Hankinnat alueella Keski-Suomi

>20 arkistoidut hankinnat

Viimeaikaiset hankinnat alueella Keski-Suomi

2023-09-15   Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestely (Senaatti-kiinteistöt)
Hankinna kohteena ovat asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt puitejärjestelynä Senaatti-konsernin kohteisiin. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Osa-alueille haetaan kullekin 3-5 Toimittajaa. Osa-aluekartta tarjouspyynnön liitteenä. Hankinta sisältää Senaatti-konsernin vuosikorjaussuunnitelmien mukaisien kunnossapidon kohteiden asbesti- ja haitta-ainetöitä, pieninvestointien asbesti- ja haitta-ainetöitä ja ennakoimattomia asbesti- ja haitta-ainetöitä (esim. sisäilmalähtöiset … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Servica Oy, Tutkimus- ja leikkauskäsineet 2: varautumisen tutkimuskäsine nitriili ja leikkauskäsine synteettinen,... (Servica Oy)
Servica Oy kilpailuttaa tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti tutkimus- ja leikkauskäsineet Itä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueille ja Servica Oy:lle. Itä-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA-alue) kuuluvat; Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. Servica Oy tilaa, varastoi ja jakelee koko YTA-alueen tutkimus- ja leikkauskäsineiden materiaalisen varautumisen nimikkeet (tarjouspyynnön osa-alue 1). Servica Oy varmistaa YTA-alueen toimitusvarmuuden sovitulla tasolla … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan palokatko- ja tiivistysurakka / HP 21 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen palokatko- ja tiivitysurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen taloteknisten läpivientien palokatkot, ikkunoiden ja ovien sisäpuoliset tiivistykset (kittaukset) sekä kantavien rakenteiden lattiarajatiivistykset (kittaukset). Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Koulunmäen koulun C-osan pintabetoni- ja plaanourakka / HP 15 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen pintabetoni- ja plaanourakkaan. Urakka käsittää rakennuksen lattioiden pintabetonoinnit ja tasoitukset. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä maanrakennustyöt ja perustamisvaihe. Kohteeseen ja sen ympäröiviin … Näytä hankinnat »
2023-09-14   Biojätteen materiaalihyödyntäminen (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne biojätteen materiaaalihyödyntämispalvelusta 1.4.2024 - 31.3.2026. Lisäksi hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio, minkä tilaaja voi käyttää. Biojätettä syntyy arviolta noin 1700 t/a. Näytä hankinnat »
2023-09-12   OSALLISTUMISPYYNTÖ Työvoimanhallintajärjestelmä (Monetra Oulu Oy)
Tämä on Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn, jonka tavoitteena on hankkia työvoimanhallintajärjestelmä (jatkossa myös "järjestelmä") SaaS-palveluna, jolla Monetra tarjoaa työvoimanhallintapalvelua järjestelmäpalveluna asiakkailleen. Monetra-konserni (jatkossa myös "tilaaja") hankkii järjestelmän itselleen ja käyttää sitä osana kokonaispalvelutuotantoaan. Hankinnassa on kyse Työvoimanhallintajärjestelmän toimituksesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Hankinnan monimutkaisen luonteen vuoksi … Näytä hankinnat »
2023-09-12   Leasingautot (Tuomi Logistiikka Oy)
Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa leasingautojen puitejärjestelyn tarjouspyynnöllä ilmoitettujen asiakkaidensa käyttöön. Näytä hankinnat »
2023-09-11   Vt4 Konginkankaan ohituskaistat; ST-urakan rakennuttajakonsultti (Väylävirasto)
Väylävirasto pyytää tarjoustanne Vt 4 Konginkankaan ohituskaistat, ST-urakan rakennuttamis- ja valvontapalveluista. Palveluntuottaja toimii projektipäällikön ohjauksessa eikä tuota itsenäisesti palveluita kokonaisuudessaan. Tehtävät ovat yksilöimättömiä rakennuttamiseen ja valvontaan liittyviä osatehtäviä sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Hankittava asiantuntijapalvelun tarve kohdistuu työmäärältään suurimmaksi osaksi urakan työmaavalvontaan, sekä jossain määrin myös rakennuttamiseen ja hankkeen … Näytä hankinnat »
