Työasemien ja niiden elinkaaripalvelujen hankinta

Salon kaupunki

Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjouksia työasemien ja niihin liittyvien laitteiden sekä elinkaaripalvelujen hankinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan sopimuskausi on yksi vuosi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Hankinnan tarkempi kuvaus on kerrottu kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta sekä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-06. Hankinta julkaistiin 2023-05-04.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-04 hankintailmoitus
2023-07-06 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-04)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Salon kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0139533-1
Postiosoite: PL 77
Postitoimipaikka: Salo
Postinumero: 24101
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Tietohallinto
Sähköposti: kirjaamo@salo.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.salo.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=454928&tpk=e35a0ead-f1d1-4ada-8892-9c8ab321d22f 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/salo?id=454928&tpk=e35a0ead-f1d1-4ada-8892-9c8ab321d22f 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Työasemien ja niiden elinkaaripalvelujen hankinta
Tuotteet/palvelut: Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita 📦
Lyhyt kuvaus:
“Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjouksia työasemien ja niihin liittyvien laitteiden sekä elinkaaripalvelujen hankinnasta...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Tietokoneiden ja toimistolaitteiden asentaminen 📦
Lisätuotteet/palvelut: Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut 📦
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Salo
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat työasemat, niihin liittyvät laitteet ja palvelut. Tarjottavien laitteiden ja palvelujen tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä ja sen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-11-01 📅
Loppupäivä: 2024-10-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimuskausi on yksi vuosi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jossa on kuuden kuukauden irtisanomisaika.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Lisähankintana (optio) on mahdollista hankkia liitteessä 3 määritellyt laitteet tai palvelut, jotka on merkitty optioksi. Sopimuskausi on yksi vuosi, jonka...”    Näytä lisää
Kuvaus
Lisätietoja: Ilmoitettu sopimuksen alkamisaika on tavoitepäivämäärä, joka voi muuttua.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Kyseessä oleva sopimus on voimassa sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Puitejärjestely voi siten kestää enemmän kuin neljä...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-06 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-10-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-06 12:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Ilmoitettu tarjousten avaamisajankohta ei ole hankintayksikköä sitova. Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousten vastaanottamiselle...”    Näytä lisää

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 089-276095 (2023-05-04)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-06)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Salon kaupunki (jäljempänä hankintayksikkö / tilaaja) pyysi tarjouksia työasemien ja niihin liittyvien laitteiden sekä elinkaaripalvelujen hankinnasta...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat työasemat, niihin liittyvät laitteet ja palvelut. Hankinnan kohteena olivat seuraavat palvelut: - toimittajan ylläpitämä...”    Näytä lisää

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 089-276095

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei saatu tai ne kaikki hylättiin

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 131-416587 (2023-07-06)