Pudasjärven kaupungin ulkoalueiden kunnossapito, palvelu-urakka 2023-2026

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut pyytää tarjosta Pudasjärven ulkoalueiden kunnossapitopalveluista.
Palvelu-urakan kesto on kolme vuotta (2023-2026) sisältäen enimmillään kahden vuoden option.
Urakan kohteena on kaupungin kiinteistöjen liikennealueiden hoito, yleisten alueiden puhtaanapito sekä liikuntapaikkojen kesä- ja talvihoito. Kohteiden hoitoon sisältyy rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoitotehtäviä.
Tehtävät on kuvattu kunnossapidon tehtäväkorteissa. Alueet on rajattu ja esitetty työaluekartoissa.
Tarjousta pyydetään myös Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistöjen talviajan konetöistä.
Tarjouksen voi jättää osatarjouksena seuraavan jaottelun mukaisesti.
VE1 Tarjous koskee osia 1, 2, 3, 4 (Pudasjärven kaupunki)
VE2 Tarjous koskee osaa 5 (Pudasjärven Vuokratalot Oy)
Tarjouksen voi jättää myös koskien kaikkia osia mutta urakoitsijavalinnat tehdään jaottelulla VE1, VE2.
Tarjouspyyntöaineisto löytyy kohdasta liitteet ja linkit, erillisen linkin kautta.
Urakoitsija vastaa palvelun laadusta, laadunvarmistuksesta ja laadun raportoimisesta tilaajalle. Tilaaja myötävaikuttaa omalla valvonnallaan ja yksikköhintaisia töitä tilaamalla siihen, että käyttö- ja kunnossapidossa saavutetaan tehtäväkorttien mukainen lopputulos. Tilaajan valvonta kohdistuu palveluntuottajan työsuoritukseen ja laatusuunnitelman toimivuuden ja sen noudattamisen seurantaan sekä urakoitsijan omavalvontaan.
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Yleistä:
Rakennuttaja: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut
Valvontatehtävät: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Yhdyskuntatekniikka
Toteutusmuoto: Kokonaishintaurakka + Yksikköhintaurakka
Maksuperuste: kuukausikohtainen kiinteä urakkahinta + yksikköhintaperusteinen palkkiomuoto
Sopimusehdot: AYSE2003
Palvelusopimuksen kesto: 10/2023-10/2026
Hankinta sisältää työllistämisehdon (VE1 Pudasjärven kaupunki). Työllistämisehdon tavoitteena on työllistää paikallisia heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, kuten pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään ehdossa sovittuja henkilöitä. Tässä hankinnassa työllistämisehto on vähintään 3% sopimuksen vuosiarvosta.
Työllistämisehto ei koske Pudasjärven Vuokratalot Oy:n sopimusta VE2.
Yksikköhintaperusteisten töiden arviot suoritemääristä eivät sido tilaajaa. Ilmoitetut suoritemäärät perustuvat parhaan tietämyksen mukaan asetettuun olettamaan.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-12. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-10-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Pudasjärven kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0188962-2
Postiosoite: Varsitie 7
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Postinumero: 93100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Janne Karhu
Puhelin: +358 405443219 📞
Sähköposti: janne.karhu@pudasjarvi.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.pudasjarvi.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Pudasjärven Vuokratalot Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0233813-6
Postiosoite: Oikopolku 2 B 2
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Yhteyshenkilö: Tommi Koskenkorva
Puhelin: +358 504098190 📞

Hankintaviranomainen
Sähköposti: asuntotoimisto@pudasjarvi.fi 📧
URL: https://www.pudasjarvenvuokratalot.fi/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pudasjarvi?id=446137&tpk=44d4516a-15de-4672-924c-2aa61c92d05b 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pudasjarvi?id=446137&tpk=44d4516a-15de-4672-924c-2aa61c92d05b 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pudasjärven kaupungin ulkoalueiden kunnossapito, palvelu-urakka 2023-2026
Tuotteet/palvelut: Urheilupaikkojen hoito 📦
Lyhyt kuvaus:
“Pudasjärven kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut pyytää tarjosta Pudasjärven ulkoalueiden kunnossapitopalveluista. Palvelu-urakan kesto on kolme vuotta...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Hankintaviranomainen tekee sopimukset tarjouspyynnön kelpoisuusehtojen ja valintaperusteiden, halvimpien tarjouksien mukaisesti VE1 Pudasjärven kaupunki,...”    Näytä lisää

