Koulukuljetukset 2023 - 2027 ja 1+1 vuoden optiot

Paimion kaupunki

Hankinnan kohteena on Paimion kaupungin koulukuljetusten hoitaminen tilausliikenteenä. Avoimella menettelyllä kilpailutetaan koulukuljetusten hoitaminen lukuvuosille 2023-24, 2024-25, 2025-26 ja 2026-27 sekä lisäksi 1+1 vuoden optiot lukuvuosille 2027-28 ja 2028-29.
Kuljetusoppilaiden määrä on noin 250 - 300, sisältäen peruskoulujen oppilaiden lisäksi myös esioppilaita ja mahdollisesti toisen asteen opiskelijoita. Koulukuljetukset suoritetaan Paimion kaupungin vahvistamien lukuvuosiaikataulujen mukaisina oppilaiden koulupäivinä, joita on lukuvuodessa yhteensä enintään 190.
Hankintaan sisältyy neljä osakokonaisuutta:
- Paimion kaupungin säännöllinen koulukuljetuskokonaisuus (useita reittejä, reitit K02 - K12)
- Kilometriperusteinen auto erikseen tilattaviin lyhytaikaisiin tilapäiskuljetuksiin (tarvittaessa myös esteetön ajoneuvo)
- Koulupäivän aikaiset ryhmäkuljetukset liittyen mm. erilaisiin tapahtumiin, tutustumiskäynteihin sekä liikuntatuntikuljetuksiin kauempana sijaitseviin liikuntapaikkoihin
- Kuntarajat ylittävät säännölliset koulukuljetukset Paimion ja Turun välillä sekä mahdolliset kuljetukset myös Paimion ja muiden lähikuntien välillä, joita ajetaan jos ko. kunnissa on oppilaita joiden koulukuljetus on Paimion kaupungin järjestämisvastuulla.
Hankinta on jaettu osa-alueisiin reiteittäin. Tarjoaja voi tarjota koulukuljetuspalveluita yhteen tai useampaan reittiin. Hankinta tehdään reiteittäin, kullekin yksittäiselle reitille annettujen tarjoushintojen perusteella.
Osa kuljetusreiteistä edellyttää linja-autoa, osa henkilöautoa tai pienoisbussia. Reittejä ei ole sallittua yhdistää tai ajaa peräkkäin samalla ajoneuvolla ilman Hankintayksikön etukäteistä lupaa.
Jokainen reitti (reitit K02 - K12) sisältää päivittäin vähintään kolme matkaa:
- yksi aamukuljetus oppilaille; koulupäivät alkavat Jokelan koulussa kello 8.50 ja Hanhijoen sekä Vistan kouluissa 9:00.
- kaksi iltapäiväkuljetusta; koulupäivät päättyvät tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 13 ja kello 15 sekä lukuvuonna 2023-24 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14 ja 15.
(Iltapäivän ensimmäisten kuljetusten kellonaikoja (joko klo 13 tai klo 14) voidaan joutua lukujärjestysteknisistä syistä muuttamaan myös eri viikonpäiville tulevien lukuvuosien aikana.)
- näiden kolmen ajokerran lisäksi mahdollisesti 1-2 aamukuljetusreittiä lukujärjestysteknisistä syistä yhtenä tai kahtena koulupäivänä viikossa kuljetusoppilaille, joiden koulupäivä alkaa jo klo 8:00. Näissä kuljetuksissa reittien yhdistely ja muutokset tavanomaiseen verrattuna ovat mahdollisia.
Reittien tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä 1.
Edellytämme, että sopimuskumppanimme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Toimintaan sovelletaan Suomessa voimassaolevia lakeja.

Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-06. Hankinta julkaistiin 2023-05-05.

Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka?

Mitä?

Missä?

Hankintojen historia
Päivämäärä Asiakirja
2023-05-05 hankintailmoitus
2023-08-25 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
hankintailmoitus (2023-05-05)
Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Paimion kaupunki
Kansallinen rekisterinumero: 0136169-2
Postiosoite: PL 50
Postitoimipaikka: Paimio
Postinumero: 21531
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyshenkilö: Lumiainen Jyrki
Puhelin: +358 503606445 📞
Sähköposti: jyrki.lumiainen@paimio.fi 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
URL: http://www.paimio.fi 🌏
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=459325&tpk=f945d184-97db-411d-b7dd-159a0a9bea1c 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/pk?id=459325&tpk=f945d184-97db-411d-b7dd-159a0a9bea1c 🌏

Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Koulukuljetukset 2023 - 2027 ja 1+1 vuoden optiot
Tuotteet/palvelut: Tilausmatkustajaliikenteen palvelut 📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Paimion kaupungin koulukuljetusten hoitaminen tilausliikenteenä. Avoimella menettelyllä kilpailutetaan koulukuljetusten hoitaminen...”    Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 900 000 💰

