Hankinnat alueella Keski-Pohjanmaa

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Keski-Pohjanmaa

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Yleislääketieteen päivystyksen lääkäripalvelut Soiten yhteispäivystykseen (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite pyytää tarjoustanne yleislääketieteen päivystyksen (YLE-päivystys) järjestämiseksi edellytettävistä lääkäripalveluista. Hankintaan valitaan yksi palveluntuottaja. Hankinnan laajuus: 1. Yöpäivystys kaikkina öinä - klo 22 - 08 - hankittava määrä 1 LL 2. Viikonlopun päivä- ja iltavuorot: hankitaan palveluntuottajalta, mikäli tilaaja ei pysty itse hoitamaan ko. vuoroja. Tilaaja ilmoittaa kolme (3) kuukautta etukäteen, mitkä vuorot tilaaja tuottaa itse. Arvion mukaan … Näytä hankinnat »
2023-09-15   Sähköiset potilasvuoteet, yöpöydät ja huollot (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne sähkökäyttöisistä potilasvuoteista, potilasvuoteista hoivakäyttöön ja yöpöydistä. Sähkösänkyihin pyydetään tarjousta myös pelastuslakanallisista patjoista ja huollosta. Pyydämme hintaa sekä omaksi hankittavista sähkösängyistä että leasing-mahdollisuudesta. Sänkyjä voidaan hankkia leasing-sopimuksella ja omaksi yksiköiden tarpeen mukaisesti. Sänkyjen huoltoja voidaan hankkia tarvittaessa. Mahdollinen sopimuskausi on 1.12.2023 - 30.11.2025, sekä optio … Näytä hankinnat »
2023-09-01   Vartiointipalvelut (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten vartiointipalvelut. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen, 1: Kokkolan vartiointipalvelut 2: Lestijokilaakson vartiointipalvelut 3: Perhonjokilaakson vartiointipalvelut Hankittavia vartiointipalveluja tullaan siten suorittamaan Kokkolan, Kannuksen, Toholammin, Lestijärven, Kaustisen, Vetelin, Halsuan ja Perhon kuntien Soiten kohteiden kiinteistöissä, toimitiloissa ja alueella. Hankittavaan palveluun sisältyy paikallisvartiointia, … Näytä hankinnat »
2023-08-31   Lääkkeelliset ja teolliset kaasut (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjouksia lääkkeellisistä ja teollisista kaasuista. Lisäksi hankintaan sisältyy nestehappisäiliön (8m3) toimitus Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan sekä nestehapen kaukovalvontajärjestelmä, jolla valvotaan säiliön nestehapen määrää. Lisäksi pyydämme hintatiedot toimipisteiden kaasuverkoston kaasunäytteiden analyysien suorittamisesta. Hankintaan valitaan yksi toimittaja. Sopimuskausi alkaa mahdollisimman pian (alustavan arvion mukaan viimeistään 1.12.2023) ja on … Näytä hankinnat »
2023-08-28   Tuoreet hedelmät ja vihannekset (Kokkolan kaupunki)
Tuoreiden vihannesten, juuresten, perunoiden ja hedelmien hankinta sopimuskaudelle 1.11.2023 (tavoite) - 31.10.2025 + 1+1 vuoden optio. Hankinnassa ovat mukana: -Kokkolan kaupunki -Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite -Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä -Kokkolan seurakuntayhtymä -Kaustisen kunta -Vetelin kunta -Perhon kunta Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Tähystystutkimukset (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite pyytää tarjoustanne tähystystutkimusten (colonoskopia ja gastroskopia) järjestämisestä palveluntuottajan toimitiloissa Kokkolassa 1.1.2024 – 31.12.2024 väliselle sopimuskaudelle. Optiomahdollisuudet vuosille 2025 ja 2026. Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-24   Monoklonaaliset vasta-aineet ajalle 1.1-31.12.2024 + optiovuosi 2025 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena ovat monoklonaaliset vasta-aineet, jotka kuuluvat ATC-ryhmään L01F sekä pelkästään monoklonaalisia vasta-aineita sisältävät yhdistelmävalmisteet ATC-ryhmässä L01XY. Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-24   Sevofluraani -lääkevalmiste hankintakaudelle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027 (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyöalueen sevofluraani -lääkevalmisteen hankinta ajalle 1.1.2024-31.12.2025 + optiokausi 1.1.2026-31.12.2027. Hankinta koskee Suomessa myyntiluvallisia sevofluraani -lääkevalmisteita (ATC-ryhmä N01AB08). Tarjotuilla lääkevalmisteilla tulee olla myyntilupa Suomessa ja niiden tulee olla Suomessa kaupan ja saatavilla 1.1.2024. Näytä hankinnat »
2023-07-20   Kokkolan Urheilupuiston toteuttamisen rahoitus (Kokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab)
Kokkolan Urheilupuisto Oy - Karleby Idrottspark Ab on Kokkolan Kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on toteutttaa Kokkolan Urheilupuiston uudisrakennus- ja saneeraushanke. Yhtiö hakee rahoitusta urheilupuiston toteuttamista varten. Näytä hankinnat »
2023-07-13   Liikkuisen apuvälineet: kyynärsauvat ja kävelykepit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (3221326-2))
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta kevyistä liikkumisen apuvälineistä: kyynärsauvoista ja kävelykepeistä. Hankintarenkaaseen kuuluvat Pohteen lisäksi Kainuun hyvinvointilaue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Lapin hyvinvointialue. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Potilasvaa át ja pituusmitat (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (POHDE) pyytää tarjoustanne vaa óista ja pituusmitoista hankintakaudeksi 1.10.2023 - 30.9.2025, optiot 1.10.2025 - 30.9.2026 ja 1.10.2026 -30.9.2027. Tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät ovat arvioituja hankintakauden kulutusmääriä ja ne ilmoitetaan tarjoajalle ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Suurin kulutus on Pohjois-Pohjanmaan … Näytä hankinnat »
2023-06-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-06-15   Päivystysapu 116117 yhdysliikenteen hankinta (DigiFinland Oy)
DigiFinland Oy pyytää tarjousta seuraavasta palvelukokonaisuudesta: • Päivystysapu 116117 -puhelinpalvelun yhdysliikenne Päivystysapu 116117 on virka-ajan ulkopuoliseen kiireellisen hoidon neuvontaan ja ohjaukseen keskittynyt puhelinpalvelu. Palvelu on toiminut syksystä 2017 lähtien. Palvelu on käytössä lähes kaikilla hyvinvointialueella ja kattaa 97 % Suomen asukkaista. Asukas voi soittaa maksuttomaan numeroon ennen päivystyspoliklinikalle hakeutumista tai kun tarvitaan neuvoja tai hoito-ohjeita … Näytä hankinnat »
2023-06-14   Anestesiatyöasemat ja absorberikalkit (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Anestesiatyöasemat ja absorberikalkit ajalle 1.9.2023 - 31.8.2026, optiot ajalle 1.9.2026 - 31.8.2027 ja 1.9.2027 - 31.8.2028. Arvoitu hankintamäärä hankintakaudelle on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle noin 42 kpl , Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Soite) noin 4 kpl ja Lapin hyvinvointialueelle (Lapin keskusairaala) noin 4 kpl. Hankintayksikkö valitsee pisteytyksen perusteella 2-3 toimittajaa, joiden kanssa hankintasopimus tehdään. Etusijajärjestystä noudatetaan, kun tilataan sopimuslaitteita … Näytä hankinnat »
2023-06-05   Vestia Oy:n järjestämä jätteenkuljetus Kannuksessa, Sievissä ja Toholammilla (Vestia Oy)
