Työsuhdepolkupyörät leasingpalveluna

TeeSe Botnia Oy Ab

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasingpalvelusta TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun tulee mahdollistaa työsuhdepolkupyöräedun hyödyntämisen hankintaan sitoutuvien yhteisöjen henkilöstöille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Leasingpalvelu sisältää leasingrahoituksen ja työsuhdepyöräpalvelun hallinnoinnin kokonaisuutena.
Sopimuskumppaniksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle ja sopimuskauden on tavoitteena alkaa 1.8.2023.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-31. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-06-16 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen rekisterinumero: 2859365-3
Postiosoite: Sorakatu 2-4
Postitoimipaikka: Vaasa
Postinumero: 65100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Minna Kaasalainen
Puhelin: +358 401906237 📞
Sähköposti: minna.kaasalainen@teese.fi 📧
Alue: Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.teese.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Vaasan kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0209602-6
Postitoimipaikka: Vaasa
Yhteyshenkilö: Anu Rinne

Hankintaviranomainen
Sähköposti: anu.rinne@vaasa.fi 📧
URL: https://www.vaasa.fi/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Vaasan seudun areenat kuntayhtymä
Kansallinen rekisterinumero: 1025565-6
Postiosoite: papinsaarentie 2
Postitoimipaikka: Mustasaari

Hankintaviranomainen
Postinumero: 65610

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Yhteyshenkilö: Michael Lyyski

Hankintaviranomainen
Sähköposti: michael.lyyski@vaasanseudunareenat.fi 📧
URL: https://vaasanseudunareenat.fi/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=451936&tpk=dd98b531-e0cd-428d-9bcd-cdc102ed2c5a 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=451936&tpk=dd98b531-e0cd-428d-9bcd-cdc102ed2c5a 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Yhteishankintayksikkö ja tekninen tukipalveluyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Työsuhdepolkupyörät leasingpalveluna
Tuotteet/palvelut: Rahoitus- ja vakuutuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasingpalvelusta TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien leasingpalvelu TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun tulee mahdollistaa...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana. Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Tilaajat voivat myös vähäisissä määrin hankkia muita lisäpalveluita, jotka liittyvät kiinteästi rahoitettavaan kohteen rahoitukseen ja hankinnan kohteeseen...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 062-183879
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-31 11:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-31 11:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka):
“Tarjoukset avaavat TeeSe Botnia Oy:n hankinta-asiantuntija(t) tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 090-279160 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-06-16)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Keskeytysilmoitus: Työsuhdepolkupyörät leasingpalveluna
Lyhyt kuvaus:
“TeeSe Botnia Oy Ab on pyytänäyt tarjouksia työsuhdepolkupyörien leasingpalvelusta TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on työsuhdepolkupyörien leasingpalvelu TeeSe Botnia Oy Ab:n ja sen omistajayhteisöjen tarpeisiin. Hankittavan palvelun tulee mahdollistaa...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Hinta
Laatukriteeri (painotus): 20
Hinta (painotus): 80

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-279160

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 118-369455 (2023-06-16)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