Lasten ja nuorten kävelytelineet, lastenrattaat ja polkupyörät

HUS-yhtymä

Hankinnan kohteena ovat lasten ja nuorten kävelytelineet, lastenrattaat ja polkupyörät sekä näihin liittyvät lisävarusteet ja varaosat ja sovitus- ja huoltopalvelut tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyn mukaisesti.
Hankinnan kohteena olevat lasten ja nuorten kävelytelineet, lastenrattaat ja polkupyörät vaativat koko elinkaarensa ajan varaosia. Kilpailutuksen kohteena olevien apuvälineiden yleisen käyttöiän oletetaan olevan keskimäärin viisi (5) vuotta ja polkupyörien osalta keskimäärin 10 vuotta. Huolto- ja korjaustöiden ja näin ollen varaosien tarve kasvaa apuvälineen elinkaaren loppua kohden.
Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta, joka toteutetaan hankintarenkaana. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS-yhtymä (HUS), Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Kymenlaakson hyvinvointialue sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnön liitteessä 2 Sopimusluonnos.
Tilaaja pidättää oikeuden hankkia huollon, standardimuutostyöt, varaosat ja lisävarusteet myös muilta kuin valituilta toimittajilta sopimusluonnoksessa (liite 2) määritellyissä tilanteissa.
Hankinta on jaettu kolmeen osaan:
Osa-alue 1 Kävelytelineet
Osa-alue 2 Lastenrattaat
Osa-alue 3 Polkupyörät ja tarvikkeet
Kukin osa-alue on jaettu 1-5 tuotteeseen ja tuotekohtaiset osatarjoukset ovat sallittuja. Valittavista tarjoajista muodostetaan tuotekohtaiset puitejärjestelyt, joissa valitaan kaksi tuotetta tai tuotesarjaa.
Tarkemmat tiedot hankinnan kohteena olevista tuotteista ja niiden vähimmäisvaatimuksista on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit sekä tarjouspyynnön liitteessä 1 Tarjouslomake.
Varsinainen sopimuskausi on 24 kk (2 vuotta) ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiolla (1+1).

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-06. Hankinta julkaistiin 2023-05-03.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-03 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-03)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 3, (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01770
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.hus.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Kymenlaakson hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221311-5
Postitoimipaikka: Kotka

Hankintaviranomainen
Alue: Kymenlaakso 🏙️
URL: https://kymenhva.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221313-1
Postitoimipaikka: Lappeenranta

Hankintaviranomainen
Alue: Etelä-Karjala 🏙️
URL: http://www.eksote.fi/hyvinvointialue 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221309-4
Postitoimipaikka: Lahti

Hankintaviranomainen
Alue: Päijät-Häme 🏙️
URL: http://www.paijatha.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=454430&tpk=b72f69fd-03fa-4405-b328-f2908435ec2e 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=454430&tpk=b72f69fd-03fa-4405-b328-f2908435ec2e 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointiyhtymä

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Lasten ja nuorten kävelytelineet, lastenrattaat ja polkupyörät HUS 454-2022
Tuotteet/palvelut: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 📦
Tuotteet/palvelut: EA02 📦
Tuotteet/palvelut: EA03 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat lasten ja nuorten kävelytelineet, lastenrattaat ja polkupyörät sekä näihin liittyvät lisävarusteet ja varaosat ja sovitus- ja...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 1. Kävelytelineet
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Lääketieteelliset apuvälineet 📦
Lisätuotteet/palvelut: EA02 📦
Lisätuotteet/palvelut: EA03 📦
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Suorituspaikka: Päijät-Häme 🏙️
Suorituspaikka: Kymenlaakso 🏙️
Suorituspaikka: Etelä-Karjala 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut kävelytelineet tarjouspyynnön ja sen liitteiden määrittelyjen mukaisesti.”
Myöntämisperusteet
Hinta
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Varsinainen sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Tilaaja varaa lisäksi oikeuden 1 + 1 vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä vuodeksi...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaajalla on oikeus tilata varaosia ja huoltopalvelua viisi (5) sopimusvuotta viimeisen sopimuksen alaisen apuvälineen toimittamisen jälkeen.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 2. Lastenrattaat
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Lastenrattaat 📦
Lisätuotteet/palvelut: EA12 📦
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut lääkinnällisenä apuvälineenä myönnettävät lastenrattaat tarjouspyynnön ja sen liitteiden...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: 3. Polkupyörät
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Polkupyörät 📦
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetut lääkinnällisinä apuvälineinä myönnettävät kolmipyöräiset polkupyörät, peräpyörät ja...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 24
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-06 15:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 9
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-06 15:05 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-274250 (2023-05-03)