Pudasjärven kaupungin tiestön talvihoitourakat 2023-2026

Pudasjärven kaupunki

Pudasjärven kaupunki pyytää tarjousta Pudasjärven kaupungin katujen ja yksityisteiden talvihoitourakoista ja sorateiden muokkaustöistä 2023-2026.
Urakka käsittää tiestöluetteloihin ja -karttoihin merkittyjen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien-, rakenteiden ja varusteiden hoitotyöt tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvatuin tarkennuksin.
Urakka on jaettu osiin ja tarjoaja voi tarjota yhtä tai useampaa osaa.
Urakoiden urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus jakautuu kahteen pääosaan;
- taajama-alueet (kokonaishintainen kokonaisurakka)
- yksityistieurakat (yksikköhintainen kokonaisurakka)
1. Taajama-alue Kurenalus, kokonaishintaurakka
2. Taajama-alue Syöte, kokonaishintaurakka
3. Yksityistiet kaakko, yksikköhintaurakka
4. Yksityistiet pohjoinen, yksikköhintaurakka
5. Yksityistiet länsi, yksikköhintaurakka
6. Yksityistiet luode, yksikköhintaurakka
Yleistä:
Rakennuttaja: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut
Valvontatehtävät: Pudasjärven kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Yhdyskuntatekniikka
Urakkamuoto: Kokonaishintainen kokonaisurakka tai yksikköhintainen kokonaisurakka
Maksuperuste: kuukausikohtainen kiinteä urakkahinta tai yksikköhintaperusteinen palkkiomuoto
Sopimusehdot: AYSE2003
Palvelusopimuksen kesto: 10/2023-10/2026 (optio 1+1)
Urakoitsija toimii urakoissa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
Hankinta sisältää työllistämisehdon (Urakka-alueet 1, 2, 3, 4, 5). Työllistämisehdon tavoitteena on työllistää paikallisia heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, kuten pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. Työllistämisehdolla tarkoitetaan julkisissa hankinnoissa tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen sisällytettyä erityisehtoa, joka velvoittaa sopimuskumppania työllistämään ehdossa sovittuja henkilöitä. Tässä hankinnassa työllistämisehto on vähintään 3% sopimuksen vuosiarvosta.
Yksikköhintaperusteisten töiden arviot suoritemääristä eivät sido tilaajaa. Ilmoitetut suoritemäärät perustuvat parhaan
tietämyksen mukaan asetettuun olettamaan.
Tarjouspyyntöaineisto löytyy kohdasta liitteet ja linkit, erillisen linkin kautta.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-14. Hankinta julkaistiin 2023-05-08.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-08 hankintailmoitus
2023-10-05 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-08)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Pudasjärven kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0188962-2
Postiosoite: Varsitie 7
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Postinumero: 93100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Janne Karhu
Puhelin: +358 405443219 📞
Sähköposti: janne.karhu@pudasjarvi.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.pudasjarvi.fi/ 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pudasjarvi?id=451811&tpk=f91bb1e2-10a3-4ac0-8803-8de0e2bb2e45 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pudasjarvi?id=451811&tpk=f91bb1e2-10a3-4ac0-8803-8de0e2bb2e45 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Pudasjärven kaupungin tiestön talvihoitourakat 2023-2026
Tuotteet/palvelut: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Pudasjärven kaupunki pyytää tarjousta Pudasjärven kaupungin katujen ja yksityisteiden talvihoitourakoista ja sorateiden muokkaustöistä 2023-2026. Urakka...”    Näytä lisää
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taajama-alue Kurenalus
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi Kurenalus
Hankinnan kuvaus:
“Urakkaan kuuluu tarjouspyyntöasiakirjoissa ja työkohdekartoissa määritellyn urakka-alueen talvihoitotyöt ja sorateiden muokkaustyöt. Urakkamuoto on...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-10-01 📅
Loppupäivä: 2026-09-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan mahdollisesti jatkaa varsinaisen sopimusjakson jälkeen kahdella optiovuodella, yksi vuosi kerrallaan 3+1 tai 3+1+1.”
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus: Urakkasisällön mukaiset tienhoitopalvelut Pudasjärven alueella.
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Kuvaus
Lisätietoja:
“Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat.”

