Pienhankintailmoitus. Automaattikirjakaapit : Kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantamiseen ja kirjastoaineistojen välittämiseen liittyvän automaattilaitteiston hankinta. Hakeutuvat kirjastopalvelut. - Ruskon kunta, Varsinais-Suomi

Ruskon kunta

Ruskon kunnankirjasto hankkii kirjaston ulkopuolelle julkisiin tiloihin sijoitettavia (kauppa, koulu) automaattikirjakaappeja 1-2 kappaletta. Kirjakaapista tms. asiakas voi lainata kirjastokortillaan ja henkilökohtaisen tunnusluvun avulla laitteen sisällä olevaa aineistoa ja kirjaston niin asettaessa myös palauttaa aineistoja ja noutaa varauksia. Asiakas voi tutustua laitteessa tarjolla olevaan valikoimaan paikan päällä ja tehdä lainauspäätöksen sen perusteella. Asiakas näkee laitteessa olevat fyysiset kappaleet. Kappaleita ei ole mahdollista ottaa laitteesta ilman, että ne lainautuvat asiakkaalle. Tunnistetekniikana on rfid. Edellytetään, että Vaski-kirjastoissa käytössä oleva tekniikka on sellaisenaan hyödynnettävissä ilman erillistyötä (esim. tietomallien ja taajuksien sekä mahdollisesti muun asiaan liittyvän signaalitekniikan osin). Koska kirjakaappi on reaaliaikaisessa yhteydessä Vaski-kirjastokimpan kirjastotietokantaan ja asiakasrekisteriin, voidaan määritellä asetus, minkä Vaski-kirjaston aineistoja kaapista välitetään sekä tarkistaa, onko asiakkaalla lainausoikeus. Laitteessa voi olla myös muita ominaisuuksia (näytöllä) kuten aineistosuosittelu, varatuimmat / suosituimmat, verkkokirjaston rajattu selaus, aineiston varaaminen, asiakaspalautteen antaminen, yhteys kirjaston asiakaspalveluun. Hankintaa suunnitellaan 1-2 laitteelle. Hankinta on pienhankinta. Tarjouksia pyydetään Hilma-hankintojen kautta ja niistä arvioitavaksi otetaan markkinavuoropuheluun osallistuneiden tarjouksia. Tarjouksia arvioitaessa painotetaan kokonaistaloudellista edullisuutta, tuotteen käytettävyyttä ja tarjoajan kokemusta kotimaisesta palveluympäristöstä. Hankinta on tarkoitus tehdä toukokuun 2023 aikana ja palvelun käyttöönotto sen jälkeen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään elo-syyskuussa 2023.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-15. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Ruskon kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0204524-5
Postiosoite: Talkootie 3
Postitoimipaikka: Rusko
Postinumero: 21290
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Ruskon kunnankirjasto
Puhelin: +358 444333671 📞
Sähköposti: jari.hjelm@rusko.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.rusko.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/84334/notice/126579 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/84334/call-for-tenders/2063 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Pienhankintailmoitus. Automaattikirjakaapit : Kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantamiseen ja kirjastoaineistojen välittämiseen liittyvän...”    Näytä lisää
Tuotteet/palvelut: Kirjastolaitteet 📦
Tuotteet/palvelut: FG09 📦
Tuotteet/palvelut: FD05 📦
Tuotteet/palvelut: FG10 📦
Lyhyt kuvaus:
“Ruskon kunnankirjasto hankkii kirjaston ulkopuolelle julkisiin tiloihin sijoitettavia (kauppa, koulu) automaattikirjakaappeja 1-2 kappaletta. Kirjakaapista...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 30000.0 💰

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Kirjastolaitteet 📦
Lisätuotteet/palvelut: FD05 📦
Lisätuotteet/palvelut: FG09 📦
Lisätuotteet/palvelut: FG10 📦
Suorituspaikka: Länsi-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Ruskon kunta, Varsinais-Suomi
Hankinnan kuvaus:
“Ruskon kunnankirjasto hankkii kirjaston ulkopuolelle julkisiin tiloihin sijoitettavia (kauppa, koulu) automaattikirjakaappeja 1-2 kappaletta. Kirjakaapista...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 30000.0 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“sopimuksella tarkoitetaan tässä esim. huolto-, tuki- tai muuta teknistä ylläpitosopimusta”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Esim. laajennettavuus
Kuvaus
Lisätietoja:
“Hankintaa suunnitellaan 1-2 laitteelle. Hankinta on pienhankinta. Tarjouksia pyydetään Hilma-hankintojen kautta ja niistä arvioitavaksi lähtökohtaisesti...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Kaupparekisterissä, ei verovelkaa, huolehtinut työnantajavelvoitteista
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: - vakiintunut ja vakaa liiketoiminta - tunnettu toimija kotimaan markkinoilla
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Tunnettu toimija kotimaan markkinoilla.
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: sopimus syntyy vasta erillisen sopimuksen allekirjoittamisella

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 058-172959
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-15 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-15 11:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Ruskon kunnan työtila
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjouksen avaa hankinnasta vastaava viranhaltija ja työryhmä

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Hankintaa suunnitellaan 1-2 laitteelle. Hankinta on pienhankinta. Tarjouksia pyydetään Hilma-hankintojen kautta ja niistä arvioitavaksi lähtökohtaisesti...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-261797 (2023-04-27)