Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta 48 kuukauden sopimuskaudelle.
Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti järjestettävät asumispalvelut niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä.
Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen osiin:
1. Tuettu asuminen mielenterveys ja päihdekuntoutujille
2. Yhteisöllinen asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
3. Yhteisöllinen asuminen päihdekuntoutujille
4. Ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
5. Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
6. Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
7. Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
8. Erittäin vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221309-4
Postiosoite: Keskussairaalankatu 7
Postitoimipaikka: Lahti
Postinumero: 15850
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Amanda Kallio
Puhelin: +358 444403573 📞
Sähköposti: amanda.kallio@paijatha.fi 📧
Alue: Päijät-Häme 🏙️
URL: http://www.paijatha.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=430426&tpk=64a1cc24-212c-4d16-987e-b46adf73f61a 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/phhvaj?id=430426&tpk=64a1cc24-212c-4d16-987e-b46adf73f61a 🌏

Kohde

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
Tuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Päijät-Hämeen hyvinvointialue pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta 48 kuukauden sopimuskaudelle. Hankinnan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 60 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Hankintakokonaisuuteen on mahdollista jättää tarjouksia osa-alueittain. Lisäksi osa-alueiden sisäiset osatarjoukset sallittu. Mikäli sama tarjoaja valitaan...”    Näytä lisää

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tuettu asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut 📦
Suorituspaikka: Päijät-Häme 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Tuetussa asumisessa asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asiakkaan itsenäistä asumista...”    Näytä lisää
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 48

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yhteisöllinen asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Suorituspaikka: Etelä-Suomi 🏙️
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihdesairauden / päihderiippuvuuden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun...”    Näytä lisää

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille”
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja...”    Näytä lisää

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 7
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihderiippuvuuden / päihdesairauden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun...”    Näytä lisää

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yhteisöllinen asuminen päihdekuntoutujille
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja...”    Näytä lisää

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Erittäin vaativa ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille”
Otsikko
Erän tunnistenumero: 8
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellisistä syistä tai mielenterveydellisistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-275050 (2023-05-04)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