Raision uuden seisakkeen ratasuunnitelman laatiminen rataosalla Turku-Uusikaupunki. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-09-14   Henkilöstön osaamisen kehittäminen (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää palveluntuottajilta osallistumishakemuksia toimittajarekisteriin liittyen henkilöstön osaamisen kehittämiseen palveluihin : (koulutus, valmennus ja kehittäminen). Turun kaupunki perustaa toimittajarekisterin palveluntuottajille alkaen 1.1.2024. Sopimus toimittajarekisteristä tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja toimittajarekisteri on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien (Turun kaupungin kaikkien palvelukokonaisuuksien, Pöytyän kunnan ja … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Tuore leipä ajalle 1.2.2024 (Tavoite) – 31.1.2026 (+optio 2v) (Turun kaupunki)
Turun kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia tuoreesta leivästä sekä muista leipomotuotteista. Näytä hankinnat »
2023-09-08   Jäteastioiden hankinta (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy)
Hankinta koskee 140 l ja 240 l tuulettuvien jäteastioiden, sekä 140 l - 660 l harmaiden tai ruskeiden jäteastioiden hankinnan sekä niiden jakelun LSJH:n ilmoittamaan paikkaan. Osa 1, tuulettuvat biojäteastiat: 1200 kpl 140 l, sis. hyllyn 800 kpl 240 l, sis. hyllyn Tarjouksessa annettavan hinnan tulee sisältää sisäpuolelle asennettava hylly. Tarjouksessa tulee ilmetä myös erillinen hinta hyllylle (varaosa), sekä myös muut mahdolliset lisä- ja varaosat, joita tuulettuvaan jäteastiaan on saatavilla, esim. … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Runosmäen monitoimitalon kalustus (KKOY Runosmäen monitoimitalo)
Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia KKOY Runosmäen monitoimitalon toimeksiannosta Runosmäen monitoimitalon kalusteista ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella. Tarjoaja sitoutuu tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Kohde on työmaa-aluetta ja tutustumiskäynnistä on sovittava erikseen. Ilmoittautuminen Mari Virtaselle: etunimi.sukunimi@turku.fi 18.9.2023 klo 12.00 mennessä. … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Turun kaupungin omistamien yhtiöiden ICT-palvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin omistamien yhtiöiden ICT-palveluista ajalle 1.1.2024-31.12.2027, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan kohteena on Turun kaupungin nimettyjen yhtiöiden ICT-palvelut hankinta-asiakirjoissa määritellyssä laajudessaan. Turun kaupunki kilpailuttaa hankinnan nimettyjen yhtiöiden puolesta, eikä ole osallisena kilpailutuksessa toisin kuin hankintailmoituksen kohdassa ''I kohta: … Näytä hankinnat »
2023-09-05   Kaarinan kaupungin kulunvalvontajärjestelmä (Kaarinan kaupunki)
Kaarinan kaupunki pyytää Toimittajilta osallistumishakemuksia neuvotteluvaiheeseen hakeutumiseksi. Hankittavan Järjestelmän laitekomponentit hankitaan investointina ja Järjestelmää operoi pääsääntöisesti Asiakkaan omat työntekijät. Näytä hankinnat »
2023-09-05   Liedon kaupungin infrahankkeiden asiantuntijapalvelut, puitesopimus ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025 + optio 1 + 1 v (Liedon kaupunki)
Liedon kaupunki ja Liedon Vesi pyytävät tarjouksia yhdyskuntasuunnittelun ja -rakentamisen aikaisten palveluiden asiantuntijatehtävistä puitesopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2025 sisältäen mahdollisuuden optiokausiin 1+1 v. Näytä hankinnat »
2023-09-04   Turun lukioverkon lisätilat vuokrahankintana (Turun kaupunki / Konsernihallinto)
Turun kaupungin Konsernihallinnon tilapalvelut pyytää tarjouksia Turun lukioverkon lisätiloista vuokrahankkeena hankinta-asiakirjojen mukaan. Näytä hankinnat »
2023-09-04   Turun Kauppahalli, hankesuunnittelu (Turun kaupunki / Konsernihallinto)
Turun kaupungin tilapalvelut pyytää tarjouksia Turun Kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnittelusta hankinta-asiakirjojen mukaan Näytä hankinnat »
