Markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankinta

Mikkelin kaupunki

Mikkeli on 52000 asukkaan kaupunki Itä-Suomessa ja Etelä-Savon maakunnan keskuskaupunki sekä Suomen suurimpiin kuuluva vapaa-ajan asumisen kaupunki.
Kilpailutuksella haemme Mikkelin kaupungille ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle viestinnän ja markkinoinnin palveluntuottajia 2+2 vuoden sopimusajalle. Organisaatioiden lisäksi palvelun käyttäjinä ovat organisaatioiden hallinnoimat hankkeet.
Mikkelissä markkinoinnin toteuttamiseen osallistuu useita tahoja. Mikkelin kaupunki toteuttaa asukasmarkkinointia, lakisääteisiä tiedotustehtäviä sekä hallitsee brändiä. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toteuttaa elinkeinomarkkinointia. Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmiä ovat muun muassa: asukkaat, potentiaaliset asukkaat, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, sidosryhmät ja yritykset Suomessa ja kansainvälisesti.
Kilpailutus on jaettu neljään osa-alueeseen, joihin kuhunkin haetaan 2–5 palveluntuottajaa riippuen osa-alueeseen tulleiden tarjousten määrästä ja tilaajan arvioiman valituksi tulleiden palveluntuottajien kapasiteetista.
Osa-alueet ovat:
1. Arjen mainostoimisto: Arjen mainostoimisto jalkauttaa Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein brändi-ilmeen arjen viestinnäksi. Työn tilaajina ovat useimmiten eri yksiköiden työntekijät.
2. Strateginen kumppani: Strategisen kumppanin kanssa tehdään laajempia kokonaisuuksia: suunnittelua, arviointia ja suurempia kampanjoita ja strategista viestinnän kehittämistyötä. Strateginen kumppani auttaa Mikkelin kaupunkia ja Mikkelin kehitysyhtiö Mikseitä tarvittaessa myös maineenhallinnassa.
3. Digitoimisto: Digitoimisto on digitaalisen viestinnän erikoisosaaja, jonka kanssa tehdään digimarkkinoinnin analyysiä, suunnittelua ja toteutusta eri digikanavissa. Digimarkkinoinniksi luetaan myös verkkosivujen optimointi.
4. Matkailumarkkinoinnin erityisosaaja: Matkailumarkkinoinnin valitulla toimittajalla on erikoisosaamista ja vahvaa aiempaa näyttöä tuloksellisesta matkailumarkkinoinnista, sen strategisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja matkailubrändin rakentamisesta. Matkailuun liittyvät toimijoiden ostot keskitetään osa-alueella valituille toimittajille.
Valittujen toimijoiden tulee hyödyntää tilaajien voimassa olevaa brändiohjeistoa, mukaan lukien värit, fontit ja perusilmeet.
Alle 5000 € (pois lukien osa-alue 4, jossa hintaraja on 7000 €) kertahankinnat kohdistetaan pääsääntöisesti osa-alueella ensimmäiselle sijalle valitulle palveluntuottajalle. Yli 5000 € kertahankinnat kilpailutetaan osa-alueelle valittujen palveluntuottajien kesken minikilpailutuksella. Minikilpailutusvelvoite ei koske osa-alueessa 3. pyydettyä kuukausilaskutuksellista digimarkkinointipalvelua, joka voidaan hankkia osa-alueen voittaneelta toimijalta ilman minikilpailuttamista. Alle 5000€ hankinta, voidaan perustellusta syystä kilpailuttaa osa-alueen toimittajaksi valittujen toimittajien kesken. Tällaiseksi syyksi katsotaan mm. ideakilpailutus ja sen toteutus.
Mikäli ensisijainen toimittaja ei kykene sitoutumaan tilaajan määrittämään aikatauluun, valitaan toteuttajaksi osa-alueella toiseksi sijoittunut toimittaja, mikäli toissijainen toimittaja kykenee toimittamaan työn tilaajan määrittämässä ajassa, samaa periaatetta sovelletaan myös muille sijoille sijoittuneiden toimittajien kanssa.
Tilaaja varaa itselleen oikeuden kilpailuttaa erikseen markkinointi- ja viestintäkokonaisuuksia, joissa tehdään alueiden tai toimijoiden välistä yhteistyötä ja silloin kun tilaajan harkinnan mukaan erilliskilpailutus on muuten perusteltua
Tarjouskilpailussa ei kilpailuteta valokuva- ja videokuvien sopimustuottajia eikä toimittajapalveluja. Tilaajat varaavat itselleen oikeuden toteuttaa kilpailutukset edellä mainituilla osa-alueilla erilliskilpailutuksina.
Tarjouskilpailussa sopimustoimittajaksi valittu toimija on velvollinen toimittamaan valmiin työn lisäksi alkuperäisen taittoaineiston tilaajalle ilman erillistä toimitusmaksua, mikäli tilaaja tätä pyytää.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-31. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Mikkelin kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0165116-3
Postiosoite: PL 33
Postitoimipaikka: Mikkeli
Postinumero: 50101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Sini Pennanen
Puhelin: +358 0401295197 📞
Sähköposti: sini.pennanen@mikkeli.fi 📧
Alue: Etelä-Savo 🏙️
URL: http://www.mikkeli.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0600598-8
Postiosoite: Sammonkatu 12
Postitoimipaikka: Mikkeli