Pakkaavalla jäteautolla suoritettava poltettavan jätteen keräys Kannuksen kaupungissa sekä Sievin ja Toholammin kunnissa. Urakka-aika on vuotta viisi (5) vuotta; 2.10.2023 - 30.9.2028. Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Option perusteella tilaajalla on yksinomainen oikeus omalla päätöksellä jatkaa kuljetusten hankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.10.2028 – 30.9.2030 siten, että option pituus voi vaihdella portaattomasti välillä 0 kk-2 vuotta. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Remeo Oy
2023-06-05   Vestia Oy:n järjestämä hyötyjätteen ja biojätteen kuljetus (Vestia Oy)
Kilpailutus koskee hyödynnettävien pakkausjätteiden (lasi, metalli, kartonki/pahvi), biojätteiden sekä paperin keräämistä ja kuljettamista tilaajan asiakkaina olevilta asuinkiinteistöiltä, julkisilta hallinto- ja palvelukiinteistöiltä sekä muilta asiakkaiksi liittyneiltä kiinteistöiltä. Urakka on jaettu kahteen kuljetus- ja urakka-alueeseen: 1. Hyötyjätteet 2. Biojäte Urakka-aika on viisi (5) vuotta; 2.10.2023 – 30.9.2028. Urakkaan kuuluu lisäksi enintään kahden (2) vuoden optio. Option perusteella … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Urbaser Oy
2023-05-30   Ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden työvaatteet (Monetra Oulu Oy hankintapalvelut)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkailleen siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöiden työvaatteet, (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: E. Laiho Oy
2023-05-16   Tekninen asiantuntijapalvelu Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin... (Liikenne- ja viestintävirasto)
Tällä hankinnalla on tarkoitus järjestää tekninen asiantuntemus Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen suorittamiin ajoneuvojen teknisiin tienvarsitarkastuksiin hankkimalla tarvittavat palvelut niiden tarjoajilta. Hankittavien palveluiden tarkemmat kuvaukset ovat tarjouspyynnön liitteissä 2 ja 3. Palvelut suoritetaan Suomessa (pl. Ahvenanmaan maakunta). Sopimus ei tule sisältämään määräostovelvoitetta. Hankinta koostuu kahdesta (2) erillisestä palvelusta: Palvelu 1: Siirreltävien jarrudynamometrien … Näytä hankinnat »
2023-05-10   Ruokakuljetukset (Kokkolan kaupunki)
Kokkolan kaupungin puhtaus- ja ruokapalvelut pyytää tarjousta ruokien sekä tarvikkeiden kuljetuksesta kouluille ja päiväkodeille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti ajalle 1.8.2023 - 31.7.2025. Kuljetuksiin kuuluu ruokalistan mukaisten ruokien, astioiden ja tuotteiden kuljettamista kuumana ja/tai kylmänä ateriakuljetusvaunuilla ja kuljetuslaatikoilla. Kuljetusmäärät vaihtelevat päivittäin johtuen kuljetettavista ruoista ja niiden pakkauksista. Kuljetukset sisältävät myös vaunujen ja … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Posti Oy
2023-05-10   Työsuhdepolkupyörien leasingpalvelu (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingpalvelu, joka mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelee yhteensä yli 4000 työntekijää. Hankittava kokonaisuus sisältää leasingrahoituksen sekä työsuhdepyörien sopimusten hallinnoinnin, asiakaspalvelun sekä sähköisen hallintajärjestelmän käytön tilaajalle sekä tilaajan työsuhdepyöräetuun oikeutetulle henkilöstölle. Sopimuskausi … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Etufillari Oy