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Liikuntapaikaikkojen hoito 6300, 6414, 6420, 6490, 6495, 6500
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Urheilupaikkojen hoito 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärven kaupungin alue
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousosa käsittää kaupungin liikuntapaikkojen hoitotehtävät kunnossapidon tehtäväkorttien ja kohdeluettelon mukaisesti. Alueet on rajattu ja esitetty...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-10-01 📅
Loppupäivä: 2026-09-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan mahdollisesti jatkaa varsinaisen sopimusjakson jälkeen kahdella optiovuodella, yksi vuosi kerrallaan 3+1 tai 3+1+1. Tilaaja pidättää...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Yksikköhintaperusteiset työsuoritukset toimintaympäristöön liittyviin korjaus-, kunnossapito-, valvonta- ja rakentamistehtäviin palvelusopimuksen...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Kuvaus
Lisätietoja:
“Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kaupungin kiinteistöjen liikennealueiden talvihoito. 6110, 6118, 6300, 6495
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Teiden kunnossapitotyöt 📦
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärven keskustaajaman alue
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousosa käsittää kaupungin kiinteistöjen pysäköintialueiden hoitotehtävät kunnossapidon tehtäväkorttien ja kohdeluettelon mukaisesti. Alueet on rajattu...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Yksikköhintaperusteiset työsuoritukset toimintaympäristöön liittyviin korjaus-, kunnossapito-, valvonta- ja rakentamistehtäviin palvelusopimuksen aikana.”

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistöhuollon talvikonetyöt (Katso erillinen palvelunkuvaus!)”
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousosa käsittää Pudasjärven Vuokratalot Oy:n asuinkiinteistöjen pysäköintialueiden hoitotehtävät konetöiden palvelunkuvauksen ja kohdeluettelon...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Puhtaanapito 6200
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Puhtaanapitopalvelut 📦
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousosa käsittää kaupungin liikuntapaikkojen, yleisten alueiden ja liikennealueiden roska- ja jäteastioiden tyhjennyksen kunnossapidon tehtäväkorttien ja...”    Näytä lisää

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Erillisveloitettavat työsuoritukset (määräarvio tilaajaa sitomaton)
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärven kaupungin taajama-alue.
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta käsittää Pudasjärven kaupungin ulko- ja yleisten alueiden erillisveloitettavat työsuoritukset jotka eivät kuulu tehtävänkuvaukseen tai...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Muut palveluun liittyvät tehtävät Pudasjärvellä. Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella 3+1 tai 3+1+1. Optiovuoden käytöstä ilmoitetaan vähintään...”    Näytä lisää
Kuvaus
Lisätietoja: Hinnoittelu tulee jättää tarjouslomakkeella

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjouspyynnössä huomioidaan myös yritysten työyhteenliittymät. Työyhteenliittymän perustamisesta tulee olla sopimus tarjousta jättäessä. Tarjouspyynnöissä...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan vuotuisen keskimääräisen liikevaihdon tulee...”    Näytä lisää
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Valintaperusteet osoitetaan ammatilliselle pätevyydelle työnjohdon ja työntekijöiden osalta. Työnjohdon vähimmäis koulutusvaatimus on teknisen alan...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset....”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-12 08:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-12 08:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Karhukunnaantie 6, 93100 Pudasjävi
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avautilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset avataan vähintään kolmen kaupungin työntekijän kesken.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87683/notice/127858”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-276867 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Pudasjärven kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut, ulkoalueiden kunnossapitopalvelu. Palvelu-urakan kesto on kolme vuotta (2023-2026) sisältäen...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 1 590 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-276867

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Liikuntapaikaikkojen hoito 6300, 6414, 6420, 6490, 6495, 6500
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 3
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Kuljetuspudas Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1007545-2
Postiosoite: Teollisuustie 6
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Postinumero: 93100
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 892 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 892 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Kaupungin kiinteistöjen liikennealueiden talvihoito. 6110, 6118, 6300, 6495
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 398 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 398 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 5
Otsikko:
“Pudasjärven Vuokratalot Oy:n kiinteistöhuollon talvikonetyöt (Katso erillinen palvelunkuvaus!)”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-23 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: KHRiekki Oy
Kansallinen rekisterinumero: 06714215
Postiosoite: Simeonintie 4
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 180 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 180 000 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Puhtaanapito 6200
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 40 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 40 000 💰

5️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Erillisveloitettavat työsuoritukset (määräarvio tilaajaa sitomaton)
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 76 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 76 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 194-605968 (2023-10-04)