Talvikunnossapitopalvelut, kiinteistöjen pihat

Kaarinan kaupunki

Hankinnan kohteena ovat Kaarinan kaupungin talvikunnossapitopalvelut tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.
Tarjouspyyntö on jaettu seitsemään osaan. Tarjoaja voi tarjota halutessaan niin monta osa-aluetta kuin haluaa.
Tarjousten jättämisen jälkeen käydään selonottoneuvottelut tarjoajien kanssa, jossa selvitetään montako osa-aluetta urakoitsija voi tarjoamistaan osa-alueista hoitaa.
Selonottoneuvottelut pidetään 29.5. Tarjoajat jotka näyttävät voittavan kilpailutuksen kutsutaan selonottoneuvotteluun 26.5

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kaarinan kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0133226-9
Postiosoite: Lautakunnankatu 1
Postitoimipaikka: Kaarina
Postinumero: 20780
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinnat@kaarina.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.kaarina.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=457864&tpk=deaf743e-5e35-466b-a90d-11ba96facec5 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kaarina?id=457864&tpk=deaf743e-5e35-466b-a90d-11ba96facec5 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Talvikunnossapitopalvelut, kiinteistöjen pihat
Tuotteet/palvelut: Lumenaurauspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Kaarinan kaupungin talvikunnossapitopalvelut tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö on jaettu seitsemään osaan....”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 4
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 4
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Lumenaurauspalvelut 📦
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 4 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 0
Hinta (painotus): 100
Kesto
Aloituspäivä: 2023-11-01 📅
Loppupäivä: 2024-10-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Ensimmäinen optiokausi alkaa 1.11.2024 ja päättyy...”    Näytä lisää
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Optiomahdollisuudet kohdan II.2.7 mukaisesti.

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 1
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 1
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 1 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 2
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 2 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 3
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 3 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 5
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 5
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 5 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 6
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 6
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 6 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Alue 7
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa-alue 7
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat talvikunnossapitopalvelut alueen 7 kohteisiin tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.”

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Ks. tarjouspyyntö liitteineen.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 7
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-26 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-26 12:30 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Muutoksenhaun määräaika on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista.
Lähde: OJS 2023/S 084-254725 (2023-04-26)