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taajama-alue Syöte
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi Syöte

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yksityistiet kaakko
Otsikko
Erän tunnistenumero: 3
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi kaakko yksityistiealue
Hankinnan kuvaus:
“Urakkaan kuuluu tarjouspyyntöasiakirjoissa ja työkohdekartoissa määritellyn urakka-alueen talvihoitotyöt ja sorateiden muokkaustyöt. Urakka on...”    Näytä lisää

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yksityistiet pohjoinen
Otsikko
Erän tunnistenumero: 4
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi pohjoinen yksityistiealue

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yksityistiet länsi
Otsikko
Erän tunnistenumero: 5
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi läntinen yksityistiealue

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Yksityistiet luode
Otsikko
Erän tunnistenumero: 6
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Pudasjärvi luoteinen yksityistiealue
Hankinnan kuvaus:
“Urakkaan kuuluu tarjouspyyntöasiakirjoissa ja työkohdekartoissa määritellyn urakka-alueen talvihoitotyöt ja sorateiden muokkaustyöt. Urakka on...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjouspyynnöissä edellytetyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (ovat hyväksymis-...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan kahden edellisen päättyneen tilikauden...”    Näytä lisää
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Urakka on laatuvastuuperiaatteinen kokonaispalvelusopimus. Tähän sisältyy tiestön tilan jatkuva tuntemus, valmiuden ylläpito ja laadun...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset....”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-14 14:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-14 14:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Karhukunnaantie 6.
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“Tarjousten avautilaisuus ei ole julkinen. Tarjoukset avataan vähintään kolmen kaupungin työntekijän kesken.”

Täydentävät tiedot
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lisätietoja

“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/87772/notice/128015”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 092-280658 (2023-05-08)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-05)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Pudasjärven kaupungin katujen ja yksityisteiden talvihoitourakoista ja sorateiden muokkaustöistä 2023-2026. Urakka käsittää tiestöluetteloihin ja...”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 2 250 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 092-280658

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko:
“Pudasjärven kaupungin tiestön ja yksityisteiden talvihoitourakka 2023-2026, alue 1 Kurenalus”
Sopimuksen tekopäivä: 2023-09-28 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 10
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 9
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 10
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: JMK Infra OY
Kansallinen rekisterinumero: FI28430213
Postiosoite: Kurentie 26
Postitoimipaikka: Pudasjärvi
Postinumero: 93100
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: Hieronta-liikuntapalvelut Marjo Koo
Kansallinen rekisterinumero: 2363689-6
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 228 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 228 000 💰

2️⃣
Erän tunnistenumero: 3
Otsikko: Pudasjärven tiestön talvihoitourakat 2023–2026, urakka-alue 3 kaakko
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-05 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Koneurakointi Timonen Pauli Oy
Kansallinen rekisterinumero: 20378430
Postiosoite: Pyöriäniementie 1090
Postitoimipaikka: Hetejärvi
Postinumero: 93160
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 580 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 580 000 💰

3️⃣
Erän tunnistenumero: 4
Otsikko: Pudasjärven kaupungin tiestön talvihoitourakat 2023-2026, alue 4 Pohjoinen
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-02 📅
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Jurmun Maatila Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2985230-3
Postiosoite: Kouvanjoentie 123
Postinumero: 93250
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 120 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 120 000 💰

4️⃣
Erän tunnistenumero: 5
Otsikko: Pudasjärven kaupungin tiestön talvihoitourakat 2023-2026, alue 5 Länsi
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Kujalan Turve
Kansallinen rekisterinumero: FI23191188
Postiosoite: Hetekyläntie 1083
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 320 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 320 000 💰
Lähde: OJS 2023/S 195-609390 (2023-10-05)