2023-09-08   Koulunmäen koulun C-osan vesikateurakka / HP 13 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen vesikateurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen vesikateurakkaan. Urakka käsittää rakennuksen ja katosten vesikatteet + niihin liittyvät pellitykset, vesikattovarusteet ja kattojen sadevesijärjestelmät. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä maanrakennustyöt ja … Näytä hankinnat »
2023-09-07   Kuljetuspalveluiden hankinta 2024 - 2026 (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne vuosien 2024–2026 kuljetuspalveluiden hankinnasta kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitotöihin. Sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2026. Näytä hankinnat »
2023-09-07   Maa- ja kiviainesten hankinta 2024 - 2026 (Jämsän kaupunki)
Jämsän kaupungin elinvoimatoimi pyytää tarjoustanne vuosien 2024–2026 maa- ja kiviainesten hankinnasta kunnallistekniikan rakentamiseen ja kunnossapitotöihin. Sopimuskausi on 1.1.2024 - 31.12.2026. Näytä hankinnat »
2023-09-07   Keuruun kaupungin järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätteen (bio ja seka) käsittely ja vastaanotto (Keuruun kaupunki)
Keuruun kaupungin jätehuoltoviranomainen (tekninen lautakunta) pyytää tarjousta jätelain (646/2011) 32 §:n ja mahdollisesti 33 §:n perusteella kunnan järjestämisvastuulla olevan yhdyskuntajätteen vastaanotosta ja käsittelystä vuosiksi 2024-2026, sekä mahdollisesti optiovuodeksi 2027. Hankinta alkaa 1.1.2024. Kaupunki etsii kustannustehokasta ja ympäristövastuullista jätteen hyödyntämis- ja loppukäsittelykumppania. Keuruun jätehuoltoviranomainen (tekninen lautakunta) on päättänyt 27.3.2013 … Näytä hankinnat »
2023-09-04   Varhaisperkaus kesällä 2024 Etelä-Suomi (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää tarjouksia taimikonperkauksen hankintaeristä. Sopimukset alkavat 1.5.2024 ja päättyvät 30.9.2024. Sopimusten sisältö vaihtelee hankintaerittäin (osa-alueittain). Erät ovat seuraavissa kunnissa: Ylöjärvi, Virrat, Kihniö, Ähtäri, Multia, Juuka, Rautavaara, Nurmes, Valtimo, Kaavi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä (pääsääntöinen työalue). Pääsääntöinen työalue on ilmoitettu hankintaerittäin. Työ on toteutettava palvelukuvauksen mukaisesti. Hankintaerien määrät ovat … Näytä hankinnat »
2023-08-22   KAPA Hiekoitusmateriaalien hankinta toimitettuna talvikaudelle 2023-24 (Jyväskylän kaupunki)
Jyväskylän kaupunki pyytää tarjouksia hiekoitusmateriaalista paikalle toimittuna talvikaudelle 2023-2024. Hankittavat materiaalit ovat hiekoitussepeli 3-8 ja hiekoitushiekka. Hankinta käsittää - hiekoitussepelin toimituksen eri puolilla kaupunkia oleviin toimituspaikkoihin. Toimituspaikat ja arvioidut toimitusmäärät on esitetty liitteessä 2. Toimituspaikat on yhdistetty alueellisiksi kokonaisuuksiksi (tarjouspyynnön osat 1-11), joiden sisällä hinta on sama. Tarjouksen voi jättää useammasta alueellisesta … Näytä hankinnat »
2023-08-21   KAPA Lumenajo ja lumenvastaanottopaikkojen hoito 2023-2025 + mahdollinen optio (Jyväskylän kaupunki)
Jyväskylän kaupunki Kadut ja puistot -palvelualue pyytää tarjoustanne lumen kuormauksesta ja kuljetuksesta lumenvastaanottopaikoille sekä lumenvastaanottopaikkojen hoidosta. Lumenvastaanottopaikat sijaitsevat Mustankorkealla, Nenäinniemessä (Raivionsuntti), Tikkakoskella ja Korpilahdella. Vastaanottopaikat on esitetty tarjouspyynnön liitteessä. Tikkakosken ja Korpilahden lumenvastaanottopaikkojen hoitotyöt eivät sisälly tähän kilpailutukseen. Halssilan lumenvastaanottopaikka on ainoastaan kaupungin oman … Näytä hankinnat »
2023-08-21   Energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluiden hankinta 1.1.2024 alkaviin sopimuksiin (Metsähallitus Metsätalous Oy)
