Digitaali- ja offset-painotyöt, lehtijulkaisujen ja aikataulukirjojen painotyöt sekä tekniset kopiointi- ja tulostustyöt

Turun kaupunki

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia painotöistä ajalle 1.8.2023 (tavoite) - 31.7.2025, jonka jälkeen sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella (optio).
Hankinta on jaettu neljään (4) osakokonaisuuteen:
1. Digitaali- ja offset-painotyöt
2. Tekniset kopiointi- ja tulostustyöt
3. Turkuposti / Åboposten -lehden painotyöt
4. Seudullisen joukkoliikenteen aikataulukirjat
Hankinnasta tehdään puitejärjestely osakokonaisuuksittain. Osakokonaisuuden 1 osalta valitaan kolme (3) palveluntuottajaa ja osakokonaisuuksiin 2, 3, ja 4 valitaan kuhunkin yksi (1) palveluntuottaja.
Tilaaja pidättää oikeuden tehdä hankinnan kohteena olevia palveluita myös omana työnä.
Satunnaisia, yksittäisiä hankintoja voidaan saatavuustekijöistä johtuen tai projekti- sekä kehittämishankkeisiin liittyen tehdä vähäisessä määrin myös muilta palveluntuottajilta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-06. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-05-25 Lisätietoilmoitus
2023-09-15 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Turun kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0204819-8
Postitoimipaikka: Turku
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Tapani Järvinen
Puhelin: +358 449075896 📞
Sähköposti: tapani.jarvinen@turku.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.turku.fi/hankinnat 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=453297&tpk=40bf4769-66c1-4297-abea-4e394c1b55f5 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=453297&tpk=40bf4769-66c1-4297-abea-4e394c1b55f5 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Digitaali- ja offset-painotyöt, lehtijulkaisujen ja aikataulukirjojen painotyöt sekä tekniset kopiointi- ja tulostustyöt 1185-2023”
Tuotteet/palvelut: Painatus ja siihen liittyvät palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyytää tarjouksia painotöistä ajalle 1.8.2023 (tavoite) - 31.7.2025, jonka jälkeen sopimuksia voidaan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 2 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Digitaali- ja offset-painotyöt
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Painatus ja siihen liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Digitaali- ja offset-painotyöt sisältävät muun muassa esitteet, lomakkeet, markkinointifolderit (pahvikansioita), tapahtumakalenterit, kutsukortit,...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2025-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimuksia voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahden vuoden mittaisella optiokaudella.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tekniset kopiointi- ja tulostustyöt
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat teknisten piirustusten kopiointi- ja tulostustyöt sekä myös muut kopio- ja tulostuspalvelut. Kopioiden ja tulosteiden tulee olla...”    Näytä lisää
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa enintään kahden vuoden mittaisella optiokaudella.”

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Turkuposti / Åboposten -lehden painotyöt
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Turkuposti / Åboposten -lehden painotyöt. Turkuposti/Åboposten on Turun kaupungin asukaslehti, joka jaetaan Turussa jokaiseen...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Seudullisen joukkoliikenteen aikataulukirjat
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Fölin aikataulukirjojen painotyöt. Tilaaja toimittaa koko aikataulukirjan painomateriaalin painovalmiina pdf-materiaalina. Sivukoko:...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-06 11:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-06 11:01 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-276553 (2023-05-05)
Lisätietoilmoitus (2023-05-25)

Täydentävät tiedot
Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 090-276553

Muutokset
Muut lisätiedot
Korjausilmoituksella tarjouspyyntöä on muokattu.
Lähde: OJS 2023/S 102-320879 (2023-05-25)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-15)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“JÄLKI-ILMOITUS: Digitaali- ja offset-painotyöt, lehtijulkaisujen ja aikataulukirjojen painotyöt sekä tekniset kopiointi- ja tulostustyöt”
Lyhyt kuvaus:
“Tämä on jälki-ilmoitus. Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyysi tarjouksia painotöistä ajalle 1.8.2023 (tavoite) - 31.7.2025, jonka jälkeen...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 2 000 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Mallitöiden arviointi
Laatukriteeri (painotus): 40
Laatukriteeri (nimi): Hiilineutraalius ja päästölaskelma
Laatukriteeri (painotus): 10
Hinta (painotus): 50
Hinta (painotus): 90
Laatukriteeri (nimi): Painotyön laadunarviointi

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-276553

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Digitaali- ja offset-painotyöt
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-31 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 6
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Kari Media Group Oy, Printworks
Kansallinen rekisterinumero: FI15150239
Postitoimipaikka: Turku
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: Newprint Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2276536-2
Postitoimipaikka: Raisio
Nimi: T. Nieminen Oy / Painotalo Painola
Kansallinen rekisterinumero: 0526621-1
Postitoimipaikka: Piispanristi
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 500 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 500 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Tekniset kopiointi- ja tulostustyöt
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Grano Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2197935-0
Postitoimipaikka: Helsinki
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 500 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 500 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Turkuposti / Åboposten -lehden painotyöt
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Hansaprint oy
Kansallinen rekisterinumero: 1023181-4
Postitoimipaikka: Helsinki
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 500 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 500 000 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Seudullisen joukkoliikenteen aikataulukirjat
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Punamusta Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI17359618
Postitoimipaikka: Joensuu
Alue: Pohjois-Karjala 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 500 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 500 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 181-565803 (2023-09-15)