Taistelukäsine

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää osallistumishakemustanne taistelukäsineitä koskevassa
hankinnassa Puolustusvoimille, tämän osallistumishakemuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Hankinta koskee taistelukäsineitä. Taistelukäsineitä käytetään muiden taisteluvaatteiden, suojainten ja varusteiden sekä ampuma aseiden kanssa.
Taistelukäsineet mahdollistavat aseiden, viestintävälineiden ja muiden laitteiden
tehokkaan ja turvallisen käytön.
Taistelukäsineet on tarkoitettu käytettäväksi
lämpötila-alueella +20 ° C - 0 ° C.
Taistelukäsineiden selkäpuoli on palonkestävää ja kansalliset heijastusarvot täyttävää neulosta. Kämmenpuoli ja sormien alapuoli
on nahkaa.
Hankittava määrä:
10455976 SORMIKKAAT\TST, PALOSUOJ. 20.000 pr ± 30 %
Alustava kokolajitelma:
Koko 7, 500 pr
Koko 8, 2500 pr
Koko 9, 7000 pr
Koko 10, 8000 pr
Koko 11, 1500 pr
Koko 12, 500 pr
Toimitusehto TOP Hämeenlinna, Finland (Incoterms 2010).
Tarjouskilpailu toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain
(myöh. putu-laki, 1531/2011) mukaisesti.
Hankintaan on sovellettu julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettua lakia
(1531/2011, jäljempänä ”puolustus- ja turvallisuushankintalaki”). Hankinnan kohteena on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:
n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon
2023/C72/02 kohdan ML17 (Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut laitteet ja materiaalit, jotka on päällystetty tai käsitelty signaalien häivyttämiseksi ja joita ei ole määritelty muualla EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa). Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan
kohteena olevan taistelukäsineen tulee täyttää sille asetetut NIR-arvot.
Taistelukäsineiden tekniset vaatimukset esitetään tarkemmin tarjouspyynnössä

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-30. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus