Siivouspalvelutyöt

Rovaniemen kaupunki / Ruoka- ja puhtauspalvelut

Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin siivouspalvelutyöt tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Siivouskohteet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2.
Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntödokumentista ja seuraavista liitteistä:
-Liite 1 Hintaliite
-Liite 2 Siivouskohteet
-Liite 3 Palvelu- ja puhtaustasokuvaus
-Liite 4 Vastuunjakotaulukko
-Liite 5 Siivouskohteiden näyttöajat
-Liite 6 Kuukausiraportti
-Liite 7 Henkilötietolomake
-Liite 8 Hankintasopimus
-Liite 9 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä
-Liite 10 Henkilötietojen käsittelyn ehdot
-Liite 10.1. Rovaniemen kaupungin henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus
-Liite 11 Rovaniemen kaupungin salassapito- ja käyttösitoumus
-Liite 12 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT (huhtikuun 2022 päivitysversio)
HUOM! KOHTEIDEN POHJAPIIRUSTUKSET
Kohteiden pohjapiirustukset ovat nähtävillä tilaajan käyttämässä sähköisessä Haahtela -projektipankissa. Tarjoajien tulee pyytää tunnukset kyseiseen projektipankkiin ja heidän tulee käydä tutustumassa sieltä löytyviin kohteiden pohjapiirustuksiin. Tunnukset järjestelmään pyydetään sähköpostitse osoitteesta outi.salmela@rovaniemi.fi. Kohteiden pohjapiirustukset sisältävät salassapidettävää tietoa, joten ennen niiden luovutusta tilaaja toimittaa tunnusten pyytäjälle "Salassapitositoumus" -lomakkeen, joka pyytäjän on palautettava hyväksytysti täytettynä tilaajalle. Tunnukset järjestelmään ovat voimassa vain tarjouspyynnön voimassaoloajan.
HUOM! SIIVOUSKOHTEIDEN NÄYTTÖAJAT
Siivouskohteisiin järjestetään kaikille tarjoajille yhteiset näyttöajat, joihin tarjoajan tulee osallistua. Näyttöajat järjestetään viikoilla 19 ja 20. Näyttöaikojen tarkemmat aikataulut kohteittain liitteessä 5 (Siivouskohteiden näyttöajat).
Näyttökierrosten yhteydessä ei käydä läpi tarjouspyyntöä, ainoastaan siivouskohteiden esittely. Esittelytilaisuudessa ei vastata tarjoajien esittämiin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin, vaan kysymykset tulee esittää noudattaen kohdassa "Lisäkysymykset" esitettyä toimintatapaa.
Näyttökierrokselle osallistuminen on pakollista ja edellytyksenä tarjouksen jättämiselle. Mikäli tarjoaja ei osallistu näyttökierrokselle, jätetty tarjous poissuljetaan.
Näyttöön tulee ilmoittautua ennakkoon 5.5.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen outi.salmela@rovaniemi.fi. Sähköpostista tulee käydä ilmi tarjoava yritys, näyttöön osallistuvan henkilön nimi sekä kohde, jonka näyttöä ilmoittautuminen koskee. Näytöille osallistuvien henkilöiden määrä on rajattu siten, että kustakin tarjoavasta yrityksestä voi osallistua enintään yksi henkilö per näyttö.
Näyttöön ilmoittautuneille lähetetään tiedot kokoontumispaikasta sähköpostitse. Mikäli kohde-esittelyä ei voida toteuttaa ilmoitettuna ajankohtana, siitä tiedotetaan erikseen Tarjouspalvelu-portaalin kautta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-01. Hankinta julkaistiin 2023-04-27.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-27 hankintailmoitus
2023-07-03 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-27)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Rovaniemen kaupunki / Ruoka- ja puhtauspalvelut
Kansallinen rekisterinumero: 1978283-1
Postiosoite: PL 8216
Postitoimipaikka: Rovaniemi
Postinumero: 96100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Outi Salmela
Puhelin: +358 400993806 📞
Sähköposti: outi.salmela@rovaniemi.fi 📧
Alue: Lappi 🏙️
URL: https://www.rovaniemi.fi/Yritys--ja-tyollisyyspalvelut/Julkiset-hankinnat 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=443995&tpk=5b9f0821-d0ab-453c-a23c-03a4773b0491 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/rovaniemi?id=443995&tpk=5b9f0821-d0ab-453c-a23c-03a4773b0491 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Siivouspalvelutyöt ROIDno-2023-650
Tuotteet/palvelut: Siivous- ja puhdistuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin siivouspalvelutyöt tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Siivouskohteet on kuvattu tarjouspyynnön...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 4 000 000 💰

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Siivous- ja puhdistuspalvelut 📦
Suorituspaikka: Lappi 🏙️
Hankinnan kuvaus: Katso kohta "Lyhyt kuvaus".
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2026-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään neljä (4) kuukautta ennen...”    Näytä lisää
Lisätietoja:
“Tilaaja pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta entisin ehdoin siihen asti, kunnes seuraavan tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman....”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Katso hankinta-asiakirjat.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Katso hankinta-asiakirjat.

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-01 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-01 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka):
“Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tilaaja pidättää oikeuden muuttaa tarjousten avaamispäivää.”

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle:
“Kyse ei kuitenkaan ole sillä tavalla toistuvasta hankinnasta, että sopimuskauden aikana julkaistaisiin uusia hankintailmoituksia.”
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87113/notice/127060”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 085-262509 (2023-04-27)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-07-03)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Siivouspalvelutyöt
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin siivouspalvelutyöt tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.”
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 4 409 625 💰

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 085-262509

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Siivouspalvelutyöt
Sopimuksen tekopäivä: 2023-07-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: SOL Palvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2160299-1
Postiosoite: Vanha talvitie 19 A
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Lappi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 4 409 625 💰

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 129-410954 (2023-07-03)