Sähkönjakeluverkoston rakentamisen, kunnossapidon ja päivystystoiminnan kumppanuussopimus

Sansia Oy

Hankinnan kohteena ovat Vaasan Sähköverkko Oy:n alueella tapahtuva sähkönjakeluverkon rakentaminen, liittymätyöt, kunnossapito, päivystystoiminta, viankorjaukset, varastopalvelu ja muut tehtävät. Rakennus-, kunnossapito- ja viankorjaustyö kohdistuu pääsääntöisesti Tilaajan 0,4 kV ja 20 kV sähköverkkoon sekä niihin liittyviin laitteisiin.
Kaikkien töiden tarkemmat sisällöt määritellään tarjouspyynnön liitteinä olevissa hankinta-asiakirjoissa.
Hankinnan kohteena olevien vuosittaisten hankintojen arvo on noin 7,2 miljoonaa euroa. Tilausten määrä voi vaihdella verkostonrakentamisen vuosittaisen vaihtelun vuoksi. Hankinta kilpailutetaan rakennusurakkana, koska noin 70 prosenttia
hankinnasta on urakkatyyppistä.
Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erikseen projektiluontoiset uudisrakentamiseen ja/tai peruskorjauksiin liittyvät rakennusurakat.
Sopimuskausi on kiinteä 1.1.2024 - 31.12.2026, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-05. Hankinta julkaistiin 2023-04-28.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-28 hankintailmoitus
2023-09-04 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-28)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Sansia Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2364760-8
Postiosoite: PL 2000, Viestikatu 3
Postitoimipaikka: Kuopio
Postinumero: 70600
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Ari Sormunen
Puhelin: +358 447182946 📞
Sähköposti: ari.sormunen@sansia.fi 📧
Alue: Suomi/Finland 🏙️
URL: https://www.sansia.fi 🌏

Hankintaviranomainen (lisäksi)
Nimi: Vaasan Sähköverkko Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1993667-7
Postitoimipaikka: Vaasa

Hankintaviranomainen
Sähköposti: juha.rintamaki@vaasansahkoverkko.fi 📧
Alue: Pohjanmaa 🏙️
URL: https://www.vaasansahkoverkko.fi/ 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Sopimukseen sisältyy yhteishankinta
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=453311&tpk=dbd51a8e-ca3e-42e3-be8f-3045cac1bb6b 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=453311&tpk=dbd51a8e-ca3e-42e3-be8f-3045cac1bb6b 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Sähkönjakeluverkoston rakentamisen, kunnossapidon ja päivystystoiminnan kumppanuussopimus 453311”
Tuotteet/palvelut: Putkijohtojen, tietoliikenne- ja sähkölinjojen rakennustyöt 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena ovat Vaasan Sähköverkko Oy:n alueella tapahtuva sähkönjakeluverkon rakentaminen, liittymätyöt, kunnossapito, päivystystoiminta,...”    Näytä lisää

1️⃣
Suorituspaikka: Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Toimittaja sitoutuu yksikköhinnoittelua vastaan toteuttamaan hankinnan kohteena olevat rakennustyöt ja palvelut sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti....”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Laatukriteerit
Laatukriteeri (painotus): 15
Hinta (painotus): 85
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 28 800 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2024-01-01 📅
Loppupäivä: 2026-12-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Määräaikaisen sopimusjakson jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella 12 kuukauden irtisanomisajalla.”

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-05 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-09-30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-05 12:05 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Kuopio

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 086-264925 (2023-04-28)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Sähkönjakeluverkoston rakentamisen, kunnossapidon ja päivystystoiminnan kumppanuussopimus”
Kuvaus
Hankinnan kuvaus: Kts. tarjouspyynnön kohta lyhyt kuvaus.

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 086-264925

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko:
“Sähkönjakeluverkoston rakentamisen, kunnossapidon ja päivystystoiminnan kumppanuussopimus”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-04 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 1
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Voimatel Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1703917-1
Postiosoite: Kapteeninväylä 5
Postitoimipaikka: Toivala
Postinumero: 70900
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Suomi/Finland 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys

2️⃣
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-28 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Ravera Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI19936642
Postiosoite: Teollisuustie 8
Postitoimipaikka: Mustasaari
Postinumero: 65610
Toimeksisaaja on pk-yritys
Lähde: OJS 2023/S 173-543037 (2023-09-04)