Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelut

Turun kaupunki

Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ja Turun Raitiotie Oy:n toimeksiannosta yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti- ja tukipalveluista ajalle 1.7.2023 (tavoite) - 31.5.2027, jonka jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiolla.
Hankinnan kohteena on yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Asiantuntijoiden tehtäviä ovat mm.:
- Hankintamenetelmän ja -prosessin suunnittelu
- Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta tai laadinnassa avustaminen. Hankintayksikön omat erityisvaatimukset otetaan huomioon asiakirjojen laadinnassa, RT malleja ei käytetä suoraan
- Kutsut eri tarjousvaiheisiin, esittelytilaisuuksiin ja kehitystyöpajoihin
- Osallistuminen hankinnan vaatimiin vuoropuheluihin tarjoajien kanssa sisältäen mm. markkinavuoropuhelut ja muut esittelytilaisuudet sekä kehitystyöpajat. Tilaisuuksien fasilitointi
- Hankintailmoitusten kysymysten koonti ja vastaukset yhdessä tilaajan kanssa
- Osallistumisilmoitusten käsittely ja tarjoajaehdokkaiden valinta yhdessä tilaajan kanssa
- Eri tarjousvaiheiden tarjousten arviointi yhdessä tilaajan kanssa ja perustelumuistioiden laadinta
- Sopimusneuvotteluiden valmistelu, järjestäminen ja niissä asiantuntijana toimiminen
- Hankinta- ja tarjoajien valintapäätösten valmistelu yhdessä tilaajan kanssa
- Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden tukipalvelut (sisältäen mm. tilaajatiimin ja projektitiimin valmentamisen. Lisäksi mahdollisesti projektin mittaroinnin ja tulosten arvioinnin, suunnitteluaikataulun ja tuotosten määrittelyn sekä organisoitumisen, käyttäjäyhteistyön, päätöksenteon ja kustannusohjauksen tuen, tilaajan avustamisen muissa kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen
tehtävissä sekä juridinen neuvonanto ja valmistelu hankkeeseen liittyvissä neuvotteluissa ja sopimusasioissa)
- Mahdollisesti tarvittavat tarve- ja hankesuunnittelutehtävät, kustannus- ja hiililaskennat sekä riskienhallintatehtävät ennen hankkeen kilpailuttamista
- Hankkeiden toteutusmuotojen analyysit
- Kokousten valmistelu, dokumentointi ja raportointi
Puitejärjestelyyn valitaan kaksi (2) palvelutuottajaa etusijajärjestyksessä. Palveluntuottajia käytetään siten, että toissijaista palveluntuottajaa käytetään, mikäli ensisijainen palveluntuottaja ei pysty tarjoamaan riittäviä resursseja Tilaajan käyttöön.
Lisäksi Tilaajalla on oikeus käyttää toissijaista palveluntuottajaa, mikäli Tilaajalla on ollut aikaisempi yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden projekti käynnissä ennen tämän hankinnan kilpailutusta ja Tilaaja on hyödyntänyt jo käynnistyneessä projektissa toissijaisen palveluntuottajan palveluita.
Tilaajalla on myös oikeus poiketa etusijajärjestyksestä tai hankkia palvelua kolmannelta osapuolelta, mikäli palveluntuottaja on toiminut tai tulee toimimaan tarjoajan konsulttina Tilaajan yhteistoiminnallisen rakennushankkeen kilpailutuksessa, eikä palveluntuottaja pysty kohtuullisin keinoin poistamaan mahdollista syntyvää eturistiriitaa.
Hankinnan jakaminen osiin ei ole tilaajan tarpeiden näkökulmasta katsottuna mahdollista, koska jakaminen johtaisi hallitsemattomaan tilanteeseen, jota ei palvelun kriittisyyden vuoksi olisi mahdollista koordinoida turvallisesti säilyttäen samalla palvelun toimivuus. Jakaminen tuottaisi palveluprosesseihin sekä osapuolten vastuisiin ja vastuiden seurantaan merkittäviä haasteita.
Hankinnan ennakoitu arvo on n. 3 000 000 €. Puitejärjestelyn enimmäisarvo on 3 000 000 €.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Turun kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0204819-8
Postiosoite: PL 630
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Jere Lumikko
Puhelin: +358 401847328 📞
Sähköposti: jere.lumikko@turku.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.turku.fi/hankinnat 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Turun Raitiotie Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3294389-8
Postiosoite: c/o Turun kaupunki, PL 355
Postitoimipaikka: Turku
Yhteyshenkilö: Juha Saarikoski
Puhelin: +358 403360117 📞

Hankintaviranomainen
Sähköposti: juha.saarikoski@turunraitiotie.fi 📧
URL: https://www.turku.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=445346&tpk=4b02ae76-2021-48cd-a2b7-66f44249587e 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelut 1256-2023”
Tuotteet/palvelut: Hankintoja koskevat konsulttipalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää tarjouksia kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ja Turun Raitiotie Oy:n toimeksiannosta...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 000 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus: Hankinta on kuvattuna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-01 📅
Loppupäivä: 2027-05-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiolla.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja/tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 2
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 11:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 11:01 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-267217 (2023-05-02)