Liittopalkit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen

Äänekosken kaupunki

Tarjouskilpailun perusteella valitaan urakoitsija Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen teräsbetonirunkorakenteisiin liittyvien liittopalkkien valmistaja ja toimittaja.
Urakan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Kohde on 2 - ja osin 3- kerroksinen uudisrakennus, jonka hankesuunnitelman mukainen pinta-ala on 6125 brm2.
Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat elementtirakenteiset kantavat ja jäykistävät teräsbetoniset ulko- ja väliseinät, sekä teräsbetonipilarielementit. Kantavat vaakarakenteet ovat pääosin teräs-liittopalkkien ja seinien varaan tukeutuvia ontelolaatastoja. Holveissa on myös paikallavalettavia alueita
Toimituksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut riittävän huolellisesti rakennuspaikkaan ja rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen antamista. Hankinnan tässä vaiheessa työmaata ei ole, vanhaa rakennusta ei ole purettu eikä uudisrakennusta aloitettu. Tutustuminen koskee siten itse rakennuspaikkaa ja sen ympäröivää aluetta, jolloin tarjoajalla ja myöhemmin urakkasopimuksen syntyessä osaurakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puutteisiin tältä osin. Rakennuspaikkaan voi tutustua oma-aloitteisesti.
Erillistä näyttöä ei järjestetä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-04-24.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-24 hankintailmoitus
2023-07-31 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-24)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Äänekosken kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 2045520-5
Postiosoite: Hallintokatu 4
Postitoimipaikka: Äänekoski
Postinumero: 44100
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinta@aanekoski.fi 📧
Alue: Keski-Suomi 🏙️
URL: http://www.aanekoski.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=453676&tpk=f88704f1-b516-4aa2-a485-e4d054040e8c 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=453676&tpk=f88704f1-b516-4aa2-a485-e4d054040e8c 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Liittopalkit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen HP41 (Dnro 251/02.07.00/2023)”
Tuotteet/palvelut: Elementtirakennukset 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tarjouskilpailun perusteella valitaan urakoitsija Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen teräsbetonirunkorakenteisiin liittyvien liittopalkkien valmistaja...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Elementtirakenteet 📦
Suorituspaikka: Keski-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Äänekoski
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat liittopalkit uudisrakennukseen, jonka hankesuunnitelman mukainen pinta-ala on 6125 brm2. Rakennuksen kantavan pystyrungon...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 150 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 6
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty tarkempia tietoja eri toteutusvaiheiden aikataulusta. Hankkeen aikataulun muuttuessa, sopimusta voidaan jatkaa.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Mahdolliset hankinnan muutos- ja lisätyöt
Kuvaus
Lisätietoja: Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-26 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-26 13:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-255899 (2023-04-24)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-31)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Liittopalkit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen HP 41
Lyhyt kuvaus:
“Tarjouskilpailun perusteella valittiin urakoitsija Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen teräsbetonirunkorakenteisiin liittyvien liittopalkkien valmistaja...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 142 939 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena oli liittopalkit uudisrakennukseen, jonka hankesuunnitelman mukainen pinta-ala on 6125 brm2. Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-255899

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Liittopalkit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-10 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Anstar
Kansallinen rekisterinumero: 0434083-8
Postiosoite: Erstantie 2
Postitoimipaikka: Villähde
Postinumero: 15540
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Päijät-Häme 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 142 939 💰

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 149-474484 (2023-07-31)