2023-08-31   Vakuutukset försäkringar, ammattikorkeakoulu yrkeshögskolan Novia (AB Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Upphandling av försäkringar för personal och studerande vid yrkeshögskolan Novia. Näytä hankinnat »
2023-08-31   Kiinteistöjen arvonmäärityksen ja kiinteistö- sekä vuokravälityksen konsultointipalvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia kiinteistöjen kiinteistöarvioinnista (AKA-arviointi), toimitilojen ja kehityskiinteistöjen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä asuintilojen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä näihin liittyvistä konsultointipalvelusta ajalle 1.1.2024 (tavoite) - 31.12.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 ja 1.1.2027 - … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Kuntosalivälineet ja huoltopalvelu (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri yksiköiden toimipisteisiin hankittavista kuntosalivälineistä ja kuntosalivälineiden huoltopalveluista ajalle 1.10.2023(tavoite)-30.9.2025 jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella, ajalle 1.10.2025-30.9.2027. Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen: 1. kuntosalivälineet 2. kuntosalivälineiden huoltopalvelu Hankinnasta tehdään … Näytä hankinnat »
2023-08-30   Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen Isännöintipalvelut / Hallinto- ja Vuokranvälityspalvelu (Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot)
Hankinnan kohteena ovat Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalojen tarvitsemat isännöintipalvelut, hallintopalvelut ja vuokranvälityspalvelut. Tilaajan tarkoituksena on hankkia ja toteuttaa sopimuksen kautta isännöinti-, hallinto- sekä vuokravälityspalvelut, joita tilaajan toiminnan toteuttamisessa tarvitaan. Palveluntuottajan tulee voida tarjota tilaajalle laadukasta, ammattitaitoista ja kokonaisvaltaista palvelua tuottaen tilaajan kiinteistökannan sekä yhtiön toimivan hallinnoinnin. Palvelu tuotetaan … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien hankinta leasingpalveluna (Kaarinan kaupunki)
Kaarinan kaupunki haluaa tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden työsuhdepolkupyörän tai -sähköpolkupyörän leasingsopimuksella. Kyseessä ei ole luontoisetuna annettavasta pyörästä. Leasingsopimuksia on mahdollista tehdä 1.11.2023 (tavoite) - 30.10.2027 aikana, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) kahden (2) vuoden optiolla. Tavoitteena on hankkia kokonaispalvelu. Työsuhdepyöräedun määrä on kiinteä 100 eur/kk ja se vähennetään kuukausittain … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Pöytyän kunnan esiopetus, koululais- ja opiskelijakuljetusten hankinta ajalle 1.1.2024-31.7.2025 (sisältää vuoden... (Pöytyän kunta)
Pöytyän kunta / sivistystoimi pyytää tarjouksia täydentävästä, tilausajoliikenteenä hoidettavasta esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetusliikenteestä ajalle 1.1.2024-31.7.2025. Hankintaan sisältyy lisäksi mahdollisuus vuoden option käyttämiseen ajalla 1.8.2025-31.7.2026 tilaajan erikseen päättämän mukaisesti. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin: Osakokonaisuus 6 A Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- ja opiskelijakuljetukset Osakokonaisuus 6 B Muut tarvittavat esiopetus-, koululais- … Näytä hankinnat »
2023-08-25   Kiinteistöjen arvonmäärityksen ja kiinteistö- sekä vuokravälityksen konsultointipalvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia kiinteistöjen kiinteistöarvioinnista (AKA-arviointi), toimitilojen ja kehityskiinteistöjen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä asuintilojen välittämisestä myymällä ja vuokraamalla sekä näihin liittyvistä konsultointipalvelusta ajalle 1.1.2024 (tavoite) - 31.12.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 ja 1.1.2027 - … Näytä hankinnat »
