Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan hankinta

Tampereen kaupunki

Hankinnan kohteena on Nurmi-Sorilan osayleiskaavan laadinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan MRL:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena aluevarausyleiskaavana asemakaavoituksen pohjaksi.
Alueella on voimassa vuonna 2015 hyväksytty Nurmi-Sorilan osayleiskaava, mutta muuttuneiden tavoitteiden vuoksi osayleiskaava tulee tarkistaa. Keskeisin uusi tavoite on golfkentän sijoittaminen alueelle, mikä vaikuttaa kaavaratkaisuun laajemminkin esimerkiksi alueelle tavoitellun asukaspohjan ja liikenneratkaisun muuttumisen vuoksi. Osayleiskaavan tarkistamisen aineistoa on koottuna kaavan nettisivuille www.tampere.fi/nurmi-sorila. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on luettavissa kaavatyön tarkemmat lähtökohdat (liite 6).
Tampereen kaupunki on käynnistänyt Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistamisen. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.11.-6.12.2022 ja vuodelle 2023 on aikataulutettu kaavan erillisselvitysten ja -suunnitelmien sekä kaavaluonnoksen laatiminen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.4.2023 § 172, aloitusvaiheen palautteen ja rakennevaihtoehtojen vertailun pohjalta kaavatyön tavoitteet ja rakennevaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaavanehdotus valmistellaan hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana.
Hankinnan kokonaisuuteen sisältyy osayleiskaavaluonnoksen ja -kaavaehdotuksen valmistelu hyväksymisasiakirjoineen, kaavaprosessin aikana toteutettava asukas- ja sidosryhmävuorovaikutus sekä tehtävässä tarvittavien erillissuunnitelmien ja - selvitysten laatiminen.
Selvitykset liittyvät muun muassa maisemaan-, rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä rakennettavuuteen ja kaavatalouteen.  Suunnitelmat liittyvät muun muassa kaavaratkaisun maankäyttöön, liikenteeseen, golfkenttään, palveluihin ja hulevesien hallintaan. Kaavatyön taustaksi voidaan hyödyntää voimassa olevan kaavan selvityksiä, jotka löytyvät kaavan nettisivuilta (Nurmi- Sorilan osayleiskaava).
Hankintaan valitaan yksi palveluntuottaja, joka vastaa kaavahankkeen toteuttamisesta.
Hankkeen arvioitu kesto on sopimuksen alusta arviolta n. 1,5 vuotta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-15. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Tampereen kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0211675-2
Postitoimipaikka: Tampere
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Heini Itkonen/ Tuomi Logistiikka Oy
Puhelin: +358 444863857 📞
Sähköposti: heini.itkonen@tuomilogistiikka.fi 📧
Alue: Pirkanmaa 🏙️
URL: http://www.tampere.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=457700&tpk=a5feb7f0-c2d6-4308-8f15-26bd2e0793e9 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=457700&tpk=a5feb7f0-c2d6-4308-8f15-26bd2e0793e9 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan hankinta TRE:567/02.07.01/2023
Tuotteet/palvelut: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Nurmi-Sorilan osayleiskaavan laadinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan MRL:n tarkoittamana...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 350 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Pirkanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Kaavan hyväksymiskäsittely on aikataulutettu jo vuoden 2024 loppuun, joten valmisteluvaiheen koordinointi ja selvitykset tulee käynnistää välittömästi....”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-06-01 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimuksen tavoitteellinen alkamisaika on 1.6.2023. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksesta ja on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes Tampereen...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Kuvattu tarjouspyynnössä.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Nopeutettu menettely:
“Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus määräaikojen lyhentämiseksi. Lisäksi edellinen 445459 / Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan hankinta jouduttiin...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-15 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-15 12:01 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-262889 (2023-04-27)
Aiheeseen liittyvät haut 🔍