Kertakäyttöiset diabetestarvikkeet

HUS-yhtymä

HUS-yhtymä pyytää tarjouksia kertakäyttöisistä diabetestarvikkeista. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen seuraavasti:
Osa-alue1: INSULIINIKYNÄNEULA
Osa-alue 2: TURVAKYNÄNEULA INSULIINIKYNÄÄN
Osa-alue 3: INSULIINIRUISKU NEULALLA
Osa-alue 4: TURVARUISKU NEULALLA
Tavoitteena on kilpailutuksen avulla saada valikoimiin potilaan kokonaisvaltaisen hoidon kannalta optimaaliset tuotteet. Tavoitteena on myös tuotteiden varma saatavuus sekä toimitusvarmuus.
Hankinnan kohteeseen sisältyvät myös tarjottuihin tuotteisiin liittyvät lisätuotteet, kuten mahdolliset lisäkoot ja -tarvikkeet. Lisätarvikkeet ilmoitetaan erikseen tarjouspyynnön Tuoteliitteellä Liite 1. Sopimuskaudella voidaan lisäksi hankkia hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti sopimuksen kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia muita tuotteita, joita ei ole yksilöity tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä (ks. sopimusluonnos).
Hankinnassa perustetaan osa-aluekohtaiset puitejärjestelyt. Varsinainen sopimuskausi on 24 kk (2 vuotta) ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiolla (1+1).
Kyseessä on useamman hankintayksikön yhteishankinta, joka toteutetaan hankintarenkaana. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään: HUS-yhtymä (HUS), Helsingin kaupunki, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet (sis. myös Espoon kaupunki) sekä Puolustusvoimat ja lisäksi myös Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet. ks. tarkemmat tiedot tarjouspyynnön liite 2 Sopimus
Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo (alv 0 %) on yhteensä noin 4.200 000 euroa.
Kyse on arviosta, eikä hankintayksikkö sitoudu ilmoitettuihin euromääriin ja tarjouspyynnössä ilmoitettuihin, toteutuneisiin kulutusmääriin. Lopulliset tilausmäärät voivat olla ilmoitettua suurempia tai pienempiä.
Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Kotijakelupalvelu
Kertakäyttöisten diabetestarvikkeiden osalta kotijakelupalvelu on toistaiseksi Tilaajan alueella vähäistä, mutta Tilaaja pidättää oikeuden kotijakelupalvelun hyödyntämiseen sopimuskaudella, jos Tilaajan tarve sitä edellyttää. (ks. liite 3 Kotijakelupalvelu)

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-01. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-05-16 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: HUS-yhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 3C (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
Postinumero: 01770
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 94711 📞
Sähköposti: kilpailutus.perusterveydenhuolto@hus.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: https://www.hus.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Helsingin kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0201256-6
Postitoimipaikka: Helsinki

Hankintaviranomainen
Sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi 📧
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.hel.fi/fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221339-3
Postitoimipaikka: Porvoo

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@itauusimaa.fi 📧
URL: https://itauusimaa.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221340-6
Postitoimipaikka: Hyvinkää

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@keusote.fi 📧
URL: https://www.keusote.fi/etusivu/tietoa-meista/hyvinvointialue/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221356-1
Postitoimipaikka: Vantaa

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi 📧
URL: https://hyvinvointialuevake.vantaa.fi/fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221347-3
Postitoimipaikka: Espoo

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@luvn.fi 📧
URL: https://www.luvn.fi/fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221313-1
Postitoimipaikka: Lappeenranta

Hankintaviranomainen
Sähköposti: hankinnat@ekhva.fi 📧
Alue: Etelä-Karjala 🏙️
URL: https://eksote.fi/hyvinvointialue/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Kymenlaakson hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221311-5
Postitoimipaikka: Kouvola

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@kymenhva.fi 📧
Alue: Kymenlaakso 🏙️
URL: https://kymenhva.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221309-4
Postitoimipaikka: Lahti

Hankintaviranomainen
Sähköposti: kirjaamo@paijatha.fi 📧
Alue: Päijät-Häme 🏙️
URL: https://www.paijatha.fi/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=452334&tpk=99956cd9-0c28-46f2-b80d-6bd14157e62b 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=452334&tpk=99956cd9-0c28-46f2-b80d-6bd14157e62b 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Hyvinvointiyhtymä

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kertakäyttöiset diabetestarvikkeet HUS 683-2022
Tuotteet/palvelut: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet 📦
Lyhyt kuvaus:
“HUS-yhtymä pyytää tarjouksia kertakäyttöisistä diabetestarvikkeista. Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen seuraavasti: Osa-alue1:...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Jos sama tarjoaja tulee valituksi sopimustoimittajaksi useammassa kuin yhdessä osassa, hankintayksikkö varaa oikeuden tehdä em. osista yhden sopimuksen.”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Insuliinikynäneula
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Osa-alueessa 1 hankinnan kohteena ovat insuliinikynäneulat tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisesti. Osa-alueessa valitaan kaksi toimittajaa,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Ks. tarjouspyynnön liite 2 HUS 683-2022 Sopimusluonnos.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Turvakynäneula insuliinikynään
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Osa-alueessa 2 hankinnan kohteena ovat turvakynäneulat insuliinikynään tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisesti. Osa-alueessa valitaan kaksi...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Insuliiniruisku neulalla
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Osa-alueessa 3 hankinnan kohteena ovat insuliiniruiskut neulalla tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisesti. Osa-alueessa valitaan kaksi...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Turvaruisku neulalla
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Osa-alueessa 4 hankinnan kohteena ovat turvaruiskut neulalla tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisesti. Osa-alueessa valitaan kaksi toimittajaa,...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-01 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 9
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-01 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-259848 (2023-04-27)
Lisätietoilmoitus (2023-05-16)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 085-259848

Muutokset
Muut lisätiedot
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan.
Lähde: OJS 2023/S 096-298422 (2023-05-16)