Metsähallitus Metsätalous Oy pyytää sähköisiä tarjouksia energiapuun haketus- ja autokuljetuspalveluista Etelä-Suomen hankinta-alueelle. Sopimuskaudet alkavat 1.1.2024. Muut ehdot on määritelty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Palvelu tulee toteuttaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n haketuksen/murskauksen ja autokuljetuksen palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Koulunmäen koulun C-osan väliseinäurakka / HP 22 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen väliseinäurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen väliseinäurakkaan. Urakka käsittää muurattavat ja levyrakenteiset väliseinät. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä vanhan koulun purkaminen ja uudisrakennuksen rakentaminen on alkamassa maanrakennustöillä. Kohteeseen ja sen … Näytä hankinnat »
2023-08-18   Talvikunnossapito 2023-2026 Pihtipudas (Pihtiputaan kunta)
Pihtiputaan kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia talvikunnossapidostatalvikausille 2023-2026 (optiona kausi 2026-2027) liiteasiakirjojen mukaisesti. Näytä hankinnat »
2023-08-18   Koulunmäen koulun C-osan puurakenneurakka / HP 12 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen puurakenneurakkaan. Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen puurakenneurakkaan. Urakka käsittää ullakon ja yläpohjan puurakenteet sekä ulkokatosten puurakenteet. Urakka sisältää myös yläpohjan lämmöneristyksen ja höyrysulkukermin sekä vesikaton aluskatteen. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla … Näytä hankinnat »
2023-08-16   Pesulapalvelut Senaatti-konsernille (Puolustuskiinteistöt)
Senaatti-konsernissa työntekijän on käytettävä työssään työvaatteita, suojavaatteita tai virka-vaatteita mikäli työn luonne niin edellyttää. Senaatti-konserni antaa työntekijöilleen tarvittavan suojavarustuksen työn suorittamista varten. Työ-, suoja- ja virkavaatteita konsernissa käyttää päivittäin n. 770 henkilöä. Hankinnan kohteena on näihin tarvittavat pesu-ja huoltopalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-16   Jamk - PEPPI-ylläpito (Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy)
Jamk kilpailuttaa PEPPI-opintohallintojärjestelmän ylläpitopalveluille toimittajaa. PEPPI-opintohallintojärjestelmä on ollut Jamkilla käytössä vuodesta 2020 ja nykyinen sopimus ylläpitopalveluista on päättymässä. Näytä hankinnat »
2023-08-11   Lukkopalvelut puitejärjestelynä (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy)
Lukkojen, lukostojen ja oviympäristön huolto-, korjaus-, sarjoitus- ja asennuspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-07   Sähköhuoltotyöt puitejärjestelynä (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy)
Kiinteistöjen sähköhuolto- ja sähköasennuspalvelut. Näytä hankinnat »
2023-08-04   Osallistumispyyntö: Rauhalahden voimalaitoksen generaattorin ja turbiinin huolto (Alva Rauhalahti Oy)
Hankinnan kohteena on Alva Rauhalahti Oy:lle hankittava Rauhalahden voimalaitoksen turbiinin ja generaattorin avaavan huollon hankinta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-08-03   KAPA/ Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksen huolto- ja kunnossapitotyöt, Itäinen Urakka-alue 2024-2026 (-2028) (Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut)
Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkossa on noin 35 500 valaisinta, 33 500 valaisinpylvästä ja 420 keskusta. Valaistusverkko sijaitsee kolmen eri sähköverkkoyhtiön toiminta-alueella. Palautteita ja vikailmoituksia saamme ulkovalaistukseen liittyen vuosittain noin 1300 kpl. Jyväskylässä on käytössä Trimblen palautepalvelu, josta ohjataan vikailmoitukset suoraan palvelusopimuksen kumppanille käsiteltäviksi. Ulkovalaistusomaisuuden omaisuuden hallintaa toteutamme Keylight ohjelmistolla. Ulkovalaistuksen … Näytä hankinnat »
2023-08-01   Maahantulijoiden terveydenhuoltopalvelut (Maahanmuuttovirasto)
Hankinnan kohteena ovat terveydenhuoltopalvelut maahantulijoille. Maahantulijoita ovat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksiköiden tai ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaat. Hankinnan tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 hankinnan kohteen kuvaus. Hankinta jaetaan useammalle maantieteelliselle alueelle ja kustakin alueesta tehdään erillinen hankintapäätös. Hankinta on jaettu seuraaviin alueisiin: 1 Helsinki 2 Uudenmaan hyvinvointialueet 3 Varsinais-Suomen ja … Näytä hankinnat »
2023-07-26   TIPA Kiinteistönhoitopalvelut Jyväskylän kaupungin kohteisiin (Eteläinen & Itäinen alue) (Jyväskylän kaupunki)
Hankinta koskee Jyväskylän Tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen kiinteistönhoitoa ja -huoltoa. Kiinteistönhoito sisältää sekä sisätyöt että ulkoaluiden hoidon, lumityöt ja liukkauden torjunnan. Hankintaan sisältyy kiinteistövalvomopalvelut, jonka osalta Tilaaja edellyttää, että kiinteistövalvomo ottaa vastaan kiinteistön järjestelmistä tulevat hälytykset 24/7, analysoi ne ja tekee hälytyksen luonteesta riippuen tarvittavat toimenpiteet. Kiinteistövalvomosta käsin tulee olla mahdollista etäyhteydellä … Näytä hankinnat »
2023-07-26   Metsänhoitopalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen 1.1.2024 alkaen (Laukaan kunta)
Laukaan kunta pyytää tarjoustanne palvelusta, joka sisältää metsänhoidon, metsänparannuksen ja hakkuiden suunnittelun sekä metsänhoito- ja -parannustoimenpiteiden toteuttamisen. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Metsäliitto Osuuskunta
2023-07-20   Koulunmäen koulun C-osan alapohjaurakka / HP 10 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen alapohjaurakkaan. Urakka käsittää teräsbetoniset alapohjarakenteet jälkihoitoineen. Urakka sisältää myös lattialämmitykset. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä vanhan koulun purkaminen ja työmaan perustaminen, uudisrakennuksen rakentaminen on alkamassa. Kohteeseen ja sen ympäröiviin alueisiin voi tutustua oma-aloitteisesti menemättä työmaa-alueelle. Mikäli tutustuminen on tarve tehdä … Näytä hankinnat »
2023-07-19   Koulunmäen koulun C-osan ikkunaurakka / HP 23 (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki valitsee tarjouskilpailun perusteella urakoitsijan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen Ikkuna-urakkaan. Urakka käsittää julkisivujen puu-alumiini-ikkunat, puiset sisäikkunat, ikkunoiden apukarmit, mineraalivillasullonta / uretaanit, tiivistyskaistat ja vesipellitykset julkisivun puolella. Hankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankinnan tässä vaiheessa työmaalla on käynnissä vanhan koulun purkaminen ja työmaan perustaminen, uudisrakennuksen rakentaminen … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Puusepänliike Veljekset Aitto-oja Oy
2023-07-13   Maanteiden hoitourakoiden laadunvalvonta Itäisellä hankinta-alueella (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Maanteiden hoitourakoiden pistokoeluonteinen laadunvalvonta sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Näytä hankinnat »
2023-07-12   Asiakasräätälöidyt leikkauspakkaukset (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on asiakasräätälöityjen leikkauspakkausten hankintaryhmä, joka käsittää erikoissairaanhoidon käytössä olevat terveydenhoidon tarvikkeet (jäljempänä myös hoitotarvikkeet tai tuotteet) toimitettuna Tilaajan nimeämään varastoon. Hankinta käsittää yhden ryhmän, jossa osatarjoukset ovat sallittuja. Hankintasopimuksien hoitotarvikkeiden ennakoitu arvo on yhteensä noin 480 000 EUR/ a eli koko hankintakaudella 2 vuotta + 2 optiovuotta yhteensä n. 1,9 mEUR. Valituilta Toimittajilta odotamme … Näytä hankinnat »
2023-07-11   Riski- ja lääkejäteastiat (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Keski-Suomen hyvinvointialue kilpailuttaa riskijäte- ja lääkejäteastiat tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Varsinaisen sopimuskauden pituus on 36 kuukautta. Varsinainen sopimuskausi jatkuu automaattisesti 12 kuukauden määräaikaisella jatkokaudella, ellei Tilaaja toisin ilmoita. Hankintasopimuksen enimmäispituus on 48 kuukautta. Kullekin osa-alueelle valitaan yksi toimittaja. Hankinnan kokonaisarvo ja kulutusmääräarviot on laskettu neljän (4) vuoden kulutuksen mukaan. Näytä hankinnat »
2023-07-07   Kuntouttava työtoiminta (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kuntouttava työtoiminta voi sisältää ryhmämuotoista valmennusta, yksilöohjausta sekä työskentelyä eri työtehtävissä. Työtoiminta tapahtuu läsnä olevana palveluntuottajien määrittelemissä tiloissa. HUOM: Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 13 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan … Näytä hankinnat »
