Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija 2024 - 2025

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toimijan tehtäviin kuuluu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kannustaminen ja aktivoiminen liikenneturvallisuustyöhön, viisaan liikkumisen edistäminen ja esteettömyysasiat.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue jaetaan maakunnittain (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo), joihin valitaan yksi toimija kuhunkin. Sama toimija voi toimia maksimissaan kahdessa maakunnassa.
Tehtäväkokonaisuudet on tarkemmin kuvattu tarjouspyyntöaineistossa.
Hankinta on jaettu kolmeen osaan, koska tilaaja haluaa edistää hankinnan kohteena
olevien markkinoiden toimivuutta. Tarjoaja voi antaa tarjouksen kaikista osa-alueista. Tarjoajan tulee ilmaista tarjoamiensa osien ensisijaisuusjärjestys työohjelmassa.
Tarjoaja voi tulla valituksi korkeintaan kahden osa-alueen voittajaksi itsenäisenä, osana työyhteenliittymää
tai osa-alueen voittaneen tarjoajan voimavara-alihankkijana.
Jos tarjoaja jättää itsenäisesti tarjouksen osa-alueelle, ei tarjoaja voi tarjota samaa osa-aluetta
myös osana työyhteenliittymää tai toimia toisen tarjoajan tarjouksessa voimavara-alihankkijana.
Jos tarjoaja toimii näiden sääntöjen vastaisesti, tilaajalla on oikeus hylätä
osa-aluekohtaisesti kaikki tarjoukset, joissa tarjoaja on mukana.
Voimavara-alihankkijan resurssien on oltava tosiasiallisesti tarjoajan tai työyhteenliittymän
käytössä hankinnan toteuttamisessa soveltuvuusvaatimuksen täyttämiseksi. Tarjoajan
tulee esittää tarjouksessa voimavara-alihankkijan kirjallinen sitoumus töiden
suorittamisesta ja ilmoittamaan mitä töitä voimavara-alihankkija suorittaa ja töiden osuus
kokonaismäärästä työ-/ tai tehtävälajeittain. Mikäli tarjoaja ei toimita voimavara-alihankkijan
sitoumusta ja vaadittua selvitystä voimavara-alihankkijan suunnitelluista töistä, on tilaajalla
oikeus hylätä tarjous.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-19. Hankinta julkaistiin 2023-05-09.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-09 hankintailmoitus
2023-06-13 Lisätietoilmoitus
hankintailmoitus (2023-05-09)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen rekisterinumero: 2296962-1
Postiosoite: Kallanranta 11
Postitoimipaikka: Kuopio
Postinumero: 70100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Tanja Seppänen
Sähköposti: tanja.seppanen@ely-keskus.fi 📧
Alue: Pohjois- ja Itä-Suomi 🏙️
URL: http://www.ely-keskus.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/elykeskus?id=427033&tpk=6cc76ef9-1c67-4ec3-b46a-e2590c50edeb 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/elykeskus?id=427033&tpk=6cc76ef9-1c67-4ec3-b46a-e2590c50edeb 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija 2024 - 2025 POSELY/101/2023
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Toimijan tehtäviin kuuluu kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kannustaminen ja aktivoiminen liikenneturvallisuustyöhön, viisaan liikkumisen edistäminen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 360 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien erien enimmäismäärä: 2

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Pohjois-Savo
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Savo 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pohjois-Savon maakunta
Hankinnan kuvaus:
“Toimijan tehtäviin kuuluu mm.: - kuntien liikenneturvallisuus- ja toimijatyön tunnetuksi tekeminen - liikenneturvallisuustyön tukeminen ja kehittäminen -...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 70
Hinta (painotus): 30
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 167 744 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2025-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Optio 1 v. + 1v. Optioneuvottelut huhtikuulla ennen optiovuoden alkua.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Pohjois-Karjala
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Suorituspaikka: Pohjois-Karjala 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pohjois-Karjalan maakunta, poislukien Lieksan kaupunki.
Hankinnan kuvaus:
“Toimijan tehtäviin kuuluu mm.: - kuntien liikenneturvallisuus- ja toimijatyön tunnetuksi tekeminen - liikenneturvallisuustyön tukeminen ja kehittäminen -...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 103 388 💰
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Optio 1 v. + 1 v. Optioneuvottelut huhtikuulla ennen optiovuoden alkua.

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Etelä-Savo
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Suorituspaikka: Etelä-Savo 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Etelä-Savon maakunta.
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 88 868 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-19 13:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-19 14:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Kallanranta 11, Kuopio.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-281249 (2023-05-09)
Lisätietoilmoitus (2023-06-13)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 092-281249

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-19 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-22 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-06-19 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-06-22 📅
Muut lisätiedot

“Tarjouspyynnön osiota: -Muut ehdot korjataan, niin että tarjouksen voi tehdä ilman pakollista vaatimusta alihankkijan käytöstä. Samassa yhteydessä jatketaan...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 115-361439 (2023-06-13)