Sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa yhdessä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkivat asiantuntijapalveluita oman sovelluskehitystuotantonsa tueksi. Hankinnan tavoitteena on varmistaa määrältään ja osaamistasoltaan riittävät resurssit hankintayksikön sovelluskehityksen tarpeisiin.
Hankintayksiköllä on lisäksi käynnistymässä hanke, jossa hankintayksikön teknologia-alusta päivitetään kestävämmälle pohjalle valitun ohjelmointiviitekehyksen mukaisesti. Tässä yhteydessä merkittävä määrä vanhoja PHP-sovelluksia toteutetaan alusta asti uudestaan. Tavoitteena on, että hankittavat asiantuntijaresurssit osallistuvat tähän hankkeeseen.
Hankinnan kohteena on ensisijaisesti kaksi (2) nimettyä fullstack-sovelluskehittäjää, mutta myös backend- ja frontend-asiantuntijoita voidaan tarvita. Ohjelmistokehitysympäristön muutosta toteuttavassa tiimissä nähdään tarve myös Azure-pilvialusta-asiantuntijalle tai -arkkitehdille, pilvi-DevOps-asiantuntijalle sekä testausammattilaiselle. Tilanteesta ja työnjaosta riippuen käyttöä voi olla myös erilliselle pilvisovellusarkkitehdille, tekniselle projektipäällikölle tai scrum masterille. Lisäksi erityisasiantuntemusta voidaan tarvita palvelumuotoilun, käytettävyyden, saavutettavuuden, saavutettavuuden auditoinnin ja tietoturvan kysymyksissä. Kts. Liite 3. Asiantuntijat (palautettava).
Puitejärjestelyyn valitaan enintään yksi (1) puitetoimittaja. Hankintasopimus ei sisällä määräostovelvoitteita eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa Palvelua Tilaajalle.
Hankinnan arvioitu kokonaisarvo: 500.000 - 3.000.000 € (alv 0 %).
Hankinta on tarkemmin kuvattu Liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-30. Hankinta julkaistiin 2023-04-24.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-24 hankintailmoitus
2023-09-06 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-24)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Oulun yliopisto
Kansallinen rekisterinumero: 0245895-5
Postiosoite: Pentti Kaiteran katu 1 / PL 8000
Postitoimipaikka: Oulu
Postinumero: 90014
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Heli Malmström
Sähköposti: hankinnat@oulu.fi 📧
Alue: Pohjois- ja Itä-Suomi 🏙️
URL: http://www.oulu.fi/yliopisto/ 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2509747-8
Postiosoite: Yliopistokatu 9
Postitoimipaikka: Oulu

Hankintaviranomainen
Postinumero: 90570
Sähköposti: kirjaamo@oamk.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.oamk.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/oulunyliopisto?id=456098&tpk=4e14cac1-1a7d-4edf-ac55-6234c3beb602 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/oulunyliopisto?id=456098&tpk=4e14cac1-1a7d-4edf-ac55-6234c3beb602 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut 406783
Tuotteet/palvelut: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki 📦
Lyhyt kuvaus:
“Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa yhdessä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkivat asiantuntijapalveluita oman...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut 📦
Suorituspaikka: Pohjois- ja Itä-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Oulu
Hankinnan kuvaus:
“Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa yhdessä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkivat asiantuntijapalveluita oman...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 24
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus: Kts. liite 6. Sopimusluonnos, kohta 6. Sopimuskausi ja irtisanominen.
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintayksikkö pidättää oikeuden tehdä lisä- ja täydennyshankinnat valitulta toimittajalta.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus yhden toimijan kanssa
Kuvaus
Puitesopimusten osalta on esitettävä perustelut 8 vuotta ylittävälle kestolle:
“Sovelluskehitystyössä toteutetaan pitkäaikaisesti käytettäviä järjestelmiä, joiden tuottamisessa on tärkeää toiminnan sujuvuus, hankintayksikön tunteminen...”    Näytä lisää
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-30 16:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-31 09:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Oulu
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole avoin.

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/86892/notice/126729”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-251730 (2023-04-24)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-06)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Postiosoite: Pentti Kaiteran katu 1 (PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO)

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut
Lyhyt kuvaus:
“Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa yhdessä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkivat asiantuntijapalveluita oman...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 3 000 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Oulun yliopisto ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (jatkossa yhdessä hankintayksikkö tai Tilaaja) hankkivat asiantuntijapalveluita oman...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Asiantuntijat
Laatukriteeri (painotus): 35
Laatukriteeri (nimi): Asiakastyytyväisyys
Laatukriteeri (painotus): 30
Hinta (painotus): 35

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-251730

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 456098
Otsikko: Sovelluskehityksen asiantuntijapalvelut
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-06 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 8
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 8
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Codemen Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI25779364
Postiosoite: Kauppaneuvoksentie 8
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00200
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
URL: https://www.codemen.fi/ 🌏
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 3 000 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 3 000 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 174-546814 (2023-09-06)