Pyhäjoen kunnan koulukuljetukset

Pyhäjoen kunta

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, jonka hoitaminen perustuu palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen.
Tarjouksen tehdessään tarjoaja sitoutuu voittaessaan tarjouskilpailun solmimaan ”Sopimusluonnoksen” (liitteenä) mukaisen sopimuksen ja noudattamaan ”Ostoliikenteen ehtoja” (liitteenä).
Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen.
Tarjouskilpailu koskee Pyhäjoen kunnan koulukuljetusten kokonaisuuden hoitamista ostoliikenteenä taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla lukuvuosina 1.8.2023 - 30.5.2026 sekä kahden (2) vuoden optiota (1v + 1v).
Koulupäivien määrä lukuvuosittain on 187 - 190, joista yhdestä kahteen voi olla lauantaityöpäiviä.
Tarjoajalla tulee olla valmiutta ja joustavuutta mukautua pieniin tilaajan toiminnan muutoksiin (mm. lukujärjestysten ja oppilasmäärien muuttumiseen). Liikennöinti voi joko lisääntyä tai vähentyä.
Kuljetustarpeet täsmennetään yhdessä ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen yrittäjän kanssa ennen kunkin lukuvuoden alkua.
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 15.5.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.
Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.
Tarjoukset on toimitettava 29.5.2023 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00).
Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-29. Hankinta julkaistiin 2023-04-24.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-24 hankintailmoitus
2023-08-08 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-24)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Pyhäjoen kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0189127-1
Postiosoite: Kuntatie 1
Postitoimipaikka: Pyhäjoki
Postinumero: 86100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Antero Tervonen
Puhelin: +358 403596101 📞
Sähköposti: hankinta@raahe.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.pyhajoki.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=442209&tpk=28014588-ce8c-427a-8f80-103c82c81887 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=442209&tpk=28014588-ce8c-427a-8f80-103c82c81887 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pyhäjoen kunnan koulukuljetukset
Tuotteet/palvelut: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) 📦
Lyhyt kuvaus:
“Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 250 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Reitit 1-8, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Joukkoliikennepalvelut maanteitse 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pyhäjoki
Hankinnan kuvaus:
“Reitit 1-8, matkustajakapasiteetti 22 henkilöä: 1. Polusperä - Keskikylä – Vihannintie – Pirttikoskentie – Oulaistentie – Saaren koulu, lähtö 7:50, perillä...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2026-05-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Optio kaksi (2) vuotta - optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin. Optiokaudesta tehdään erillinen hankintapäätös ennen...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Reitit 10-12, matkustajakapasiteetti enimmillään 50 henkilöä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Reitit 10*-12, matkustajakapasiteetti 50 henkilöä: 10. Överstintie – Yppäri – Saaren koulu, lähtö 7:50, perillä 8:20, yht. 20 km. 11. Saaren koulu –...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Reitit 13-20, matkustajakapasiteetti enimmillään 13 henkilöä, INVA-varustus.
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Reitit 13-20, matkustajakapasiteetti enimmillään 13 henkilöä, INVA-varustuksella. 13. Suni – Yppärin koulu – Uudentalontie – Saaren koulu, lähtö 7:45,...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Reitit 7-9, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Reitit 7-9, matkustajakapasiteetti 22 henkilöä: 7. Pirttikoski – Ylinenoja – Pyhänkoski – Saaren koulu, lähtö 7:50, perillä 8:20, yht. 27 km. 8. Saaren...”    Näytä lisää

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-29 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-29 12:10 📅

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 084-252410 (2023-04-24)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Sähköposti: antero.tervonen@pyhajoki.fi 📧

Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 275 992 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin
Myöntämisperusteet
Hinta
Laatukriteeri (nimi): Laatu
Laatukriteeri (painotus): 10
Kustannusperuste (nimi): Hinta
Kustannuskriteeri (painotus): 90

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-252410

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Reitit 1-8, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-03 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 9
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 9
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Oulaisten Liikenne Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI01868389
Postiosoite: Asemakatu 2
Postitoimipaikka: Oulainen
Postinumero: 86300
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 250 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 221 010 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Reitit 10-12, matkustajakapasiteetti enimmillään 50 henkilöä
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 250 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 218 700 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Reitit 13-20, matkustajakapasiteetti enimmillään 13 henkilöä, INVA-varustus.
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Taksi Tiina Anttila
Kansallinen rekisterinumero: 2375131-7
Postiosoite: Saukontie 79
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 250 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 178 410 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 2
Otsikko: Reitit 7-9, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 250 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 209 850 💰

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Lähde: OJS 2023/S 154-487538 (2023-08-08)