2023-07-06   Tekstiilien pesupalvelut ikääntyvien palveluiden asiakkaille (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen Jyväskylän alueella sijaitsevien palveluasumisen yksiköiden asiakkaiden pyykkihuolto. Tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteessä 1, Palvelukuvaus. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: SJT Tvätteri Ab
2023-07-05   Osallistumispyyntö: Rauhalahden voimalaitoksen generaattorin ja turbiinin huolto (Alva Rauhalahti Oy)
Hankinnan kohteena on Alva Rauhalahti Oy:lle hankittava Rauhalahden voimalaitoksen turbiinin ja generaattorin avaavan huollon hankinta. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin liiteasiakirjoissa. Näytä hankinnat »
2023-07-05   Henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinnan kohteena ovat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla. Luonnonhoitotyöt ovat pääosin raivaus- ja moottorisahalla tehtäviä töitä. Työ voi sisältää myös käsityövälinein tehtävää puuston käsittelyä sekä esimerkiksi niittoa ja pienpatojen tekemistä, raivatun puuston tai niitetyn heinän käsittelyä ja raivaustähteen polttamista. Työt voivat sisältää myös kasvivieraslajien torjuntaa ja muuta henkilötyönä toteutettavaa luonnonsuojelutyötä. Kemiallista torjuntaa ja erityistä suojavarustusta vaativat … Näytä hankinnat »
2023-07-04   Jyväskylän seurakunnan Työterveyden palvelut vuosille 2024 - 2027 (Jyväskylän seurakunta)
Hankinnassa on kyse Jyväskylän seurakunnan työterveyspalveluista vuosille 2024–2027. Jyväskylän seurakunnan työterveyden palveluiden piiriin kuuluu n. 284 työntekijää + kausityöntekijät 40. Työntekijät jakaantuvat Jyväskylän, Vaasan ja Seinäjoen seudulle. Näytä hankinnat »
2023-07-04   Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeen betonielementtihankinta (Äänekosken kaupunki)
Äänekosken kaupunki pyytää tarjouksia ja tarjouskilpailun perusteella valitaan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen betonielementtivalmistajat /-toimittajat Tarjottavana ovat seuraavat elementtiryhmät : 1. ESIJÄNNITEYT LAATTAELEMENTIT 2. PALKKI- JA PILARIELEMENTIT 3. PYSTY- JA LAATTAELEMENTIT 4. PORRASELEMENTIT Tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa elementtiryhmää (osakokonaisuutta). Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Betset Oy MH-Betoni Oy Vammalan Betoni Oy
2023-06-30   Ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, kokopuun korjuu ja lähikuljetus luonnonsuojelualueilla (Metsähallitus)
Hankinta sisältää ennallistamisen ja luonnonhoidon kaivinkonetyöt, koneelliset raivaukset ja kokopuun korjuut sekä lähikuljetukset luonnonsuojelualueilla. Pääsääntöisesti työt ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kaivinkonetyöt voivat sisältää ojitusalueiden ennallistamista, jossa palautetaan ojitettujen suoalueiden vesitalous ojat tukkimalla sekä patorakenteilla, pintavalleilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä. Lisäksi kaivinkonetyöt voivat sisältää palokujien tekoa sekä perinnebiotoopeilla ja … Näytä hankinnat »
2023-06-29   Yöaikaisen yhteispäivystyksen yleislääkärityö (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan tavoitteena on hankkia ulkoinen palveluntuottaja Keski-Suomen Sairaala Novan yöaikaisen yleislääkärityön tuottajaksi tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) Palveluntuottaja. Näytä hankinnat »
2023-06-28   Rakennusteknisten pientöiden urakka Koulunmäen koulun C-osan uudisrakennushankkeeseen / HP 11 (Äänekosken kaupunki)
Tarjouskilpailun perusteella valitaan urakoitsija Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen rakennusteknisten pientöidenurakkaan. Urakka käsittää kohteessa tehtäviä pientöitä mm. seuraavasti: Kohteen yleisen työturvallisuuteen liittyvien töiden teko mm. ▪ suoja- ja turvakaiteet sekä aidat ▪ aukkojen suojaukset ▪ kulkusillat, portaat ja telineet ▪ viikoittaisissa TR-mittauksissa havaittujen poikkeamien korjaamiset niiltä osin, kuin ne eivät kuulu muihin hankintapaketteihin ▪ välittömiä korjaavia … Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Graditel Rakennus Oy