2023-05-05   Pelastuslaitoksen hr-järjestelmän/toiminnanohjausjärjestelmän hankinta (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne omaan käyttöön tulevan toiminnanohjausjärjestelmän toimittamisesta SaaS-palveluna. Hankinta kattaa järjestelmän käyttöönottoprojektin "avaimet käteen" -periaatteella, tarvittavat käyttäjäkoulutukset sekä tuotantokäytön aikaiset tuki- ja ylläpitopalvelut. Järjestelmän käytöstä solmitaan toistaiseksi voimassaoleva sopimus. Hankittavaa tietojärjestelmää käytetään mm. pelastuslaitoksen työvuorosuunnitteluun, koulutusten, ammattipätevyyksien ja … Näytä hankinnat »
2023-05-02   KOKKOLAN KAUPUNKI, VESI- JA VIEMÄRIMATERIAALIT 1.7.2023 - 31.5.2025 (Kokkolan kaupunki)
Kokkolan kaupunki ja Kokkolan Vesi pyytää tarjoustanne 1.7.2023 – 31.5.2025 aikana tarvittavista InfraRYL 2006 vaatimukset täyttävistä vesijohto- ja viemärimateriaaleista sekä kaivoista. Näytä hankinnat »
2023-04-28   Radiologian erikoislääkärin tuottamat ultraäänitutkimukset ja lausunnot (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite hankkii ostopalveluna radiologian erikoislääkärin suorittamia perusterveydenhuollon ultraäänitutkimuksia sekä radiologisia lausuntoja (tt- ja natiivitutkimuksia koskevat lausunnot). Lausuntojen osalta palvelua hankitaan siltä osin kuin tilaaja ei pysty tuottamaan palveluita itse (ns. ylivuoto-osto). Hankinnan suunniteltu sopimuskausi on 1.6.2023 - 31.5.2024, mahdollinen optio ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026. Hankintaan valitaan yksi palveluntuottaja, joka tuottaa sekä … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Puumedi Oy
2023-04-19   Lagmansgården uusi koulukoti, Pietarsaari (Senaatti-kiinteistöt)
Uusi puurakenteinen koulukoti rakennetaan Pietarsaareen (koulu+ asuinyksiköt), urakkamallina jaettu urakka : -Rakennus ja pääurakka. - Alistetut sivu-urakat: putki-, iv-, sähkö-, automaatio-, sprinkler-urakat. Toteutus 6/2023- 1/2025. Näytä hankinnat »
2023-04-13   Desinfiointiaineet ja desinfiointiliinat (Monetra Oulu Oy hankintapalvelut)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen Desinfiointiaineista, desinfiointiliinoista ja pintapesuliinoista (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Berner Oy Pamark Business Oy Steripolar Oy Suomen MediTuote Oy Velimark Oy
2023-04-11   Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sammutusautot (2 kpl) (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjousta kahdesta (2) sammutusautosta. Hankittavan ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on sammutus- ja pelastustoiminta sekä henkilöstön kuljettaminen tilannepaikalle. Kuorma-auton alustalle rakennettavalta 2-akseliselta ajoneuvolta ja sen korirakenteelta haetaan hyviä käyttöominaisuuksia, turvallisuutta, tehokasta suorituskykyä liikenteessä sekä hyvää hallittavuutta hälytysajossa. Ajoneuvojen tarkempi toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä. Näytä hankinnat »
2023-04-05   Ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijöiden työvaatteet (Monetra Oulu Oy hankintapalvelut)
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut kilpailuttaa asiakkailleen siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöiden työvaatteet, (jäljempänä myös "tilaajat") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-03-17   Kokkolan Satama Oy:n elementtirikkiterminaali, suppilovaunu, kuljetinjärjestelmä, junanvaunujen lastaus- ja... (Kokkolan Satama Oy)
Kokkolan Satama Oy pyytää ehdokkaita osallistumaan tarjouskilpailuun, jolla valitaan sopimuskumppani suppilovaunulle, kuljetin- ja junanvaunujen lastausjärjestelmälle liitteenä olevien asiakirjojen ja konseptisuunnitelman mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-03-17   Kokkolan Satama Oy:n projektiliikenteen komponenttien ahtaus-, kenttä-, lähetyskäsittely ja muut asiakkaan vaatimat... (Kokkolan Satama Oy)
Kokkolan Satama Oy pyytää ehdokkaita osallistumaan tarjouskilpailuun, jolla valitaan toimittaja projektiliikenteen komponenttien (mm. tuulivoimala komponenttien) ahtaus-, kenttä-, lähetyskäsittely ja muihin asiakkaan vaatimiin lisätöihin, lisäksi tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdeksi optiovuodeksi (2026 - 2027). Näytä hankinnat »
2023-03-16   SIIVOUSPALVELUT PALVELUTALO FIONAAN (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne Palvelutalo Fionan siivouspalveluista. Tarjouspyyntö koskee siivouspalveluiden ostoa Palvelutalo Fionaan ajalle 1.6.20223- 31.5.2025, ja mahdollinen optiovuosi. Fiona on 52 -paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelutalo osoitteessa Rytirinne 1, 67400 Kokkola. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Cleaning Design Oy
2023-03-09   Uuden/vähän käytetyn hakkuukoneen hankinta metsäkonekoulutuksen käyttöön (Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä)
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä pyytää tarjousta Kannuksen toimipaikkaan metsäkonekoulutuksen käyttöön hankittavasta uudesta tai vähän käytetystä hakkuukoneesta. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Komatsu Forest Oy
2023-02-28   MS CSOC-valvontapalvelu (CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy)
Tällä hankintailmoituksella CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”, ”Hankintayksikkö”) pyytää osallistumishakemuksia ehdokkaiden valitsemiseksi neuvottelumenettelyyn MS CSOC-valvontapalvelun (Cyber Security Operations Center, ”Palvelu”) hankkimiseksi. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella ehdokkaat voivat arvioida hankinnan luonnetta ja laajuutta ja päättää, jättävätkö ne osallistumishakemuksen. Näytä hankinnat »
2023-02-22   Soite, Sote keskus 1, Suunnittelupalvelut (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (myöh. Soite) pyytää osallistumista uuden SOTE keskuksen pää- ja arkkitehti- / rakenne- ja pohjarakenne- / LVIAJ+SPR- / sähkösuunnittelun tarjouskilpailuun tämän osallistumispyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Soite rakennuttaa uuden SOTE keskuksen ja uudisrakennus (SOTE keskus 1) rakennetaan Kokkolan sairaalamäelle osoitteeseen Mariankatu 28. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2024. Tämän hankinnan tavoitteena on rajoitettua menettelyä käyttäen valita … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Granlund Pohjanmaa Oy Raami Arkkitehdit Oy Ramboll Finland Oy
2023-02-21   Kuulokojeet (Sansia Oy)
Kuulon kuntoutukseen käytettävien kuulokojeiden yhteishankinta. Hankintaan sisältyvät korvantauskojeet ja korvakäytäväkojeet sekä yksilölliset korvakappaleet. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + 1 + 1 optiojakso. Hankintamenettelyllä valitaan kolme (3) toimittajaa. Näytä hankinnat »
2023-02-17   Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden hankinta Toholammin paikallisyksikölle (Toholammin kunta)
Pyydämme tarjousta maatalouslomituksen ostopalveluista Toholammin lomituksen paikallisyksikölle. Toholammin lomituspalvelut toimivat 1.1.2023 alkaen Alavieskan, Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Kärsämäen, Merijärven, Perhon, Pyhäjoen, Reisjärven, Sievin, Toholammin ja Vetelin kuntien, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjärven, Raahen ja Ylivieskan kaupunkien sekä Kokkolan kaupungista entisten Ullavan, Kälviän ja Lohtajan kuntien alueella. Kyseessä on puitesopimus, joka … Näytä hankinnat »