1️⃣
Suorituspaikka: Varsinais-Suomi 🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka:
“Paimio, Paimio-Sauvo, Paimio-Turku ja mahdolliset muut kuljetukset Paimion ja lähikuntien välillä.”
Hankinnan kuvaus:
“Paimion kaupungin koululaiskuljetukset lukuvuosille 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27 sekä 1+1 vuoden optiokaudet.”
Myöntämisperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet ilmoitetaan ainoastaan hankinta-asiakirjoissa
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 3 900 000 💰
Kesto
Aloituspäivä: 2023-08-01 📅
Loppupäivä: 2027-06-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia
Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Jos sopimuksessa käytetään optioita (1+1 vuotta), sopimus voi jatkua 30.6.2028 tai 30.6.2029 asti. Päätös option mahdollisesta käytöstä tehdään viimeistään...”    Näytä lisää
Tietoa muunnelmista
Vaihtoehdot hyväksytään
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden neuvotella muista koulukuljetuksiin liittyvistä mahdollisista lisäreiteistä tarjouskilpailussa hyväksyttyjen tarjoajien...”    Näytä lisää

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista: Hankintaa koskevissa liiteasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Hankintaa koskevissa liiteasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-06-06 12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 6
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2023-06-06 15:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Paimio
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä):
“sivistysjohtaja sekä hallinnon asiantuntija tai palvelusihteeri avaavat tarjoukset sähköisestä tarjousjärjestelmästä.”

Täydentävät tiedot
Tietoa toistumisesta
Tämä on toistuva hankinta
Arvioitu aikataulu uusien ilmoitusten julkaisemiselle:
“Seuraavan hankintailmoituksen julkaisuajankohta alkuvuodesta 2027, tai jos optiovuosia käytetään yksi tai kaksi, seuraava kilpailutus joko alkuvuodesta 2028...”    Näytä lisää
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja

“Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin”
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus annetaan hankintapäätöksen yhteydessä.
Lähde: OJS 2023/S 090-278016 (2023-05-05)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-08-25)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 2 422 000 💰
Kuvaus
Pääkohde tai suorituspaikka: Paimion kaupungin alue
Hankinnan kuvaus: Koulukuljetukset ostopalveluna vuosille 2023-2027
Myöntämisperusteet
Hinta
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus: Hankintasopimus sisältää optiot 1+1v lukuvuosille 2027-28 ja 2028-29.

Menettely
Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 090-278016

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Otsikko: Koulukuljetukset 2023 - 2027 ja 1+1 vuoden optiot
Sopimuksen tekopäivä: 2023-08-24 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 15
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 15
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 15
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Bluevitone Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2627530-1
Postiosoite: Urpatie 8
Postitoimipaikka: Sauvo
Postinumero: 21570
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 509101630 📞
Sähköposti: saarinen.marika1@gmail.com 📧
Alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys
Nimi: Grandell Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0139803-0
Postiosoite: Karunantie 23
Puhelin: +358 400321608 📞
Sähköposti: info@grandellinliikenne.fi 📧
Nimi: Taksi- ja tilausliikenne Heidi & Pojat Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2806138-2
Postiosoite: Pyölinmetsäntie 6
Postitoimipaikka: Piikkiö
Postinumero: 21500
Puhelin: +358 405277806 📞
Sähköposti: toimisto@taksiturku.com 📧
Nimi: Kaskinen & Hyvärinen ay
Kansallinen rekisterinumero: 2171619-8
Postiosoite: Etelämäentie 131
Puhelin: +358 405754486 📞
Sähköposti: taksi.sauvo@gmail.com 📧
Nimi: Lounais-Suomen Taxidata Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0908804-5
Postiosoite: Rieskalähteentie 85
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20300
Puhelin: +358 400603001 📞
Sähköposti: toimisto@taxidata.fi 📧
Nimi: Pyökäri Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2169371-5
Postiosoite: Toivonlinnantie 288
Puhelin: +358 505677328 📞
Sähköposti: toni.pyokari@pyokari.fi 📧
Nimi: Seleinka Oy
Kansallinen rekisterinumero: 0838727-0
Postiosoite: Jukantie 10
Postitoimipaikka: Paimio
Postinumero: 21530
Puhelin: +358 400114738 📞
Sähköposti: seppo.santala@vistamatkat.fi 📧
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 2 422 000 💰

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

“Ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista ajoneuvoista annetun lain 740/2021 mukaisia ajoneuvoja hankittiin seuraavasti: Henkilöautoja ja kevyitä...”    Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 166-523836 (2023-08-25)