2023-08-24   Salon Poliisitalo - Sprinklerurakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen sprinkleriurakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Salon Poliisitalo - Rakennusautomaatiourakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen rakennusautomaatiourakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-24   Raision kaupungin Mylly-Antin koulun koulukuljetukset ajalla 1.1.2024 - 31.12.2025 (Raision kaupunki)
Hankinnan kohteena on Raision kaupungin Mylly-Antin koulun takseilla ja/tai linja-autoilla ajettavat oppilaskuljetukset, joilla järjestetään oppilaiden kuljetus tilausajona/ostopalveluna kotoa kouluun ja takaisin. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on sopimuskauden alkuun mennessä liikenteen harjoittamiseen oikeuttava joukkoliikenne- tai taksilupa. Tarjoajan on sitouduttava järjestämään tarjoamansa kuljetuspalvelu näiden tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti. Koulukuljetusten sopimuskausi on … Näytä hankinnat »
2023-08-23   Raision seurakunta, uusien urkujen hankinta (Raision seurakunta)
Raision seurakunta pyytää tarjoustanne Raision kirkkoon hankittavista uusista uruista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urkuhankinnan kilpailutus toteutetaan hankintalain alaisena kilpailuna, jossa hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Uudet urut ovat kaksisormioiset ja 25-äänikertaiset. Ne rakennetaan pohjoissaksalaiseen/pohjoishollantilaiseen barokkityyliin ja korkeatasoisiksi sekä laadullisesti että taiteellisesti. Urut ovat täysmekaaniset ja ne rakennetaan urkuparvelle. Tarkempi tieto … Näytä hankinnat »
2023-08-22   Puutavara ja rakennuslevyt (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien käyttöön hankittavasta puutavarasta ja rakennuslevyistä ajalle 1.11.2023 (tavoite) - 31.10.2024. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen: Osa-alue 1 Puutavara (sahatavara, rakennesahatavara, puusepänkuiva puutavara, kyllästetty sahatavara, höylätty puutavara, listat jne) Osa-alue 2 Rakennuslevyt (kova-, lastu-, laminaatti-, mdf- ja vanerilevyt jne) Hankinnasta tehdään molemmissa … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - IV-urakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen IV-urakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Turun kaupungin jätehuoltopalvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia jätehuoltopalveluista ajalle 1.11.2023 - 31.12.2024, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin neljällä (4) yhden (1) vuoden optiolla. Hankinnan kohteena on Turun kaupungin jätehuoltopalvelut. Hankinta on jaettu osakokonaisuuksiin jätelajien perusteella. Palveluntuottajat valitaan osakokonaisuuksittain siten, että jokaiseen osakokonaisuuteen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - LVV-urakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen LVV-urakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - Sprinkleriurakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen sprinkleriurakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - Sähköurakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen sähköurakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - Rakennusautomaatiourakka (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen rakennusautomaatiourakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-15   Salon poliisitalo - Rakennusurakka (pääurakka) (Senaatti-kiinteistöt)
Hankkeessa rakennetaan Länsi-Suomen poliisilaitoksen Salon poliisiasemalle uudet toimitilat Saloon, osoitteeseen Tehdaskatu 30. Senaatti-kiinteistöt pyytää tällä hankinnalla osallistumishakemuksia hankkeen (pää-) ja rakennusurakkaan. Näytä hankinnat »
2023-08-14   Turun ammattikorkeakoulun Oy:n verkkopalvelun uudistus (Turun Ammattikorkeakoulu Oy)
