Käännöspalvelut 2023-2026 (2028)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytää tarjousta käännös- ja kielenhuoltopalvelujen kokonaispalvelusta THL:lle ja sen alaiselle hallinnolle.
Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus löytyy tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.
Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen:
Osa-alue 1: Yleiset käännöspalvelut
Osa-alue 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaus, tilasto- ja rekisteritoiminta sekä koodistopalvelutoiminta, tietomääritykset, luokitukset ja sanastot
Osa-alue 3: Oikeuslääkinnän käännökset.
Tarjoaja voi tarjota vain yhtä, kahta tai kaikkia kolmea osa-aluetta.
Tarkempi kuvaus hankinta-asiakirjoista ja osa-alueiden vähimmäisvaatimuksista
jäljempänä kohdasta II.2.4) Kuvaus hankinnasta.
Hankinta koskee sopimuskausia. Sopimuskaudet alkavat sopimuksen
allekirjoituksesta ja ovat voimassa kolme (3) vuotta. Sopimuskaudet alkavat aikaisintaan kuitenkin 01.08.2023. Lisäksi tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden mittaisiin optiokausiin.
Ilmoitettu hankinnan ennakoitu arvo (alv 0 %) sisältää myös mahdolliset optiokaudet

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-07. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-10-06 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kansallinen rekisterinumero: 2229500-6
Postiosoite: PL 30
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00271
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: eero.hujanen@thl.fi 📧
Alue: Manner-Suomi 🏙️
URL: http://www.thl.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/thl?id=457115&tpk=b76c1378-3e6d-4309-a487-ff03b1226bb1 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/thl?id=457115&tpk=b76c1378-3e6d-4309-a487-ff03b1226bb1 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Käännöspalvelut 2023-2026 (2028)
Tuotteet/palvelut: Käännöspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyytää tarjousta käännös- ja kielenhuoltopalvelujen kokonaispalvelusta THL:lle ja sen alaiselle hallinnolle. Hankinnan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 800 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
Hankinnan laajuus
Hankintaviranomainen pidättää itsellään oikeuden tehdä hankintasopimuksia, joissa yhdistyvät seuraavat erät tai eräryhmät:
“Hankintayksikkö varaa oikeuden solmia vain yhden (1) hankintasopimuksen sellaisen tarjoajan kanssa, joka tulee valituksi kaikkien osa-alueiden voittajaksi.”

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 1: Yleiset käännöspalvelut
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Käännöspalvelut 📦
Suorituspaikka: Manner-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Käännettävät aineistot on suunnattu sosiaali- ja terveysalan (sote-alan) päättäjille, ammattilaisille, tutkijoille ja kehittäjille sekä osin myös...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Kääntäjien kokemus
Laatukriteeri (painotus): 50
Hinta (painotus): 50
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 000 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 36
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Osa-alue 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaus, tilasto- ja rekisteritoiminta sekä koodistopalvelutoiminta, tietomääritykset, luokitukset...”    Näytä lisää
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Käännettävät aineistot on suunnattu sote-alan ammattilaisille ja tietohallinnolle, tietojärjestelmätoimittajille, sote-alan johtajille ja päättäjille,...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 400 000 💰
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaaja varaa oikeuden kahden (2) vuoden optiokauteen. Optiokauden käyttöönotosta ilmoitetaan viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä”

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Osa-alue 3: Oikeuslääkinnän käännökset
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“THL:n oikeuslääkintäyksikkö tarjoaa oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin sekä oikeuslääketieteelliseen kuolemansyyn selvittämiseen liittyviä palveluja...”    Näytä lisää
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 400 000 💰

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-07 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-07 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Helsinki
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Huom! Markkinaoikeuden osoite muuttuu 29.5.2023 alkaen markkinaoikeuden palatessa Pasilan Tuomioistuimet-taloon. Uusi osoite on Radanrakentajantie 5, 00520...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-270561 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-06)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on käännös- ja kielenhuoltopalvelujen kokonaispalveluiden toimittaminen THL:lle ja sen alaiselle hallinnolle. Hankinta on jaettu kolmeen...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 1 350 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-270561

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Osa-alue 1: Yleiset käännöspalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-07 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Lingsoft Language Services Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI09610307
Postiosoite: Kauppiaskatu 5 A
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20100
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Manner-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 000 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 000 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko:
“Osa-alue 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjaus, tilasto- ja rekisteritoiminta sekä koodistopalvelutoiminta, tietomääritykset, luokitukset...”    Näytä lisää
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-05 📅
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 180 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 180 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Osa-alue 3: Oikeuslääkinnän käännökset
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 170 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 170 000 💰

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 196-614653 (2023-10-06)