HUS Apuvälinekeskus - Kosmeettiset ja mekaaniset ylä- ja alaraajaproteesit

HUS-yhtymä

Hankinnan kohteena ovat kosmeettisten ja mekaanisten ylä- ja alaraajaproteesien hankinta. Tarjouspyyntö käsittää koko hankintaprosessin, sisältäen proteesin valmistamiseen tarvittavat työvaiheet mitanotosta proteesin käyttöönottoon, sekä tarvittavan yhteydenpidon hoitavaan yksikköön ja potilaaseen.
Hankinta on jaettu neljään (4) osaan (joihin viitataan jatkossa termeillä "tuoteryhmä" tai "osa-alue"):
1. HUS-Yhtymän alue
2. Kymenlaakson hyvinvointialue (KYMENHVA)
3. Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Päijät-Sote)
4. Etelä-Karjalan hyvinvointialue (EKHVA)
Tarjoaja voi jättää tarjouksensa yhteen tai useampaan osaan.
Jokaisen osan hankinnan kohde käsittää edelleen seuraavat tuoteryhmät:
1. Sääriproteesit
2. Reisiproteesit
3. Kyynärvarsiproteesit
4. Olkavarsiproteesit
5. Erikoisproteesit (kilpailutetaan "rivikohtaisesti")
6. Muut X-proteesit (kilpailutetaan "rivikohtaisesti")
Hankintayksikkö pyytää huomioimaan, että kilpailutus ei koske proteesipohjaisia proteeseja.
Kaikki em. tuoteryhmät/palveluryhmät tulevat kaikkien yhteishankinnassa mukana olevien yksiköiden käyttöön. Kukin hankintaan osallistuva taho määrittää palvelun käytön omalla toimialueellaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakirjoissa termillä "tuoteryhmä" viitataan hankittavan palvelun lopputulokseen, eikä kyseessä ole komponenttitasoinen kilpailutus.
Tuoteryhmien 1, 2, 3 ja 4 osalta hankintayksikkö valitsee enintään kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisinta toimijaa sopimustoimittajiksi / palveluntuottajiksi per osa-alue (ts. tuoteryhmät muodostavat yhden tuotekorin), ja tuoteryhmien 5 ja 6 osalta hankintayksikkö valitsee tuotekori (ns. "rivi"- tai "positiokohtaisesti") enintään kaksi (2) toimittajaa sopimustoimittajiksi / palveluntuottajiksi.
Tuotekorien sisäisten tilausten osalta hankintayksikkö pyrkii noudattamaan etusijajärjestystä siten, että noin 70 % tilauksista osoitetaan tuotekorikohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneelle tarjoajalle, ja noin 30 % kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisimman tarjouksen jättäneelle toimijalle.
Hankittavien proteesien lukumäärä vaihtelee vuosittain. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin.
Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-23. Hankinta julkaistiin 2023-04-20.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-20 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-20)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 1567535-0
Postiosoite: PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Hus
Postinumero: 00029
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Toni Tainio
Sähköposti: toni.tainio@dominushankinnat.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: http://www.hus.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Kymenlaakson hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 0725901-5
Postitoimipaikka: Kotka

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi 📧
Alue: Kymenlaakso 🏙️
URL: https://kymenhva.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 0725937-3
Postitoimipaikka: Lappeenranta

Hankintaviranomainen
Alue: Etelä-Karjala 🏙️
URL: https://www.ekhva.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 0215606-8
Postitoimipaikka: Lahti

Hankintaviranomainen
Alue: Päijät-Häme 🏙️
URL: https://paijat-sote.fi/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=444251&tpk=c99a0e5c-5e85-422c-ab30-374b2667174e 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=444251&tpk=c99a0e5c-5e85-422c-ab30-374b2667174e 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointialue

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“HUS Apuvälinekeskus - Kosmeettiset ja mekaaniset ylä- ja alaraajaproteesit HUS 011-2023”
Tuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Tuotteet/palvelut: EA26 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat kosmeettisten ja mekaanisten ylä- ja alaraajaproteesien hankinta. Tarjouspyyntö käsittää koko hankintaprosessin, sisältäen proteesin...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 300 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Mikäli sama toimittaja valitaan useamman osa-alueen toimittajaksi, varaa hankintayksikkö oikeuden solmia näistä ainoastaan yhden hankintasopimuksen.”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: HUS-yhtymä (Kosmeettiset ja mekaaniset proteesit)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Lisätuotteet/palvelut: EA26 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla: - Aikaisessa...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 800 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Lisätietoja:
“HUS varaa oikeuden optiokauteen (1+1 vuotta). Optio voidaan käyttää joko yhtenä kahden (2) vuoden optiona tai kahtena yhden (1) vuoden optiona. HUS päättää...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kymenlaakson hyvinvointialue (KYMENHVA)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2.
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla: - Aikaisessa...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 500 000 💰
Kuvaus
Lisätietoja:
“KYMENHVA varaa oikeuden optiokauteen (1+1 vuotta). Optio voidaan käyttää joko yhtenä kahden (2) vuoden optiona tai kahtena yhden (1) vuoden optiona....”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Päijät-Hämeen hyvinvointialue (Päijät-sote)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla: - Aikaisessa...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 380 000 💰
Kuvaus
Lisätietoja:
“Päijät-sote varaa oikeuden optiokauteen (1+1 vuotta). Optio voidaan käyttää joko yhtenä kahden (2) vuoden optiona tai kahtena yhden (1) vuoden optiona....”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Etelä-Karjalan hyvinvointialue (EKHVA)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tarjouspyyntö kattaa kaikki proteesiasiakkaat protetisoinnin eri elämänkaaren vaiheissa. Kuntoutujan proteesi voi tilanteesta riippuen olla: - Aikaisessa...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 620 000 💰
Kuvaus
Lisätietoja:
“Päijät-sote varaa oikeuden optiokauteen (1+1 vuotta). Optio voidaan käyttää joko yhtenä kahden (2) vuoden optiona tai kahtena yhden (1) vuoden optiona....”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä: Ks. hankinta-asiakirjat.
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ks. hankinta-asiakirjat.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-23 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 081-244212 (2023-04-20)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