2023-06-27   Siivouspalveluiden hankinta Muurame 2023 (Muuramen kunta)
Muuramen kunta pyytää tarjousta ylläpito- ja perussiivouspalveluista. Hankinnan kohteena ovat Muuramen kunnan kohteet: 1. Isolahden päiväkoti ja koulu, Pukkimäentie 1, 40950 Muurame 2. Kinkomaan koulu, Purotie 2, 40930 Kinkomaa 3. Niittyahon koulu, Männikkötie 5, 40950 Muurame Näytä hankinnat »
2023-06-22   Sulkuinstrumentit, laparoskopia- ja diatermiatarvikkeet (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää tarjouskilpailun koskien sulkuinstrumentteja, laparoskopia- ja diatermiatarvikkeita kolmen vuoden sopimuskaudelle. Hankinnan kokonaisarvo on laskettu neljän vuoden kulutuksen mukaan. Ryhmät käsitellään ryhmä- tai rivikohtaisesti excel-liitteessä esitetyn mukaisesti. Tuotteita tilataan ensisijaisesti päätoimittajalta. Täydentävien toimittajien osalta valintaperusteena on halvin hinta. Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, mikäli se on potilaan hoidolliset … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Sähkötekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii sähköteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Sähköteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia korjaus-, uusimis-, huolto- ja muutostöitä, sekä pieniä investointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella noin 150 milj. eur (sisältää kaikki osa-alueet) Toimittajalta edellytetään … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin LVI- työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii LVI-töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 18 eri osa-alueeseen. Ilmanvaihtotöillä tarkoitetaan erilaisia kunnossapitoon liittyviä ilmanvaihtotöitä, jotka voivat koskea kiinteistön korjaus- ja kunnossapitotehtäviä, asiakkaiden tilamuutoksia, sisäilmakorjauksia sekä pieniä purku-, korjaus- ja uudisinvestointeja, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Putkitöillä tarkoitetaan erilaisia … Näytä hankinnat »
2023-06-22   Senaatti-konsernin Rakennustekniset työt puitejärjestelynä (Senaatti-kiinteistöt)
Tilaaja hankkii rakennusteknisten töiden puitesopimuskumppanit koko Senaatti-konsernin alueelle. Tilaaja on jakanut Suomen maantieteellisesti 19 eri osa-alueeseen. Rakennusteknillisillä töillä tarkoitetaan erilaisia kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotöitä, kuten esim. tilamuutokset, sisäilmakorjaukset, rakennusosien uusimiset, korjaukset ja kunnostukset, purkutyöt sekä pienehköt investointihankkeet, jotka ovat kustannuksiltaan pääsääntöisesti EU-kynnysarvon alittavia. Sopimuksella voidaan tilata myös … Näytä hankinnat »
2023-06-21   Loistehon kompensointi- ja yliaaltojen suodatuslaitteet / Sairaala Nova (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Hankinnan kohteena loistehon kompensointi- ja yliaaltojen suodatuslaitteet. Katso kohta II.2.4 Hankinnan tekninen sisältö on esitetty liiteasiakirjoissa (Asiakirjaluettelo, tekniset asiakirjat ja mittaustiedot_SH-S0001-045). Näytä hankinnat »
2023-06-21   Yhteistyövalmennuksen hankinta (Väylävirasto)
Hankinnan kohteena on yhteistyövalmennuksen hankinta Väyläviraston ja Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen L-vastuualueiden tarpeisiin tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Näytä hankinnat »
Mainitut toimittajat: Aava Bang Oy Boost Brothers Oy Faros Com Oy KPMG Oy Ab Mittaviiva Oy Proxion Pro Oy Ramboll Finland Oy Vison Oy
2023-06-20   Elektrodit, pastat ja tulostustarvikkeet (Keski-Suomen hyvinvointialue)
Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää tarjouskilpailun koskien elektrodeja, pastoja ja tulostustarvikkeita kolmen vuoden sopimuskaudelle. Hankinta on jaettu 6 osa-alueet, joista tarjoaja voi valita ne osa-alueet, joihin jättää tarjouksen. Osa-alueet ovat: 1. Defibrillointielektrodit 2. EMG -elektrodit 3. EKG-elektrodit 4. Muut elektrodit 5. Ultraäänitutkimuksen väliaineet 6. Muut EKG-tarvikkeet ja tulostustarvikkeet. Hankintaan kuuluvat tuotteet ovat eritelty excel-liitteellä (Liite 1 Tarjouslomake). … Näytä hankinnat »