Linja-auto ja taksikuljetukset

Eurajoen kunta

Hankinnan kohteena on Eurajoen kunnan sivistystoimen perusopetuksen koulukuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulutyöpäivinä ajalla 1.8.2023 - 31.7.2025. Tarjouspyyntöön sisältyy yksi mahdollinen optiovuosi.
Kuljetuksiin tulee sisältyä oppilaiden sekä esikoulaisten (+mahd. avustajat) kuljettaminen kotoa Eurajoen kunnan kouluihin ja päiväkoteihin sekä paluukuljetukset takaisin kotiin.
Tarjotut kuljetuspalvelut tulee soveltua liitteesä 1 mainittuihin kuljetuskohteisiin ja tarjotun kaluston tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut vähimmäisvaatimukset.
Taksikuljetuksissa (reitit T1 - T8) voidaan ajaa kyseiseen luokitukseen kuuluvalla ”pikkubussi”-kalustolla (matalalattiabussi, jossa on myös invapaikkoja).
Tarjoushinnat annetaan osa-alueen "hankinnan kohteen kriteerit" kohdassa pyydetyllä tavalla. Liitteessä 1 (Opppilaskuljetustiedot 2023-2024) on määritelty tarjottavan kohteen kuljeusreitin laajuus, reittipituus sekä oppilaamäärät.
Tarjouksen voi antaa yhdestä tai kaikista tarjouspyynnön osa-alueista. Tarjouksen voi tehdä myös yhteistarjouksena.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-05-24. Hankinta julkaistiin 2023-04-18.

Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-04-18 hankintailmoitus
hankintailmoitus (2023-04-18)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Eurajoen kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0132322-3
Postiosoite: Kalliotie 5
Postitoimipaikka: Eurajoki
Postinumero: 27100
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: palvelut Hankinta
Sähköposti: tarjous@pori.fi 📧
Alue: Satakunta 🏙️
URL: http://www.eurajoki.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=444417&tpk=d96f4b7f-44b5-4831-93a7-4bbcad461950 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/eurajoki?id=444417&tpk=d96f4b7f-44b5-4831-93a7-4bbcad461950 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Linja-auto ja taksikuljetukset
Tuotteet/palvelut: Joukkoliikennepalvelut maanteitse 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Eurajoen kunnan sivistystoimen perusopetuksen koulukuljetusten hoitaminen joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulutyöpäivinä...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 1 000 000 💰
Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä

1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T1, Huhdan koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 1, tarjouskohde reitti T1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Taksipalvelut 📦
Suorituspaikka: Satakunta 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Eurajoki, taksikuljetukset tarjouspyynnön liite 1 mukaisesti
Hankinnan kuvaus: Katso kohta II.1.4 (lyhyt kuvaus)
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2025-07-31 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Hankintaan sisältyy yksi mahdollinen optiovuosi. Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös optiokausiin. Optiokauden...”    Näytä lisää

2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T2, Keskustan koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 2, tarjouskohde reitti T2
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Eurajoki, taksikuljetukset tarjouspyynnön liite 1 mukaisesti.
Hankinnan kuvaus: Katso kohta II.1.4 (lyhyt kuvaus).
Uudistusten kuvaus:
“Hankintaan sisältyy yksi mahdollinen optiovuosi. Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös optiokausiin. Optiokauden...”    Näytä lisää

3️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T3, Kuivalahden koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 3, tarjouskohde reitti T3

4️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T4, Lapijoen koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 4, tarjouskohde reitti T4

5️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T5, Linnamaan koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 5, tarjouskohde reitti T5

6️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T6, Luvian yhtenäiskoulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 6, tarjouskohde reitti T6

7️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T7, Rikantilan koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 7, tarjouskohde reitti T7

8️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Taksikuljetukset T8, Sydänmaan koulun
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 8, tarjouskohde reitti T8

9️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Linja-autokuljetukset L1, Lapijoen koulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 9, tarjouskohde reitti L1
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Joukkoliikennepalvelut maanteitse 📦
Pääkohde tai suorituspaikka: Eurajoki, linja-autokuljetukset tarjouspyynnön liite 1 mukaisesti.

1️⃣0️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Linja-autokuljetukset L2, Luvian yhtenäiskoulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 10, tarjouskohde reitti L2

1️⃣1️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Linja-autokuljetukset L3, Eurajoen yhteiskoulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 11, tarjouskohde reitti L3

1️⃣2️⃣
Hankinnan laajuus
Otsikko: Linja-autokuljetukset L4, Kuivalahdelta Eurajoen yhteiskoulu
Otsikko
Erän tunnistenumero: Osa 12, tarjouskohde reitti L4

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-05-24 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-05-24 12:01 📅

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“ESPD = Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista...”    Näytä lisää
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 079-237060 (2023-04-18)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