2023-02-17   Liikuntahalli KVR-urakka - Perho (Perhon kunta)
Hankinnan kohteena on liikuntahallin rakentaminen Perhon kunnalle osoitteeseen Jyväskyläntie 12, 69950 Perho. Liikuntahallin yhteyteen tulee myös keskuskeittiö ja ruokala. Hanke toteutetaan KVR-urakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Rakennus-Avant Oy
2023-02-08   Kivennäismaiden lannoitteiden hankinta vuodelle 2023 (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia kivennäismaiden metsälannoitteista Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen alueille. Sopimusten sisältö on määritelty hankintaerittäin. Sopimusten kesto käsittää lannoitteiden toimituksen vuodelle 2023. Lannoitevalmisteiden tulee täyttää Lannoitevalmistelain (539/2006) ja Lannoitevalmistelain nojalla annettujen asetusten vaatimukset tarjottavien lannoitteiden osalta. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Hankkija Oy
2023-02-07   Kuulokojeet (Sansia Oy)
Kuulon kuntoutukseen käytettävien kuulokojeiden yhteishankinta. Hankintaan sisältyvät korvantauskojeet ja korvakäytäväkojeet sekä yksilölliset korvakappaleet. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta + 1 + 1 optiojakso. Hankintamenettelyllä valitaan kolme (3) toimittajaa. Näytä hankinnat »
2023-02-03   Kannuksen kaupunki, Raasakan koulun uudisrakennus, valmistuskeittiön laitteet ja kalusteet (Kannuksen kaupunki)
Hankinnan kohteena ovat Raasakan koulun uudisrakennuksen keittiön kylmä-, ruoanvalmistus- ja astiahuoltolaitteet, rst-tuotteet ja ruokasalin jakelulinjastot laitteineen ja kalusteineen liitteenä olevan Raasakan keittiön tekninen laiteluettelon mukaisesti. Koulun on tarkoitus valmistua toukokuussa 2024. Keskuskeittiölaitteiden ja -tuotteiden toimitus ja asennus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 keväällä. Laitteiden ja tuotteiden toimitusajankohdasta sovitaan Toimittajan kanssa kanssa erikseen. … Näytä hankinnat »
2023-01-27   Moottoripolttonesteiden tankkaukset jakeluasemilta (Kokkolan kaupunki)
Kokkolan kaupunki pyytää tarjoustanne moottoripolttonesteistä liitteenä olevien tarjouspyynnön ja tarjouslomakkeen mukaisesti ajalle 1.4.2023 – 30.11.2025. Hankinnassa on option mahdollisuus. Näytä hankinnat »
2023-01-23   Keittiö-, puhtaus-, kotityöpalvelu- ja kiinteistöpalvelualojen ammatillisia valmiuksia lisäävät koulutukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankittava koulutuspalvelu koskee keittiö-, puhtaus-, kotityöpalvelu- ja kiinteistöpalvelualojen ammatillisia valmiuksia lisääviä koulutuksia. Koulutusten aikana ei suoriteta tutkintoja, eikä tutkinnon osia. Koulutuksia … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Osuvakoulutus Oy
2023-01-19   Puitesopimus IT-laitteiden toimituksesta - Kokkolan seudun julkisten organisaatioiden IT-yhteistyö (Kokkolan kaupunki)
Kokkolan seudun julkisten organisaatioiden IT-yhteistyön Puitesopimus (1.7.2023-30.6.2026 ja mahdollinen optiokausi 1.7.2026-30.6.2027) IT-laitteiden (PC:t, näytöt ja kannettavat tietokoneet) toimituksesta kilpailutetaan rajoitettuna menettelynä. Rajoitettuun menettelyyn osallistuminen edellyttää liitteenä olevan osallistumishakemuksen täyttäminen ja sen minimivaatimusten täyttyminen hakemuksen mukaisesti. Hankinnan kohteena on Kokkolan kaupungin ja kaupunkikonsernin liikelaitoksien ja … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Advania Finland Oy Dustin Finland Oy Lounea Yritysratkaisut Oy Netox Oy Printcom Center Oy