Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, urakka-alue E

Mustankorkea Oy

Urakka käsittää jätteiden kuljetuksen kunnan järjestämään jätteenkuljetuksen kuuluvilta kiinteistöiltä ja Mustankorkea Oy:n ylläpitämistä keräyspisteistä.
Jätehuoltomääräysten (LIITE 2) mukaisesti kerättävät seka-, bio- ja hyötyjätteet (pakkausjätteiden täydentävä kerääminen) kuljetetaan Mustankorkea Oy:n tai tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Urakoitsijalla ei ole oikeutta toimittaa jätteitä muualle kuin tilaajan tai tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin
Kuljetusaluekartta: tarjouspyynnön LIITE 3

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-08. Hankinta julkaistiin 2023-05-02.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-02 hankintailmoitus
2023-08-09 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-02)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Mustankorkea Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1108572-4
Postiosoite: Kivääritehtaankatu 6 C
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Postinumero: 40100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Antti Anhava
Puhelin: +358 451490763 📞
Sähköposti: antti.anhava@mustankorkea.fi 📧
Alue: Keski-Suomi 🏙️
URL: http://www.mustankorkea.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea?id=458424&tpk=2e50f584-a252-4685-9e81-b50723336c1f 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/mustankorkea?id=458424&tpk=2e50f584-a252-4685-9e81-b50723336c1f 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntien omistama osakeyhtiö

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, urakka-alue E
Tuotteet/palvelut: Jätteiden kuljetuspalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Urakka käsittää jätteiden kuljetuksen kunnan järjestämään jätteenkuljetuksen kuuluvilta kiinteistöiltä ja Mustankorkea Oy:n ylläpitämistä...”    Näytä lisää

1️⃣
Lisätuotteet/palvelut: Jätteisiin liittyvät palvelut 📦
Suorituspaikka: Keski-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Jyväskylän kaupungin alue, Halssilan, Jyskän ja Vaajakosken kaupunginosat
Hankinnan kuvaus:
“Jätteiden kuljetus suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräysvälineen tyhjennyskerta. Yksikköhinnastoilla annetaan hinnat myös eräistä...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Kokonaistaloudellisesti edullisin
Laatukriteeri (painotus): 100
Hinta (painotus): Edullisin tarjous
Kesto
Aloituspäivä: 2024-10-01 📅
Loppupäivä: 2029-09-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä kahden vuoden pituisella optiojaksolla, jolloin optiojakso päättyy 30.09.2031. Tilaaja ilmoittaa optiojakson käytöstä...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen...”    Näytä lisää
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Verot, sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut ja muut lakisääteiset maksut on suoritettu tai maksusuunnitelma maksujen suorittamisesta on tehty maksun...”    Näytä lisää
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Kaikissa urakka-alueen jätekuljetuksissa tulee käyttää polttoaineena paineistettua biokaasua (CBG) ja Euro 6 -luokan kalustoa. Pesu- ja varakaluston tulee...”    Näytä lisää
Tietoa tietystä ammatista
Varattu tiettyyn ammattiin
Viittaus asianomaiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen:
“Jätelaki 646/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009, EU:n tavaraliikennelupa-asetus (Lupa: 16.12.2011/1283)”
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Urakassa noudatetaan alla mainitussa pätevyysjärjestyksessä seuraavia asiakirjoja: a) urakkasopimus liitteineen b) mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja c)...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-08 15:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen on oltava voimassa: 2023-08-31 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-08 15:30 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Mustankorkea Oy, Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle:
“Seuraavat Mustankorkea Oy:n jätteenkuljetusta koskevat tarjouspyynnöt julkaistaan syksyllä 2023. Tätä urakkaa koskeva tarjouspyyntö julkaistaan keväällä...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja
Mustankorkea Oy:llä on käytössä sähköinen verkkolaskutus
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 088-267470 (2023-05-02)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-09)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 2 190 400 💰

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 088-267470

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Mustankorkea Oy:n järjestämä jätteenkuljetus, urakka-alue E
Sopimuksen tekopäivä: 2023-06-30 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 3
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: L&T Ympäristöpalvelut Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3155938-4
Postiosoite: Sepelitie 6
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Postinumero: 40320
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Länsi-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 2 190 400 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 190 400 💰
Lähde: OJS 2023/S 155-495835 (2023-08-09)