Hankintaviranomainen
Postinumero: 50130
Sähköposti: ilkka.liljander@mikseimikkeli.fi 📧
URL: http://www.mikseimikkeli.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=445971&tpk=f39fefc2-a60d-4fd1-9e06-a2aa277f15f3 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=445971&tpk=f39fefc2-a60d-4fd1-9e06-a2aa277f15f3 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Markkinointi- ja viestintäpalveluiden hankinta MliDno-2023-990
Tuotteet/palvelut: Mainonta- ja markkinointipalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Mikkeli on 52000 asukkaan kaupunki Itä-Suomessa ja Etelä-Savon maakunnan keskuskaupunki sekä Suomen suurimpiin kuuluva vapaa-ajan asumisen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää enintään yhtä erää varten: 2
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien erien enimmäismäärä: 2
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Mikäli useammalle osa-alueelle valitaan sama palveluntuottaja, tehdään kyseisen palveluntuottajan kohdalla osa-alueista yksi yhteinen sopimus.”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue: Strateginen kumppani
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Mainonta- ja markkinointipalvelut 📦
Suorituspaikka: Etelä-Savo 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Mikkelin kaupunki
Hankinnan kuvaus:
“Strategisen kumppanin kanssa tehdään laajempia kokonaisuuksia: suunnittelua, arviointia ja suurempia kampanjoita ja strategista viestinnän kehittämistyötä....”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Tätä sopimusta voidaan jatkaa kahdella (2) optiovuodella.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Optio 2 vuotta

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue: Digitoimisto
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Digitoimisto on digitaalisen viestinnän erikoisosaaja, jonka kanssa tehdään digimarkkinoinnin analyysiä, suunnittelua ja toteutusta eri digikanavissa....”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue: Arjen mainostoimisto
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Arjen mainostoimisto jalkauttaa Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein brändi-ilmeen arjen viestinnäksi. Työn tilaajina ovat useimmiten eri...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue: Matkailumarkkinoinnin erityisosaaja
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Matkailumarkkinoinnin valitulla toimittajalla on erikoisosaamista ja vahvaa aiempaa näyttöä tuloksellisesta matkailumarkkinoinnista – sekä sen strategisesta...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Osallistumisehdot
Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Tarjouskilpailun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa laadun ja hinnan painoarvot ovat...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sen liitteissä.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 15
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-31 10:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 5
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-31 11:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Mikkeli

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tilaaja voi poiketa ehdottomasta minikilpailutusvelvoitteesta. Tilaajan harkinnan mukaan poikkeustapauksissa minimikilpailutuksesta voidaan luopua....”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Ilmoitetaan päätöksessä.
Lähde: OJS 2023/S 085-259874 (2023-04-27)