Runkoelementit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen

Äänekosken kaupunki

Tarjouskilpailun perusteella valitaan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen runkoelementtivalmistaja /-toimittaja.
Toimitukseen sisältyy teräsbetoniset runkoelementit: pilarit, väli-ja yläpohjaelemetit, väliseinä- ja ulkoseinäelementit
sekä sokkelipalkit- ja sokkelielementit, joiden lisäksi porrassyöksyt ja niiden lepotasot.
Urakan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Kohde on 2 - ja osin 3-kerroksinen uudisrakennus, jonka hankesuunnitelman mukainen pinta-ala on 6125 brm2.
Ulkoseinäelementit ovat tiililaattapintaisia sandwich - elementtejä. Välipohjaelementit ovat ontelolaattoja, yläpohjaelementit ontelo- sekä TT-laattoja.
Sokkelielementit ovat betonipintaisia sandwich-elementtejä.
Toimituksen sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Rakennuttaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut riittävän huolellisesti rakennuspaikkaan ja rakennusaluetta koskeviin olosuhteisiin ja määräyksiin ennen tarjouksen antamista. Hankinnan tässä vaiheessa työmaata ei ole, vanhaa rakennusta ei ole purettu eikä uudisrakennusta aloitettu. Tutustuminen koskee siten itse rakennuspaikkaa ja sen ympäröivää aluetta, jolloin tarjoajalla ja myöhemmin urakkasopimuksen syntyessä osaurakoitsijalla ei ole myöhemmin oikeutta vedota urakka-asiakirjojen puutteisiin tältä osin. Rakennuspaikkaan voi tutustua oma-aloitteisesti.
Erillistä näyttöä ei järjestetä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-26. Hankinta julkaistiin 2023-04-24.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-24 hankintailmoitus
2023-08-07 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-24)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Äänekosken kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 2045520-5
Postiosoite: Hallintokatu 4
Postitoimipaikka: Äänekoski
Postinumero: 44100
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinta@aanekoski.fi 📧
Alue: Keski-Suomi 🏙️
URL: http://www.aanekoski.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=453668&tpk=810811d1-13df-4775-b8e7-6dcbbab28e5d 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=453668&tpk=810811d1-13df-4775-b8e7-6dcbbab28e5d 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Runkoelementit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen HP6 (Dnro 250/02.07.00/2023)”
Tuotteet/palvelut: Elementtirakennukset 📦
Lyhyt kuvaus:
“Tarjouskilpailun perusteella valitaan Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen runkoelementtivalmistaja /-toimittaja. Toimitukseen sisältyy teräsbetoniset...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Elementtirakenteet 📦
Suorituspaikka: Keski-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Äänekoski
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 700 000 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 6
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty tarkempia tietoja eri toteutusvaiheiden aikataulusta. Hankkeen aikataulun muuttuessa, sopimusta voidaan jatkaa.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Mahdolliset hankinnan muutos- ja lisätyöt
Kuvaus
Lisätietoja: Kts. tarjouspyyntöasiakirjat

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-26 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-26 13:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-255780 (2023-04-24)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-07)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Runkoelementit Koulunmäen C-osan uudisrakennushankkeeseen / Keskeytysilmoitus HP 6”
Lyhyt kuvaus:
“Tarjouskilpailun perusteella ei valittu Koulunmäen C-osan uudisrakennuskohteen runkoelementtivalmistaja /-toimittaja. Toimitukseen sisältyy teräsbetoniset...”    Näytä lisää
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjous, joka on...”    Näytä lisää

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-255780

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Tiedot muista kuin palkintorahoista
Muut syyt (menettelyn lopettaminen)

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Ra­dan­ra­ken­ta­jan­tie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 154-489922 (2023-08-07)