Turun ammattikorkeakoulu pyytää tarjousta uuden verkkopalvelunsa suunnittelusta, toteutuksesta sekä ylläpito- ja käyttöpalveluista WordPress-alustalle., Hankinnan kohteena on Turun ammattikorkeakoulun WordPress-verkkopalvelukokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen sekä toteutetun kokonaisuuden ylläpito- ja käyttöpalvelut. Hankittava verkkopalvelukokonaisuus koostuu pääsivustosta (www.turkuamk.fi) sekä sen englanninkielisestä kieliversiosivustosta (nykyään omassa domainissa www.tuas.fi). Turun … Näytä hankinnat »
2023-08-11   Turun kaupungin tietoliikennepalvelut (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää osallistumishakemuksia kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on uusia kaupungin tietoliikennepalveluita ajalle 1.8.2024 (tavoite) – 31.7.2028, jonka jälkeen sopimukset jatkuvat toistaiseksi voimassa olevana. Tilaaja ei halua rajata kilpailullisen neuvottelumenettelyn alussa toteutusvaihtoehtoja tai teknologioita. Tilaaja haluaa antaa kaikille neuvottelumenettelyyn osallistuville toimittajille mahdollisuuden tarjota parhaat … Näytä hankinnat »
2023-08-11   Uudet pakettiautot 18 kpl (Kuntec Oy)
Kuntec Oy pyytää tarjouksia uusista umpipakettiautoista (16 kpl) sekä avolavapakettiautoista (4 kpl) tämän tarjouspyynnön mukaisilla vaatimuksilla. Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-28   Tilitoimistopalvelut Turun kaupunkiliikenne Oy:n käyttöön (Turun Kaupunkiliikenne Oy)
Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia Turun kaupunkiliikenne Oy:n toimeksiannosta tilitoimistopalveluista (kirjanpito ja palkanlasku) ajalle 01.01.2024- 31.12.2028. (+ mahdollinen 3 vuoden optiokausi 01.01.2029-31.12.2031) Hankinnan kohteena on tilitoimistopalvelu sisältäen kirjanpidon ja palkanlaskun. Valitaan yksi toimittaja. Näytä hankinnat »
2023-07-27   Salon seudun kotoutumiskoulutus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Hankinnan kohteena on Salon seudun maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Koulutus on toteutettava Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2022:1a) mukaisesti. Hankinnan toteuttamisessa noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012), valtioneuvoston asetusta julkisista työvoima- ja yrityspalveluista (1073/2012), työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta työvoimakoulutuksen hankinnasta (1899/2017) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta julkisesta … Näytä hankinnat »
2023-07-21   Armfeltin koulun väistötilojen hankinta (Salon kaupunki)
Salon kaupunki (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjouksia Armfeltin koulun väistötilojen toimittamisesta ja vuokraamisesta määräajaksi Salon kaupungille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan tarkempi kuvaus on kerrottu tarjouspyynnön kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta sekä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Expandia Moduulit Oy
2023-07-14   VARHA/14120/02.07.00.00/2023: Julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut (Varsinais-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattu palvelu. Hankittavaan palveluun sisältyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueen julkisten hankintojen konsultointi- ja kilpailutuspalvelut. Kilpailutukset voivat koskea tavara- ja palveluhankintoja sekä ICT-hankintoja. Hankinta on jaettu osa-alueisiin tarjouspyynnön kohdan "hankinnan kohteen kriteerit" mukaisesti. Tarjouspyynnöllä ilmoitetut määrät ovat arvioituja hankintamääriä. Tilaaja ei sitoudu määriin, vaan ne voivat … Näytä hankinnat »
2023-07-14   Jäteastioiden hankinta ja niiden toimittaminen korttelikeräyspisteille (Lounais-Suomen Jätehuolto Oy)
Hankinta sisältää nostoperusteisten jäteastioiden hankinnan korttelikeräyspisteille, sekä niiden toimitukset tilaajan ilmoittamiin osoitteisiin. Tässä hankinnassa kysymykseen tulevat vain nostoperusteiset pinta- ja syväkeräysastiatyypit, joiden koko on määritelty sopimusluonnoksessa. Lisäksi hankinta sisältää optioina astioihin tulevat lukot ja avaimet, niiden asennuksen, datan keräämiseen vaadittavan laitteiston ja ohjelmiston, niiden asennus sekä käyttöönottoon opastuksen. Lukituksen ja datakeruun … Näytä hankinnat »
2023-07-14   Työajanhallinta- ja tuntien kohdistusjärjestelmä (Turun kaupunki)
Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää osallistumishakemuksia työajanhallinta- ja tuntien kohdistusjärjestelmän hankintaan Turun kaupungin työntekijöiden käyttöön ajalle 1.1.2024 - 31.12.2027, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Valitaan yksi (1) toimittaja. Näytä hankinnat »
2023-07-11   Höyryautoklaavit Loimaan ja Salon sairaaloihin (Varsinais-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainitut höyryautoklaavit ja niihin liittyvä huolto tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritetyllä tavalla. Näytä hankinnat »
2023-07-07   Työasemien ja niiden elinkaaripalvelujen hankinta (Salon kaupunki)
Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjouksia työasemien ja niihin liittyvien laitteiden sekä elinkaaripalvelujen hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan sopimuskausi on yksi vuosi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan tarkempi kuvaus on kerrottu kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta sekä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-05   Revised - Robotics for automation of library preparation for Next-generation sequencing (NGS) , 2 instruments (University of Turku)
The aim is to have two liquid handling robots, one for pre-PCR and one for post-PCR laboratory space. The system package is expected to consist of two liquid handling robots for library preparation with computers, instrument software, delivery, set-up and user training for staff of up to 10 persons. The system package should contain minimum of three pre-validated library preparation workflows configured for pre-PCR and post-PCR separately. Specifications for instrument A (pre-PCR) and instrument B … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Labema Oy
2023-07-04   ICT-asiantuntijapalveluiden hankinta (YTK Työttömyyskassa)
Hankintasopimuksen tavoite on ostaa ICT-asiantuntijapalvelua, jossa Toimittaja toimii Tilaajan projektipäällikkönä työttömyysturvan etuusmaksatusjärjestelmän toimitusprojektissa. Tilaaja tarvitsee hankkeeseen yhden asiantuntijan, jonka on täyttävä tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarkemmat tiedot esitetään tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Tenoa Oy
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Salon sairaala uudisrakennus sprinkleriurakka (Varinais-Suomen hyvinvointialue)
Varsinais-Suomen hyvinvointialue pyytää osittain indeksisidottua kiinteää kokonaisurakkatarjoustanne Salon sairaala uudisrakennuksen sprinkleriurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti kaikkine töineen täysin valmiiksi saatettuna. Hankkeessa sijoitetaan nykyiset erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon erillään toimivat yksiköt yhteen rakennukseen. Tavoitteena on rakentaa toimivat, nykyaikaisia lääketieteellisiä prosesseja tukevat ja sote palveluiden integraatiota … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Fingrid Oyj:n kantaverkon sähköenergiamittareiden kunnossapito (Fingrid Oyj)
Hankinnan kohteena on Fingridin sähköenergiamittareiden asennus ja vikakorjaus palvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-30   Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa Turku kaksoisraiteen rakentaminen, SRU2 sähkörataurakka (Väylävirasto)
Hankinnan perusurakka sisältää Turun henkilöratapihan sähköratamuutokset (työvaiheet 7-10B), autojuna-aseman turvajärjestelmän rakentamisen sekä Kupittaan vetopussin ja V502 purkamiseen liittyvät sähköratamuutokset. Hankinnan optioina Turun henkilöratapihan sähköratamuutokset työvaiheissa 11-20, Kupittaa - Turku kaksoisraiteen sähköratatyöt sekä VR-Yhtymän varikon alueen sähköradan purku. Tarkemmat tiedot on esitetty suunnitteluaineistossa ja tarjouspyyntömateriaalissa. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Ratatek Oy