TELTTA M\36-20

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää osallistumishakemustanne telttoja M\36-20 koskevassa hankinnassa Puolustusvoimille, tämän osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankinta koskee telttoja M\36-20. Teltta m\36-20 on kahdenkymmenen hengen majoittamiseen tarkoitettu, kamiinalla m\54-20 lämmitettävä teltta. Teltta pystytetään kahdeksalla nurkkakepillä, yhdellä alumiinisella salolla ja harusnaruilla. Teltan ovi on kolmikerroksinen. Teltassa
käytetään erillistä telttapohjaa (473-4363 telttapohja\77-20). Telttaa käytetään ympäri vuoden vaihtelevissa olosuhteissa, ja se on purettavissa ja
koottavissa useita kertoja ilman konevoimaa ja erikoistyökaluja. Teltan paino on 25
kg (± 10%).
Hankinta sisältää telttoja seuraavasti:
Hankittava määrä Teltta m\36-20 vuonna 2023 on
95 - 205 kpl
Hankittava määrä Teltta m\36-20 vuonna 2024 on
95 - 205 kpl
Hankittava määrä Teltta m\36-20 vuonna 2025 on
95 - 205 kpl
Hankittava määrä Teltta m\36-20 vuonna 2026 on
95 - 205 kpl
Hankittava määrä Teltta m\36-20 vuonna 2027 on
95 - 205 kpl.
Mikäli sopimuskauden 2023 - 2027 jälkeen kokonaishankintamäärä ei ole ylittynyt,
vuoden 2027 hinnat ovat voimassa vielä kuusi kuukautta sopimuksen voimassaolokauden päätyttyä.
Toimitusehto TOP Hämeenlinna, Finland (Incoterms 2010),
lisäksi purettuna varastotilaan.
Tarjouskilpailu toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (myöh. putu-laki, 1531/2011) mukaisesti.
Hankintaan on sovellettu julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettua lakia
(1531/2011, jäljempänä ”puolustus- ja turvallisuushankintalaki”). Hankinnan kohteena on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon
2023/C72/02 kohdan ML17 (Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut laitteet ja materiaalit, jotka on päällystetty tai käsitelty signaalien
häivyttämiseksi ja joita ei ole määritelty muualla EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa). Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan
kohteena olevan teltan tulee täyttää sille asetetut NIR-arvot.
Teltan m\36-20 tekniset vaatimukset esitetään tarkemmin tarjouspyynnössä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-04-25.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-25 hankintailmoitus