Maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun puitesopimus, Kempele

Kempeleen kunta

Kempeleen kunnan tekniset palvelut pyytävät tarjoustanne "Maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelusta" yksilöimättöminä konsulttipalveluina ns. puitesopimuksena.
Puitejärjestely koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka ovat seuraavat:
OSIO 1: Maankäytön suunnitteluun luetaan tässä:
- asemakaavasuunnittelu
- yleiskaavasuunnittelu
- erilaiset maankäyttöön liittyvät viitesuunnitelmat
OSIO 2: Kunnallistekniikan suunnitteluun luetaan tässä:
- kadun-, tien-, yms. alueiden rakennesuunnittelu, joka sisältää myös valaistussuunnittelun, valaistuksen sähkösuunnittelun ja ympäristösuunnittelun
- liikennesuunnittelu
Puitejärjestelyn varsinainen sopimuskausi on kolme (3) vuotta, joiden jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa yhden (1) vuoden optiolla. Sopimuskauden enimmäiskesto on täten neljä (4) vuotta. Tarjoaja voi jättää tarjouksen toiseen tai kumpaankin osa-alueeseen. Optiovuoden käyttö edellyttää molempien osapuolten hyväksymistä.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-04-26.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-26 hankintailmoitus
2023-10-13 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-04-26)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kempeleen kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0186002-9
Postiosoite: Vihikari 10
Postitoimipaikka: Kempele
Postinumero: 90440
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Arttu Orajärvi
Puhelin: +358 405956028 📞
Sähköposti: arttu.orajarvi@kempele.fi 📧
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
URL: http://www.kempele.fi 🌏
Tietoa yhteishankinnoista
Hankintasopimuksen tekee keskitetty hankintaelin
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kempele?id=443666&tpk=2d716f04-331d-4e8b-982f-6791a6d31490 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kempele?id=443666&tpk=2d716f04-331d-4e8b-982f-6791a6d31490 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelun puitesopimus, Kempele 244Dno-2023-209”
Tuotteet/palvelut: Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Kempeleen kunnan tekniset palvelut pyytävät tarjoustanne "Maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelusta" yksilöimättöminä konsulttipalveluina ns....”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 500 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Maankäytön suunnittelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 📦
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta käsittää maankäytön suunnittelun tehtäviä, kuten asema- ja yleiskaavojen sekä asema- ja yleiskaavoihin ja maankäyttöön liittyvien selvitysten ja...”    Näytä lisää
Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2023-09-01 📅
Loppupäivä: 2026-08-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Kumppanuussopimukseen kirjataan mahdollisuus yhteen (1) optiovuoteen, josta sovitaan erikseen molempien osapuolten suostumuksella. Optiokaudella...”    Näytä lisää
Lisätietoja:
“Tilaaja teettää puitesopimuksen piiriin kuuluvat työt erillisinä toimeksiantoina, joista tehdään kirjallinen tilaussopimus. Toimeksiantojen tehtävät...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kunnallistekniikan suunnitelu
Otsikko
Erän tunnistenumero: 2
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Hankinta käsittää kunnallistekniikan suunnittelun tehtäviä, kuten - kadun-, tien-, yms. alueiden rakennesuunnittelu, joka sisältää myös...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista: Tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:
“Tarjoavalla yrityksellä tulee olla kokemusta vastaavien asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Toimialojen vastuuhenkilöillä ja hänen varahenkilöllään tulee...”    Näytä lisää
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“1. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. 2. Tarjoajalla tulee olla auditoitu laatujärjestelmä. 3. Tarjoajalla tulee olla kokemusta...”    Näytä lisää
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelmää koskevat tiedot
Puitesopimus useiden toimijoiden kanssa
Kuvaus
Puitesopimuksen osallistujien arvioitu enimmäismäärä: 5
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-02 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-02 13:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): vihikari 10

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle: Huhtikuu 2026, riippuen optiovuoden käytöstä.
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Puitejärjestelyyn otetaan mukaan kumpaankin osioon (1 ja 2) kokonaistaloudellisesti 5 edullisinta, hinnaltaan halvinta palveluntuottajaa. Valittujen...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 084-259502 (2023-04-26)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-13)
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Kempeleen kunnan tekniset palvelut pyysivät tarjoukset "Maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelusta" yksilöimättöminä konsulttipalveluina ns....”    Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 1 500 000 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin

Menettely
Puitesopimusta koskevat tiedot
Hankintaan liittyy puitesopimuksen tekeminen
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 084-259502

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen numero: 1
Erän tunnistenumero: 1
Otsikko: Maankäytön suunnittelu
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-30 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 9
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 9
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Sweco Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2661738-3
Postitoimipaikka: Helsinki
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 125 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 125 000 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana

2️⃣
Sopimuksen numero: 3
Otsikko: Maankäytön suunnitelu
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Ramboll Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0101197-5
Postitoimipaikka: Espoo
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 125 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 125 000 💰

3️⃣
Sopimuksen numero: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: FCG Finnish Consulting Group Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1940671-3
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 125 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 125 000 💰

4️⃣
Sopimuksen numero: 2
Erän tunnistenumero: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Sitowise Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2335445-0
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 125 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 125 000 💰

5️⃣
Sopimuksen numero: 5
Otsikko: Kunnallistekniikan suunnitelu
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Destia Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2163026-3
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰

6️⃣
Sopimuksen numero: 6
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Finnmap Infra Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0921976-2
Toimeksisaaja on pk-yritys
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰

7️⃣
Sopimuksen numero: 7
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: AFRY Finland Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0625905-6
Postitoimipaikka: Vantaa
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰

8️⃣
Sopimuksen numero: 8
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰

9️⃣
Sopimuksen numero: 9
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Plaana Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1728175-0
Postitoimipaikka: Oulu
Alue: Pohjois-Pohjanmaa 🏙️
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 200 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 200 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Puitejärjestelyyn otettiin mukaan kumpaankin osioon (1 ja 2) kokonaistaloudellisesti 5 edullisinta, hinnaltaan halvinta palveluntuottajaa. Valittujen...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 201-632658 (2023-10-13)