TP211/23EU Mammografialaite

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Hankinnan kohde:
Liitteessä 1 kuvattu mammografialaite ja huolto jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. Laitteen sijoituspaikka on Tyks Majakkasairaalan röntgenosasto.
Hankintayksikkö:
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha). Hankintapäätös tehdään hankintapäätöksen tekohetkellä voimassaolevan Varhan toimintasäännön mukaisin toimivaltuuksin.
Sopimuskausi:
Hankintaa koskeva sopimus päättyy, kun laite on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja luovutettu tilaajalle. Toimittaja sitoutuu tämän jälkeen tarjoamaan huoltoa ja varaosia vähintään 10 vuotta.
Sovellettava lainsäädäntö:
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397, myöhemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä hankintalaki)
ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, myöhemmin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä julkisuuslaki).

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Kansallinen rekisterinumero: 3221065-1
Postiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20520
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: tavarahankinnat@varha.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.varha.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/varsinaissuomenhva?id=448548&tpk=67ed8d29-46a6-417c-975f-b31d59a5ccb8 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/varsinaissuomenhva?id=448548&tpk=67ed8d29-46a6-417c-975f-b31d59a5ccb8 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: TP211/23EU Mammografialaite TP211/23EU
Tuotteet/palvelut: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohde: Liitteessä 1 kuvattu mammografialaite ja huolto jäljempänä tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyllä tavalla. Laitteen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 600 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena on yksi (1) mammografialaite. Hankintaan sisältyy yhden (1) optiolaitteen hankinta. Optiolaitteen hankinnasta tehdään erillinen...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-07-03 📅
Loppupäivä: 2024-12-31 📅
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintaan sisältyy yhden (1) optiolaitteen hankinta. Optiolaitteen hankinnasta tehdään erillinen hankintapäätös. Optio on voimassa 31.12.2024 saakka.”
Kuvaus
Lisätietoja: Rinnakkaisia tarjouksia ei sallita.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 8
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 12:15 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Varha hankintapalvelut
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjoukset voidaan avata myös muuna ajankohtana tarjousajan päättymisen jälkeen.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-251083 (2023-04-26)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